ZOK – Zákon o obchodních korporacích

Vložil Pavel, 7. Srpen 2012 - 0:19 ::

Nejenom SVJ čekají od 1.1.2014 velké změny. V rámci rekodifikace soukromého práva byl přijat i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který se zásadním způsobem dotkne i bytových družstev.

Jeho hlavním autorem je žák Karla Eliáše, pan Bohumil Havel. Dva roky po absolvování plzeňské Právnické fakulty ZČU, ve svých 26 letech, byl pověřen zpracováním věcného záměru obchodního zákona. Postupnou dekodifikací se z něho stal pouhý zákon o obchodních korporacích.

Stávající obchodní zákoník z roku 1991 na svou dobu představoval moderní dílo. Inspiroval se zejména v německé a rakouské úpravě, takže bylo možno použít i zahraniční literaturu a judikaturu. Autoři ZOK se však pokusili přiblížit úpravu anglosaským konceptům, takže vznikla svérázná „česká cesta“, která nemá příliš společného s německým ani anglickým právem. Když se k tomu přidá, že hlavními obchodními partnery a investory v ČR jsou německé společnosti, nezdá se tato cesta jako rozumná.

V zákoně jsou vnitřní rozpory, nesmysly a vadné odkazy. Částečně by je šlo překonat připravovanou technickou novelou.

Za daleko závažnější považuji, že za 20 let účinnosti obchodního zákoníku se ustálil výklad, judikatura a uživatelé vesměs vědí, co v obchodním právu platí a co ne.

Nyní se začne opět od začátku. Touha autorů ZOK bořit platné právo nahrává snad jen autorům komentářů k ZOK a poskytovatelům právních služeb, na které se budou muset obracet dezorientovaní uživatelé.

Zatím je na trhu pouze

Havel, B. a kol., Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit, 2012, 287 str., 340 Kč

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Votočka, 7. Srpen 2012 - 11:21

  Opět úžasné počteníčko. V této souvislosti si dovolím dotaz k ZDPH. Údajně má dojít s účinností od 01/01/2013 k velké novele (nepočítaje změnu výše sazeb).

  Ze získaných informací vyjímám:

  malá registrace

  daňové doklady zcela nově

  nový instut – nespolehlivý plátce

  Co je Vám známo o tomto?

  Přeji Dobrý den Votočka

  Vložil Pavel, 7. Srpen 2012 - 11:49

  Pane Votočko,

  ST 733 jako návrh velké novely DPH je na

  http://www.psp.cz/…00096593.pdf

  Stojí za přečtení. Již proběhlo 1. čtení a až se poslanci vrátí po zasloužené dovolené, tak bude novela projednána 4.9. v rozpočtovém výboru.

  Jedná se vlastně o 4 novely s 193+10+3+2 z­měnami.

  Mimo nespolehlivého plátce (§ 106a) je tam mj. ještě snížení limitu pro registraci na 750 tis. Kč a povinné elektronické podávání DP.

  Ale nechci vytrhávat jednotlivosti, to se musí číst v celku. Počítám že novela bude publikována v druhé půli prosince. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil MartinII, 15. Březen 2017 - 8:26

  Mám dotaz, zda se ZOK vztahuje i na společenství vlastníků, když dle § 3 ZOK

  § 3 (1) Ustanovení občanského zákoníku o spolcích se použijí na obchodní korporace, jen stanoví-li tak tento zákon

  Konkrétně např. zda se na spolčenství vlastníků vztahume i § 663 – Neplatnost usnesení členské schůze (1) Každý člen družstva, člen představenstva … (5) Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

  Děkuji

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".