Pravidla zpracování osobních údajů

Kontakt na provozovatele webu (správce osobních údajů):

Jan Bilak, Preslova 17/1269, Praha 5

Zpracovávané osobní údaje, jejich účel a právní základ

Návštěvník webu je identifikovaný přiřazeným náhodným identifikátorem, který je uložený v cookies. Toto je nutné pro provoz webu a to pro autentizaci účtu uživatele v rámci tzv. session, tedy jednotlivých navazujících HTTP požadavků. Dále je to nutné z důvodu bezpečnosti a to ochraně proti tzv. spamu, tedy reklamním či jinak závadným příspěvkům (např. odkazy na počítačové viry). Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b a f nařízení (EU) 2016/679.

Uchováváme informace o registrovaných uživatelích v rozsahu, ve kterém je uživatel uvedl. Povinné jsou emailová adresa a uživatelské jméno. Emailová adresa je neveřejná a slouží k autentikci uživatele, příp. jako kontaktní adresa. Uživatelské jméno je veřejné. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b a f nařízení (EU) 2016/679.

Dále jsou zpracovávány obsahy uveřejněných příspěvků včetně údajů, které uživatel o sobě uvedl (např. svoji přezdívku či jméno - podle svého uvážení). Tato data jsou z podstaty věci veřejná a mohou být uveřejněny trvale. Doporučuji nezveřejňovat o sobě informace, jejich zveřejnění můžete později litovat. Uveřejnit příspěvek lze i anonymně (pod přezdívkou). Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b a f nařízení (EU) 2016/679.

Příjemci osobních údajů, předávání dat

Data jsou uložena na webhostingu firmy ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o., Wilsonova 579, Slaný, IČ: 27245357 a SmarterASP.net, které jsou vázány smluvně. Jiným osobám nejsou osobní údaje (vyjma výše uvedených veřejných dat) předávány.

Doba zpracování osobních údajů

  • Doba platnosti coookie maximálně 7 dní od posledního přístupu.
  • Uveřejněné příspěvky jsou veřejné a trvalé.
  • Provozovatel má právo příspěvek odstranit (zejména, když se jedná o vulgární příspěvek, reklamní příspěvek, příspěvek mimo téma apod. Provozovatel též může kdykoli bez předchozího ohlášení přestat službu provozovat.

Práva ve vztahu k osobním údajům

Dle platné legislativy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Nutnost poskytování údajů

Osobní údaje jsou zpracována dle čl. 6 odst. 1 písm. b a f nařízení (EU) 2016/679. Používání cookies si můžete zakázat ve svém webovém prohlížeči, avšak web v takovém případě nebude plně funkční neboť uvedené cookie jsou potřebné pro poskytnutí služby. Obsah vašich příspěvků zveřejněných na webu si uživatel určuje sám.