Zálohy na služby - jako spoření

Vložil Markéta Gr., 16. Květen 2018 - 8:12 ::

Dobrý den, ráda bych prodiskutovala téma nastavení výše záloh za služby, zda má odpovídat předpokládaným výdajům za služby a nebo se mohou nadhodnotit. I rozpočet se navýší tak o 20%. Někteří vlastníci to berou, jako formu „spoření“, aby dostali zpět větší balík při vyúčtování a nechtějí snižovat, hlavně aby nevznikaly nedoplatky. Asi není nutný 100% souhlas každého vlastníka, když to schválí shromáždění nadpoloviční většinou? Já znám lepší způsoby,jak naložit s penězi, než je nechat ležet na bezúročném účtu SVJ. Bohužel také je pak těžko páčit „bezdůvodné obohacení“ za chyby ve vyúčtování.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Květen 2018 - 22:13

  jsou individuální záležitostí a shromáždění o nich nerozhoduje. Pokud jsou stanoveny nepřiměřeně vysoké oproti minulé spotřebě a aktuální ceně reklamujte za sebe. Ostatních si nevšímejte.

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 6:23

  Děkuji, zákon jsem si prostudovala a bohužel je opět v neprospěch vlastníka: „§ 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.“

  Pokud nebudu akceptovat nadhodnocené zálohy, tak mi je schválí Shromáždění,jak bude předseda potřebovat…jejich peníze to nejsou přece.

  Na jakýkoliv můj dotaz, nebo připomínku (např. položený na schůzi Shromáždění)reaguje předseda jen doporučeným dopisem na mou adresu a toto poštovné mi pak účtuje, aby mě od zkoumání hospodaření odradil.....ročně to je několik set Kč. Stejně tak mi účtuje osoby, které nejsou sice nahlášené, navštíví mě, či mé děti 2X týdně, ale už za ně musím platit podíl na službách za celý rok …= „osoba rozhodná“ prý…atd. A protože je škoda ročně cca 1500Kč jedná se o bagatelní částku, kterou soud odklepne na jedno jednání bez možnosti odvolání a jak se zrovna soudce vyspí a věc posoudí je ve hvězdách. Plus samozřejmě tak 10tis za právníka pana předsedy.

  Vložil matikář (bez ověření), 21. Květen 2018 - 7:42

  a nevíte,prosím ja je to s úroky? když vlastník neplatí zálohy na služby je možné po něm požadvat úroky a od kdy se úroky za služby /voda,teplo, komíny…/ počítají a tyto úroky se připíšou kam na účet SVJ nebo na účet správce?

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 9:19

  Pokud SVJ používá jiný počet rozhodných osob, než jste nahlásila, tak musí unést důkazní břemeno! A návštevy se fakt nepočítají mezi rozhodné osoby.

  V tom případě radím celý problém otočit. Odmítnout peníze navíc zaplatit, skládat je třeba do notářské úschovy (v očich soudu by Vám to mělo pomoct) a nechat iniciativu na SVJ. Žalobu budou muset podat oni, budou muset dokázat, že je vyúčtování správně (což asi nedokážou, pokud ot je jak popisujete) a pokud prohrají, tak zaplatí právníka oni Vám.

  Se zálohami Vám toto ale moc nepomůže, je to opravdu v kompetenci Shromáždění. Ale jejich předepisování nesmí být diskriminační. Tj. pokud májí všichni předpis o stejné procento navýšený oproti předchozím nákladům, nic s tím neuděláte (ono je z hlediska rozpočtu SVJ v podstatě i nutné). Pokud byste ale měl předpisy nelogicky stanovené jinak, než ostatní, tak to už v pořádku není.

  Tam by pak šlo opět zkusit obdobný postup viz výše. Začít platit zálohy ve výši, která odpovídá navýšení, které mají všichni a nechat kroky na SVJ.

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 9:40

  Děkuji, ale ostatní předpisy neuvidím a výbor mi je nezpřístupní. U nas neexistuje rozpočet, zpráva o hospodaření, Zpráva o tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy, zpráva o činnosti výboru a neschvaluje se účetní závěrka…protože nadpoloviční většina jsou senioři a ti tomu nerozumí, tak je výbor nechce zatěžovat…= argument.

  Můj předpis vypadá takto : FO 2025, služby 1000, topení 1000, číslo účtu SVJ , platit k 15.v měsíci..toď vše. Tedy více u ostatních taky nevyčtu.

