Návrhy na změnu zákona

Vážení návštěvníci,
v srpnu roku 2005 vláda schválila nový zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Zákon měl začít platit od března 2006, což se nestalo, protože neprošel poslaneckou sněmovnou, která se v průběhu schvalování vyměnila.

Nyní by se mělo v této aktivitě pokračovat. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď použít původní návrh a lehce jej upravit. Nebo vyprocovat zcela nový zákon.

Ať již to bude jakkoli, nyní je ten pravý čas k vypracování připomínek k původnímu zákonu nebo i k neschválenému návrhu z roku 2005. Jak asi víte, současný zákon obsahuje řadu nejasných a sporných ustanovení, které komplikují všem život.

Ve stádiu přípravy zákona je největší šance, že ministerstvo bude reagovat na zaslané připomínky a zapracovávat je do návrhu zákona.

Pokud tedy víte o čemkoli, co by bylo dobré podle vás v zákoně změnit, upřesnit apod., tak to napište do tohoto diskusního fóra. Pokud se bude jednat přímo o text, který by měl přijít do zákona, je to lepší. Ale dostatečná je i pouhá idea, popis problému apod.

Prosím založte pro každou připomínku, návrh, chybu, požadavek na upřesnění apod. nový „příspěvek“, aby bylo možné pod ním v komentářích vést diskusi.

Pan Pavel (kterého znáte z místního diskusního fóra) má přislíbeno, že se bude moci zúčastnit připomínkování zákona. Až dostane nějaké podklady, tak je tady zveřejníme.

Vytvořit seznam návrhů ale není otázka chvíle a tedy nemá smysl čekat, až co z ministerstva přijde. Čím více lidí se do připomínkování zapojí, tím se může rozumně vyřešit více problémů.

  Vložil Anonymous, 14. Červen 2007 - 22:26

  Do nedávna byl návrh ZoVB na stránkách MMR. Dnes se mi nepodařilo jej tam najít. Možná mám nějaké mezery.

  Každopádně by bylo dobré, kdyby se návrh ZoVB z roku 2005 (poslední změna byla provedena v září 2005) objevil na těchto stránkách, aby případní zájemci věděli, co mají připomínkovat.

  Osobně jsem toho zpřipomínkovala docela dost přímo na MMR. Najde se však dost dalších nesrovnalostí.

  Mezi ně patří např. skutečnost, že nikdo přesně neví, jestli je nutné zveřejňovat účetní závěrku SVJ v rejstříku SVJ.

  Na dotaz na ministerstvu spravedlnosti, jak je možné, že někde účetní závěrku zveřejňovat nechtějí (např. rejstříkový soud Brno) a jinde chtějí pod pokutou (např. rejstříkový soud Ostrava) jsem dostala následující odpověď:

  Vážená paní inženýrko, z pověření náměstka ministra spravedlnosti pana Mgr. Františka Korbela, Ph. D. Vám zasílám následující odpověď na Váš dotaz ohledně zveřejňování účetních závěrek SVJ doručený našemu ministerstvu e-mailem.

  K Vašemu podnětu Vám musím bohužel sdělit, že sjednocování rozporné judikatury soudů nepatří do kompetence Ministerstva spravedlnosti. Ke sjednocování judikatury dochází cestou přezkumu rozhodnutí soudů nižších instancí soudy instancí vyšších, popřípadě cestou stanovisek nejvyšších soudů. Jakýkoli zásah Ministerstva spravedlnosti do tohoto procesu by bylo možno považovat za neoprávněné vměšování do nezávislé rozhodovací činnosti soudů.

  Co se týče věcného řešení Vašeho problému, jsme toho názoru, že § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů předepisuje z ustanovení obchodním rejstříku obdobné použití na rejstřík společenství vlastníků jednotek jen těch ustanovení, jež jsou obsažena v obchodním zákoníku a občanském soudním řádu. Jelikož povinnost zveřejňovat účetní závěrku je obsažena v § 21a zákona o účetnictví, domníváme se, že se na společenství vlastníků jednotek nevztahuje.

  Toto naše stanovisko však není pro soudy žádným způsobem zavazující.

  S pozdravem

  Doris Antonyová

  Moje poznámka: S povděkem kvituji, že se mým dotazem vůbec někdo zabýval.

  Ve výsledku to však pro právní jistotu členů výborů SVJ nemá vůbec žádný přínos. Proto navrhuji – nečekat na novelu ZoVB nebo na zcela nový ZoVB, protože než něco podobného vstoupí v platnost, může to vaše SVJ přijít docela draho.

  Ptejte se přímo autorů ZoVB – jak to mysleli ve svém § 10 ZoVB? Musí SVJ účetní závěrku zveřejňovat nebo ne? Pište a zveřejňujte odpovědi. Jinou cestu, která vám ušetří pokuty, nevidím.

  Dotazy směřujte přímo na MMR.

  S přáním hezkých jarních (a později i letních, podzimních…)dní všem, kdo se snaží o zvýšení právní jistoty členů SVJ a jejich statutárních orgánů.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 31. Srpen 2007 - 12:57

  Připomínka k ZoVB: Jednoznačně stanovit už v zákoně, jestli může nebo nemůže být členem výboru SVJ nevlastník jednotky.

  Podobně jako u zveřejňování / nezveřejňování účetní závěrky nejsou požadavky různých rejstříkových soudů shodné. Někde klidně zapíší i nečlena, jinde žádají ověřenou kopii listu vlastnictví jako doklad o nabytí jednotky.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 2. Září 2007 - 15:25

  Do zákona bych pouze doporučil vtělit ustanovení, že pro členství ve výboru není podmínka vlastnictví jednotky rozhodující aby se předešlo uvedeným diskuzím a bylo to jasné i pro krajské soudy. Pokud by poslanci schválili, že členem výboru může být pouze vlastník, tak stát donutí řadu členů výborů ukončit činnost. Stát by neměl zasahovat do pravomocí shromáždění vlastníků, protože již prokázal, že o byty se starat neumí a tak ať nechá na vlastnících koho si do výboru zvolí. Jde o majetek vlastníků a ne státu.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Pavel, 26. Září 2007 - 22:59

  V § 40/1 snad musí být chyba, protože vyžaduje minimálně nadpoloviční většinu VŠECH. To je zásadní zhoršení oproti dosavadnímu stavu. Navíc je to v rozporu s § 40/2, který předvídá pouhou nadpoloviční většinu PŘÍTOMNÝCH.

  Navrhuji:

  1)o běžných věcech hlasovat postaru většinou přítomných

  2)doplnit možnost dodatečného písemného souhlasu podle § 125/7 ObchZ

  3)náhradní shromáždění upravit podle § 239/8 ObchZ pro družstva, kde se tato forma osvědčila a je praktikována bez škodlivých následků řadu let

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".