KLAIEX - Účtování v Excelu

KLAIEX

Chcete-li tabulky v Excelu získat, vyplňte formulář na adrese http://spolecenstvi.okinfo.cz/klaiex/. Tabulky Vám budou zdarma zaslány na uvedenou e-mailovou adresu. Pro otevření tabulek je třeba Microsoft Excel ve verzi 2007.

Vážení zájemci o prográmek v Excelu!

Před několika měsíci jsem na tomto portálu uvedla, že připravuji prográmek v Excelu, vhodný pro malá SVJ, která nemají dost peněz na zakoupení drahého originálního softwaru.

Tabulky jsou hotovy, ale jejich využití nebude tak jednoduché, jak jsem si původně myslela. Teď, kdy své dílo ověřuji a konfrontuji s potřebami opravdu malého SVJ, s tím mám sama docela dost práce.

Přečtěte si pozorně další povídání a potom se rozhodněte, jestli jej budete chtít nebo ne.

Představení návrhu nového zákona o vlastnictví bytů - 4. října

Ministerstvo představuje návrh nového zákona o vlastnictví bytů

1. 10. 2007 – První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předložil do připomínkového řízení návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů.

Ještě v tomto roce bude návrh zákona předložen vládě a během příštího roku pak návrh projedná Parlament ČR, aby tak mohl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2009 a nahradit tak současnou již nevyhovující právní normu. Dne 4. října se k tomuto návrhu zákona bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat seminář, který bude otevřen i pro širší veřejnost.

Připomínkování návrhu nového zákona

Na stránkách MMR je zveřejněn návrh nového zákona o vlastnictví bytů, který by měl po úpravách z připomínkového řízení a schvalovacího kolotoče platit od roku 2009.

V současné době probíhá vnější připomínkové řízení, které má končit 10.10.2007. Na­vrhuji, aby se tady a na wiki soustředily připomínky, které by pak mohl každý poslat sám za sebe na MMR. Kdo má tu možnost, mohl by je poslat jinými cestami prostřednictvím různých organizací.

Pokud se jim sejde víc připomínek k jednomu ustanovení, tak nelze vyloučit, že se tím budou zabývat. Jedná se na delší dobu o jedinečnou možnost ovlivnit zákon.

(převzato z diskuse od paní N. Klainové a neregistrovaného čtenáře – upraveno)


Seznam již konkrétních chyb, návrhů a připomínek:
http://spolecenstvi.goo.cz/pripominky/.

(Může se přilogovat s předvyplněnými údaji nebo si vytvořit vlastní „účet“).

Seznam připomínek zobrazíte kliknutím na odkaz „Zobrazit problémy“, kliknutím na číslo připomínky zobrazíte podrobnosti a můžete přidat komentář. Novou připomínku můžete vytvořit po kliknutí na odkaz „Vložit problém“.

Oprava, údržba nebo technické zhodnocení?

ZoVB nedefinuje používané pojmy, jako jsou oprava, údržba, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace aj. Přitom by stačilo málo – odkaz na definice uvedené v jiných právních předpisech. V poslední době se často opakují diskuse a dohady, jestli je výměna oken za plastová opravou nebo rekonstrukcí.

Pro účely účetnictví a ZDP je jasno. Pro ty, kdo nevědí, kde hledat:

  • Opravy a údržba – Vyhláška č. 504/2002 Sb., § 32 odst. 2 písm. a)
    • Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopné­ho stavu.
    • Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
    • Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Návrhy na změnu zákona

Vážení návštěvníci,
v srpnu roku 2005 vláda schválila nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Zákon měl začít platit od března 2006, což se nestalo, protože neprošel poslaneckou sněmovnou, která se v průběhu schvalování vyměnila.

Nyní by se mělo v této aktivitě pokračovat. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď použít původní návrh a lehce jej upravit. Nebo vyprocovat zcela nový zákon.

Ať již to bude jakkoli, nyní je ten pravý čas k vypracování připomínek k původnímu zákonu nebo i k neschválenému návrhu z roku 2005. Jak asi víte, současný zákon obsahuje řadu nejasných a sporných ustanovení, které komplikují všem život.

Ve stádiu přípravy zákona je největší šance, že ministerstvo bude reagovat na zaslané připomínky a zapracovávat je do návrhu zákona.

Pokud tedy víte o čemkoli, co by bylo dobré podle vás v zákoně změnit, upřesnit apod., tak to napište do tohoto diskusního fóra. Pokud se bude jednat přímo o text, který by měl přijít do zákona, je to lepší. Ale dostatečná je i pouhá idea, popis problému apod.

Výtah v domě společenství vlastníků nebo v družstevním domě

Zákon č. 72/1994 Sb ve znění atd. mění zákon č. 103/2000 Sb. Tyto zákony upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům.

V čl. I § 2 g) je uvedeno, že společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání. Jsou zde mimo všech společně užívaných prostor a sítí uvedeny též výtahy. Ty se však liší od uvedených prostor a sítí tím, že nejsou společně užívány. Již v minulost bylo stanoveno, že v nájemních domech vybavených výtahy (povinně nad 4 nadzemní podlaží) neplatí nájemníci 1. a 2. podlaží za provoz výtahu, neboť jej nepotřebují a nepoužívají. Toto přešlo i do praxe společenství vlastníků a družstev předpis (176/1993 Sb). Pro vlastníky není toto žádným právním předpisem upraveno.

Bezplatné stavební konzultace

SOSKON

Firma SOSKON s.r.o. se rozhodla nabídnout exkluzivně pro návštěvníky tohoto portálu bezplatné stavební konzultace prostřednictvím e-mailu nebo ICQ.

Více informací a kontaktní údaje naleznete na webu firmy http://www.soskon.cz.

Děkujeme firmě SOSKON za vřelou nabídku.