  Vím o důkazním břemenu na straně SVJ, ale pokud má někdo moje peníze a nevrátí je, co stím udělám? Je to sice bezdůvodné obohacení, ale na bagatelní částku do 1000Kč a na to statutár hřeší.

  Komedie

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 10:00

  Musíte dostat vyúčtování služeb každý rok do 30.4.

  A z něj musí být vidět, jak se k částkám došlo. Tj. náměry vodoměrů, teplotních indikátorů, počty použitých osob a podobně.

  Pokud bude zřejmé, že počet osob nebyl v pořádku, vyúčtování reklamovat. To u Vás asi nezabere, ale to nevadí. Po zamítnutí reklamace oznámit výboru, že vyúčtování je vadné a jelikož předpis záloh se má odvíjet od něj, tak bude vadný i ten a že ho tedy nebude respektovat.

  Začít skládat zálohu do notářské úschovy, toto jim oznámit, a čekat, co podniknou.

  Pokud nejsou úplně blbí, tak zálohy žalovat nebudou, to už soudy nevidí rády a počkají na vyúčtování další rok. A vyzvou Vás k zaplacení nedoplatku. Ten bude zase špatně vyúčtovaný, Vy odmítneme a pak asi začne veselo. Ale pořád se nenechte vylákat do aktivní role, ať žaluje SVJ. Vy se musíte v každéme kroku jen jistit a pak byste snad soudy prohrát neměla, pokud SVJ nepostupuje tak, jak má.

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 10:25

  Zjistím, jak nákladná je advokátní úschova..u notáře je drahá. Našla jsem advokáta s licencí mediátora, tak třeba pomůže i mimosoudně.

  Ve vyúčtování nelze vyčíst nic..pro Vaši představu jsem umístila příklad na webovkách, které jsem taky v SVJ neprosadila..

  http://g344.napady.net/rubriky/kontakt …to se asi zasmějete.

  Ale reklamaci, že vyúčtování nemá zákonné náležitosti a nelze jej zkontrolovat mi zamítli. Když jsem pozaslavila platby záloh ..vyhrožovali soudem…doplatila jsem, obrali mě o poštovné za dopisy, které nevyžaduji…a tak už to běží 2 roky. Ale předseda se netají tím, že mi napočítá více osob, než mám nahlášeno, protože většina špehů z domu mu to dosvědčí, že jsou u mě návštěvy 2 x týdně a občas i nocují.

  Vložil jan852 (bez ověření), 17. Květen 2018 - 20:06

  "lake" doporučoval advokátní popř. notářskou úschovu záloh na služby a příspěvků na správu domu a pozemky (měsíční platby) s jinou souvislostí a to, když požádáte SVJ o nahlížení dle §1179 NOZ a SVJ Vám neumožní nahlédnout dle §1179 NOZ (nemohu bohužel jeho příspěvek zde najít). Oznámíte tedy SVJ, že nesplnilo svou zákonnou povinnost a do té doby než splní svou povinnost budete platit do notářské popř. advokátní (ne soudní, soud je nepřijme) úschovy.

  Vy máte vadné vyúčtování služeb, musíte se tedy rozhodnout zda se soudit nebo ne, ale udělejte to tak, aby SVJ zažalovalo Vás, ponese totiž důkazní břemeno.
  Já jsem byl ve stejné situaci a rozhodl jsem se nesklonit hlavu, protože co je moc to je moc (předžalobních "blábolů" mám plný šuplík).
  Za rok 2016 jsem dostal vadné vyúčtování služeb (chyb jak máku) a to mi ani nedoložily podklady dle §8 z.č.67/2013 o které jsem požádal. Udělal jsem to tak jak ZDE doporučuje "lake" tj., požádal jsem o vrácení všech záloh na služby za rok 2016 a upozornil, že pokud je nevrátí do 15 dnů přejdu k zápočtům (pokud SVJ nepožádáte o vrácení a neposkytnete jim lhůtu na vrácení nemůžete dělat jednostranné zápočty). SVJ nic nevrátilo a tak dělám jednostranné zápočty dle § 1982 a následujících zákona č. 89/2012 (NOZ). Samozřejmě jim naúčtuji i poštovné za zaslání zápočtu.

