Nepříjemnost při koupi bytu

Vložil Anonymous, 25. Srpen 2010 - 13:38 ::

Stala se mi taková nepříjemnost: Kupoval jsem byt v osobním vlastnictví, v domě existuje společenství vlastníků jednotek. Dům byl celkem slušně opraven – nová okna a fasáda. Protože vím, že na takové věci si společenství vlastníků bere často úvěry, ptal jsem se při prohlídce vlastníků bytu, jestli se na tu opravu nějaký úvěr splácí z fondu oprav nebo něčeho podobného. Před svědky mi bylo řečeno, že nikoli, že všechno je zaplaceno.

Do smlouvy jsme dali ustanovení, že na převáděné nemovitosti (byt, podíl na společných prostorách a na pozemku) nevázne žádný dluh, zástavní právo… A také ustanovení, že pokud vůči mně někdo uplatní nějakou pohledávku nebo jiné právo, související s vlastnictvím té jednotky, které vzniklo před tím, než jsem byt koupil, že to prodávající zaplatí ze svého. Byl jsem tedy celkem v klidu (smlouvu dělal advokát).

Při převzetí bytu zavolali předsedu SVJ, který mi řekl, že na opravu je úvěr 4 mil. Kč na 25 let a splácí se to z fondu oprav.

Namítl jsem tedy prodávajícímu, že by tu splátku dluhu měl zaplatit on, protože mi prodával byt v opraveném domě a řekl, že žádný dluh není, takže cena toho, v jakém stavu je dům byla promítnuta do ceny bytu (kdybych věděl, že k mému úvěru na byt budu přes fond oprav splácet dalších 25 let 700 Kč navíc, chtěl bych pochopitelně slevu). Navíc ve smlouvě máme, že pokud někdo bude chtít zaplatit pohledávku z minula, tak ji uhradí on.

Dostalo se mi odpovědi, že on žádný dluh nikde nemá a po mě nikdo žádnou pohledávku nechce. Jediné co musím platit je pravidelný příspěvek do fondu oprav. Připadá mi to tak, že mě podfoukl, protože příspěvek do fondu oprav je kvůli tomu na dalších 25 let zafixovaný a já ho musím platit, i když jsem byl ubezpečen, že všechno je zaplaceno.

Jak byste v mém případě postupovali?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 6. Březen 2013 - 20:48

  Tato diskuse je již starší (z r. 2010). Její obsah je však odshora dolů nepravdivý a je stále nebezpečný jako časovaná bomba. Pokud si to zde přečte někdo neznalý práva, může být tehdejšími příspěvky lehce uveden v omyl.

  Autor úvodního příspěvku si zakoupil byt a výborem SVJ mu bylo tvrzeno, že je povinen hradit splátky úvěru za dlužníka (kterým byl předchozí vlastník jednotky). Jde o často uplatňovaný trik v SVJ, kdy neznalému vlastníkovi je nepravdivě tvrzeno, že dluh patří k jednotce a že je tedy povinen pokračovat v platbách za skutečného dlužníka.

  Naprostá většina tvrzení a rad v této diskusi byla zcela nesprávná. Všichni tazatele přesvědčovali, že je povinen platit – a nebyla to pravda.

  Takovou povinnost nabyvatel jednotky ovšemže nemá. SVJ je povinno vymáhat splátky dluhu na tom, kdo dluží, nikoliv na nabyvateli jednotky, který si žádné stavební práce od SVJ neobjednal. Dluhy původního vlastníka nepřecházejí na nabyvatele jednotky.

  Jinou věcí je ručení za závazky společenství. Do okamžiku splacení úvěru bance ručí každý vlastník jednotky za tento závazek. Ovšem ručitelský závazek je něco zcela jiného nežli splácení cizího dluhu.

