Změna zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Dne 30.12.2011 vyšel ve sbírce zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.