Rozúčtování vody...

Vložil Franěk (bez ověření), 12. Červen 2020 - 5:00 ::

Dobrý den,

zajímalo by mne jak se správně postupuje pro rozúčtování vody.

V SVJ máme odběrná místa v bytech i ve společných prostorech. Některé odběrná místa ve společných prostorech nejsou osazena vodoměrem a některá jsou. Některé vodoměry ve společných prostorech jsou ověřené a některé nikoliv. V bytech předpokládám že by měly být vodoměry osazené všude – ale najisto to samozřejmě nevím. Vodoměry jsou podle prohlášení ve vlastnictví vlastníků bytů v nichž je vyvedeno odběrné místo (přípojka). Ve stanovách z r. 2016 máme ohledně rozúčtování vody uvedeno POUZE cit.: „Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena teto služby hrazena dodavateli, náklady se rozúčtují vlastníkům bytových jednotek v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech v bytech.

A nyní by mne zajímalo: pokud si jako příjemce služeb chci zkontrolovat vyúčtování, jsem toho vůbec s těmi výše vyjmenovanými „podklady“ schopen? (samozřejmě jsem se našich papalášů ptal, ale odkázali mne na znění stanov a že nic více neví, že se mám zeptat správce – rozúčtovatele. Ten mi sdělil, že to je jeho know-how a že se se mnou dále bavit nebude.)

Nejasnosti:
(1) z ničeho mi neplyne, zda musí být podružné vodoměry na všech odběrných místech, nebo to platí jak to je psáno ve stanovách: kdo má podružný vodoměr, tomu bude rozúčtováno. Kdo ho nemá, nemá ani podíl na objemu vody nakoupené skrze SVJ od dodavatele

(2) podle znění stanov by se voda ve spol. prostorech (tzn. i voda na úklid, pro hydrant, pro prádelnu) měla rozúčtovat jen na vlastníky, kteří mají podružný vodoměr instalován v bytě a ti co ho nemají, co ho znepoužitelní, u nichž nebude údaj věrohodný nebo iracionální, atd. budou z rozúčtování pouze vyloučeni. Neptám se zde, zda je takové rozúčtování spravedlivé, ale zda je právně nerozporné tzn. je řádné tzn. nápad u soudu by skončil neúspěchem? 

(3) pokud připustím, že vyúčtování dle (2) je právně nerozporné – nakonec mi to na počátku tvrdil i rozúčtovatel – mohu touto logikou svůj vodoměr de-instalovat, rozbít, nechat neověřený apod. abych doufal, že moje spotřeba přejde k tíži hlupákům, kteří si svůj vodoměr v bytě udržují ověřený a funkční. Budu li kamarádem předsedy SVJ – rozúčtovatel by mně měl z rozúčtování vyloučit. Nebudu li kamarádem předsedy SVJ – rozúčtovatel mne z rozúčtování nevyloučí. Já podám reklamaci, tu mi SVJ zamítne, já nezaplatím nedoplatek, SVJ mne zažaluje. Měl bych se obávat nějakých právních konsekvencí – má v takto popsané situaci náš předseda SVJ soudní úspěch ve sporu o nedoplatek „v kapse“ z podle mne nikoli řádného vyúčtování nebo nikoliv?

(4) je přijetí stanov z r. 2016 i s pravidly pro rozúčtování též automaticky jednoznačným, nepřímým ale úplným, rozhodnutím dle §5/1 zák. o službách?

(5) nevím jak komu, ale mně uvedená pravidla připadají neúplná a nesrozumitelná, nicméně jsou ve stanovách od r. 2016. Podle mne z toho lze vyvodit, že by měly platit ve smyslu změny dle §5/1 zák. o službách (stanovy byly schváleny 76% – mnou nikoliv) – JENŽE podle mně jsou v některých relevantních částech nepoužitelná. Pravidlům by měl rozumět každý příjemce rozúčtovávaných služeb. Rozúčtovat se ale nějak musí tzn. správně (důvodný předpoklad pro argumentaci k soudu) se použije „abraka dabra“ pro obecné blaho s doufáním, že si nikdo nebude stěžovat anebo pravidla dle §5/2 zák. o službách?

díky za rady, Franěk

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tatiana (bez ověření), 19. Červen 2021 - 9:20

  Dobrý den, pan František sem vložil dotaz týkající se rozúčtování vody. V domě, kde nemají všechny jednotky nainstalovaná měřidla nelze udělat rozúčtování vodného a stočného podle měřidel pouze pro ty, kteří je mají instalované. Rozúčtovat se v takovém případě musí podle počtu osob a směrných čísel spotřeby. Spotřeba vody ve společných prostorách se musí z rozúčtování vody na jednotky vyloučit. Bylo by žádoucí, aby všechna odběrová místa vody ve společných prostorách měla své samostatné měřidlo. Nechápu, proč se debata zvrhla na nekonečné řešení smluvní pokuty.

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2021 - 10:38

  Tatiano, totéž co píšete napsal zde Justitianus už před rokem, dne 12.06.2020 (jde o úplně první odpověď tazateli v této diskusi): http://www.portalsvj.cz/…ovani-vody-4#….

  Pokud jde o pokuty podle stanov, skutečně nevím proč se tím místní blbečci stále zabývají. Judikatura o pokutách podle stanov klubů, korporací, spolků a sdružení je konstantní už desítky let. Judikát s vyjádřením soudu přímo k pokutě ve stanovách SVJ je z roku 2018: http://www.portalsvj.cz/…svj-a-pokuty#….

  Justitianus

  Vložil Vyloučil (bez ověření), 19. Červen 2021 - 9:34

  „Spotřeba vody ve společných prostorách se musí z rozúčtování vody na jednotky vyloučit. Bylo by žádoucí, aby všechna odběrová místa vody ve společných prostorách měla své samostatné měřidlo.“ (Vložil Tatiana (bez ověření), 19. Červen 2021 – 9:20)

  Paní Tatiano,

  shora citované máte nějak podloženo? Co přesně znamená vyloučit z rozúčtování?

  Vložil Hubert (bez ověření), 12. Červen 2020 - 16:52

  Nekdy si rikam, ze poradek musi byt, at to stoji cokoliv ale obcas mam pochybnosti zda to jde vysvetlit i rozumem

  Posledni dobu si vsimam, ze veskere nove normativy se tim ridi a aby se tzv usetrilo 100,– Kc, vynakladaji se 100.000 Kc naklady, ktere ale nenazyvame ztratami.

