Úhrada záloh do úschovy

Vložil Markéta Gr., 18. Květen 2018 - 8:27 ::

Dobrý den,

filtrovala jsem v diskuzích toto téma a většina byla řešena před 1.1.2014, tedy před NOZ. Prosím, zda máte nějakou zkušenost, nebo doporučení. Poslední možností před soudem je asi „odklonit“ povinné platby záloh, dokud mi výbor nedoloží kde končí mé peníze a za co je chtějí i do budoucna utrácet. Rozpočet, zpráva o hospodaření, účetní závěrka…atd. NIC neexistuje, nikdy se neschvalovalo, hlavně, že všichni hlasovali pro stanovy, kde tato povinnost je uvedena :o)

Přikládám odkaz na předpis plateb a vyúčtování – pro Vaši představu s čím bojuji. http://g344.napady.net/rubriky/kontakt

(webovky jsem chtěla protlačit přes Shromáždění, jsou jen v pilotní verzi, jelikož neprošli, tak je moc nestudujte…jen kopie článků a zákonů..:o)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Markéta Gr., 24. Květen 2018 - 12:13

  Notáři již nevykonávají tzv. „soluční úschovy“, které nahrazovaly přímé plnění věřiteli. Pokud byste i tak chtěla peníze složit ve prospěch věřitele, nedošlo by tím ke splnění jeho pohledávky. Kromě toho by bylo třeba každou měsíční položku ukládat zvlášť, což by činilo značné finanční i časové náklady. Mimo to by se musela zcela jednoznačně a přesně specifikovat podmínka, za které by se úschova vydávala oprávněné osobě, což je v případě sporu nemožné. Tzv. soluční úschovy nyní přijímá soud. Domnívám se však, že i v případě soudní úschovy by se musela skládat jednotlivá měsíční plnění.

  Vložil jan852 (bez ověření), 24. Květen 2018 - 13:51

  musela zcela jednoznačně a přesně specifikovat podmínka, za které by se úschova vydávala oprávněné osobě

  No nevím co tím je myšleno, ale pokud vím tak peníze lze do soudní úschovy složit dle § 292/2 z.č. 292/2013 pouze pokud věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo že složitel věřitele nezná a to Váš případ není i když možná, že existují nějaké kouzla a fígle se soudní úschovou.

  Vložil TN. (bez ověření), 24. Květen 2018 - 16:30

  Proto jsou rady, aby vlastník skládal předepsané (pochybné) příspěvky či zálohy na příspěvky, které rozporuje, naprosto nesmyslné.

  Reálně lze podniknout toto:

  1. obdržím předpis a nevím, co je předepsáno
  2. zeptám se výboru, o co se jako jedná, popř. požádám o nahlížení do zápisů ze shromáždění, pravidel pro správu domu, pravidel pro tvorbu záloh na služby, rozpočtu na kalendářní rok, plánu oprav apod.
  3. SVJ odpoví, ať si trhnu nohou, nebo jinak neuspokojí mou informační touhu
  4. neplatím a čekám, až na mne bude podána žaloba; pokud SVJ nebude schopno prokázat důvod plateb, žalobu prohraje, samotný předpis plateb sám o sobě totiž není platebním důvodem, viz rozsudek VS Praha http://www.portalsvj.cz/…dek-vs-praha
  Vložil Misme, 18. Květen 2018 - 19:50

  Markéto, nečetla jsem vše co jste napsala, ale pokusím se reagovat. Odpovězte si sama na otázku, co tím ukládáním záloh do úschovy sledujete. Pomůže to vám nebo těm, na něž máte dopal? Komu to uškodí? Podle mne si spíše podřezáváte větev. Já, ač znalá lakeho rad, zařídila jsem se v obdobné situaci, v jaké se ocitáte vy, tak, jak mi velí přirozenost. Nepřestala jsem hradit předepsané platby, ale soustavně písemně protestuji, takže mám k dispozici rozsáhlý důkazní materiál a proto i žalobu jsem podala já. Nemám pocit nějaké nevýhody, pokud jde o doložení důkazů. Naopak, žalovaný nejenže dosud nedoložil soudu žádné důkazy pro svou obranu, ale výpověďmi svých svědků potvrdil (počítám, že zcela nechtěně) oprávněnost mé žaloby. Já se v této situaci cítím komfortně, protože nikomu nic nedlužím a nemusím zdůvodňovat nic, co v žalobě není. Já jen uplatňuji svá práva a nároky a protistrana nemá na mě nic. Ale jak jsem napsala výše, pro mne je takové řešení komfortní, pro jiného třeba ne.

  Vložil § (bez ověření), 18. Květen 2018 - 21:44

  „Nepřestala jsem hradit předepsané platby“

  To může být rozumné pokud rozdíl činí několik stokorun. Tady se ale dočtete i to, že zálohy jsou několikanásobkem výdajů. V takovém případě byste také platila?

  Vložil jan852 (bez ověření), 18. Květen 2018 - 14:07

  Něco málo jsem Vám psal ZDE takže znovu, protože je rozdíl mezi nesplněním povinností dle §1179 NOZ a nedoložením podkladů dle §8 z.č.67/2013 a z Vašeho příspěvku není jasné čeho se týká.

