Kdo je přehlasovaný člen

Vložil Roland (bez ověření), 16. Červen 2019 - 16:52 ::

"Za přehlasovaného člena je třeba pokládat takového člena, který:

  1. hlasoval proti návrhu usnesení,
  2. se při hlasování zdržel, hlasování se nezúčastnil nebo nebyl na zasedání přítomen,
  3. se zasedání shromáždění nezúčastnil, protože nebyl v rozporu se zákonem a stanovami na zasedání shromáždění vůbec pozván.

Přehlasovaným členem však není člen, který hlasoval pro napadené usnesení, a dále jím není člen, který se sice hlasování nezúčastnil, svým jednáním nebo opomenutím však zřetelně dal najevo, že s přijatým usnesením souhlasí."

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.: Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek proti neplatným usnesením shromáždění. Soudní rozhledy 10/2018, s. 310 (doslovná citace)

  • přehlasovaný vlastník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Onderka ml. (bez ověření), 22. Červen 2019 - 8:32

Návod, jak zajistit nemožnost soudně napadnout platnost rozhodnutí shromáždění vlastníků, je následující:

Stačí do zápisu napsat, že všichni hlasovali PRO (nezávisle na skutečnosti). Soud z toho dovodí, že nikdo není přehlasovaným vlastníkem a tudíž nikdo není oprávněn požadovat soudní přezkum platnosti rozhodnutí shromáždění vlastníků.

Vložil AsiTak, 22. Červen 2019 - 7:53

Název článku: Neplatný usnesení nelze uplatnit, a proto nikomu nemůže škodit, nemůže-li vznikat škoda, není třeba ochrana.
Bod 1. „hlasoval proti návrhu usnesení,“ – návrh usnesení – zvýšit odměnu předsedy o 100% – výsledek hlasování 95% proti, návrh nepřijat, všichni hlasující proti návrhu zvýšení jsou přehlasované?
Bod 2–3. hlas člena nebyl zjištěn a přidělený stav „přehlasovaný člen“ není stanoven na základě výsledků hlasování.
„.. však zřetelně dal najevo, že s přijatým usnesením souhlasí." – kde dává najevo, v anketě nebo při hlasování „nehlasujících“? 

Vložil anon1234_ (bez ověření), 17. Červen 2019 - 18:50

dle soudců Nejvyššího soudu je přehlasovaný vlastník u přijatého usnesení:

  1. vlastník hlasující PROTI,
  2. vlastník, který nebyl přítomen a nezúčastnil se ze závažných důvodů zasedání shromáždění.

přehlasovaný vlastník u přijatého usnesení dle soudců NS není:

  1. vlastník hlasující PRO,
  2. vlastník, který se zdržel,
  3. vlastník, který nebyl přítomen a nezúčastnil se kvůli méně závažným důvodům (např. vlastník, který odešel, aby snížil kvorum)

je to nesmysl. logicky přehlasovanými vlastníky u přijatého usnesení jsou všichni, kteří nehlasovali PRO (tj. hlasující PROTI, zdržující se, nepřítomní).

a navíc u vyslovení neplatnosti SVJ by aktivně legitimován k podání žaloby měl být „každý“ vlastník, jak je to u všech ostatních právnických osob. protože když hlasujete PRO a pak zjistíte, že máte zfalšovaný zápis, tak máte smůlu a nedomůžete se v ČR žádné právní ochrany. tolik k našemu „právnímu“ státu a judikatuře orlů práva na NS.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".