  Ve Vasem konkretnim problemu, je nejdrive si polozit otazku o jake castky jste byl poskozen, dalo je dobra informace jak velke jsou tzv technicke ztraty ( rozdil mezi hlavnim faturacnim vodomerem a souctem podruznych vodomeru )

  Nejspravedlivejsi by byl jeden kohoutek v dome a u toho doberna nadoba a kadzy by jsi vzal kolik litru vody potrebuje, tolik by i zaplatil. Jake koliv jine reseni je jiz ztratove, tudis spatne a to i vcetne mereni.

  Jde tedy nikoliv o absoulutni spravedlnost ale o stanoveni primerenych pravidel s prihlednutim k cene nakladu a spolehlivosti mereni.

  Jeden kohoutek v dome a odberna nadoba na vodu by na 110 % odstranilo jakekoliv hasterivosti ohledne odberu vody, nakladu na provoz a mereni a zakon takoveto reseni vubec nezakazuje. System distribuce vody pomoci cisteren take neni vubec spatny.

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 13:35

  Ještě přidávám několik poznámek k obsahu úvodního dotazu.

  • Pan Franěk napsal: „… z ničeho mi neplyne, zda musí být podružné vodoměry na všech odběrných místech“.

  Ano, pokud jde o studenou vodu, zákon skutečně nestanoví povinnost instalovat podružné vodoměry. Služba se rozúčtuje podle ujednání, a ujednáno může být prakticky cokoliv (neporušuje-li to dobré mravy, veřejný pořádek či postavení osob, viz § 1 odst. 2 NOZ).

  Podle § 5 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody. Z toho plyne, že vodoměry musí být na výtocích ve všech jednotkách, jinak se nemohou pro rozúčtování služby použít. Což je logické.

  • Pan Franěk napsal: „… podle znění stanov by se voda ve spol. prostorech (tzn. i voda na úklid, pro hydrant, pro prádelnu) měla rozúčtovat jen na vlastníky, kteří mají podružný vodoměr instalován v bytě a ti co ho nemají, co ho znepoužitelní, u nichž nebude údaj věrohodný nebo iracionální, atd. budou z rozúčtování pouze vyloučeni.“.

  V tom se, pane Fraňku, zcela mýlíte. Pravidla rozúčtování podle zákona č. 67/2013 Sb. se týkají výhradně služeb, poskytovaných s užíváním bytu. Pokud se v domě odebírá voda také k jinému účelu (zalévání zahrady, úklid společných prostor atd.) pak ovšem tato část není nákladem na službu dodávka vody podle 67/2013 Sb.. Náklad na vodu spotřebovanou k jinému účelu je SVJ povinno odečíst a rozúčtovat jinak (zalévání zahrady podle spoluvlastnických podílů, i kdyby o tom ve stanovách nebylo ani slovo; to plyne přímo ze zákona č. 89/2012 Sb.). Pouze zbylý náklad je nákladem na službu dodávka vody podle 67/2013 Sb. a pouze tento náklad bude rozúčtován na jednotky podle ujednaných pravidel.

  Množství vody k jinému účelu je možno stanovit buď podle vodoměrů na výtocích (jak už jsem Vám napsal), nebo jednodušeji, bez instalace vodoměrů ve společných prostorách, na základě odhadu roční spotřeby.

  • Pan Franěk napsal: „… pokud připustím, že vyúčtování dle (2) je právně nerozporné – nakonec mi to na počátku tvrdil i rozúčtovatel – mohu touto logikou svůj vodoměr de-instalovat, rozbít, nechat neověřený apod. abych doufal, že moje spotřeba přejde k tíži hlupákům, kteří si svůj vodoměr v bytě udržují ověřený a funkční.“.

  Pokud Váš vodoměr deinstalujete či rozbijete, pak výše nákladu na službu se stanoví nějakým náhradním způsobem. Pro teplou vodu zákon určuje postup jednoznačně: Podle § 6 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že neumožní-li příjemce služeb instalaci vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Pro studenou vodu to zákon bohužel takto výslovně nestanoví; aby to bylo použitelné, museli byste toto mít uvedeno ve stanovách jako smluvní pokutu.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 16:07

  protože náš spor se týkal vyúčtování TUV od roku 2012–2014, zákon 67/2013 na něj dopadal.

  Proto jsme argumentovali tímto zákonem a zněním zejména §6 když vyúčtovat ODCHYLNĚ od znění zákona lze pouze při DOHODĚ všech vlastníků a to od následujícího období. (U nás se hlasovalo o tom jak lze provádět vyúčtování za rok 2012 v roce 2016).

  NU a soud … existenci zákona ignoroval. V rozsudcích nenajdete o existenci zákona ani zmínku.

  to je realita. citovat si tu můžeme co chceme, rozhodně na to nespoléhejte.

  a dovětek. Smluvní pokutu opravdu nelze stanovit stanovami, neboť musí být smluvena smluvními stranami.

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 18:12
  • Tomas 22 napsal tento naprostý nesmysl: „Smluvní pokutu opravdu nelze stanovit stanovami, neboť musí být smluvena smluvními stranami.“

  To je nesmyslné tvrzení. Tomas 22 zřejmě neví, že stanovy jsou právě takovou smlouvou sui generis. Tato smlouva zavazuje jak SVJ, tak i všechny vlastníky jednotek – ty současné i ty budoucí. Stejné účinky by měla smluvní pokuta sjednaná v prohlášení vlastníka budovy.

  Smluvní pokuta je upravena v § 2048 až § 2052 NOZ. Nic nebrání jejímu zavedení stanovami SVJ, stanovami spolku, či jakoukoliv jinou smlouvou.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 18:42

  opakovaně se prokazuje, že jeho „názory“ se naprosto nekryjí s realitou. Doporučuji si je vždy ověřit, protože spoléhat na to se může ukázat kontraproduktivní – viz. zde:

  Prosím o právní stanovisko k možnosti či nemožnosti a zejména pak právní vymahatelnosti smluvních pokut, sankcí v rámci společenství vlastníků jednotek a jejich členů (např. sankce, smluvní pokuty zakotveny a schváleny ve stanovách, domovních řádech apod.) za porušování různých povinností členů SVJ, např. neuklízení společných částí, kouření ve společných částech aj. Pokud v této věci už existuje nějaký rozsudek soudu, též prosím o jeho / jejich uvedení, díky.