  1) Pokud jste požádala nahlížet dle §1179 NOZ a SVJ po uplynutí 30 dnů neumožnilo nahlížet oznamte SVJ písemně s dodejkou, že do té doby než splní svou povinnost dle §1179 NOZ skládáte měsíční platby do advokátní popř. notářské úschovy (soudní úschova není použitelná a nemá smysl) a do úschovy SKUTEČNĚ peníze začněte skládat (nevyhrožujte pokud nejste schopna své výhružky splnit). Já se dokonce domnívám, že pokud SVJ neumožní nahlížet dle §1179 NOZ je člen SVJ oprávněn zastavit všechny platby, ale skládání do úschovy (advokátní,notářské) je jaksi "čistší", protože nemůžete být nazývána "neplatičem".

  Dále je několik možných pokračování:
  a) Podáte žalobu na hlížení dle §1179 NOZ.
  b) SVJ se zalekne (málo pravděpodobné), že jim přestali chodit od Vás peníze a umožní nahlédnout dle §1179 NOZ, problém tedy vyřešen.
  c) Pravděpodobnější, že SVJ začne vyhrožovat a posílat předžalobní upomínky. Neustupte, časem předžalobní "bláboly" přestanou chodit a pokud Vás SVJ skutečně zažaluje došlo by k situaci, kdy žalobce (SVJ) se domáhá smluvního a zákonného plnění z Vaší strany, přičemž sám neplní své smluvní a zákonné povinnosti. Chtěl bych vidět soud, který by Vás odsoudil, soud musí dojít k závěru, že nelze očekávat plnění povinností jedné strany pokud je druhá také neplní.
  Dám příklad z dopravy, není možné očekávat, že vozidlo jedoucí z vedlejší silnice dá přednost v jízdě vozidlu přijíždějícího z hlavní silnice pokud samo výrazně nedodržuje pravidla silničního provozu. Jinak řečeno, pokud pojedete po hlavní silnici rychlostí 85 km/hod. v obci, kde je maximální povolená rychlost 50 km/hod. a nabouráte do vozidla přijíždějícího z vedlejší silnice budete označena za viníka nehody, protože řidič vozidla přijíždějící z vedlejší silnice Vám přednost v jízdě dá, protože předpokládá, že jedete max. 50 km/hod. (tj. dodržujete pravidla silničního provozu). Pokud řidič sám výrazně nedodržuje pravidla silničního provozu (vysoká rychlost) nemůže očekávat, že ostatní účastníci silničního provozu je vůči němu budou také dodržovat (dají mu přednost v jízdě).
  Vemte také na vědomí, že SVJ nemůže zažalovat zálohy na služby po skončení zúčtovacího období, může vymáhat pouze úroky z prodlení pokud by člen SVJ skutečně zálohy neplatil.

  Možných pokračování je více, jsou zde i různé kombinace dle odst. a),b),c).

  2) Tohle se týká vyúčtování služeb. Předpokládám, že víte jaký je rozdíl mezi zálohami na služby a náklady vlastní správní činnosti.
  Jen správné a řádné vyúčtování služeb je splatné. Pokud ho nemáte řiďte se radou "lakeho" tj., pokud jste ani do konce srpna neobdžela správné vyúčtování (pozor, pokud máte zúčtovací období kalendářní rok).
  Pokud jste i požádala o podklady dle §8 z.č.67/2013 a SVJ Vám nic nedoložilo není vyúčtování splatné, protože je nepřezkoumatelné.
  ------------------------------------------
  Podle toho co uvádíte jste ve stejné situaci jako já. Mně neumožnily nahlédnout dle §1179 NOZ a mám i vadné vyúčtování služeb za rok 2016, v jaké situaci jsem já a jak to dělám jsem Vám popsal TADY. Jestli to dělám dobře nevím a jsem zvědav jestli si "spálím zadek" nebo ne.
  -------------------------------------------
  Vemte také na vědomí, že vyúčtování služeb buď je správné a tedy splatné, nebo není správné a tedy nesplatné, není nic mezi tím. Soudit se není jen o pravdě, ale také o penězích (musíte to profinacovat pokud se necháte zastoupit advokátem) a může to být "běh na dlouhé trati", protože ani soudci neví vše (odvolání, dovolání.. fuj). Viděl jsem katastrofální rozsudek nižšího soudu, kde soudce nechápal rozdíl mezi zálohami na služby a zálohami na vlastní správní činnost (krátkodobé zálohy).
  -------------------------------------------
  Závěrem Vám dám osobní radu, jste podle toho co píšete osoba která se v problematice SVJ orientuje. Jestli jste schopna se zastupovat u soudu nevím, já jsem odvahu neměl, protože v procesních záležitostech bych si "mohl zlámal nohy", ale pokud se rozhodnete soudit (aktivně, pasivně) a necháte se zastupovat advokátem hledejte
  advokáta již teď a nenechávejte to na poslední chvíli až Vás SVJ zažaluje. Ne každý advokát rozumí bytovému právu (vlastní zkušenost), oslovte jich několik, popište problém, řekněte že hledáte dlouhodobou spolupráci a prověřte si jestli tomu rozumí.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Květen 2018 - 10:19

