Místnost

Definice

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

§48a, odstavec 8. zákona č.235/2004 Sb. ve znění zákona č.261/2007 Sb.