  Odpověď:

  Je pravdou, že úprava smluvních pokut či jiných sankcí ve stanovách či domovních řádech společenství vlastníků jednotek je poměrně častá a i když v rámci odborné veřejnosti nepanuje shoda ohledně názoru na ně, mám za to, že taková ustanovení jsou neplatná, resp. jimi stanovené povinnosti jsou nevymahatelné.

  Smluvní pokuta je typickým instrumentem, který má zajišťovat splnění smluvní povinnosti pod nějakou sankcí. Tedy smluvní strany smluvní pokutu sjednávají za účelem snížení rizika nesplnění řádného a včasného smluvní povinnosti. Pokud by tedy společenství chtělo dosáhnout toho, aby sankce uvedené ve stanovách nebo domovním řádu neměly jen roli preventivního psychologického opatření, musely by být mezi oběma stranami sjednány. Uvedení smluvních pokut ve stanovách společenství či v domovních řádech nesplňuje zákonný požadavek na vymahatelnost takové sankce, když ujednání stanov společenství nelze považovat za dohodu mezi členem SVJ a společenstvím jako právnickou osobou.

  Výjimku z výše uvedeného přináší zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění (dále jen „zákon“), jež v ust. § 13 odst. 1 stanoví sankci – pokutu pro případ nesplnění povinností poskytovatele (společenství vlastníků) či příjemce (vlastník jednotky) služeb upravených zákonem. Dle ust. § 12 zákona má totiž vlastník jednotky povinnost oznámit společenství vlastníků písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro vyúčtování, pokud by tak neučinil, hrozí mu sankce ve formě pokuty ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Tato sankce je vymahatelná bez dalšího na základě zákona.

  Závěr je tedy dle mého názoru jednoznačný, šance úspěšně vymáhat sankce po členech společenství za nesplnění jejich povinnosti určené stanovami či domovními řády (nad rámec výše uvedeného) je mizivá, povinnosti a sankce za jejich porušení by musely být sjednány mezi SVJ a vlastníky jednotek smluvně, pak lze uvažovat o jejich vymahatelnosti, jinak uvedená ujednání stanov upravující sankce za porušení povinnosti členů SVJ mohou mít pouze odrazující účinek.

  Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 12. Červen 2020 - 18:12

  Pane Justitiane,

  napsal jste, že pokuta v prohlášení vlastníka zavazuje budoucí vlastníky jednotek.

  Možná si nejprve přečtěte, co je prohlášení vlastníka. Prohlášení vlastníka sepisuje vlastník domu a vymezí jím v domě jednotky. Jedná se o jednostranný právní úkon. O nějaké smlouvě sui generis nemůže být vůbec řeči. To je Vaše fantazie. Tyto jednotky potom prodá, přesněji může prodat.

  Kromě toho opět zaměňujete stanovy a prohlášení vlastníka. Jedná se o rozdílné dokumenty s rozdílným obsahem. Možná si nejdříve o tom trochu přečtěte.

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 18:49

  Usměrňovač se mýlí, protože nezná zákon.

  Pane Usměrňovači, projevujete neznalost zákona. Je směšné, když se – s Vašimi zjevnými mezerami ve znalostech – pokoušíte kritizovat co jsem napsal.

  Podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. (a takových prohlášení je v domech většina) platí, že toto prohlášení obsahuje f) práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek, g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku, h) pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu..

  Je tedy samozřejmě možné stanovit prohlášením vlastníka budovy pokutu – například tomu vlastníkovi jednotky, který poškodí, zničí či odstraní vodoměr, nebo jej znepřístupní pro odečet náměru.

  Usměrňovač se tedy mýlí. Jeho fantazie nemají oporu v zákoně.

  Podotýkám, že totéž co jsem napsal o prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb., platí shodně i pro prohlášení podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.. Podle NOZ o obsahu prohlášení platí, že při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň náležitosti uvedené ve výčtu v odstavci č. 1. Jde tedy o zákonem předepsané minimum. Zákonodárce tím dává najevo, že prohlášení může obsahovat i další smluvní skutečnosti (např. konkrétní povinnosti vlastníků jednotek, včetně jejich povinnosti hradit smluvní pokuty).

  Usměrňovač se tedy mýlí.

  Dále: Ohledně obsahu prohlášení je třeba číst i druhý odstavec. Podle § 1166 odst. 2 NOZ platí, že „má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (…). Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.“

  Z uvedených citací je zřejmé, že případná smluvní pokuta by mohla být v prohlášení uvedena jak podle § 1166 odst. 1, tak i podle odst. 2 jako součást stanov, nebo i mimo stanovy (jako součást pravidel pro správu domu či pravidel pro užívání společných částí).

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 18:53

  ani správa domu, ani stanovení výše přispěvku na údržbu a správu domu, neznamená, že SVJ je oprávněno udělovat sankce nad ustanovení zákona.

  to jsou naprosto rozdílné věci. Smluvní sankci nelze odhlasovat – tedy nařídit.

  máte hokej v základních právních úkonech

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 19:46
  • Tomas 22 napsal tyto další nesmysly: „… ani správa domu, ani stanovení výše přispěvku na údržbu a správu domu, neznamená, že SVJ je oprávněno udělovat sankce nad ustanovení zákona. Smluvní sankci nelze odhlasovat – tedy nařídit.“

  Pane tomas 22, mýlíte se v obou větách. Důvodem je Vaše hluboká neznalost zákona.

  SVJ samozřejmě je oprávněno jednat podle stanov, a to i v případě, že obsahují povinnosti vlastníků jednotek „nad ustanovení zákona“. Zcela Vám ušlo, že podle (klíčového) ustanovení § 1 odst. 2 NOZ si osoby mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. To je, pane tomasi, první Váš omyl.

  Ovšem samotná smluvní pokuta není nic, co by bylo „nad ustanovení zákona“. Smluvní pokutu výslovně upravuje § 2048 až § 2052 zákona č. 89/2012 Sb., takže jde o záležitost zcela v mezích zákona, kterou zákon upravuje přímo a výslovně. To je, pane tomasi, druhý Váš omyl.

  Tomas 22 se tedy mýlí. Jeho názor nemá oporu v platném právu.

