Jak položit dotaz?

Jak postupovat při pokládání dotazu na Portálu SVJ?

  • Koukněte se do sekce FAQ (často kladené otázky a odpovědi na ně). Třeba tam najdete odpověď.
  • Použijte hledání (vpravo nahoře) a zkuste zadat jedno nebo několik slov, které jsou charakteristické pro daný dotaz. Často se opakují tytéž dotazy, takže máte slušnou pravděpodobnost, že hned najdete odpověď.
  • Pokud nenajdete odpověď, je vhodný čas položit dotaz. Pokud chcete získat výhody registrovaného uživatele (např. možnost se podívat na Vámi položené dotazy a odpovědi na ně, aniž byste se musel(a) prodírat řadou jiných dotazů), pak se zaregistrujte (samozřejmě pokud již nejste zaregistrován(a) – v tomto případě se přihlašte), tedy klikněte na odkaz „Vytvořit nový účet“ vlevo nahoře. Registrace však není povinná.
  • Klikněte na záložku Diskuse (v horní části stránky).

Proběhl přesun webu na nový webhosting

Vážení návštěvníci, dne 7.2.2023 proběhl přesun webu na nový webhosting. Věřím, že vše bude správně fungovat, ale pokud narazíte přesto na nějaký zapomenutý problém, budu rád za postřehy v komentáři pod tímto článkem.

ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí

ČÚZK omezil nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Omezil možnost získávání údajů automatizovaně jak v podmínkách použití, tak zavedením tzv. captcha (opisování špatně čitelných kódů). Také ovšem omezil i možnost běžného prohlížení informací, protože po prohlédnutí několika stránek začne vyžadovat přepsání kódu při zobrazení každé další strany. Pokud si chcete zkontrolovat vlastníky u SVJ, které má třeba 300 jednotek (jsou i SVJ se 750 jednotkami), tak to znamená opsat cca 300 kódů a zkontrolovat ručně vlastníky u 300 jednotek. Navíc jsem pozoroval, že po nějaké době (a to jsem zkoušel SVJ s malým počtem jednotek) aplikace Nahlížení někdy přestane zcela odpovídat.

Novela zákona o archivnictví

Vložil Pavel, 1. Září 2012 - 22:51 ::

Po dobu existence bytového družstva a po „transformaci“ bytového družstva na SVJ se musí u likvidovaného družstva postupovat mj. podle zákona o archivnictví č. 499/2004 Sb.

Tento zákon např. nařizuje obchodním společnostem a družstvům uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií (zejména stanovy, zápisy z představenstva a členské schůze, účetní závěrky etc.).

S účinností od 1.7.2012 jsou podle zákona č. 167/2012 Sb. této povinnosti zbavena bytová družstva.

Výše uvedené povinnosti podle zákona o archivnictví nikdy neměla SVJ. Přesto jsem četl i články některých autorů, kteří jim tuto povinnost přisuzují. Nemají však pravdu.

Kamerové systémy

Vložil Pavel, 1. Září 2012 - 11:30 ::

ÚOOÚ bude pořádat dne 16.10.2012 kulatý stůl ke kamerovým systémům.

Dotazy a podněty z praxe lze posílat do 30.9.2012.

Převzato z www.uoou.cz:

"UPOZORNĚNÍ

Jednotlivé příspěvky vyjadřují názory účastníků Diskusního fóra Úřadu. Úřad jejich obsah nemůže ovlivňovat a žádným dalším způsobem modifikovat, vyhrazuje si však právo na jejich eventuální odstranění. U příspěvků jsou nepřípustné především vulgarismy, urážky, pomluvy, rasistické postoje a tzv. skrytá reklama. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 1000 znaků, delší texty budou kráceny.

Trojdaň po roce 2014

Vložil Pavel, 15. Srpen 2012 - 10:29 ::

Kalousek chystá změny i v zákoně o trojdani:

http://www.epravo.cz/…i-84568.html

Hezký den!

ZOK – Zákon o obchodních korporacích

Vložil Pavel, 7. Srpen 2012 - 0:19 ::

Nejenom SVJ čekají od 1.1.2014 velké změny. V rámci rekodifikace soukromého práva byl přijat i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který se zásadním způsobem dotkne i bytových družstev.

Jeho hlavním autorem je žák Karla Eliáše, pan Bohumil Havel. Dva roky po absolvování plzeňské Právnické fakulty ZČU, ve svých 26 letech, byl pověřen zpracováním věcného záměru obchodního zákona. Postupnou dekodifikací se z něho stal pouhý zákon o obchodních korporacích.

Stávající obchodní zákoník z roku 1991 na svou dobu představoval moderní dílo. Inspiroval se zejména v německé a rakouské úpravě, takže bylo možno použít i zahraniční literaturu a judikaturu. Autoři ZOK se však pokusili přiblížit úpravu anglosaským konceptům, takže vznikla svérázná „česká cesta“, která nemá příliš společného s německým ani anglickým právem. Když se k tomu přidá, že hlavními obchodními partnery a investory v ČR jsou německé společnosti, nezdá se tato cesta jako rozumná.

Skoro žádná minulá schůze neplatí

Vložil anonn, 6. Srpen 2012 - 19:27 ::

Když to přeženu tak toto rozhodnutí soudu si vykládám tak, že skoro žádná (minulá) schůze SVJ v této republice neplatí:

http://finance.idnes.cz/…-/pravo.aspx?…

Téměř na každé schůzi figuruje nějaká plná moc, téměř žádné stanovy nic o plné moci nemluví neboť o tom nemluví ty vzorové.

S uvedeným závěrem soudu naložte dle uvážení, podle mě je ten soudce prostě ko*ot.

Předseda