Rekonstrukce

Definice

Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (2)

Vložil Anonymous123 (bez ověření), 1. Duben 2010 - 2:04

Znamená to, že i zateplení domu je rekonstrukcí? Je to změna podstatná? Musí tudíž o případné realizaci rozhodnout všichni vlastníci?

Vložil mirek_2 (bez ověření), 1. Duben 2010 - 8:15

Rekonstrukce….

Pokud se bavíme o zateplení, bude pro vás rozhodně podstatnější stanovisko vašeho stavebního úřadu, než níže uvedené poučení. Většinou stav.úř. akceptují těch 75%, nikde není ale napsáno, že k případnému stavebnímu řízení nebudou chtít vyjádření od všech dotčených vlastníků a záleží jen na jejich výkladu stav.zákona i když po poslední novele stav.zák. je postoj úřadu vstřícnější. Ostatně dost často se zde vedla diskuse o tom, že jeden „talíř“ na balkoně je tak zásadní změna vzhledu, že vyžaduje souhlas všech vlastníků a zastánci tohoto stanoviska vás klidně dnes budou přesvědčovat, že k zateplení postačuje tříčtvrtinová většina, protože to zateplení a novou fasádu jako podstatnou změnu vzhledu nevidí. Pokud jste se někdy řídili takovýmito radami a některým vlastníkům ty „talíře“ zakázali, s požadavkem na souhlas všech nyni raději počítejte. Budete-li mít ověřeno, že stavební úřad bude požadovat jen 75%, budete při argumentaci ve výhodě. Jiná situace může nastat rovněž pokud půjdete na krajské pracoviště státního fondu životního prostředí (KP SFŽP) se žádostí o dotaci na zateplení. Ti totiž mají v pokynech pro požadované % souhlasů odvolání na známý §11/5 ZoVB, pokud ale není ve vašich stanovách požadavek odlišný – v tom případě požadují souhlas podle stanov. Pozor tedy, aby jste se nepochlubili stanovami, ve kterých bude ještě požadavek souhlasu všech. P.S. Pojmy rekonstrukce, modernizace a oprava nejsou pojmy stavebního zákona a proto mají význam jen při oblíbených akademických diskusích na tomto portálu, nebo pokud by jste se pustil do daňové problematiky. mirek

Vložil lake, 1. Duben 2010 - 6:08

Definice je jasná: mění se technické parametry pláště domu (dodatečná zlepšená izolace), takže jde o rekonstrukci. Pro příklad: u oken se vysvětluje, že pouhá výměna oken (záměna rámů dřevo za plast) je opravou, kdežto výměna oken s dvojskly za trojitá skla je již rekonstrukcí, neboť se tím mění technické parametry.

Pro hlasování je to snad zcela jasné, viz § 11 odst. 5 ZoVB.
P.S. Dávejte příspěvkům smysluplné názvy.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".