  Nesprávné je, pane tomas 22, i Vaše další tvrzení – že údajně „smluvní sankci nelze odhlasovat – tedy nařídit“. Zcela Vám totiž opět ušlo, že na bytové spoluvlastnictví (stejně jako na celou oblast absolutních majetkových práv) dopadá ustanovení § 978 zákona č. 89/2012 Sb.. Podle tohoto ustanovení platí, že připouští-li to zákon, je možné ujednání s účinky vůči třetím osobám. To je právě případ stanov SVJ: jde nepochybně o ujednání, které má účinky vůči třetím osobám (vůči těm vlastníkům, kteří hlasovali proti, nebo se hlasování zdrželi, nebo nabylo vlastnitví jednotky teprve po schválení stanov). Stanovy jsou účinné a vymahatelné i vůči nim. To je, pane tomasi, už třetí Váš omyl.

  Podle § 1208 platí, že do působnosti shromáždění patří změna stanov, tedy i doplnění stanov o ustanovení o pokutách. Podle § 1206 platí, že shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Z uvedeného plyne, že ustanovení o pokutě může shromáždění přijmout pouhým většinovým souhlasem (neobsahují-li stanovy vyšší hlasovací kvorum). To je, pane tomasi, čtvrtý Váš omyl.

  Tomas 22 se tedy mýlí ve všem co ve svém příspěvku napsal. Jeho názor nemá oporu v platném právu, ani v judikatuře, ani v komentářové literatuře.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 19:46

  kdy vyhrálo SVJ žalobu o uhrazení „smluvní sankce“ ze stanov.

  díky za to

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 19:57

  Je to naopak, pane tomasi. Obsah zákona není nutno prokazovat. K tomu soud přihlédne ex offo. Já jsem zde uvedl všechna zákonná ustanovení, která se použijí.

  Naopak Vaše tvrzení je v rozporu se zákonem. Vy jste tedy povinen prokazovat, jestliže tvrdíte, že pro SVJ a vlastníky jednotek neplatí zákon č. 89/2012 Sb.. Je to samozřejmě pitomost, ale pokuste se tedy prokázat toto Vaše tvrzení. Uveďte například judikát o tom, že vymáhání smluvní pokuty uložené podle zákona a stanov SVJ bylo někdy některým soudem zamítnuto.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 20:06

  názory neověřené nikde leč ve vaší fantazii.

  Buďte tak laskav a udělejte pro mne jednu věc

  označujte příště vaše osobní stanoviska jako vaše osobní stanoviska

  netvrďte, že vaše názory odpovídají judikatuře, pokud žádná není.

  …a je zbytečné diskutovat se mnou, já vám sem dal názory Mgr. Adriany Kvítkové, z Verlag Dashöfer.

  už jste označil za blba ředitele Úřadu pro metrologii i Českého metrologického institutu. Co vám brání přidat ji do tohoto seznamu? jistě máte linky na desítky opačných názorů , ne?

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 22:59

  Samozřejmě, že Adriana Kvítková se mýlí. Vždyť se nevyzná ani v obsahu občanského zákoníku, ani v konstantní judikatuře. Vy jste to nepoznal, tomasi? Ta dáma nezná ani základní právní úpravu bytového spoluvlastnictví; zjevně netuší dokonce ani to, že stanovy jsou smlouvou sui generis.

  K tomu, že stanovy nepochybně jsou smlouvou sui generis, viz například:

  • rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3024/2012 ze dne 12. 2. 2015
  • rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3465/2017 ze dne 17. 1. 2018

  Popletená Adriana – stejně jako Vámi zmíněný ředitel ČMI – nezná právní úpravu ani judikaturu. Ředitel odboru ČMI si – k Vaší smůle – vymýšlel jako baron Prášil, a Vy jste mu uvěřil. (Stálo Vás to 200000 Kč.) Můžete naletět i Adrianě Kvítkové, chcete-li. Možná Vás to zase bude stát 200000 Kč. Hodně štěstí tedy; asi Vám jedna zkušenost nestačila …

  Mohu samozřejmě vysypat z rukávu desítky případů, kdy soudy bez zaváhání potvrdily smluvní pokutu udělenou podle stanov různých sdružení, svazů a spolků:

  Ostatně psalo se o tom před časem zde na portálu: http://www.portalsvj.cz/…lovat-pokuty. Co je tam uvedeno o pokutách samozřejmě platí i dnes, za účinnosti nového občanského zákoníku. A pozdravujte ode mne Adrianu.

  Justitianus

  P.S.: doporučená četba = https://www.sousede.cz/…i-stanov/838

  Vložil Vojta. (bez ověření), 13. Červen 2020 - 11:10

  Pane Justitianus,

  odvoláváváte se na doporučenou četbu https://www.sousede.cz/…i-stanov/838

  Tak se podívejme, co je také v uvedeném článku Mgr. Jan Eisenreicha mimo jiné uvedeno:

  „Předně je třeba říct, že prozatím neexistuje relevantní judikatura věnující se problematice možnosti zařazení ustanovení o pokutách do stanov či domovního řádu SVJ, a proto se i mezi odborníky objevují různé názory na oprávněnost jejich stanovení a vymáhání.
  Odborníci zastávající opačný názor, tedy že není možné mít ve stanovách pokuty, argumentují především následujícím:
  u smluvních pokut se má jednat o nástroj zajištění určité smluvní povinnosti, přičemž u stanov chybí výslovná dohoda všech vlastníků jednotek (i budoucích) na stanovení těchto pokut,
  tím, že je v zákoně č. 67/2013 Sb. pokuta výslovně uvedena a jinde u SVJ uvedena není, zákonodárce jasně stanovil okruh jejího uplatňování,
  pokuta dle zákona č. 63/2012 Sb. je také výslovně zařazena do příjmů společenství, a to společně s pokutami vybíranými od třetích osob z důvodu porušení smluvních povinností, jiné pokuty výslovně do příjmů SVJ zařazeny nejsou.“

  Čte vůbec Justitianus to, na co se odvolává a doporučuje? Ačkoliv se v článku, který sám doporučil, píše o odbornícich, kteří zástavají opačný názor vč. konkrétních důvodů a o neexistující relevantní judikatuře, nebrání to Justitianusovi osobně napadat ostatní diskutující a urážet p. Kvítkovou slovy „popletená Adriana, nevyzná se ani v obsahu občanského zákoníku, ani v konstantní judikatuře. Vy jste to nepoznal, tomasi? Ta dáma nezná ani základní právní úpravu bytového spoluvlastnictví“.

