Před první schůzí společenství vlastníků jednotek

Otázka

Co dělat před první schůzí společenství vlastníků jednotek?

Odpověď

 • Před první schůzí společenství vlastníků jednotek je nutné již mít rozmyšlené znění stanov a neoficiálně se na jejich znění dohodnout. Na schůzi již není skoro čas si je ani přečíst, natož je teprve začít vymýšlet a dohadovat se o nich.
 • Taktéž je dobré se dohodnout na členech výboru (nebo pověřeném vlastníkovi).
 • Další bod je výše záloh na správu domu (nesprávně nazýváno „fond oprav“).

To jsou jen ty nejnutnější a nejzákladnější věci.

Je třeba si uvědomit, že na první schůzi musí být přítomný notář a tedy čím déle bude schůze trvat, tím více zaplatíte notáři (a nejsou to malé sumy). A to nepočítám třeba nájem za prostory, pokud budete schůzovat v pronajatých prostorách.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil Anonymous, 13. Březen 2008 - 14:25

  pokud nechci uzavřít SVJ mohu vyjádřit jen nesouhlas nebo musím přiložit prohlásení

  Vložil Pavel, 13. Březen 2008 - 14:36

  Prosím, můžete rozvést, co jste tu napsal? Co znamená nechci uzavřít SVJ? Jaké prohlášení předložíte?

  A když připojíte podpis, bude to prima!

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 14. Březen 2008 - 8:46

  Jsme v patové situaci a hledáme řešení. Vím, že SVJ vzniká ze zákona. Chci prostě zkusit přijít na první shromáždění, kde bude přítomen notář a nehlasovat. To prohášení, by bylo ve smyslu, že jsem proti SVJ dokud nebude můj byt obyvatelný (zatéká mi tam střechou, všude mám plíseň a předchozí správce to za 5 let nevyřešil).Je to komplikované a řešení budu muset hledat jinde. Omlouvám se za nesmyslný dotaz. Tereza

  Vložil Anonymous, 14. Březen 2008 - 9:46

  Vážená Terezo, řešení vašeho problému nespočívá v „nehlasování“ ale mělo spočívat v jednání o slevě z kupní ceny, nebo odstranění vad, které váš byt vykazuje. Pokud toho nedosáhnete, bude oprava střechy -zatékání, řešena a financována již z peněz všech ostatních vlastníků jako SVJ. Jejich podpora by vám možná mohla pomoci v řešení více, půjde i o jejich peníze.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 14. Březen 2008 - 8:58

  Nehlasovat na shromáždnění je Vaše právo a pokud Váš podíl na domě činí více než 50 %, pak to má i smysl.

  KarelJ

  Vložil Anonymous, 14. Březen 2008 - 8:53

  Podpisem převodní smlouvy jste souhlasila s bytem v OV a tím současně se vznikem SVJ. To není patová situace. Vaše účast v SVJ je daná zákonem. Jana

  Vložil Občan ČR (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 10:34

  Podpisem převodní smlouvy jsem, ale automaticky nesouhlasil se založením SVJ. Ze zákona musíš být v SVJ nebo uvidíš viz. změna zákona 311/2013 Sb.(družstvo vyhrožuje 50tis.Kč, když SVJ nezaložíme, prý je to v zákoně). V padesátých letech minulého století se všechno povinně zestátňovalo a dnes se zase povinně všechno převádí do vlastnictví. Jsou, ale lidé, kteří nechtějí být v SVJ a platit další zbytečné náklady na provoz domu. Plno SVJ, se vrací k družstvu jako správci, protože nikdo ve výboru SVJ nechce pracovat (to jsou další náklady).

  Vložil abc (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 12:14

  My jsme svj a neplatíme žádné další zbytečné náklady na provoz domu. Takže vám nerozumím. Vše závisí na tom, jak se to zorganizuje a pak to tak funguje. Podle příspěvků na tomto portálu v různých vláknech jsem se domíval, že naopak zbytečné náklady se platí v některých družstvech.

