Účetnictví

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012 umožňuje po zadání hrubé mzdy vypočíst výši jednotlivých daní, čisté mzdy apod. Vychází z příspěvku Úvod do zdaňování orgánů SVJ od 2012. Zatím nebyla nikým ověřena, proto zatím na ni nespoléhejte!

Změna zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Dne 30.12.2011 vyšel ve sbírce zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

KLAIEX v Excelu a nový SimpleUcto

Na titulní straně Portálu je od 30.6.2008 nabízen zdarma nový program SimpleUcto.

Z úvodního textu k programu zjistíte, že Excel využívaný pro účtování má proti účetnímu softwaru mnoho nevýhod.

Musím naprosto souhlasit a nikdy jsem se s tím netajila. Klaiex v Excelu byl vyhotoven, aby zaplnil mezeru, kdy malá SVJ neměla jiný výběr než Excel nebo měla možnost si pořídit poměrně složitý a drahý účetní software.

KLAIEX - Účtování v Excelu

KLAIEX

Chcete-li tabulky v Excelu získat, vyplňte formulář na adrese http://spolecenstvi.okinfo.cz/klaiex/. Tabulky Vám budou zdarma zaslány na uvedenou e-mailovou adresu. Pro otevření tabulek je třeba Microsoft Excel ve verzi 2007.

Vážení zájemci o prográmek v Excelu!

Před několika měsíci jsem na tomto portálu uvedla, že připravuji prográmek v Excelu, vhodný pro malá SVJ, která nemají dost peněz na zakoupení drahého originálního softwaru.

Tabulky jsou hotovy, ale jejich využití nebude tak jednoduché, jak jsem si původně myslela. Teď, kdy své dílo ověřuji a konfrontuji s potřebami opravdu malého SVJ, s tím mám sama docela dost práce.

Přečtěte si pozorně další povídání a potom se rozhodněte, jestli jej budete chtít nebo ne.

Oprava, údržba nebo technické zhodnocení?

ZoVB nedefinuje používané pojmy, jako jsou oprava, údržba, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace aj. Přitom by stačilo málo – odkaz na definice uvedené v jiných právních předpisech. V poslední době se často opakují diskuse a dohady, jestli je výměna oken za plastová opravou nebo rekonstrukcí.

Pro účely účetnictví a ZDP je jasno. Pro ty, kdo nevědí, kde hledat:

  • Opravy a údržba – Vyhláška č. 504/2002 Sb., § 32 odst. 2 písm. a)
    • Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopné­ho stavu.
    • Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
    • Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Typ účetnictví SVJ

Otázka

Jaký typ účetnictví musí vést SVJ?

Odpověď

SVJ musí vést tzv. „účetnictví“ (dříve se to jmenovalo „podvojné účetnictví“), ale může jej vést ve zjednodušeném rozsahu (to neznamená tzv. jednoduché účetnictví nebo daňovou evidenci).

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Povinnost společenství vlastníků ukládát účetní závěrku u rejstříkového soudu

Podle § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vzniká společenství vlastníků jednotek povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin na příslušném rejstříkovém soudu.

Zdroje:

POZOR: Přečtěte si komentáře – informace nemusí být pravdivá.

Syndikovat obsah