  Na mě SVJ podalo žalobu za nezaplacené vyúčtování služeb 2016 (jestli nezhynu tak se zde pochlubím jak jsem dopadl), čím více se tomu věnuji zjišťuji, že nevím s čím chtějí u soudu uspět (cár papíru s "názvem vyúčtování služeb" je prostě málo).

  Nezapomeňte, že "právo přeje bdělým, nechť každý si střeží svá práva" a kdo nehájí svá práva, ten o ně přichází.
  Komunikujte s SVJ jedině písemně s dodejkou, pokud jste požádala o nahlížení dle §8 z.č.67/2013 vše nahrávejte (diktafon, skrytá kamera). Vemte na vědomí, že SVJ Vám musí doložit "soubor listin" aby jste si vyúčtování mohla zkontrolovat, absence byť jediné listiny totiž způsobí, že vyúčtování služeb je nepřezkoumatelné a tedy nesplatné.

  Vložil psenka (bez ověření), 5. Červen 2018 - 13:34

  a nevíte jak je to z úroky za neplacení záloh? kam po úhradě těchto úroků jsou započítány do SVJ nebo do organizace která spravuje SVJ – správce – s.r.o.?

  Vložil takylaik, 17. Květen 2018 - 18:28

  již jsem viděl hodně, ale tohle je perla!

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 10:28

  Ten car papiru v odkazu fakt neni vyuctovani.

  Po pravde receno, kdybych dostaval toto, tak asi prestavam platit uplne a neresim ani tu uschovu. To je ze strany SVJ absolutne nezalovatelne :)

  A to delam predsedu vyboru a k necemu takovemu bych Vas rozhodne navadet nemel …

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 10:44

  A bojím se, jedna členka dělala zapisovatelku u soudu a ta nejvíc vyhrožuje a zastrašuje…Tak to vypadá jak v „Kulovém blesku“…„Máňa říkala, že to není směroplatný…“

  Právník mi řekl, že soud by vyžadoval třeba znalecký posudek, jak má vypadat správné vyúčtování, jelikož to zákon nikde přesně nedefinuje a to může stát desítky tisíc.

  A našla jsem i rozsudek, kde soud sdělil, že chyby ve vyúčtování, ani nedoložené vyúčtování nejsou důvodem k zastavení plateb záloh, jelikož jsou to dvě rozdílné věci.

  http://www.portalsvj.cz/…pevku-dle-us

  „Není důvodu z hlediska ústavnosti zpochybňovat právní závěr, že povinnost vlastníka bytu platit zálohy na straně jedné a povinnost společenství vlastníků jednotek předložit vyúčtování na straně druhé, jsou povinnostmi na sobě nezávislými, zakládajícími odlišné nároky.“

  Nesprávné vyúčtování jen ruší splatnost nedoplatku/pře­platku. A jelikož mám velké přeplatky, tak mám smůlu…

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 10:48

  Vyúčtování služeb (ne správy domu) se řídí zákonem 67/2013, speciálně paragarfy 7 a 8.

  Ani jedinou věc z těchto dvou parametrů Vaše „vyúčtování“ nesplňuje.

  Takže podle paragrafu 13, pokuta alespoň 50 Kč za den pro SVJ, to je 1500 měsíčně, to už by mohlo pokrýt i právníka.

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 11:00

  „nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek“

  Vyúčtování doručil…i když mizerné Námitky vypořádal zamítnutím A nahlížení umožnil do torza účetních dokladů, ale všichni dosvědčí, že tam bylo úplně všechno, co jsem chtěla vidět.

  Navíc ve věci osoby rozhodné se snad ještě žádný rozsudek nevydal a to by se mohlo obrátit proti mě 50Kč/den za nenahlášení, pokud by někdo rozhodl, že noclehy 2× týdně tedy více než 3měsíce v součtu splňují podmínky pro osobu rozhodnou…nevím. Je to fakt deprimující, čím víc se snažím v těchto věcech vypátrat a nastudovat.

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 11:35

  Jo, pokud jsouve vedení SVJ blbci, tak je to těžký, zvlášť s kvalitní prací našich soudů.

  Ale osobně bych se točil na tom, že vyúčtování doručeno nebylo. Vyúčtování je definované nějakými náležitostmi a nikoliv názvem papíru. A ty náležitosti tam kompletně chybí.

  Vložil asi tak (bez ověření), 17. Květen 2018 - 11:33

  Markéto, nemáte byt v normálním společenství. V normálním svj to takto nefunguje. Váš předseda je obyčejný zakomplexovaný blb a přes svoji „funkci“ si léčí komplexy. Já znám taky takového blba v svj.