  Vložil Matějka Jaroslav, 5. Září 2007 - 15:43

  Vážení, organizuji a účastním se 1. (ustavujících) shromáždění SVJ. Z praxe doporučuji v pozvánce uvést, po dohodě s původním vlastníkem a tzv.přípravným výborem SVJ = osobami ochotnými stát se členy výboru SVJ Program jednání:

  I.část – jednání shromáždění za účasti notáře

  1. Schválení stanov SVJ
  2. Volba výboru SVJ (pověřeného vlastníka), případně dalších orgánů SVJ

  II.část – přestávka, první jednání výboru – volba předsedy výboru SVJ

  III.část – jednání shromáždění bez účasti notáře

  1. Seznámení shromáždění s výsledky volby předsedy výboru SVJ
  2. V souladu se stanovami SVJ schválení výše příspěvku na správu domu a pozemku (tedy do „Fondu oprav“, případně dalších fondů)
  3. Schválení pravidel úhrady měsíčních zálohových plateb za služby spojené s užíváním jednotky (výše záloh) včetně pravidel jejich rozúčtování, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem, (není-li již upraveno ve stanovách, např.: vodné a stočné, elektrická energie za společné části, úklid v domě, úklid přilehlého chodníku, užívání výtahu, užívání prádelny apod., pokud nepřijmou pravidla správce)
  4. Schválení správce (Mandátní smlouvy se správcem) případně pověřit výbor výběrem či uzavřením smlouvy se správcem
  5. Schválení osoby vedením účetnictví (pokud to nebude správce)
  6. Schválení domovního řádu, Případně požárního řádu

  Dále je vhodné projednat návrhy a pověřit výbor (není-li již obsaženo ve stanovách)

  • uzavření pojištění domu, doporučuji připojistit odpovědnost členů statutárních zástupců-výboru z odpovědnosti výkonu funkce
  • uzavření smluv o dodávkách vody, elektřiny, tepla a TUV, případně smlouvu o provozování domovní předávací stanice tepla či domovního zdroje tepla-kotelny, smlouvu o servisu výtahu a dalších možných technických zařízení EPS, komíny apod.; uzavření smluv je možné až po registraci společenství v seznamu společenství u příslušného soudu

  Přílohou pozvánky je vždy v písemné podobě návrh stanov, kandidátka členů výboru, domovní a požární řád. Návrh na výši měsíčních zálohových plateb a příspěvků na správu společných částí domu a pozemku (Fond oprav) projednává většinou s vlastníky-uživateli jednotek přípravný výbor na neformální předschůzce, někdy i za účasti budoucího správce k ujednání Mandátní smlouvy, pojišťovacího agenta apod.

  Dobrá příprava se vždy vyplatí, urychlí jednání shromáždění a předjednání materiálů odstraní případné možné „třecí plochy“, jelikož připomínky mohou být po zvážení jejich opodstatnění zapracovány do návrhu materiálů doručovaných vlastníkům s pozvánkou.

  Vložil Anonymous, 10. Březen 2007 - 7:31

  Existuje nějaká právní úprava nebo zákonná lhůta, která určuje jakým způsobem se svolává první schůze (resp. shromáždění) společenství? Je určen termín s jakým předstihem musí vlastníci jednotek obdržet pozvánku, zda musí být pozvání písemné a jaké jsou její náležitosti?? Pro svolávání následných shromáždění je toto určeno ve stanovách společenství (čl. VII-8), ale před první schůzí stanovy ještě neplatí.

  Vložil NKlainová, 10. Březen 2007 - 12:45

  N. Klainová
  Pravidla pro svolání první schůze společenství stanoví zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v odst. 8.
  Do doby schválení stanov SVJ se jeho právní poměry řídí vzorovými stanovami viz § 1 vzorových stanov č. 322/2000 Sb.

  Vložil Anonymous, 31. Říjen 2006 - 23:25

  Věcně souhlasím a vřele doporučuji. Jen formálně: nejedná se o ustavující schůzi ale o první schůzi, nejedná se o fond oprav ale o dlouhodobou zálohu na opravy. V této souvislosti doporučuji získat informace, kolik se vybírá v podobných SVJ na dlouhodobé zálohy.

  Hezký den

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".