Oprava, údržba nebo technické zhodnocení?

ZoVB nedefinuje používané pojmy, jako jsou oprava, údržba, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace aj. Přitom by stačilo málo – odkaz na definice uvedené v jiných právních předpisech. V poslední době se často opakují diskuse a dohady, jestli je výměna oken za plastová opravou nebo rekonstrukcí.

Pro účely účetnictví a ZDP je jasno. Pro ty, kdo nevědí, kde hledat:

 • Opravy a údržba – Vyhláška č. 504/2002 Sb., § 32 odst. 2 písm. a)
  • Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopné­ho stavu.
  • Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
  • Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.
 • ZDP – § 33 zkráceno
  • (1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (od roku 1998),
  • (2) Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
  • (3) Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
 • Pokyn D-300 k § 33 zákona (ZDP)
  • Za změnu technických parametrů podle zákona se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to i v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken.
  • Za technické zhodnocení se rovněž nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.

N. Klainová

  Vložil Anonymous, 17. Srpen 2007 - 21:07

  Čl. 16/3 Nabude-li společenství nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění. Můj dotaz zní : Může podle tohoto znění stanov zakoupit člen společenství bez vědomí výboru a společenství zakoupit volný nebytový prostor jménem společenství? A dodatečně si jej nechat schválit? Lze tento stav legalizovat nebo je kupní smlouva neplatná? Co je třeba v obou případech učinit? Děkuji Eda

  Vložil Anonymous, 18. Srpen 2007 - 21:03

  Zde se domnívám, že je smlouva jednoznačněě neplatná, protože daný člen neměl právo jednat jménem společenství vlastníků. Už byl podaný návrh na vklad do katastru nemovistí/provedli zápis nebo to odmítli?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".