Jsou rozúčtování topných nákladů vůbec platná?

Vyhláška MMR č. 302/2001 Sb., která stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, se v plném rozsahu týká jen ústředně vytápěných budov, které k rozúčtování používají odpařovací nebo elektronické indikátory připevněné k radiátorům. Výše uvedený nadpis se týká jen těchto objektů a poukazuje se v něm, že výsledky „radiátorových“ rozúčtování nejsou v souladu s proklamovanými cíli vyhlášky.

Článek s podobným obsahem jsem napsal pro portál SVJ již na jaře 2009. Poté se mně podařilo získat vybrané údaje z poměrně velkého počtu realizovaných rozúčtování, což mně umožnilo nahradit některé dřívější spekulace mnohem přesvědčivějšími výsledky kvantitativní analýzy. Tento posun se také odrazil v názvu článku tím, že jsem výrok „rozúčtování bývají nevěrohodná“, nahradil otázkou, zda jsou „vůbec platná“. Je na čtenáři, aby posoudil věrohodnost mých argumentů.

Program Hlasování SVJ 1.0

Program slouží ke zjednodušení administrativy v souvislosti s hlasováním na shromáždění SVJ, zrychlení hlasování a omezení počtu chyb, které mohou při ručním záznamu vzniknout. Důraz je na efektivní zadávání vstupních dat a různé tiskové sestavy.

Program pracuje při práci s podíly s přesnou zlomkovou aritmetikou.

Protože ruční zadávání zlomků je poměrně zdlouhavé, program umožňuje naimportovat aktuální seznam vlastníků včetně podílů z katastru nemovitostí na několik kliknutí.

Široký sortiment tiskových sestav:

  • prezenční listinu
  • formulář pro ruční zápis hlasů
  • hlasovací lístky pro hlasování
  • seznam otázek
  • hlasovací karty
  • podrobnou sestavu výsledků hlasování skládající se ze 4 částí
  • a další...

Nová adresa - www.PortalSVJ.cz

Kvůli zvýšení spolehlivosti byl portál přestěhován na jiný webhosting a z technických důvodů bylo nutné změnit i adresu portálu. Nová adresa je http://www.portalsvj.cz.

Je pravděpodobné, že bude třeba v počátku ještě něco doladit. Pokud narazíte na problém, napište o něm prosím do diskuse pod tento článek nebo využijte kontakt na webmastera v patičce webu.

Více tolerance k jiným názorům, prosím

Ve zdejší diskusi jsou někdy používány názory bez náležité argumentace, ale s o to větším přesvědčením, že tento výklad zákona je správný a dokonce jediný možný. Navíc, že oponent je pitomec, pokud má názor jiný.

Vykládat zákony dělá potíže i soudcům působícím na Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. A ti na to mají vzdělání, na rozdíl od většiny diskutujících, a živí se tím, na rozdíl od drtivé většiny diskutujících.

Uvedu příklad, který se může týkat i SVJ. Jedná se o problém, zda prekluze doměření daně z příjmů nastává v termínu 0+3 nebo 1+3.

Program pro hlasování SVJ

Již existuje novější verze!


Technické požadavky:

  • MS Windows XP, Vista (bez záruky by mohlo fungovat i na 2000 a 98)
  • .NET Framework 2.0 nebo novější (zdarma ke stažení např. na zde)

Školení Regenerace bytových domů z praxe soudních znalců a expertů

Více informací nejen o nových státních dotacích na zateplování bytových domů PANELOVÝCH I ZDĚNÝCH získáte na školení pro členy bytových družstev a SVJ, které 7. dubna 2009 pořádá RBF.cz, součást soudně znaleckého ústavu CSI a. s.

Nové státní dotace, správné postupy, vady, nedostatky, kvalita a její kontrola, výběr dodavatelů z praxe soudních znalců a expertů.

Termín: 7. dubna 2009, 13:00–17:00 (kapacita naplněna)

Nový termín: 16. dubna 2009, 13:00–17:00 (Děčín)
Místo konání: DĚČÍN, Městské divadlo, Teplická 74, 405 02.

Nový termín: 28. května 2009, 13:00–17:00 (Praha)
Místo konání: Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha 10 Hostivař, Pražská 16, konferenční sál, 1 patro budovy A.

KLAIEX v Excelu a nový SimpleUcto

Na titulní straně Portálu je od 30.6.2008 nabízen zdarma nový program SimpleUcto.

Z úvodního textu k programu zjistíte, že Excel využívaný pro účtování má proti účetnímu softwaru mnoho nevýhod.

Musím naprosto souhlasit a nikdy jsem se s tím netajila. Klaiex v Excelu byl vyhotoven, aby zaplnil mezeru, kdy malá SVJ neměla jiný výběr než Excel nebo měla možnost si pořídit poměrně složitý a drahý účetní software.

SVJ a povinnosti v oblasti požární ochrany

Cílem tohoto článku je vysvětlit některé základní pojmy a povinnosti z oblasti požární ochrany, které se vztahují k činnosti a charakteru společenství vlastníků jednotek (příp. bytových družstev).

Vzhledem k probíhající privatizaci stávajícího bytového fondu a rostoucí výstavbě nových bytových domů se setkáváme s řadou dotazů, nevyjasněných pochybností a co je horší, také s mnoha nedostatky v péči o požární ochranu, které ve svém důsledku mohou vést k ohrožení života, zdraví a majetku uživatelů bytových jednotek.

Je nutné předem si uvědomit, že společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zabezpečující plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).