  že ustanovení vlastních stanov má přednost před řešením dle 67/2013 Sb. Také bych vřele doporučil hradit zálohy na dodávku vody a energií popř. dalších nesporných částek a tuto skutečnost prokazatelně SVJ oznámil. Uvedl bych, které části platby deponuji do notářské nebo bankovní úschovy (jiné nedoporučuji pro riziko zpronevěry) a proč.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 20. Květen 2018 - 13:28

  „Uvedl bych, které části platby deponuji do notářské nebo bankovní úschovy“

  Napište, zda máte osobní zkušenost

  1. s placením do notářské úschovy,
  2. s placením do bankovní úschovy.
  Vložil Markéta Gr., 18. Květen 2018 - 15:34

  Vaši zprávu jsem četla, ale nechtěla jsem pokračovat na toto téma v jiné diskuzi, proto jsem založila novou. Děkuji

  Zkusila jsem banky – z pěti pro tyto účely neposkytuje bankovní úschovu žádná. A taky oslovit advokáta:

  Dobrý den,

  Jedná se o poměrně nestandartní požadavek. Advokátní úschova bývá vždy založena na základě smlouvy mezi advokátem a dalšími osobami. Právní účinky vždy vyvolává pouze mezi smluvními stranami. Pokud by tedy SVJ nebylo stranou smlouvy, tak by advokátní úschova vůči němu nevyvolávala právní účinky, jednalo by se o případ obdobný případu, kdy byste měla peněžní prostředky uloženy na spořícím účtu.Náklady na sepsání a vypořádání advokátní úschovy by činily 4.500 Kč + DPH. Právní předpisy jako jediný způsob eventuálního splnění dluhu znají soudní úschovu.V případě Vašeho zájmu o mé právní služby mě neváhejte kontaktovat.

  S pozdravem JUDr. ............, advokát

  Takže zbývá nejdražší varianta notář..:o/ Zkusím uvidím.

  Ohledně neplacení jsem psala o rozsudku ÚS, že to je jiná právní věc, nesouvisející s plněním povinnosti od SVJ.

  Nahlížení mi umožnili bez jakékoliv nápomoci, „okopírujte co chcete a dejte nám už pokoj…“ Vše co mi dali jsem zkopírovala, ale je to taková anarchie, že nevím hlavy paty, kam co zaúčtovali a myslím že 50% dokladů ani nepředložili, ale budou jistě tvrdit, že ano..mám jen nahrávku na diktafon, takže neprokážu opak.

  Komunikuji s advokátní kanceláří AK Klusák, prezentuje se jako specialista na SVJ (odebírám Magazín Výbor), ale ty jejich sazby jsou příšerné. Pracují jen ve skupině 3 osob a záloha na první právní analýzu je 1990Kčx5hod + DPH, tedy jen za to že mou kauzu zanalyzují dám cca 12tis. Pak mi řeknou zda je to žalovatelné a s jakým úspechem. Komunikují jen asistenti a z těch nedostanu ani slovo, abych ověřila znalosti.

  Chtěla bych to pokrýt z pokuty z prodlení podle zákona o službách, kterou bych nárokovala na SVJ. Nepotřebuji na nikom vydělávat, ale ani prodělat gatě.

  Spíše je zde razeno nenechat se vyprovokovat k podávání žaloby, ale přimět SVJ at mě žaluje a pak předložit nashromážděné důkazy o neschopnosti výboru a jsou jich mraky.

  Vložil jan852 (bez ověření), 18. Květen 2018 - 17:57

  Nahlížení mi umožnili bez jakékoliv nápomoci, „okopírujte co chcete a dejte nám už pokoj…“

  Nevím zda Vám umožnily nahlížet dle §1179 nebo dle §8 z.č.67/2013 Sb., ale u obojího se řiďte radou "Čmuchala" tj., nic neříkejte, že chcete to a to, žádejte „fascikl“.