  Takže, vážení diskutující, pokud máte jiný názor než Justitianus, třebaže ani v odborné veřejnosti není jasno a není k němu zatím relevantní judikatura, tak jste popletení trollové a neználci, kteří se nevyznají ani v obsahu občanského zákoníku a neznájí ani základní právní úpravu bytového spoluvlastnictví.

  Vložil tomas 22, 13. Červen 2020 - 10:36

  Vážně perlíte Justitiane, co si nejdřív přečíst čím zde podporujete své argumenty, než to sem vyvěsíte?

  vynechám zmatečné argumentace fotbalovou ligou. Vy snad víte jakou smlouvu se svazem kluby podepisují, aby se mohly ligy účastnit? jo nevíte…

  podívejme se na jediný, podle vás důkaz, že SVJ „může udělovat smluvní pokuty“.. jež jste sám uvedl

  jde o :33 Cdo 2354/2017;

  a zde se dočteme: Uznání dluhu žalovaný uvedl: „zavazuji se, že v případě, že neuhradím výše uvedené splátky svého dluhu v uvedených termínech, uhradím na účet Společenství za každý den prodlení s úhradou každé jednotlivé splátky částku 300 Kč.“ První splátku uznaného dluhu žalovaný zaplatil v termínu, druhou a třetí splátku uhradil dne 29. 8. 2014

  tak to je smluvní pokuta, protože ji smluvili, nikoli udělili

  snad chápete rozdíl…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Červen 2020 - 19:59

  máte guláš v tom „právu“. to není, že se negativní tvrzení NEMUSÍ dokazovat, ale že negativní důkazní teorie nelze prokázat. a právě teď to požadujete po tomášovi, když chcete dokázat, že něco není, neplatí…hrajete si na právníka samouka, ale právu nerozumíte. a to vaše: Obsah zákona není nutno prokazovat. K tomu soud přihlédne ex offo. to je taky perlička :-)

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 21:17

  Paní Radko, jste to Vy, kdo nezná ani zákon, ani teorii práva. Už jsem napsal, že obsah zákona není nutno prokazovat (stejně jako není nutno prokazovat např. matematické vztahy, či obsah českých či evropských technických norem.).

  Tomas 22 ovšem tvrdí, že na SVJ a na obsah stanov se zákon nevztahuje. Je na něm, aby to prokázal. Buď citací nějaké výjimky z celostátně platného právního předpisu, nebo judikaturou. Tak do toho!

  A Vy, paní Radko, raději nepište o věcech, ve kterých se nevyznáte.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 13. Červen 2020 - 12:00

  Obsah zákona se jistě nemusí dokazovat, ale nejste to vy kdo ho vykládá, to je soud. Vraťte se znovu k mé zkušenosti a zjistíte, že zněním zákona můžete sice pěkně argumentovat, ale je vám to houby platné.

  Mimochodem žádný zákon nikde explicitně neuvádí, jakým způsobem mají být ony sankce, které SVJ podle vás uděluje, právně zakotveny.

  každý může udělat chybu, vy ovšem ji nikdy nepřipustíte…

  Vložil Justitianus, 14. Červen 2020 - 0:27
  • Tomas 22 napsal další ze svých nesmyslných tvrzení: „Mimochodem žádný zákon nikde explicitně neuvádí, jakým způsobem mají být ony sankce, které SVJ podle vás uděluje, právně zakotveny.“

  To samozřejmě není pravda. Tomas 22 nezná zákon. 

  Sankce (bavíme se o pokutách) které nejsou uloženy přímo zákonem jsou „právně zakotveny“ ujednáním stran. To explicitně uvádí § 2048 NOZ.

  Ujednáním stran, které má účinky i vůči třetím osobám, je prohlášení vlastníka budovy, nebo prohlášení podle § 1166 NOZ, i smlouva o výstavbě podle § 1170 NOZ. To jsem popsal v http://www.portalsvj.cz/…ovani-vody-4#….

  Ujednáním stran, které má účinky i vůči třetím osobám, jsou stanovy SVJ podle § 1200 odst. 2 NOZ. To jsem popsal v http://www.portalsvj.cz/…podle-stanov.

  Pane tomasi, pokud jste neporozuměl znění § 2048, § 1166, § 1200, ani těm dalším dvěma textům, nechte si je od někoho přečíst a pomalu vysvětlit.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 14. Červen 2020 - 11:05

  o tom, že by SVJ mohlo udělovat „smluvní pokuty“ v něm není ani slovo.

  §2048 začíná slovy: „Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu“

  já rozumím přesně, vy rád „udělujete pokuty“ a jste plný fantazie..

  víte jaký je nejjednodušší důkaz, že prostě nemáte pravdu?

  můžete mi jmenovat SVJ, které si do stanov dalo „smluvní pokutu“ pro člena, který bude byt nabízet na Airbnb?

  …a, že by bylo spousty SVJ, které „by moc chtěly“, že?

  proč jim své know how nenabídnete?

  jo a ty pokuty, které činí příjem SVJ a které je tedy SVJ oprávněno udělovat naleznete v § 13odst. 2 zákona 67/2013 Sb.

  Vím to dost přesně, protože jsem se soudně domáhal této pokuty, neb mně odmítali pustit ke kontrole účetnictví.

  Vložil Kleopatra (bez ověření), 14. Červen 2020 - 11:28

  „jsem se soudně domáhal této pokuty, neb mně odmítali pustit ke kontrole účetnictví“

  Vymohl jste pokutu?

  Vymohl jste, aby Vás pustili ke kontrolu účetnictví?

  Vložil tomas 22, 14. Červen 2020 - 11:38

  že nahlížení do účetnictví umožnil. Žalobu jsem proto stáhl.

  je třeba podotknout, že taková pokuta by mohla jít k tíži členů výboru, když způsobí škodu.

  Vložil Justitianus, 14. Červen 2020 - 11:11
  • Tomas 22 napsal další nepravdu: „já znám ustanovení NOZ Justitiane [.] o tom, že by SVJ mohlo udělovat „smluvní pokuty“ v něm není ani slovo.“

  To napsal buď blb, nebo troll. Tomasi, kdybyste znal zákon, věděl byste, že osoby si mohou ujednat cokoliv, když zákon o tom mlčí. Najdete to v čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky. Dokonce si mohou ujednat cokoliv odchylně od zákona! Najdete to v § 1 odst. 2. a v § 978 NOZ. Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny tamtéž.