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 6. Březen 2013 - 21:10

  pokud si SVJ vezme úvěr jehož jednou stranou je SVJ a druhou banka, pak je povinnost přenesena. Ať vlastník chce nebo ne. Vy neustále meldujete o tom že SVJ uzavírá s vlastníky separátní smlouvy – ale není tomu tak. Už jsem to uvedl v jiném příspěvku. Je to tak, že

  1. shromáždění se vágně usnese o „akci“ (zateplení, výtah, deratizace, naákup brambor, …)
  2. když to nevypadá, že by se to dalo zaplatit ze stávajících neurčitě placených záloh na správu, tak se vypočte zvýšení cena za m2 tak aby to stačilo. A tato částka se odsouhlasí jako alikvótní část pro §15/2 (účel je zcela určitý, požadavek banky na 100Kč za m2 také) tj. pro účel splácení úvěru
  3. případný nový spoluvlastník nedokáže vyrozporovat, že by na tento účel nemusel platit. Bohužel ne každý dokáže odhalit vadné „ůstavní nálezy“ a „judikáty NS a NSS“ jako Vy. A tak začne platiti.

  Neználek

  PS: Návrh na zlepčení vypovídací hodnoty webu:
  jste moderátor a mažete nebo upravujete často ať již své nepřátele nebo jen přispěvatele, kteří s Vámi nerezonují. Navrhuji abyste oslovil Admina aby Vám dal možnost možnost „razítkovat“ tj. aby jste svůj altruismus mohl uplatnit tak, že „oštemplujete“ ty příspěvky se kterými nemáte problém. V příspěvku bude „beran“ – „schváleno, LAKE“ anebo co bude lepší „doposud LAKEM nechváleno“… 

  Vložil lake, 6. Březen 2013 - 21:58

  Pane, nechte těch pohádek o „přenesení povinnosti“. Vždyť netušíte co to „přenesení“ má být. Jestliže si vlastníci jednotek odsouhlasí nějaké stavební úpravy domu, tak to znamená, že si je objednávají od zhotovitele, kterým je například firma Rychlostav nebo SVJ Dlouhá ulice 256.

  Pro toho, kdo si práce objednal a převzal, vzniká povinnost uhradit cenu (možná příspěvek na opravu podle § 15 odst. 1 ZoVB, možná částka na rekonstrukci). Pokud nehradí dluh naráz, je to proto, že SVJ s ním uzavřelo smlouvu o splátkovém kalendáři. Tak už to podle práva bývá. Ale dlužníkem je stále on, až do splacení. To se týká i případu, že dlužná částka je hrazena postupně ve splátkách. Viz rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 242/2009, ze dne 8.12.2010.

  Zálohy na správu se týkají nákladů, které bude nutné uhradit v budoucnu. Nikoliv nákladů, které již byly vynaloženy. Na ty se vybírají příspěvky. A ten, kdo je vlastníkem jednotky v okamžiku splatnosti příspěvku, má povinnost příspěvek uhradit.

  Výběr z diskusí k věci:
  http://www.por­talsvj.cz/…ed­ni-vystrel
  http://www.portalsvj.cz/…nikace-s-svj#…
   http://www.portalsvj.cz/stitky/?…

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 7. Březen 2013 - 1:53
  Pokud jde o „22 Cdo 242/2009“ tak pan LAKE jako obvykle překrucuje fakta:
  v předmětném SVJ se dohodli na zateplení, vyčíslili alikvótní podíl a tento začali po vlastnících vymáhat. Až sem dobrý a mělo by to takto fungovat Jenže, já jsem uvedl běžnou praxi a tou je NEVYČÍSLIT alikvótní podíl ale pouze příslušně zvýšit zálohu dle §15/2 placenou na účel §15/1 kde se kupodivu objevil právě vlivem hlasování úvěr jenž UZAVŘELO SVJ nikoliv za vlastníky ale „za sebe“ ZA PRÁVNICKOU OSOBU

  Pokud jde tedy dál o 22 Cdo 242/2009 – pak, se jasně uvádí cit.
  závazek žalovaného k úhradě nákladů rekonstrukce domu, který má obligační charakter a kde povinným je vlastník jednotky, který rekonstrukci odsouhlasil, jestliže tento závazek vznikl a stal se splatným za trvání jeho vlastnického práva
  pokud se v SVJ dohodli uvedeným způsobem, pak proto, že si BYLI VEDOMI TOHO „problému“ uvedeného níže. Jenže v hodně SVJ je problém vůbec nějaká komunikace natož pak na odborné téma

