Modernizace

Definice

Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (3)

Vložil Pokorný Jaroslav e5d8bc (bez ověření), 26. Říjen 2019 - 13:30

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".