Právní postavení majitelů bytů a jeho důsledky

Vážení návštěvníci těchto www stránek, domníváme se, že první krok, který byste jako vlastníci bytových jednotek měli učinit, je vyjasnění si Vašeho skutečného právního postavení. Ujasněte si prosím, čeho jste vlastně členem. Existují totiž dva „typy“ Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) avšak s rozdílným právním postavením, a to SVJ jako sdružení bez právní subjektivity a SVJ jako právnická osoba. Bohužel zákonodárce k označení těchto dvou rozdílných subjektů použil stejný název, takže v praxi nezřídka dochází ke špatnému pochopení dané problematiky a k zaměňování těchto dvou subjektů, s nepříznivými důsledky vyplývajícími z takového přístupu pro vlastníky bytových jednotek.

Jak správně počítat čas?

V oblasti smluvních a jiných vztahů často narazíme na různé lhůty, které se např. týkají placení do fondu oprav, služeb apod. Občanský zákoník (40/1964 Sb.) definice upřesňuje, což je celkem důležité si uvědomit.

Počítání času

§ 122

(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události,
jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct
 dní.

(2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den,
který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá

Daň z nemovitosti a společenství vlastníků jednotek

Daň z nemovitosti (neplést s daní z převodu nemovitosti) platí jednotliví vlastníci a nikoli společenství vlastníků jednotek (obecně ten, kdo nemovitost vlastní nebo spoluvlastní).

Rozhodující je přitom stav k 1. lednu příslušného roku a nezohledňující se změny vlastnictví v průběhu roku. Daň tedy platí za celý rok ten, kdo ji vlastní 1. ledna.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna. V dalších letech se již daňové přiznání nepodává, pokud nedošlo k změnám.

Nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor

V srpnu roku 2005 vláda schválila nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Zákon měl začít platit od března 2006, což se nestalo. Jak pokračuje schvalování zákona – na to se můžete podívat na stránkách Poslanecké sněmovny. Také se můžete podívat na komentář k návrhu zákona.

Povinnost společenství vlastníků ukládát účetní závěrku u rejstříkového soudu

Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu.

Zdroje:

POZOR: Přečtěte si komentáře – informace nemusí být pravdivá.

Jak zaregistrovat společenství vlastníků jednotek na rejstříkovém soudu?

Náhled formuláře

Zaregistrovat společenství vlastníků jednotek u soudu je možné až po ustavující schůzi a získání zápisu od notáře. Zápis z ustavující schůze společenství vlastníků jednotek je totiž jednou z povinných příloh žádosti o zápis do rejsříku.

Oficiální formulář pro SVJ neexistuje. Přesto existuje doporučený formulář pro SVJ. Abyte tento formulář mohli zobrazit a vyplnit, je třeba si stáhnout a nainstalovat program 602XML.

Stáhněte si ještě návod na vyplnění formuláře.

Formulář vyplňujte velmi pečlivě, jinak se vám pravděpodobně ze soudu vrátí k doplnění.

Další informace na webu justice.cz

Vítejte na portálu společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Vítejte na portálu, který je věnován problematice společenství vlastníků jednotek. Portál je zatím v průběhu výstavby.

Proč vzniká? Protože žádný podobný web v ČR neexistuje. Členové výborů společenství vlastníků se z počátku v problematice vůbec neorientují (také to nejsou žádní právníci nebo jinak školení lidé - takže se jim nelze divit) a potřebují nějaké počáteční "postrčení". Ovšem i zaběhnutí "funkcionáři" řeší téměř ty stejné problémy a tedy výměna informací je velmi prospěšná.