  Vložil Markéta Gr., 17. Květen 2018 - 11:43

  Smutné je, že většina vlastníků s ním dělala na páse ve fabrice a tak jsou to všechno kamarádi a od toho se vše odvíjí…„Pepa to dělá 15 let, tak to dělá přece dobře…“ Jen na plynu jsem vyjednala u Inoggy úsporu 50tis. za rok, jelikož smlouva se nezměnila od roku 2004 a pořád prolongovala za monopolní sazby. A ani to vlastníky neprobralo…„nikdo se Vás o to neprosil“.

  Naivně jsem asi předpokládala, že pokud je bytové spoluvlastnictví nějak zákonem ošetřeno, stanovy obsahují pravidla a povinnosti, tak není problém…ale když to má statutár na háku, a podporu většiny, pak je to marný boj… ale v obci je na prodej jeden byt za dva roky maximálně, a do města jsem s dětmi nechtěla. Tak to mám za to…:o/

  Vložil asi tak (bez ověření), 17. Květen 2018 - 12:00

  Pepa to nedělá dobře, Pepa z té funkce zblbnul nebo je blbý i mimo funkci. Kdyby nebyl, tak by dávno pochopil, že v svj se postupuje podle schválených pravidel, smysluplných objektivních pravidel, ty se musí dodržovat a platí to pro všechny stejně. To znamená, že je schváleno, jaké zálohy za jaké služby se předepisují a podle jakého pravidla. A platí to pro všechny, předseda nemá právo cokoliv určovat jinak. Počet osob je totální nesmysl. Můžete si taky stěžovat na Ochranu osobnosti, protože v domě, v svj nemá kdo co sledovat, jaké k vám chodí návštěvy, kdy chodí a jak jsou tam dlouho. Stěžujte si, že toto sledování organizuje vaše svj. Svj do toho nic není. To, že to hlásí předsedovi bába Blažková je vedlejší. Nešetřete je, vždy existuje cesta, jak je dostat.

  Vložil tristone, 17. Květen 2018 - 11:49

  Proto všem ve svém okolí radím, ať si před koupí bytu přinejmenším telefonicky pohovoří s předsedou. Ty nejhorší typy člověk odhalí během pár minut a pak holt je potřeba takový byt oželet a nekupovat.

  Vám to už samozřejmě nijak nepomůže, to jen tak obecně k tématu.

  Vložil tázající (bez ověření), 20. Květen 2018 - 16:38

  Tristone, u nás se změnil výbor a jeden se diví, do jakých protiprávních jednání se dostali. A chrání se tím, že své výplody nechají schválit shromážděním a tak se vyhnou odpovědnosti. Takže Vaše rada je jen do té doby, pokud ve výboru budou lidé kvalitní, kteří ikdyž udělají chybu, tak si ji nechají vysvětlit – ale u nás je to jak s nevěrou zatloukat, zatloukat, zatloukat – a vše je ok.

  Vložil janica, 16. Květen 2018 - 15:54

  V našem SVJ řešíme výši odpovídajících záloh jen při nedoplatcích nebo malých zálohách v jednotlivých položkách za služby. Pokud jsou vysoké přeplatky, někteří žádají o snížení, ostatní tzv. „šetří“. Jestli nechtějí snížit, tak se s nimi nedohadujeme. Výši záloh schvaluje shromáždění jen u elektřiny společných prostor a výtah. Úprava záloh na SV, TUV a teplo je projednána s vlastníky. Samozřejmě, že si nemohou stanovit menší zálohy než měli náklady.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 16. Květen 2018 - 15:16

  Přečtěte si zákon č. 67/2013 Sb.

