Skoro žádná minulá schůze neplatí

Vložil anonn, 6. Srpen 2012 - 19:27 ::

Když to přeženu tak toto rozhodnutí soudu si vykládám tak, že skoro žádná (minulá) schůze SVJ v této republice neplatí:

http://finance.idnes.cz/…-/pravo.aspx?…

Téměř na každé schůzi figuruje nějaká plná moc, téměř žádné stanovy nic o plné moci nemluví neboť o tom nemluví ty vzorové.

S uvedeným závěrem soudu naložte dle uvážení, podle mě je ten soudce prostě ko*ot.

Předseda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil petr11 (bez ověření), 22. Květen 2013 - 13:37

  Pokud neplatnost usnesení shromáždění může vyslovit soud, jen v případě, že se na něj obrátí přehlasovaný člen do 6 měsíců od konání shromáždění, pak by shromáždění, které v šestiměsíční lhůtě nikdo nenapadl a nenapadne, měla být platná? Ale i napadené usnesení nemusí soud automaticky prohlásit za neplatné z důvodu, že na něm bylo hlasováno na základě plných mocí, aniž by taková možnost vyplývala ze stanov? (Aspoň jsem to tak pochopil z annonem uvedeného odkazu).

  Vložil Votočka, 9. Srpen 2012 - 12:43

  Musím drobně oponovat. Ten soudce není kojot jelikož rozhoduje senát, složený nejméně ze tří ksichtů. Je pravda, že celé to připravuje tzv. zpravodaj, jeden z oněch ksichtů. To co předvedli v rozsudku považuji za právní průjem.

  Kdybych to totiž převzal do širších souvislostí, tak bych mohl predikovat, že udělím -li plnou moc k jednání ve věci tzv. civilního sporu, pak by platilo, že jakýkoliv právní úkon, který provedl zmocněnec je neplatný a řízení jako takové bude zmatečné?

  Zřejmě by nebylo od věci, kdyby občas i soudci měli povinná školení se závěrečným testem.

  Mimo jiné platí, že v této věci je občan nadřazen ZoVB a celému tomu šefuje ÚLPS (2/1993).

  Uff, ten mě nadzved.

  Votočka

  Vložil Krobot (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 19:03

  § 31 (1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

  Vložil Tonda Nesouhlasil (bez ověření), 8. Únor 2015 - 8:45

  § 441
  (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.
  (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. …

  Až sem je úprava dokonce lepší, než dřívější úprava, protože je obecnější. A teď to přijde:

  … Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

  Takža na zasedání stačí ústně udělená plná moc, a to i jedna plná moc na všechna budoucí zasedání (z formulace zákonádárce je zřejmé, že zmiňuje právní jednání vymezené určitě co do typu tohoto jednání aniž by omezil počet a nebo trvání takovýchto jednání). Co se týká formy právního jednání, lze mít za to, že forma zápisu ze zasedání není formou právního jednání. Jinak formulováno, je předepsána forma pro zápis z jednání, nikoliv pro jednání.

  Vložil petr11 (bez ověření), 22. Květen 2013 - 13:58

  Jak si člen SVJ může ověřit platnost plné moci? Když jsem si chtěl ofotit zápis ze shromáždění včetně hlasovací listiny, musel jsem svoji žádost o nahlédnutí do zápisu výboru doložit kopií dopisu od soudu, který mi uložil, abych mu tento zápis doručil. A ještě jsem musel nejprve členům výboru vyhrožovat tím, že soudu na jeho výzvu k předložení zápisu odpovím, že se mi nepodařilo pro něj zápis u výboru SVJ opatřit. Zápisy ze shromáždění se zásadně nevyvěšují (ale nikomu to nevadí, právě naopak – prý mají lidi chodit na „schůze“ a budou pak vědět, o čem se tam jednalo. Pak zápis nebudou potřebovat). Nahlédnout do plných mocí je nemyslitelné – ty se mě přece netýkají, jsou soukromou záležitostí mezi zmocnitelem a zmocněncem a výbor „není oprávněn“ mi je ukazovat.

  Vložil lake, 22. Květen 2013 - 19:16

  Plná moc není soukromou záležitostí. Naopak. Plnou mocí pověřuje zmocnitel zmocněnce, aby jej zastupoval a jednal jeho jménem. Pokud zmocněnec odmítne prokázat toto své oprávnění třetím osobám, pak s ním bude jednáno, jako kdyby žádnou plnou mocí nedisponoval.

  Plná moc byla ve Vašem případě použita k prokázání, že vlastník byl na shromáždění přítomen v zastoupení. Tvrdit a prokazovat přítomnost vlastníků na shromáždění je povinno SVJ – právnická osoba. SVJ je tedy povinno Vám (nebo soudu) prokázat, zda shromáždění bylo usnášeníschopné a zda byl (v okamžiku hlasování) přítomen ten počet, který je uveden ve výsledku hlasování.

  Je-li v prezenční listině podepsána jiná osoba než vlastník, musí výbor být schopen prokázat, že v době konání shromáždění byla tato osoba zmocněncem vlastníka jednotky.

  Postup výboru je samozřejmě z jejich strany buranství, neochota, neschopnost a k tomu lživá tvrzení.

  lake

  Vložil Korensky (bez ověření), 1. Prosinec 2012 - 12:23

  Davam soudcum za pravdu.Na schuzi o odsouhlaseni zatepleni baraku za 12 mil.kc przedsedkine mela 21 plnych moci .Samorejme ,ze v teto vysi to bylo odsouhlaseno.Bal­kony mame za 80tis.kc.V baraku bydli prez 80% duchodcu.Nikdo nevedel,ze budeme mit tak drahe balkony.Lideme hlavne tem starym rekla,ze jedna se o zatepleni baraku.Dnes rika, ze kazdy mel se ptat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".