  Takže Vám poradím toto:
  1) Vykašlete se na úschovu záloh, protože jestli ten canc papíru, který jste obdržela je jediný papír týkající se vyúčtování služeb, tak se jedná o nesplatné vyúčtování služeb. Já bych tohle nezaplatil (ano vím, že máte přeplatek), proto se řiďte radou "lakeho".Ve Vašem vyúčtování služeb vidím celou řadu vad, ale ty nehrubší:
  a) Není dle z.č.67/2013 Sb.
  b) Váš poskytovatel služeb si plete služby s náklady vlastní správní činnosti. "Odměna výboru+zdrav.poj." není službou dle z.č.67/2013 Sb. "pojistné" je podle mého názoru vadná položka, protože je nepřezkoumatelná. "pojistné" čeho, čí?
  c) Vemte na vědomí, že vyúčtování služeb musí být přehledné, srozumitelné, průkazné a přezkoumatelné. Dle 46 Cm 262/2012 "není-li vyúčtování svou formou dostatečně průkazné k tomu, aby založilo nárok žalobce na platbu z tohoto vyúčtování, neboť samotné formální náležitosti jsou špatně, nelze žalobě vyhovět"
  Myslíte si, že "el.energie spol.prostor" je stejné jako např. "osvětlení společných prostor"? Já se domnívám že NE, odpověď nalezte ve Vašich stanovách a v zápisech ze shromáždění tzn., pokud máte ve stanovách nebo v zápisu ze shromáždění službu "osvětlení společných prostor" nejste povinna platit "el.energie spol.prostor".
  ---------------------------------------
  Takže dejme tomu, že s rokem 2016 nic již dělat nebudete, ale předpokládám, že teď dostanete stejné vyúčtování služeb za rok 2017. Udělejte toto:
  - požádejte o podklady dle §8 z.č.67/2013 Sb.
  - dejme tomu, že Vám doloží jen část podkladů dle §8 z.č.67/2013 Sb. Podejte námitky na vyúčtování služeb viz výše.
  - podle toho co zde píšete, jsou ve Vašem SVJ blbci a tedu Vám námitky zamítnou. Pokud ani do konce srpna neobdržíte správné vyúčtování služeb (pozor, pokud máte zúčtovací období kalendářní rok) postupujte dle "lakeho" tj., požádejte o vrácení všech záloh na služby a dejte jim 15 dnů na vrácení. Upozorněte SVJ, že pokud je nevrátí do 15 dnů přejdete k jednostranným zápočtům (musíte SVJ požádat o vrácení a poskytnout jim lhůtu na vrácení jinak nemůžete dělat jednostranné zápočty). Pokud nevrátí přejdete k jednostranným zápočtům a nezapomeňte jim také započítat i poštovné. Tyto virtuální platby nahradí Vaše stávající platební povinnosti (já dělám jednostranné zápočty každý měsíc).

  Tak a teď čekejte až Vás SVJ zažaluje a u soudu bude prokazovat, že má "pravdu pravdoucí" tj., že Vám doložily všechny podklady a že vyúčtování je správné a řádné.

  Ať u soudu dopadnete jakkoliv nezapomeňte se zde na portalsvj.cz podělit jak jste dopadla.

  Vložil Markéta Gr., 18. Květen 2018 - 19:14

  Níže reakce advokáta, který vrácení záloh na základě špatného vyúčta negoval. Fakt jsem už zkoušela co se dá. http://media1.napady.net/…C3%A1zor.pdf

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 19. Květen 2018 - 13:34

  Jestli jste advokátovi ukázala to vyúčtování a tohle vám sdělit tak tomu nerozumí, proč chce přepočítávat vyúčtování které evidentně trpí jinými vadami.
  Ten advokát také tvrdí že nemůžete požadovat zaplacené zálohy ale důvod neuvedl proč to nejde.

  Příklad - považuju se se za běžného příjemce služeb a běžně mám přeplatek 15000,- Kč. Další rok v bytě nebudu bydlet a tedy odhaduji přeplatek na 35000,- Kč. SVJ mi nedá vůbec žádné vyúčtování služeb nebo mi v tomto roce místo přeplatku udělá nedoplatek např. 50000,- Kč, a co teď jak se příjemce služeb má dostat ke svým penězům?

  Měla by existovat zákonná cesta co s tím ale nevidím důvod by se měl příjemce služeb obracet aktivně na soud. Proč by to měl dělat nic mu to přece nepřinese, svou zákonnou povinost porušil přece poskytovatel služeb.

  Vložil jan852 (bez ověření), 18. Květen 2018 - 22:24

  Existuje přísloví "dva advokáti a tři různé právní názory". Já osobně mám na jednu relativně jednoduchou věc naprosto dva rozdílné právní názory od dvou advokátních kanceláří.

  Je evidentní, že "do toho" nechcete spadnout po hlavě a zjišťujete "co a jak", ale někdy je nutné moc nepřemýšlet a "skočit do toho rovnýma nohama" (já to udělal).

  Vaše vyúčtování služeb, které jste předložila je v těch nejzákladnějších věcech vadné a tedy NENÍ SPLATNÉ, tohle musí být schopen posoudit i soudce s IQ skleničky vody. Já mít Vaše vyúčtování služeb tak navrhnu soudu, ať si nechá vyhotovit alespoň 1000 posudků a čím více to bude stát tím lépe, tohle nelze u soudu prohrát.
  Vemte také na vědomí, že vyúčtování služeb musí být dle §1/4 z.č.67/2013 Sb. písemnou formu a také tedy musí být dle §561 NOZ podepsáno jednající osobou. To znamená, že můžete mít naprosto perfektní vyúčtování služeb, ale bude tam chybět "podělaný" podpis a takováto FORMALITA způsobí, že NENÍ SPLATNÉ.

