Návrhy na změnu zákona

 Témaikona řazeníOdpovědíVytvořenoPoslední
MEDIACE 201833 roky 21 týden
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Pokorný 85b60d Jaroslav (bez ověření)
Michálkova novela NOZ 52 roky 51 týden
Pavel
2 roky 5 týdnů
057ccf Martin Černý (bez ověření)
Michálkova novela ŽZ a zákona o službách12 roky 51 týden
Pavel
2 roky 5 týdnů
Josef 5ef3d0 Dvořák (bez ověření)
Místně příslušný okresní soud36 let 8 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Jiří 6f170e Pokorný (bez ověření)
Místo nahlížení97 let 25 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
1778e6 Kučera Michal (bez ověření)
MMR 2.10.2007214 let 9 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
3d8fdb Černý Jiří (bez ověření)
Moje největší chyba v životě ...429 týdnů 2 dny
Anonymous
28 týdnů 6 dní
Misme
Možná novela NOZ podle § 777 ZOK87 let 41 týden
Pavel
2 roky 5 týdnů
Petr 955f1a Procházka (bez ověření)
Možné problémy, když vlastník jednotky nevlastní pozemek310 let 11 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
b99127 Michal Procházka (bez ověření)
Možnost jednoduchého účetnictví u SVJ157 let 25 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
f96070 Pokorný Martin (bez ověření)
Možnost odmítnutí nájemníka76 let 3 týdny
Pavel
2 roky 5 týdnů
Michal af2fdc Kučera (bez ověření)
Možnost per rollam se prodlužuje do 30.6.2021345 týdnů 5 dní
Pavel
45 týdnů 4 dny
Anonymous123456 (bez ověření)
Možnost refinancování bez ztráty dotace38 let 28 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
Novotný Petr 377b2d (bez ověření)
Možnost vrácení poplatků za vedení úvěru28 let 43 týdny
Pavel
2 roky 5 týdnů
0bb955 Michal Novotný (bez ověření)
Možnost zplnomocnění třetí osoby pro jednání na shromáždění SVJ musí být zakotvena ve stanovách. 34 roky 31 týden
JaVa
2 roky 5 týdnů
Veselý 3f0aa5 Josef (bez ověření)
MS zřídilo web k novelizaci NOZ97 let 15 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Hájek 451f1e Jan (bez ověření)
MS zveřejnilo pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku337 let 15 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Pokorný Jakub 912e9b (bez ověření)
Musí pozvánky na shromáždění,obsahovat podklady k programu73 roky 32 týdny
JaVa
2 roky 5 týdnů
00233e Kučera Michal (bez ověření)
Musí pronajímatel zajistit nájemci příjem televizního vysílání v novém standardu DVB-T2?52 roky 1 týden
JaVa
2 roky 1 týden
Pavel II (bez ověření)
Může být funkce člena orgánu PO vykonávána podle ZP?123 roky 5 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
Petr eae886 Svoboda (bez ověření)
Může rozhodovat menšina?1210 let 5 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Procházka Jan a73b7f (bez ověření)
Na veřejnosti max po dvou!11 rok 36 týdnů
Pavel
1 rok 36 týdnů
. (bez ověření)
Nabíjení elektromobilů a vyhláška č. 268/2009 Sb.1119 týdnů 2 dny
Justitianus
19 týdnů 5 hodin
32812
Nabytí, přechod a převod vlastnictví k jednotce208 let 19 týdnů
lake
2 roky 5 týdnů
3d6a1f Pokorný Pavel (bez ověření)
Nad Krušnohorem se stahují mraky343 týdny 3 dny
Anonymous
43 týdny 1 den
Anonymouse (bez ověření)
Naděje pro novelu NOZ37 let 12 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
7b1abe Jiří Černý (bez ověření)
Nadlidi26 let 48 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Kučera Josef c5ccb3 (bez ověření)
Náhled na účet195 let 35 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
978ef5 Novák Jiří (bez ověření)
Nahlížení do KN525 týdnů 3 hodiny
Anonymous
24 týdny 6 dní
sudeťak (bez ověření)
Náhrada 372/2001 Sb. putuje do Sbírky zákonů1456 let 8 týdnů
Pavel
6 let 8 týdnů
Pavel
Nájemné a koronavir41 rok 27 týdnů
Pavel
1 rok 27 týdnů
radka2222 (bez ověření)
Nájemník i majitel musí dbát na řadu revizí. Lze se tak vyhnout porušení zákona a sporům s pojišťovnami72 roky 4 týdny
JaVa
2 roky 3 týdny
Nečlen II (bez ověření)
Náklady na právnický rozum95 let 18 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Novotný 70993d Josef (bez ověření)
Náklady nikoliv nutné35 let 46 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Pavel Pokorný 79fedc (bez ověření)
Náklady spojené se svémocným nakládání s cizí věcí29 let 9 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Novotný ca2661 Jaroslav (bez ověření)
Náležitosti vyúčtování45 let 18 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Josef 743af7 Procházka (bez ověření)
Náplň činnosti člena výboru154 roky 51 týden
Pavel
4 roky 51 týden
Pavel
Nařízení vlády k provedení § 1 222 NOZ88 let 3 týdny
Pavel
2 roky 5 týdnů
Michal Svoboda d02959 (bez ověření)
Nastanou problémy s novým ZoVB ?113 let 16 týdnů
milan
2 roky 5 týdnů
Novák 7e6b38 Jakub (bez ověření)
Nástroje ďábla25 let 35 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Martin 0b637b Svoboda (bez ověření)
Návrh na uzákonění povinnosti, aby každý dům vlastnil "Průkaz majetkové hodnoty domu"155 let 46 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Petr Svoboda d095d4 (bez ověření)
Návrh na změnu zákona413 let 36 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Dvořák 375a4e Petr (bez ověření)
Návrh na změnu § 495 OZ72 roky 11 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Josef Novotný 716144 (bez ověření)
Návrh nového stavebního zákona71 rok 51 týden
Pavel
1 rok 51 týden
Pavel
Návrh nového zákona - prohlášení vlastníka112 let 12 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
ffe0d5 Pokorný Michal (bez ověření)
Návrh nového ZoVB1514 let 11 týdnů
Anonymous
2 roky 5 týdnů
Jiří df014d Novotný (bez ověření)
Návrh novely NOZ46 let 6 týdnů
Josef Soukup
2 roky 5 týdnů
7305d1 Jaroslav Černý (bez ověření)
Návrh novely vyhlášky č. 504/201227 let 10 týdnů
Pavel
2 roky 5 týdnů
Černý Josef 458fcd (bez ověření)
Návrh nových stanov dle NOZ116 let 3 týdny
evas
2 roky 5 týdnů
0d7860 Novák Josef (bez ověření)
Návrh věcného záměru zákona o účetnictví142 roky 1 týden
Pavel
2 roky 6 dní
Anynomous (bez ověření)
Syndikovat obsah