Daň z nemovitosti a společenství vlastníků jednotek

Daň z nemovitosti (neplést s daní z převodu nemovitosti) platí jednotliví vlastníci a nikoli společenství vlastníků jednotek (obecně ten, kdo nemovitost vlastní nebo spoluvlastní).

Rozhodující je přitom stav k 1. lednu příslušného roku a nezohledňující se změny vlastnictví v průběhu roku. Daň tedy platí za celý rok ten, kdo ji vlastní 1. ledna.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna. V dalších letech se již daňové přiznání nepodává, pokud nedošlo k změnám.

V případě prodeje nemovitosti před koncem roku se může stát, že katastr nemovistostí nestihne změnu vlastnického práva zapsat a zaslat vám o tom vyrozumnění. V tom případě je třeba podat daňové přiznání do konce 3. měsíce, který následuje po měsící, kdy byla změna vlastnického práva zapsána na katastru nemovitostí.

Daň z pozemku se neplatí z pozemků pod budovami – a to ani v případě, že tyto budovy dani nepodléhají.

Základ daně se zjistí z výměry jednotlivých druhů pozemků. Ten se pak vynásobí danou sazbou. U stavebních pozemků se ještě násobí koeficientem dle velikosti obce.

Daň ze staveb se platí ze zkoulaudovaných staveb, staveb dokončených podle starých předpisů a také ze zatím nezkolaudovaných, ale již užívaných staveb. Důležité je, že dani také podléhají byty a nebytové prostory, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Základem daně je zastavená plocha (plocha půdorysu nadzemní části stavby). U bytů a nebytových prostor je to podlahová plocha vynásobená koeficientem 1.2.

Výše daně se pak vypočte ze základu daně, počtu nadzemních podlaží, jejichž zastavená plocha přesahuje dvě třetiny zastavené plochy celé budovy, a také z koeficientu v závislosti na obci. Podzemní části budovy výši daně neovlivňují.

Jak a kdy daň zaplatit? Každý si výši daně musí vypočítat a uplatnit případné osvobození daně.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna a pouze v případě, že během minulého roku došlo k nějaké změně. V opačném případě není nutné daňové přiznání podávat.

Vlastní daň se platí se platí do konce května v případě, že výše daně je menší než 1000 Kč. V opačném případě ji lze zaplatit ve 4 stejných splátkách a to v termínech:

 • 31. května
 • 30. června
 • 30. září
 • 30. listopadu.

Daň se platí na účet místě příslušného (k nemovitosti) daňového úřadu, kam se také podávalo daňové přiznání.

Je-li výše daně menší než 30 Kč, daň je třeba vyměřit, ale není nutné ji platit.

Poznámka: Tento článek je zjednodušeným pohledem na problematiku.

  Vložil jaroslav.mojzis, 7. Leden 2008 - 2:07

  Dobrý den, rozumím tomu, že daň z nemovitosti ve smyslu „za byt“ si platí každý z členů společenství za vlastní podíl sám, ale nevím, jak je tomu v případě společných částí domu a nezastavěného pozemku kolem budovy, co přesně znamená a zda se na toto vztahuje pojem „společný zástupce“ z § 13a a jak daň správně platit, když například podle § 3 platí členové „společně a nerozdílně“. Také by mě zajímalo, jak se na této společné složce daně projeví (pokud nějak, např. podle § 4 odst. 1b), když jeden z členů společenství je obec, na jejímž katastrálním území se nemovitost nachází. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji velmi za pomoc.

  Vložil cechova, 21. Leden 2008 - 22:22

  Dobry den,

  taky jsem patrala, jak podat priznani k dani ze spolecnych prostor. Zde http://www.mesec.cz/…-priznani-3/ jsem nasla tuto vetu: „Vlastní-li (užívá-li) stavbu (byt, nebytový prostor) více osob, stačí, když podá daňové přiznání jeden z nich.“ Vykladam si to tak, ze ja, jakozto mistopredseda vyboru podam priznani k dani za vsechny a dan ze zaplati ze spolecneho uctu a podle podilu pak rozuctuje jednotlivym vlastnikum bytovych jednotek.

  luc

  Vložil pochylyz, 21. Leden 2008 - 22:36

  Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění platném ode dne 1. 1. 2008 jsou předmětem daně ze staveb byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen "byty"). Podle § 7 odst. 2 téhož zákona předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory, které jsou předmětem daně podle odstavce 1. To znamená, že ze „společných částí domu“ SVJ žádnou daň ze staveb neplatí!!! Tyto jsou „součástí“ bytu nebo nebytového prostoru, ze kterého každý vlastník platí daň. Podle § 4 odst. 6 zákona o dani z nemovitostí platí daň z pozemků v případě, že spoluvlastnictví k pozemku je podle zvláštního právního předpisu (ZoVB) odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru), který je evidován v katastru nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí.

  Vložil cechova, 21. Leden 2008 - 23:10

  Dobry vecer, mate pravdu. Nejak jsem se do toho priznani zamotala :( Ted jsem zase pro zmenu dosla k tomu, ze musim vyplnit do priznani i pozemek, ktery je cely „zastaven nemovitou stavbou“ a tak vysledek danove povinnosti bude 0. Tento pozemek pod domem je ve spolecnem vlastnictvi jednotlivych vlastniku bytovych jednotek. Ach, ta byrokracie… luc

  Vložil Matějka Jaroslav, 19. Říjen 2007 - 18:28

  Vážení, poznámka k uvedenému textu.

  Mohou být případy, kdy je SVJ zapsáno jako vlastník v katastru nemovitostí (z vlastní pracovní praxe). Poté je povinno SVJ podat daňové přiznání a pravidelně platit daň. Tento náklad se většinou rozúčtovává dle velikosti spoluvlastnických podílů – způsob rozúčtování se musí určit případ od případu.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 30. Leden 2008 - 8:21

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat za SVJ panelák: Máme nové kolaudační rozhodnutí na přístavbu lodžií, můžeme uplatnit osvobození od daně z nemovitostí (5 let) ? Veselý

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".