  …Pokud nehradí dluh naráz, je to proto, že SVJ s ním uzavřelo smlouvu o splátkovém kalendáři. Tak už to podle práva bývá…

  • jo někde to tak opravdu bývá. Bohužel v 7 z 10 mně známých SVJ tomu tak prostě NENÍ. Vlastníci nemají uzavřeny žádné separátní smlouvy, ať se pan LAKE postaví na hlavu nebo na uši.
  • Ano, domnívám se že to JE PROBLÉM, protože pokud někdo prodá byt, nepochybně ho NIC NEVÁŽE svou část splatiti a bude ji nepochybně „chtít přenést“ na nabyvatele. Nabyvatel pokud bude tak chytrý jak LAKE, odmítne hradit tuto část a odmítne platit zálohy ve výši schválené dle §15/2.
   • „chyřejší“ SVJ jej jednoduše půjde odžalovat toliko pro formální porušení povinnosti skládat odsouhlasenou výši záloh dle §15/2
   • „hloupější“ SVJ počkají do splacení úvěru a chybějící částku na konci řádného skončení splátkového plánu zacvakne dle §13/7…

  …Výběr z diskusí k věci…

  • je hodně trapný – pokud TEN KDO TVRDÍ odkazuje na SVOJE VLASTNÍ vývody jako by byly prověřené praxí či rozsudky soudů

  Neználek

  Vložil lake, 7. Březen 2013 - 4:36

  Pane NeznáIku,
  věřte, že je mi úplně jedno, zda (podle Vás) 7 z 10 SVJ postupuje špatně. Proto jsem právě napsal svůj příspěvek: abych před těmito častými chybami varoval každého, na kom je tento podvod zkoušen.

  Přečtěte si tuto diskusi od počátku a spočítejte si, kolik špatných a protiprávních poučení tazatel dostal. Byla to velká většina z 62 příspěvků (snad kromě textu pánů „Zovb“ a Vašíka).

  Vlastník jednotky, kterému je potají do rozpisu záloh vpašována splátka dluhu cizí osoby, ví teď, že jde o omyl či podvod a bude schopen se proti této manipulaci bránit. Soud mu dá za pravdu, judikát znáte. A vůbec mne nezajímá, zda tento omyl či podvod se praktikuje v 7 z 10 SVJ, jak tvrdíte Vy.

  Vaše zmínka o tom, že vlastník cosi „zacvakne“ podle § 13 odst. 7 ukazuje jen to, že nevíte, co je ručení. Přímo Vám jsem to vysvětlil dne 19. dubna 2012 v této diskusi: http://www.portalsvj.cz/…y-v-lastniku#…. Inu, když paměť dosluhuje …

  Z případného nedobytného závazku SVJ zacvakne totiž každý člen SVJ bance pouze část odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na dlužné částce. A to je pořádný rozdíl od případu, kdy se novému nabyvateli jednotky dává protiprávně k úhradě celý cizí dluh – a výbor tiše předpokládá, že to ten nebožák spolkne „i s navijákem“.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 7. Březen 2013 - 9:59

  No tak já se taky přidám s osobním názorem, podložím ho paragrafy a prosím o konstruktivní argumentaci, kde dělám v úvahách chybu. Nemyslím si, že by předpisem záloh na správu ve výši schválené shromážděním se zahrnutím splátky úvěru rovněž schválené shromážděním bylo vpašováváním splátek dluhu cizí osoby potají do rozpisu záloh. V okamžiku vystavení předpisu záloh není SVJ vůči vlastníkovi cizí osoba.