  Tomasi, neztrapňujte se zde neustálým lhaním. Zákon prý znáte, ale nedočetl jste jej ani po § 1. Ústavu taky neznáte.

  Pokud tvrdíte, že pro SVJ existuje zákaz ukládat pokuty členům, musel byste označit celostátně platný právní předpis, který SVJ takovou možnost zakazuje. Toho ovšem nejste schopen (stejně jako Radka), a jen trollíte.

  Justitianus

  Vložil Vojta. (bez ověření), 15. Červen 2020 - 17:56

  Pane Justitianus,

  u jsem vám citoval z vámi doporučené četby v příspěvku

  http://www.portalsvj.cz/…ovani-vody-4#…

  Z něho plyne, že nejen Tomas a Radka, ale i značná část odborné veřejnosti zastává názor, že v SVJ nelze ukládat členům pokuty a uvádějí tam i relevantní důvody. Takže podle vás jsou i oni buď trollové nebo blbové, že?

  Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 5:37
  • Pane Vojto, napsal jste tuto nepravdu: „… značná část odborné veřejnosti zastává názor, že v SVJ nelze ukládat členům pokuty a uvádějí tam i relevantní důvody.“

  Proč si vymýšlíte, pane Vojto? Prosím vyjmenujte tedy tu „značnou část odborné veřejnosti“. To znamená kolik – pět, deset, dvacet odborníků? Nebo více? Jistě to bude dlouhý seznam jmen, a už se na něj nedočkavě těším. Napište nám je zde všechny, nikoho nevynechejte!

  O „relevantních důvodech“ taky píšete nepravdu. Žádné nejsou. Ani Vy jste žádný konkrétní relevantní důvod neuvedl. Ani v článku pana Eisenreicha nebyl žádný relevantní důvod uveden – proto se také autor jednoznačně přiklonil k tomu, že pokuty může SVJ ukládat.

  Existují irelevantní (bezvýznamné) důvody: například nesmyslné a protiprávní tvrzení Adriany Kvítkové jsem vyvrátil v této diskusi: http://www.portalsvj.cz/…podle-stanov.

  K tomu seznamu desítek odborníků prosím dejte i odkazy na zdroje, ve kterých jsou uvedeny ty Vámi zmíněné „relevantní důvody“. Rád se před těmi relevantními důvody skloním a přiznám, že jsem se mýlil. Ale napřed zde musíte ty desítky zdrojů uvést. Tím prokážete, že nejste lhář.

  Justitianus

  Vložil Hubert (bez ověření), 16. Červen 2020 - 12:16

  Nemělo by SVJ pro pokuty a udržování porádku zřídit svoji ozbrojenou složku SVJ, kde předseda by byl vrchní velitel.

  Pokud selháva statní moc, je toto spolu s institutem vnitřních pokut další oprávněný krok. Pokuty by byli příjmem SVJ a aby se to neutratilo za občerstvení použilo by se to na další technické přípravky k odhalování dalších přestupku v SVJ.

  Vše se samozřejmě dělá pro udržení klidu a pořádku ve společných prostorách SVJ.

  Jednotlivé korporace ( SVJ ), by mohli mezi sebou vést konflikty za ospravedlněným nárokem rozšíření SVJ a tím snižování nákladů ( větší odběry – nizší ceny )

  Vložil tomas 22, 16. Červen 2020 - 15:15

  čili právně čisté, protože kdo koupí byt s tím souhlasí.

  Vložil Vojta. (bez ověření), 16. Červen 2020 - 10:33

  Pane Justitianus,

  a vy můžete vyjmenovat kromě Mgr. Jana Eisenreichtena dlouhý seznam odborníků, kteří sdílejí váš názor?

  Relevantní důvody odborníků s opačným názorem přece Mgr. Jan Eisenreich uvedl a už jsem je citoval. Tak pro vás je ocituji ještě jednou:

  "u smluvních pokut se má jednat o nástroj zajištění určité smluvní povinnosti, přičemž u stanov chybí výslovná dohoda všech vlastníků jednotek (i budoucích) na stanovení těchto pokut,
  tím, že je v zákoně č. 67/2013 Sb. pokuta výslovně uvedena a jinde u SVJ uvedena není, zákonodárce jasně stanovil okruh jejího uplatňování,
  pokuta dle zákona č. 63/2012 Sb. je také výslovně zařazena do příjmů společenství, a to společně s pokutami vybíranými od třetích osob z důvodu porušení smluvních povinností, jiné pokuty výslovně do příjmů SVJ zařazeny nejsou.“

  Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 11:41

  Za prvé:
  Takže nejste schopen uvést ani jedno jediné jméno. Nejste schopen uvést ani jeden jediný zdroj. Jste tedy usvědčený lhář, pane Vojto. Děkuji.

  Za druhé:
  Nesnažte se mne úkolovat! Vy jste povinen uvést ty „příslušnáky odborné veřejnosti“. Já ne. Vy jste tvrdil, že existují. Já ne. Nikdy jsem se nezašťiťoval nějakými neexistujícími „odborníky“. Ale Vy ano! Vy tedy máte povinnost zde prokázat, že nelžete. To se Vám nepodařilo, ani jste se nepokusil.

  Za třetí:
  Vámi citované „argumenty“ nejsou relevantní argumenty. Dvě z těch tří tvrzení nejsou dokonce vůbec argumenty.

  • Už jsem podrobně vyvrátil nesmyslné tvrzení, že by byly nutné individuální dohody s jednotlivmi vlastníky jednotek. To může tvrdit jen blb, který nerozumí pojmu bytové spoluvlastnictví, neví co jsou stanovy, a popírá zákon a konstantní judikaturu.
  • To druhé tvrzení vůbec argumentem není: je to blábol, ze kterého nic neplyne. Skutečnost, že zákon č. 67/2013 Sb. upravuje speciální zákonnou pokutu, nijak nesouvisí s právem SVJ určit ve stanovách smluvní pokutu. To jsou dvě různé věci. To jste nepoznal?
  • Poslední tvrzení je také blábol, který se kdovíproč zabývá otázkou jak zaúčtovat přijaté penále či pokuty. To tvrzení neříká naprosto nic o oprávnění SVJ takovou pokutu uložit. Na to jak účtovat odpoví každý/každá účetní. Jste zjevně zmaten, když neumíte ani rozpoznat co je a co není argumentem.

  Mimochodem, neexistuje žádný zákon č. 63/2012 Sb.. Nevíte co píšete. Vyhláška č. 63/2012 Sb. se týká odměn a náhrad soudního exekutora, Vy právní gigante.