  Na rozdíl od nastavení výše záloh na správu domu jsou zálohy na služby křišťálově průzračné.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Květen 2018 - 16:22

  Ono to zase tak jasné není. Sice § 4 dává určité vodítko, jak zálohy určit stávajícím vlastníkům, ale zkuste podle tohoto paragrafu postupovat u nabyvatele bez historie spotřeby a odlišného počtu osob oproti převodci. Samozřejmě je zde možnost vzájemné rozumné dohody mezi SVJ a novým vlastníkem, ale když druhá strana nebude akceptovat návrh první strany, co se stane, bude nabyvatel v prodlení s platbami, když mu výbor určí zbytečně vysoké zálohy a on je odmítne platit, protože s emu zdají vysoké a on měl v předchozím bytě nízkou spotřebu, ví o sobě, že je šetřílek, bude bydlet sám, tak proč mu zpropadený výbor nastavil zálohu na vodu 500 Kč, když v předchozím bytě si vystačil se zálohou 100 Kč? Totéž platí naopak, setkal jsem se reálně se situací, kdy výbor ignoroval žádost o navýšení záloh a vlastník měl pak nedoplatek, sice ho zaplatil, ale nedoplatek byl zbytečný. A hádejte se…

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 17. Květen 2018 - 3:50

  „..zálohy na služby křišťálově průzračné…“

  „křišťálově průzračné“ znamená, že vrchnost (zástupce SVJ) zálohy direktivně určí a když je člen SVJ nebude platit (nepřistoupí na tuto „dohodu“), nechá zástupce poskytovatele výměr potvrdit „shromážděným bezmozkům“.

  Jakmile bude mít poskytovatel (zástupce SVJ) toto usnesení, může podat žalobu a aktivně se domáhat u soudu zaplacení záloh. A to i záloh ZÁVRATNÝCH nebo NESTOUDNÝCH – 1/12 samozřejmě platí jen jako výjimka, nedošlali vrchnost k rozhodnutí (jak říkáte, bez historie platební morálky (zjištěné ze SOLUSu, nebo rejstříku tresů, nebo …) to ani v ŠVJ-ejkově nejde :)).

  Takže co Vám tedy „kalí zrak“, že nevidíte ustanovení §4 „křišťálově průzračné“? (kalit ho jistě nemohou jen fantaskní představy o optimální výši záloh, spíše by to mohl být zelený zákal…)

  Vložil VN (bez ověření), 16. Květen 2018 - 14:28

  by mělo odpovídat jednak spotřebě z minulých let a jednak očekávaným nákladům. Pokud se cena vody například zvyšuje každý rok o 5% , poté při stejné spotřebě bude platit vlastník 5% za vodu více. Tzn. , záloha na vodu by měla být o 5% vyšší. To samé teplo. Pokud mě čekají povinné tříleté prohlídky výtahů , je třeba počítat s tím , že vlastníci dohromady zaplatí o nějakých 3,5–4 tis Kč více než v předešlém roce. A měli by to zaplatit v zálohách. Protože výtahová firma bude chtít zaplatit ihned po provedené práci. Nikoliv až se za rok budou v SVJ vyúčtovávat zálohy.

  Vložil . (bez ověření), 16. Květen 2018 - 11:45

  Zálohy za služby mají odpovídat výši spotřeby, jak uvádíte předpokládaným výdajům. Přesně to odhadnout nelze, lze vycházet z nákladů předchozích období. Výši záloh za služby u nás vůbec na shromáždění neřešíme, výši záloh za služby u nás neschvaluje shromáždění, každému vlastníkovi se stanovují individuálně podle jeho spotřeby. Když má vlastník potřebu platit zálohy vyšší tak s tím nemáme problém a vyšší zálohu mu necháme nastavenou. Výše záloh nemůže být nižší, než je spotřeba vlastníka. Vy ve vašem svj máte problém, aby vám nastavili výši záloh odpovídající vašim nákladům na služby?

  Vložil matikář (bez ověření), 21. Květen 2018 - 7:10

  a jak se počítají úroky za neplacení záloh?

  Vložil Markéta Gr., 16. Květen 2018 - 12:04

  Ano řeším tento problém a když jsem si loni dovolila zaplatit na zálohách o 4000Kč méně, tak mi poslali výzvu k úhradě, že budou soudně vymáhat. Zaplatila jsem tedy obratem 4000Kč v lednu. Ve vyúčtování tato platba nebyla zahrnuta a přesto mi vraceli 600Kč s tím, že platba z ledna bude zaúčtována v následném roce… a je to můj problém, měla jsem zaplatit v prosinci. A další rok se bude opakovat…

  Vložil . (bez ověření), 16. Květen 2018 - 12:05

  Tak to je blbost vašeho svj, resp. členů výboru nebo co tam máte, že není schopné se s vlastníky na zálohách na služby normálně domluvit.

  Vložil Češtinář (bez ověření), 16. Květen 2018 - 9:01

  Ušetřené peníze doporučuji věnovat na doučování jazyka českého.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".