  Já se na to vrácení záloh dívám takto. Já poskytuji poskytovateli služeb zálohy na služby pod budoucí podmínkou, že mi je správně a řádně vyúčtuje (pozor, je rozdíl mezi vyúčtováním služeb a vyúčtováním záloh). Dle z.č.67/2013 Sb. je povinen poskytovatel služeb doložit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období vyúčtování a poté dle § 7/3 z.č.67/2013 Sb. musí být finanční vyrovnání nejpozději v následujících 4 měsících (jednoduchý příklad, zde může také vstupovat nedoložení podkladů dle §8 z.č.67/2013 Sb. pokud o ně příjemce služeb požádal). Pokud tedy ani po 8 měsících po skončení zúčtovacího období neobdržím SPRÁVNÉ A ŘÁDNÉ vyúčtování služeb a záloh na služby není důvod, aby mé zálohy poskytovatel služeb nadále zadržoval a proto příjemce služeb může a je oprávněn požádat o jejich vrácení.

  Vložil honzik (bez ověření), 20. Květen 2018 - 18:43

  Mno, nějaké minusy předchozi text dostal, možná někomu vadí ten tučný text.
  Také by mně zajímalo, jak si nebo soudu odůvodnit vrácení nezúčtovaných záloh, má někdo lepší odůvodnění, tedy pokud existuje.

  Vložil Misme, 21. Květen 2018 - 8:14

  Můj názor je, že neexistuje lepší odůvodnění. Dokonce se domnívám, že neexistuje žádné. Jediné, které mě napadá jako vhodné odůvodnění, je probudit SVJ z letargie a zkusit, jestli na požadavek na vrácení záloh nenaletí, což za určitých situací za pokus určitě stojí. Zejména, když jde o prachy.

  Ale vážně. Já jsem toho názoru, že proces funguje analogicky k tomu, co je uvedeno výše, tj. platí-li, že SVJ nemůže zažalovat zálohy na služby po skončení zúčtovacího období…, pak by analogicky mělo platit, že po skončení zúčtovacího období se lze domáhat pouze řádného vyúčtování.

  Vložil jan852 (bez ověření), 21. Květen 2018 - 9:45

  po skončení zúčtovacího období se lze domáhat pouze řádného vyúčtování.

  Člen SVJ má zákonné právo popř. i dle stanov obdržet od SVJ vyúčtování všech záloh (zálohy na služby dle z.č.67/2013, zálohové příspěvky na správu domu a pozemku pokud to je ve stanovach dle stanov) a není jeho povinností se vyúčtování domáhat.

  Jestli lze oprávněně požadovat vrácení záloh pokud nejsou správně a řádně vyúčtovány je otázka, já to udělal a započítávám proti splatným zálohám, ale řeknu i následující.
  Mé SVJ plné tupých ovcí ovládaných SBDečkem podalo žalobu a zastupuje ho advokátní kancelář plná JUDRů (ovce si myslí, že když oni zaplatili vadné vyúčtování, že i já jsem jej povinen zaplatit, i když vlastně ovce neví, že mají vadné vyúčtování).
  Je známo, že je možné úspěšně zažalovat zálohy v průběhu zúčtovacího období pokud je člen SVJ neplatí a ptám se, proč do teď mé SVJ ovládané SBDečkem s podporou advokátní kanceláře plné JUDRů nepodalo žalobu nebo nedoplnilo stávají žalobu o další částku tj., za neplacení měsíčních záloh pokud zápočty které dělám jsou právně vadné/neplatné?.

  Vložil Misme, 21. Květen 2018 - 10:14

  Jane852, já to nepsala kvůli vedení odborné polemiky. Sama jsem laik. Berte ten můj příspěvek jako upozornění, podanou pomocnou ruku, promyslete si argumentaci, kdybyste něco v tomto duchu slyšel u soudu, protože já to považuji za pravděpodobné. A tam budete možná ve stresu a lepší je být připraven. Připomínku ohledně těch JUDrů, přestože jste ji zvýraznil, nebudu komentovat. Já po několika zkušenostech s advokáty, obdobných, jako uvedla Markéta – co se týká ochoty zastupovat mě u soudu v tak pro ně banální věci, jako je nesprávně provedené vyúčtování, na jejich stav rezignovala a žalobu sepsala a podala sama. Přestože mnou žalovaný subjekt několikrát žádal soud o zamítnutí žaloby, dosud se tak nestalo. Pro mne už i tato situace představuje vítězství (nad lenivými a neochotnými advokáty, s nimiž jsem měla tu čest já).

  Vložil Markéta Gr., 21. Květen 2018 - 11:24

  Prosím o nastínění postupu, případně návrh Vaší žaloby, jak jste jej sepsala, kdybyste byla tak laskavá – ckinfo@email.cz­. Děkuji

  Vložil Misme, 21. Květen 2018 - 13:18

  Markéto, díky za důvěru. Budu psát zde, jen kdyby šlo o nějakou choulostivou informaci, tak písnu na e-mail. Na váš příspěvek jsem reagovala proto, že z vás vyzařuje potenciál dovést „vaši věc“ do úspěšného konce. A taky proto, že s takovým vyúčtováním by byla škoda ;-) nevyužít „nápravnou“ šanci. Ale pro jedinečnost každého z nás a každého našeho případu nelze podat přesný návod. Jsem samouk, laik a upozorňuji, dosud nemám rozsudek, mohu prohrát.

