Zakládání společentví

Před první schůzí společenství vlastníků jednotek

Otázka

Co dělat před první schůzí společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

  • Před první schůzí společenství vlastníků jednotek je nutné již mít rozmyšlené znění stanov a neoficiálně se na jejich znění dohodnout. Na schůzi již není skoro čas si je ani přečíst, natož je teprve začít vymýšlet a dohadovat se o nich.
  • Taktéž je dobré se dohodnout na členech výboru (nebo pověřeném vlastníkovi).
  • Další bod je výše záloh na správu domu (nesprávně nazýváno „fond oprav“).

To jsou jen ty nejnutnější a nejzákladnější věci.

Je třeba si uvědomit, že na první schůzi musí být přítomný notář a tedy čím déle bude schůze trvat, tím více zaplatíte notáři (a nejsou to malé sumy). A to nepočítám třeba nájem za prostory, pokud budete schůzovat v pronajatých prostorách.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

První schůze shromáždění

Otázka

Jak probíhá první schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

První schůze se musí konat do 60 dnů od vzniku společenství a svolává ji původní vlastník. Na porušení této lhůty ovšem nejsou žádné sankce.

Na programu je zejména schvalování stanov společenství a volení výboru (případně jiných orgánů). Na schůzi musí být přítomný notář, který provede notářský zápis o průběhu schůze. K tomuto zápisu se přihládají mimo jiné schválené stanovy. Notář zápis typicky nevyhotoví ihned, takže jej dostanete až za několik dní (pokud budete mít štěstí).

Tento zápis je poté povinnou přílohou k žádosti o registraci v rejstříku společenství na rejstříkovém soudu.

Zákon 72/1994 Sb. také obsahuje ustanovení, která se týkají případů, kdy se nesejde shromáždění k volbě orgánů nebo nedošlo-li ke zvolení orgánů. V tomto případě plní funkci orgánů vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu činí alespoň jednu polovinu. Pokud takový není, tak vlastníci jednotek, kteří se stali členy SVJ ke dni jeho vzniku.

V případě, že nedošlo ke schálení stanov, tak se společenství řídí vzorovými stanovami, které vydala vláda.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Je členství v SVJ dobrovolné?

Otázka

Je členství v SVJ dobrovolné?

Odpověď

Členství je povinné, tedy automaticky vznikne všem vlastníkům ke dni vzniku společenství. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

Jak zaregistrovat společenství vlastníků jednotek na rejstříkovém soudu?

Náhled formuláře

Zaregistrovat společenství vlastníků jednotek u soudu je možné až po ustavující schůzi a získání zápisu od notáře. Zápis z ustavující schůze společenství vlastníků jednotek je totiž jednou z povinných příloh žádosti o zápis do rejsříku.

Oficiální formulář pro SVJ neexistuje. Přesto existuje doporučený formulář pro SVJ. Abyte tento formulář mohli zobrazit a vyplnit, je třeba si stáhnout a nainstalovat program 602XML.

Stáhněte si ještě návod na vyplnění formuláře.

Formulář vyplňujte velmi pečlivě, jinak se vám pravděpodobně ze soudu vrátí k doplnění.

Další informace na webu justice.cz

Syndikovat obsah