  Jak zde již bylo mnohokrát uvedeno, nový vlastník by se měl zajímat jak o pravidla přispívání v SVJ, do něhož povinně vstupuje, tak o plán oprav a jiných výdajů, a je jedno, zda to nazveme Reserve Study nebo jinak. Je-li v tomto dlouhodobém plánu splátka úvěru, měl by zavětřit a pátrat. Jenže ona se většina SVJ o novém vlastníkovi dozví až ve chvíli, kdy mu nepřijde platba od vlastníka původního.

  Především se domnívám, že zmíněný judikát 22 Cdo 242/2009 opravdu nelze použít na situaci, kdy je úvěr na SVJ a splácí se ze záloh na správu. Judikát se týká doby, kdy banky nepůjčovaly SVJ bez zástavy nemovitostí a tudíž se rozsáhlejší opravy domů opravdu řešily tak, jak je tam popsáno – schválila se oprava, vyčíslil podíl jednotlivých vlastníků a kdo neměl hotovost, vzal si úvěr ze stavebního spoření. Ten se pak splácel hromadně z účtu SVJ, když na splátky přispívali pouze vlastníci, kteří neprovedli úhradu jinak. Je pak zcela pochopitelné, že splátku úvěru na jméno původního vlastníka nesplácel vlastník nový.

  Za zcela jinou ale považuji situaci, kdy se SVJ usnese o opravě a její úhradě úvěrem, který se posléze bude opět dle usnesení shromáždění splácet ze záloh/příspěvků na správu. A protože nejlíp je to vidět na příkladu, tak modelová situace: SVJ o 10 vlastnících se stejnými podíly (pro zjednodušení) se usnese o nutnosti opravy domu. Prostředky ve výši 1.000.000 Kč na opravu nemá.

  Varianta 1.

  Vlastníci odmítají úvěr, rozhodnou se na opravu našetřit a naplánují ji na termín za deset let. Devět let spoří (skládají zálohu na budoucí opravu v následujících letech), a mají naspořeno 90% částky. Jeden z vlastníků se rozhodne byt prodat. Posudek má na byt ve zchátralém domě, za tuto cenu ho také prodá. Protože skládal zálohy na určitý účel, který nastane, jeho 90.000 Kč mu není vráceno v souladu s § 15 odstavec 4 věta druhá ZoVB.

  Podle mého názoru by tedy měl původní vlastník navýšit kupní cenu o 90.000 Kč s tím, že dům je již fiktivně z 90% opraven. Jeví se mi to jako spravedlivé, když nový vlastník složí jen 10% částky na opravu a bude za rok bydlet v kompletně opraveném domě. Zde je tuším judikatura konstantní v tom, že si to musí vypořádat vlastníci mezi sebou.

  Varianta 2.

  Vlastníci si na úhradu oprav vezmou úvěr, jeho splátky splácí ze záloh/příspěvků na správu, mají splatit celkem 1.500.000 Kč. Devět let splácí (skládají zálohu/příspěvek na správu) a 90% úvěru je splaceno. Jeden z vlastníků se rozhodne byt prodat. Posudek má na byt v opraveném domě, za tuto cenu ho také prodá. Protože mu zaniklo vlastnictví, přestane hradit zálohy/příspěvky na správu.

  Podle mého názoru by měl původní vlastník ponížit cenu o podíl na dosud nesplacených splátkách úvěru ve výši 15.000 Kč, protože dům je sice opraven, ale tato oprava nebyla původním vlastníkem dosud plně uhrazena. Z platby řádně schválených záloh/příspěvků na správu se ale nový vlastník nevyvleče. Správnost této úvahy podporuje i NObčZ ve svém sice blbě formulovaném, ale jiným způsobem neinterpretova­telném § 1186 odstavec 2.

  Prosím tedy o sdělení, proč by se budoucí náklad na opravu domu měl posuzovat jinak v obou uvedených případech, když se v obou variantách jedná o náklad na opravu domu dle pravidel schválených shromážděním, s nimiž se nový vlastník měl možnost seznámit, kdyby nekupoval byt jako housku na krámě, tedy (zjednodušeně řečeno) proč by kladný zůstatek záloh/příspěvků měl na nového vlastníka přecházet s bytem a záporný nikoli, když rozdíl je jediný – deset let se bydlí v neopraveném nebo již opraveném domě. S případným doložením judikátem, který by řešil úvěr SVJ na celou akci s průběžným splácením ze záloh/příspěvků na správu a nikoli individuální úvěr vlastníka ze stavebního spoření na jeho spoluvlastnický podíl splatný před zahájením akce.