  Střípky informací jsem před pěti lety začala sbírat na internetu, gůgl mě velmi brzy nasměroval na toto fórum a přestože úroveň diskuse se zde často zvrtává v dokazování toho, kdo je velký a větší a úplně největší idiot nebo šmejd, dají se zde stále nalézt cenné názory a postoje k dění v bytové politice. Ale hledat je zapotřebí všude jinde, kde narazíte na patřičné informace. Vzory žalob jsem hledala na internetu, z jejich průniku a toho, jak je pro mne přirozené se vyjadřovat (ctím strukturu), jsem vytvořila mustr pro tu svou, a psala a psala a psala. V první verzi měla žaloba ;-) cca 100 stran bez příloh, pak jsem zkracovala, zkracovala, nakonec z toho bylo cca 30 stran plus cca 60–80 stran příloh (nejdůležitějších důkazů). V průběhu let ale žalobu doplňuji (;-)před každým jednáním) o nové skutečnosti a důkazy k nim.

  Co bych vám doporučila:

  Všechno, co vůči SVJ konáte, dělejte písemně a v budoucnu doložitelným způsobem (dodejka, doporučený dopis, převzetí proti podpisu).

  Obracejte se na kdejakou státní instituci (i ty nestátní, ale ty státní jsou zde pro nás), opět písemně. Pokud dostanete pro účel důkazu nepoužitelnou odpověď, nepoužijete ji, ale aspoň jste to zkusila, něco se dověděla. Pokud nebudete spokojena s odpovědí, můžete se ptát dále a znova. ;-) Není to trestné.

  K tomu skládání záloh do úschovy jsem vám už něco napsala výše. I kdyby se vám podařilo nějakého „uschovatele“ najít, půjde pravděpodobně o úschovu úplatnou a bez pojištění a stejně to jednou (pokud je ta platba regulérně stanovena) budete muset SVJ uhradit. Já bych si tím nekomplikovala život. Kromě toho proti té úschově u mne hovoří ještě jedna věc, a to je skutečnost, že neplatiči se (konečně) dostávají do zorného pole mocných. A vašim cílem není neplatit, ale kultivovat ty, co chtějí vládnout SVJ. V této souvislosti mě napadá ještě jedna věc – pokud vás bude žalovat SVJ jako neplatiče, máte jistotu, že bude soud řešit správnost vyúčtování? Já jsem toho názoru, že bude řešit žalobní návrh a tečka.

  V tomto vláknu jsem našla cenné upozornění – rozhodně, pokud pozastavíte platby, písemně průkazným způsobem a se zdůvodněním SVJ informujte.

  Co bych vám doporučila – pokud považujete výši vašich přeplatků za zbytečně vysokou, vyzvat písemně (průkazně) SVJ k jejich snížení, pokud neodpoví, můžete jim oznámit, že s ohledem na výši přeplatků v předchozích letech a jejich neochotě dohodnout se na přiměřené výši plateb, do doby, než řádně zdůvodní a doloží, na jakém podkladě stanovili výši záloh na letošní rok, tak budete hradit … Kč/měsíc a rozepsala bych částky na jednotlivé položky.

  A na konec – ať už budete mít advokátní zastoupení nebo ne, je to vaše „kůže“, kterou ponesete na „trh“. Zní to ošklivě, slušným a lidumilným advokátům se předem omlouvám, ale advokát dostane zaplaceno, ať případ dopadne jakkoliv. Spoléhejte více na sebe než na něj, diskutujte s ním, prověřujte si jeho stanoviska, kontrolujte ho… Ostatně, je to také jen člověk a proto není vševědoucí, nechybující a neomylný.

  Vložil Markéta Gr., 21. Květen 2018 - 13:25

  Ano od začátku píšu dopisy (kvůli mě mají speciální šanon)..:o), jakoukoli ústni komunikaci nahrávám, posílám emaily i doporučené dopisy, které přebírají až poslední den možný k vyzvednutí. Oni posílají doporučené psaní mě a (jak jinak) veškeré poštovné za tyto dopisy je v mém vyúčtování, přestože jsem žádala o email komunikaci a nebo osobní předání písemnosí proti podpisu. :o)

  Nechci nést odpovědnost za sankce pro porušení povinností:

  vkládat účetní závěrku do sbírky listin zapisovat do sbírky změny v sestavě výboru (člen odstoupil a 2 roky byl ještě zapsán) kácení stromů bez povolení …atd.

  A tak komunikuji s úřady a jsem za udavačku, jelikož když se na úřadě zeptám zda SVJ splnilo svou povinnost, tak úřad vyzve SVJ k nápravě a už jsem prezentována na schůzi „Paní XY nás opět udala..“ , zvykám si.

  Vložil Kornélie (bez ověření), 21. Květen 2018 - 18:29

  Markéto Gr.,

  nezakládání účetní závěrky do sbírky listin, kácení stromů bez povolení, marná žádost o e-mailovou komunikaci …

  To vše (a ještě mnohem víc) se děje i u nás.