  Takže děkuji, pane Vojto. Prokázal jste tedy, že lžete. Váš seznam „odborné veřejnosti“ a jejich citáty jste nějak nedokázal vysedět, že. Opisovat pitomosti sice umíte skvěle, ale těžko se pak argumentuje bez jakýchkoliv vlastních znalostí věci, viďte …

  Justitianus

  Vložil Vojta. (bez ověření), 16. Červen 2020 - 18:44

  Píšete, že nejsem schopen uvést ani jediný zdroj a tak jsem lhář.

  O názoru a argumentech odborníků s opačným názorem přece psal Mgr. Jan Eisenreichten ve vámi doporučovaném článku. Pokud chcete znát jmenovitě ony odborníky, obraťte se na něj, věřím, že vám rád vyhoví. Když jste nám doporučoval článek Mgr. Jana Eisenreichtena, snad mu věříte a nebude tvrdit, že je lhář.

  Napsal jste také, že „Mimochodem, neexistuje žádný zákon č. 63/2012 Sb.. Nevíte co píšete. Vyhláška č. 63/2012 Sb. se týká odměn a náhrad soudního exekutora, Vy právní gigante.“

  Zcela vám ale uniklo, že jsem to neuvedl já, nýbrž šlo o citaci z vámi doporučeného článku Mgr. Jana Eisenreichtena viz https://www.sousede.cz/…i-stanov/838

  Mimochodem, ti, co problematice trochu rozumí, se dovtípili, že vámi doporučený Mgr. Jan Eisenreichten omylem uvedl místo zákona č. 67/2013 Sb. nesprávně č. 63/2012 Sb. a také vědí, že zařazení pokut podle zákona č. 67/2013 Sb. do příjmů SVJ řeší § 16(1)c) NV č.366/2013 Sb.

  Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 19:03

  Vojto, Vaši lež tedy nejste schopen ničím doložit. Jan Eisenreich ve svém článku nikde nezmínil Vámi tvrzenou „značnou část odborné veřejnosti“. To tedy není Vaše citace. To je Vaše vlastní lež, Vojto. A teď o tom lžete znovu a schováváte se za Jana Eisenreicha.

  Také jste lhal o „relevantních důvodech“, ale žádné relevantní důvody jste nikdy neuvedl – ostatně žádné neuvádí ani Jan Eisenreich ve svém článku.

  Kromě lhaní také bezmyšlenkovitě kopírujete a opisujete. A ani netušíte co opisujete, bez rozmyslu a bez vlastní mozkové činnosti. Je to zřejmé z toho, že jste bez zaváhání opsal (klávesové zkratky Ctrl-C, Ctrl-V) ten nesmysl o neexistujícím zákonu č. 63/2012 Sb..

  Justitianus

  Vložil All .. (bez ověření), 16. Červen 2020 - 19:16

  Někteří pamětníci s láskou a dojetím vzpomínájí na způsob a komunikace, které tu blahé paměti vedl LAKE, než zmizel v propastech temnéhých propastech digitálního světa „Darknetu“

  Zřejmě prošel peklem a vyšel jako spravedlivá pěst, znovuzozený Justitianus.

  Mají hodně společných věcí.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Červen 2020 - 11:53

  k tomu, že se na rozdíl od vás právem úspěšně už několik desítek let živím, tak si o vašem tvrzení myslím své :-) vy jste zneuznalý samouk, nikoliv právník, přečíst zákony možná umíte, ale vykládáte si je mnohdy špatně, důvodové zprávy a judikaturu (relevantní k daným případům!) vůbec nereflektujete, takže třeba vaše hodnocení vzdělané, v praxi velmi úspěšné adriany, která má za sebou nesčetně odbornou veřejností veskrze kladně přijatých publikací, spousty vyhraných sporů, vybudovala uznávanou advokátní kancelář…je vyloženě směšné:-) je to jako když čivava se snaží počurat nohy dobrmanovi. ono nejde o obsah práva, ono je to o tom ho pochopit, a hlavně vidět úmysl, co tím chtěl zákonodárce říci.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 13. Červen 2020 - 15:47

  Paní advokátko radka2222, píšete, že se „právem úspěšně už několik desítek let“ živíte.

  Za pouhé dva roky vyřešit kauzu „díra ve zdi od klimatizace“ je jistě úspěch a všem vlastníkům se muselo dosti ulevit, neb je tato díra musela nepřiměřeně obtěžovat a omezovat na jejich právech.

  Mohla byste prosím sdělit název Vaší brněnské advokátní kanceláře? Aby se jí všichni soudní lidé mohli velkým obloukem vyhnout! Nazdar.

  Vložil tomas 22, 13. Červen 2020 - 12:05

  bohužel moje zkušenost ukazuje, že úmysl zákonodárce je fuk.

  závisí skutečně jen a pouze na tom, jak se soudkyně vyspí, koho si označí za viníka a na to se napíše rozsudek. (v mém případě na 100%, třeba jindy ne)

  Byl jsem u soudu mnohokrát (nikdy z vlastní vůle) a nakonec poprvé v životě prohrál spor o kterém bych si dovolil tvrdit, že je naprosto neprohratelný, pokud by se ovšem soud řídil zákony.

  neřídil. prostě je ignoroval a nikdy jejich existenci ani nezmínil…

  opravné prostředky jsou na tom podobně… včetně Ústavního soudu, bohužel.

  uvidíme co na to soud ve Štrasburku…

  Vložil Justitianus, 13. Červen 2020 - 12:02

  Paní Radko,
  jste schopna – kromě mlácení prázdné slámy – také uvést nějaké argumenty k tomu, co jsem napsal? Podrobně jsem to rozvedl v samostatné diskusi http://www.portalsvj.cz/…podle-stanov. Tam je to včetně odkazů na obsah zákona a s citacemi z judikatury. Takže Vás prosím, abyste Vaše relevantní argumenty uvedla tam.

