Podlahová plocha bytu nebo rozestavěného bytu

Definice

Podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu.

72/1994 Sb., § 2, písmeno i)

Vložil Anonymous, 21. Říjen 2007 - 15:28

Vtéto chvíli jsem zjistila,že koupi bytu do osobního vl., mohu podepsát něco co je do budoucna nezvratne. Nyní jsem ve fází k podepsání smlouvy a obyvám se jako laik, že mohu naletět. Je nějaká rada,díky které bych moha tomu předejít? A zůstat po podepsání smlouvy nadále členem bytového družstva a platít do fondu oprav? Děkují vám
Draha Pawl.

Vložil ? (bez ověření), 5. Únor 2017 - 12:52

Váš dotaz není dostatečně jasný. Pokusím se Vám vysvětlit základní informace. Nejdříve si musíte zjistit, zda v domě, kde kupujete byt, vzniklo SVJ. V případě, že SVJ vzniklo před 1.1.2014 (to můžete zjistit i na základě písemné žádosti, kterou podáte na příslušném katastru nemovitostí nebo pokud u SVJ znáte IČ, tak ze Sbírky listin u obchodního rejstříku, kde je uložen notářský zápis, ve kterém je uvedeno, kdy a jak SVJ vzniklo), tak v domě jsou jak byty/nebyt.pros­tory, které byly již převedeny do osobního vlastnictví, tak byty/nebyt.pros­tory, které ještě nebyly převedeny a jsou dosud ve vlastnictví družstva. V tomto případě již dům družstvo nevlastní ale byt. družstvo je členem SVJ. SVJ již si jede podle vlastních odsouhlasených postupů-stanov a družstvo, pokud nemá většinový podíl může být ostatními vlastníky přehlasováno. Členové SVJ nemají tedy ani jeden důvod (povinnost) přispívat do FO družstva, protože na opravy domu přispívají již vlastníci do společné „kasy“ SVJ podle svých podílů na společných částech domu, t.j. opravy a provoz se již hradí z peněz SVJ a ne z peněz bývalého družstva. Zde pouze členové SVJ a současně členové družstva hradí zpravidla roční příspěvek na členství v družstvu. Proto je dobré v tomto případě písemně oznámit družstvu, že vystupujete z družstva a potom ani roční příspěvek neplatíte a HLAVNĚ nemáte k družstvu již žádné závazky, které by mohly i v budoucnu vzniknout. Členové SVJ na shromáždění mohou odsouhlasit příspěvek na dlouhodobou zálohu na opravy (které někteří nadále říkají FO ale není to FO jako u družstva). ALE zde by měl být současně vypracován i přehled budoucích oprav, t.j. za jakým účelem vlastníci budou na tuto dlouhodobou zálohu přispívat. V případě, že SVJ ještě nevzniklo nebo vzniklo po 1.1.2014, tak je postup jiný a to se řádně poraďte.

Vložil ? (bez ověření), 5. Únor 2017 - 13:15

Vyjel mi dotaz z roku 2007 a ne aktuální z 2017.

Vložil Anonymous, 21. Říjen 2007 - 17:00

Dobrý den, obávám se dle znění Vašeho dotazu, že vůbec nerozumíte budoucímu mechanismu SVJ – určitě se informujte alespoň o principech hospodaření SVJ a přispíváním z tohoto vycházející. s pozdravem, Petr Vávra

Vložil Anonymous, 21. Říjen 2007 - 16:04

Přečtěte si prohlášení vlastníka a smlouvu. Jestli něčemu nerozumíte, poraďte se s ostatními družstevníky, případně s organizátorem převodu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".