  Náprava zatím v nedohlednu. Opakovaně jsem žádala, aby byly dodržovány zákony, bez výsledku.

  Vložil Řízek (bez ověření), 21. Květen 2018 - 15:50

  Je až neuvěřitelné, kolik času jste s tímto sporem již strávila. A to vůbec neřeším, estli máte pravdu nebo ne. Přeji vám, aby vám to vyšlo, ale nemůžu se zbavit dojmu, že jste taková divoženka.

  Kdybych měl podobný problém a rozhodl se ho řešit stůj co stůj, najmu si právníky – pořádné řezníky a ji mi jasné, že mi to nikdo neudělá zadarmo. Misme do toho šla sama, klobouk dolů před její pýlí a odvahou, ale jak se říká, hřbitovi jsou plné odvážných. Držím vám palce holky. Ale asi bych si na vás nevsadil.

  Vložil Markéta Gr., 21. Květen 2018 - 18:46

  Pokud bych měla jistotu, že nějaký pravník je skutečný odborník na bytové spoluvlastnictví, nejen se tak prezentuje, pak neváhám ani minutu. Ale pokud po mě někdo chce zaplatit 5000Kč balíček právních služeb a až pak se podívá na jakýkoliv dokument, pak tu důvěru nemám…a zatím se snažím v této problematice maximálně zorientovat.

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 22. Květen 2018 - 12:18

  „pravník je skutečný odborník na bytové spoluvlastnictví“

  Obešla jsem asi 10 advokátů, všechny jsem musela poučovat o bytovém právu. Zajímavé je, že žádný věc neodmítl s tím, že se bytovému právu nevěnuje, což bych pokládala za jedinou vhodnou možnost. Berou od hodiny, ne od výsledku.

  Soudy samotné nejsou drahé, prodražují to advokáti.

  Vložil Kolaudant (bez ověření), 22. Květen 2018 - 8:02

  Potíž je v tom, že Rezníci vám nikdy nebudou pracovat zdarma. Reznici maji práce dost. A s nějakým „testováním“ váš pošlou víte kam.

  Jeden právník z Hradce, který dělá pojištovny a škody mi poslal ceny a pokud se mi nelíbí rovnou připojil o kontakt na stránky Čak komory, že si mám vybrat klidně jiného. Potíž byla v tom, že ty pojištovny tolik advokátů nedělá. A než to nechat dělat nějakého rozvoďáka, raději jsem si to zpackal sám.

  Takže hodně štěstí.

  Vložil Markéta Gr., 22. Květen 2018 - 8:15

  Ja nechci nic zdarma, ale taky nechci platit za citace NOZ… Pokud by byly dostupne nejake kauzy a jejich prubeh, tak si poctu, jak si v tom advokati vedou a jak jsou uspesni, pak vyberu reznika, ale jinak nevim podle ceho? Kazdy se prezentuje, jako specialista a treba dela max.sablony na stanovy…

  Vložil Misme, 22. Květen 2018 - 10:33

  Markéto, připojím něco z mých zkušeností. V průběhu něco více než jednoho roku jsem obeslala e-mailem asi 50 advokátů, včetně bezplatné poradny ČAK (pobočka v kraji), méně než 10 navštívila osobně. Po pěti měsících mi přišla jediná odpověď na e-mail, v níž jsem se dočetla, že mám možná pravdu, ale dřív, než budou k dispozici první judikáty… (K čemu mi bezradný expert?) Z ČAK mi neodpověděli ani po urgenci. U těch osobních návštěv to bylo šulnul totéž. Ten poslední navštívený advokát mě dokonale uzemnil. Ani mě nenechal domluvit druhou větu a zeptal se mě, o kolik mě vyúčtováním ošidili. Tak mu říkám, že to nejsem schopna zjistit, dokud mi nedoloží podklady, ale že už z těch čísel na vyúčtování je zřejmé, že tam jsou chyby. A on se mě vážně ptá (poté co vyřídil už asi třetí telefonát), zda se chci soudit o 50 korun. Tak mu opakuji, že se nechci soudit o peníze, ale o správnost vyúčtování a doložení podkladů. Evidentně nechápal. Když začal vyřizovat čtvrtý telefonát, zvedla jsem se a s poděkováním kvapně odešla, aby ho náhodou nenapadlo mi tu „konzultaci“ naúčtovat. Někde jsem už zde na fóru psala ;-) objevnou myšlenku, k níž jsem pod tíhou reality dospěla – když už mám spor prohrát, tak bez advokáta to aspoň bude levnější. A věřte, že poté, co jsem se takto rozhodla, se mi i ulevilo – jedna starost z krku.

  Vložil Pamětník (bez ověření), 21. Květen 2018 - 14:40

  Jedná se o jasné udání. Každý udavač si svou chorobnou touhu udávat umí zdůvodnit.

  Vložil JaVa, 21. Květen 2018 - 14:16

  Já bych to jako udavačství neviděl.Spíše bych to nazval,zákonným právem fyzické osoby,která plní svoji občanskou povinnost a upozorní příslušné státní orgány(FÚ)popř.jiné orgány činné v trestním řízení, na možné porušování zákona, ze strany právnické osoby (SVJ),která spravuje jeho majetek.