  Cože? Že žádné relevantní argumenty nemáte? Nejste tedy schopna k tomu nic napsat? Aha. Děkuji Vám za názor.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 8:11

  vyúčtování se provede přesně tak jak odhlasovali vlastníci, soud nezajímá zda to je nebo není podle zákona či (otravných) předpisů.

  předpokládám, že i u vás nejsou vodoměry vyměněny léta, (u nás to bylo 18let). Jak jsou staré zjistíte z úřední značky (pečetě) na vodoměru kde je poslední dvojčíslí roku kdy byl vyroben. (přezkoušen)

  předpokládám, že ani u vás se nikdy nehlasuje ani o způsobu vyúčtování ani o schválení hospodaření za předcházející rok.

  začnu dobrou radou, zapomeňte na soudy i kdybyste platil dvojnásobek toho co máte, výsledek je nepředvídatelný.

  můžete zkusit navrhnout hlasování o způsobu vyúčtování a při něm by vás měl předseda nejprve seznámit s tím jak to vlastně dělá, že to dělá tajně podle svého „know how“ je prostě jen úsměvným pokračováním mého případu.

  I vodoměry na studenou vodu jsou stanovenými měřidly a tedy podléhají Úřadu pro metrologii. Vodoměry se smí používat 5let od ověření (roku na plombě)

  Buď si tedy ověřte, jak je váš vodoměr starý a pak podejte anonymní podnět na výše uvedený úřad pro porušení zákona o metrologii. Úřad Vám jako SVJ udělí pokutu (podle informací z úřadu) v řádech desetitisíců Kč což SVJ možná donutí udělat v tom pořádek, nebo se pokuste se „dohodnout“

  ale já v ní moc nevěří, pak ale budou všichni vědět kdo je „udal“ pokud využijete svého práva na stížnost a ochranu majetku.

  je zřejmé že ti kdo z toho těží vás přehlasují a ještě budou později urážet.

  Na rozdíl od rozúčtování teplé vody není u studené vody žádný předpis to upravující (vyjma toho, že měřidla musí být ověřena – u soudu se toho ale nedovoláte)

  a ještě jedna věc jak rychle zjistit zda se voda „ztrácí“

  porovnejte cenu vody kterou platíte na vodoměru při vstupu do domu (V Praze 94 Kč/m2) pak se podívejte kolik platíte za 1m3 podle Vašeho vodoměru. Pokud se voda ztrácí (není všechna naměřena) bude zde rozdíl vyšší než 10% (jinak může jít o drobné úniky)

  existuje sice stanovisko MMR,které říká, že je-li rozdíl větší než 10% nesmí být podružné vodoměry používány, ale i na o se soud klidně vykašle.

  to je realita

  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 8:33

  U SVJ nyní bohužel platí: „můžeme si dělat co chceme, neb jsme beztrestní“

  je to model komunismu v malém, vše patří všem a vy nekecejte do toho, co si přivlastním, páč tu vládnu.

  Vložil Justitianus, 12. Červen 2020 - 6:20

  Pane Fraňku, stav ve vašem domě je přesně takový, jaký je ve většině SVJ: nepořádek, bordel, porušování zákonů, nejistota, nesmyslné stanovy, nesrozumitelná nebo nejednoznačná pravidla rozúčtování. Nejhorší však je, že většině ovcí v domě to je úplně jedno. Budete na shromáždění slyšet poznámky tohoto typu:

  • Takhle se to dělalo vždycky, jen Vy do toho rýpete.
  • O co Vám vlastně jde, člověče?
  • No bóže, pár stovek za vodu, to se přece nemusí řešit. Pojďme domů.
  • Nedělejte chytrýho, za chvíli začíná v telce fotbal. Končit!

  Rada č. 1: Odstěhovat se do rodinného domu.

  Rada č. 2: Změnit stanovy SVJ takto: „Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod tvoří cena teto služby hrazena dodavateli. Náklady se rozúčtují příjemcům služby v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech ve společných prostorách domu a v jednotkách. Příjemcem služby se rozumí vlastník jednotky (vodoměry v jednotce) a SVJ (vodoměry ve společných prostorách domu). Náklad připadající na SVJ je nákladem na správu domu a rozdělí se podle spoluvlastnických podílů. SVJ je povinno osadit vodoměry na všech výtocích ve společných prostorách domu a dbát na to, aby všechny vodoměry používané k rozúčtování služby měly platné metrologické ověření podle zákona č. 505/1990 Sb..“.

  Vodoměry ve společných prostorách mohou být pořízeny buď jako společné technické zařízení domu, nebo budou ve vlastnictví SVJ.

  Pokud je to potřebné, ve stanovách se uvedou i pravidla rozúčtování nákladů na vodu ze společných výtoků: příjemcem služby je sice samo SVJ, ale to pak tento náklad rozúčtuje na vlastníky jednotek podle nějakého rozumného klíče. Dnes se voda ve společných prostorách (skrytě) rozúčtuje podle poměru spotřeb vody jednotlivých vlastníků jednotek. To je ovšem nesmyslný a ničím neodůvodněný postup. Nejsou-li dnes na společných výtocích použitelné vodoměry, měl by se tento náklad rozúčtovat podle spoluvlastnických podílů (je-li ta voda používána ke společnému účelu).

  Justitianus

  Vložil Počtář (bez ověření), 12. Červen 2020 - 16:48

  „Nejsou-li dnes na společných výtocích použitelné vodoměry, měl by se tento náklad rozúčtovat podle spoluvlastnických podílů“

  Nejsou-li dnes na společných výtocích použitelné vodoměry, nelze jejich náměr použít k rozúčtování.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 12. Červen 2020 - 22:13

  dva dotazy:

  • co znamená „nelze“? Přijdete za předsedou SVJ a trefíte ho kamenem do hlavy? A poté on, nakáže následně provést rozúčtování znova a podle Vašich pravidel?
  • laskavě uveďte jak byste postupoval v tazatelově situaci? Jen vykřikovat „nelze“ je k ho.nu nejen nám, ale i tazateli. Mně by to tedy zajímalo.
  Vložil čtenář (bez ověření), 12. Červen 2020 - 6:20

  Pane Justitianus, jak může jednotlivec (menšina) změnit stanovy, když naráží na reakce typu:

  • Takhle se to dělalo vždycky, jen Vy do toho rýpete.
   • O co Vám vlastně jde, člověče?
   • No bóže, pár stovek za vodu, to se přece nemusí řešit. Pojďme domů!
   • Nedělejte chytrýho, za chvíli začíná v telce fotbal.
  Vložil tomas 22, 12. Červen 2020 - 8:09

  nijak, i kdyby se usnesli, že musíte platit svou spotřebu + 10% protože (jakýkoli důvod) je vaše pozice u soudu naprosto nepředvídatelná. Záleží prostě na koho narazíte a jak drahého právníka si najme protistrana.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".