K ZoVB § 10 odst. 2

Vložil Anonymous, 5. Červen 2010 - 14:51 ::

ZoVB § 10 odstavec 2 v účinném znění mj. říká:

„Výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém zvolení podat návrh na zápis do rejstříku. K návrhu na zápis se přikládá … b) notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi“.

Spíše bych čekala, že přílohou návrhu na zápis do rejstříku bude zápis o průběhu schůze shromáždění, na níž byl zvolen výbor nebo pověřený vlastník, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi.

Není tomu tak, zákon požaduje pouze notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, zápis o průběhu schůze shromáždění, na níž byl zvolen výbor nebo pověřený vlastník, požadován není.

Josefina

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anaj (bez ověření), 5. Červen 2010 - 16:50

  http://www.portalsvj.cz/…-jiz-zapsano

  Najděte si tento příspěvek:

  Změna lidí ve výboru SVJ a zápis v obchodním rejstříku – SVJ je – Vložil Anaj (bez ověření), 27. Květen 2010 – 17:11

  klikněte na adresu na které najdete právního rádce SVJ od Mgr. Petry Suchánkové a Mgr. Martina Soukupa. Na str. 11 najdete 12. VZOR NÁVRHU NA ZMĚNU ZÁPISU SPOLEČENSTVÍ V REJSTŘÍKU SPOLEČENSTVÍ.

  Na str. 10 je 11. VZOR NÁVRHU NA ZÁPIS (PRVOZÁPIS) SPOLEČENSTVÍ DO REJSTŘÍKU SPOLEČENSTVÍ , kde jsou vypsány všechny přílohy , které jsou nutné k zapsání do rejstříku společenství vlastníků, atd.atd.adt.

  Notářský zápis obsahuje volbu výboru, schválení stanov, atd.atd.atd.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".