  Pokud členové SVJ ,ručí svým majetkem za společné hospodaření,pak mají taky právo na všechny informace,které se tohoto společenství vlastníků týkají!

  Osobně Vám fandím a držím palce.JaVa

  Vložil Pamětník (bez ověření), 21. Květen 2018 - 14:42

  Já to jako udání vidím. Můžete uvést, kde je uložena povinnost udávat? Vašimi slovy, kde je uložena povinnost „plnit svoji občanskou povinnost“?

  Vložil JaVa, 21. Květen 2018 - 15:41

  Povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního zákoníku.

  Tato povinnost se týká konkrétních vyjmenovaných trestných činů. Pokud tak v uvedených případech neučiníte, dopustíte se trestného činu nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu. Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu není trestné (vyjma případů vyjmenovaných v zákoně), pokud tak nelze učinit bez značných nesnází, nebo pokud byste sebe nebo osobu blízkou tak uvedli v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

  Nepřekažení trestného činu (§ 367 trestního zákoníku)

  Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo připravuje nebo páchá některý z vyjmenovaných trestných činů, a trestný čin nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Jedná se např. o trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, loupeže, vydírání, znásilnění, pohlavního zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, některých závažných majetkových a hospodářských trestných činů aj.

  V případě některých trestných činů, není uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání důvodem pro beztrestnost, např. v případě trestného činu vlastizrady, rozvracení republiky, teroristického útoku, vyzvědačství, útoku proti lidskosti aj.

  Překazit trestný čin můžete např. jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

  Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že spáchal některý z vyjmenovaných trestných činů, a trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Jedná se např. o trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, některých závažných hospodářských trestných činů aj. Oznamovací povinnost vzniká i v případě, kdy oznamovatel nezná pachatele, který trestný čin spáchal. Oznamovací povinnost nemá pouze advokát nebo jeho zaměstnanec, který se o spáchání trestného činu dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe, a duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu s výkonem zpovědního tajemství.

  Konec citace

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil NN (bez ověření), 23. Květen 2018 - 19:01

  Javo, že Vy jste text kopíroval z této webové stránky?

  http://www.policie.cz/…ho-cinu.aspx?…

  Vložil NN (bez ověření), 21. Květen 2018 - 17:47

  JaVo, napsal jste: „Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že spáchal některý z vyjmenovaných trestných činů, a trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu,.....“

  § 368 zák č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník:

  (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234),........­.......... ..............a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

  JaVo, čtete po sobě to, co sem na portál píšete?

  Vložil Viktorrrr, Kolaudant atd. (bez ověření), 21. Květen 2018 - 15:59

  Tohle přece není trestný čin. A správně píšete, že povinnost se vztahuje jen na některé trestné činy. Tedy ani né na všechny.

  Ale občanská povinnost ergo neignorace co se kolem mě, mé rodiny, dětí a okolí děje, podle mě nevychází z nějakého zákona. Ale z normální logiky, že pokud někdo něco nedělá dobře a jeho negativní činnost měa mou rodinu ovlivňuje, tak nejsem pasivní, ale věc řeším.

  A protože je tu už několik století na řešení vytvořen úřední aparát, represivní složky, soudní moc, tak to „porušování“ nemůžu vyřešit pár fackami, ale musím na úřad, policajty nebo k soudu. To není proto, že tam chci, ale fackovat a nakopat někoho do zadele mi jednoduše zákony nedovolí.

  Dovozovat z toho, že my pořádku chtiví jsme bonzácí je choré. Ale pro mě za mě, klidně úřady zrušte, budeme se fackovat a vždy spor vyhraje ten s největší rukou. A to by zastánci nebonzování určitě taky nechtěli.

  Vložil Markéta Gr., 21. Květen 2018 - 19:07

  Já si takové útočné výkřiky do tmy neberu osobně.....

  Jako čtenář mnoha diskuzí totiž vidím, že se zde nikdo nezavděčí…buď je „tupou ovcí“, která se o nic nezajímá vše výboru odkývá, hlavně že po něm nikdo nic nechce, kromě pravidelného sypaní peněz na účet SVJ = „oslíku otřes se“. Pak jsou ti, co se zajímají…dávají podněty a návrhy v souladu se NOZ a stanovami = „prudiči“, ale výbor je posílá s podporou „ovcí“ do Háje, s cílem, že je odradí a už dají pokoj. A pokud pokoj nedá a po opakovaných urgencích sjednání nápravy u výboru, se obrátí na příslušný úřad s žádostí, aby vyzval výbor k nápravě – domluvou (tzn. bez sankce) , protože kulaté razítko má na výbory kouzelnou moc, pak se takový vlastník přesouvá na další úroveň „udavač“. Prošla jsem všemi pozicemi a na rozdíl od ostatních spoluvlastníků mě kauza někam posunula a už těžko mi mohou „kálet“ na hlavu, protože štěstí přeje připraveným. :o)

  Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Květen 2018 - 16:20

  Tato AK vydává ten neodborný plátek. To už o něčem svědčí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".