Pracovněprávní vztah na výkon funkce

Vložil Pavel, 6. Únor 2012 - 1:25 ::

V rámci gejzíru novel od 1.1.2012 je i novela obchodního zákoníku.

Nový § 66d uvádí, že je možné výkon funkce provádět i v pracovněprávním vztahu.

Protože je toto ustanovení v části druhé, hlavě I, dílu I použije se na obchodní společnosti a přiměřeně i na družstva (§ 260).

U SVJ se zákaz výkonu funkce v pracovněprávním vztahu dovozoval z judikatury o obchodních společnostech. Nyní je u obchodních společností výslovně povolen výkon funkce v pracovněprávním vztahu. To svádí k myšlence, že by neměla být překážka vykonávat funkci v SVJ také v pracovněprávním vztahu. Neboť v soukromém právu platí, že co není zakázáno je dovoleno.

DPP od 2012 nejen z hlediska daní

Vložil Pavel, 6. Únor 2012 - 1:09 ::

Před více než měsícem jsem uvedl pár poznámek k DPP od roku 2012 z hlediska daní: http://www.portalsvj.cz/…lediska-dani

Uplynul měsíc a mám několik dalších poznámek, nejen z oblasti daní. Nestíhám číst všechny zákony a tak se jedná o pouhý neúplný výběr, jistě mi řada pěkných věcí unikla.

1)Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo 24.1.2012 na jednotlivé zdravotní pojišťovny dopis, že se jednotlivé DPP v rámci měsíce nesčítají (MZDR 318/2012). Pokud tedy budou v rámci měsíce DPP např. na 9 000 a 8 000 Kč, tak se z nich zdravotní daň neodvede. Sociální daň se odvádět bude, protože se DPP v rámci měsíce sčítají.

DPP u členů orgánů SVJ

Vložil lake, 1. Únor 2012 - 6:53 ::

V diskusích se stále objevují stížnosti na to, že odměny za činnost členů statutárního orgánu nelze proplácet na dohodu (DPP nebo DPČ). To skutečně není možné, ale celá pravda je poněkud jiná:

Nikdo vám nebrání uzavřít dohody o provedení práce. To je v pravomoci SVJ.
Nikdo vám nebrání uzavřít dohodu o provedení práce se členem orgánu SVJ. To je v pravomoci SVJ.
Taková dohoda však NESMÍ být uzavřena na činnost, která je náplní činnosti statutárního orgánu nebo člena orgánu SVJ. Otázku co je minimální náplní činnosti statutárního orgánu řeší ZoVB (výčet je nepochybně demonstrativní):

Nový ObčZ: chyby a nesmysly

Vložil lake, 28. Leden 2012 - 16:35 ::

V návrhu Občanského zákoníku jsou závažné chyby, které jsou podle mého názoru v rozporu se smyslem ústavy a v legislativním procesu nebyly odstraněny. Zejména se domnívám, že selhal Senát, který nebyl schopen tyto chyby rozpoznat a rozporovat.

Bohužel musím konstatovat, že nová právní úprava bytového vlastnictví je jen o málo menším paskvilem než ta nynější. Navíc řešení většiny problémů odsouvá mimo ObčZ, když odkazuje na budoucí podzákonnou právní normu, kterou budou připravovat ministerští ouředníci. Už tušíte, jaká bude její kvalita? Dále uvádím jednotlivá problematická ustanovení nového Občanského zákoníku.

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012 umožňuje po zadání hrubé mzdy vypočíst výši jednotlivých daní, čisté mzdy apod. Vychází z příspěvku Úvod do zdaňování orgánů SVJ od 2012. Zatím nebyla nikým ověřena, proto zatím na ni nespoléhejte!

Změna zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Dne 30.12.2011 vyšel ve sbírce zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Změny v návrhu nového Občanského zákoníku

Aktuální verzi návrhu Občanského zákoníku včetně důvodové zprávy naleznete na stránce:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/…-zakona.html

Protože ruční hledání změn mezi dvěma verzemi dokumentů není snadné, připravil jsem dokument s vyznačenými změnami v části, která se přímo týká bytového spoluvlastnictví:

http://www.portalsvj.cz/…menyObcZ.pdf

Více viz diskusní fórum.

Admin

Připomínkování náhrady za současný zákon o vlastnictví bytů

Do 25. ledna 2011 tento návrh může laická i odborná veřejnost připomínkovat. Více informací včetně odkazů na navrhované znění viz:

http://www.portalsvj.cz/…b-asi-nebude

Konkrétní připomínky dle paragrafů