Byt

Definice

Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

72/1994 Sb., § 2, písmeno b)