  Vložil lake, 7. Březen 2013 - 10:37

  Paní PeDuPles, napsala jste: „… já se taky přidám s osobním názorem, podložím ho paragrafy“

  Žádnými paragrafy jste ovšem Váš názor nepodložila.

  Přesto Vám odpovím v samostatné diskusi: http://www.portalsvj.cz/…ho-vlastnika.

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 7. Březen 2013 - 1:32

  nebudu se s LÁKEM přít. má vždycky „PRAVDU“. A když ji nemá tak oponenty smaže. Tedy i mne zřejmě nyní smaže… protože „lež a nenávist vždy zvítězí nad pravdou a láskou…“. A nyní milí čtenáři následuje historický exkurz:

  Úvěr na zateplení domu
  Dobrý den.Jsem majitelkou bytové jednotky samoživetelka.Náš činžovní dům s devíti byty SVJ si chce vzít úvěr na zateplení domu.S finančních důvodu jsi nemohu dovolit platit téměř o víc jak tisíc korun do fondu oprav kdybych s úvěrem souhlasila.Obrátila jsem se na finančního poradce,který mi doporučil abych s žádným úvěrem nesouhlasila.Mohla bych se ocitnou v dluhové pasti.Také jsem se obrátila na právníka,který mi doporučil to samé.Podle právníka mě nemůže nikdo k úvěru a stím spojené vyžší platby nikdo donutit.Jak mám prosím čelit nepříjemnému nátlaku ostatních majitelů bytových jednotek?Mám si nechat vyhotovit vyjádření finančního poradce,a právníka? Děkuji za odpoveď, M.J.
  Lakem smazáno Lake: 28.3.2011 10:33

  Vyjádření právníka si jistě můžete nechat vyhotovit, na věci to však pravděpodobně nic nezmění. Na náklady správy domu přispívá každý podle svého spoluvlastnického podílu, pokud se (všichni) nedohodli jinak (§ 15 odst. 1 ZoVB). Celkovou nutnou výši záloh určuje shromáždění svým usnesením (§ 15 odst. 2 ZoVB). Není k tomu potřebné, abyste s úvěrem souhlasila. Je otázkou, proč by ostatní spoluvlatníci právě u Vás měli připustit výjimku a odpustit Vám platební povinnost, která je neoddělitelně svázána s vlastnictvím bytu. Vlastnictví zavazuje. Není-li pro Vás možné, abyste platila zálohu na správu domu ve zvýšené částce, je zřejmě na čase uvažovat o prodeji Vaší bytové jednotky. lake

  Lakem smazáno M.J. 28.3.2011 11:03
  Vaše odpověď mě s cela šokovala.Volala jsem ihned právníkovi,necháme rozhodnout soud.Žádný soud vás nemůže nedonutí platit to co nechcete,a když zároveň ani nato nemáte.Děkuji a nashledanou.M.J.
  Lakem smazáno Lake: 28.3.2011 11:15

  Soudní spor je předem prohraný. Judikatura v této věci je konstatntní: snášení nákladů na správu domu není důležitou záležitostí ve smyslu § 11 odst. 3 ZoVB, o níž by měl rozhodovat soud. Pozdravujte ode mne vašeho právníka. lake


  Třeba nám teď pan LÁK vysvětlí proč v roce 2011 tvrdil, že soudní spor který chtěla tazatelka vést proti SVJ, které ji „násilím“ nutilo platit úvěr, který si vzalo na ZATEPLENÍ „je prohraný“ protože podle LÁKOVA tehdejšího zcela „KONSTANTNÍHO chápání“ není důvod

  1. aby spoluvlastníci tazatelku „vynechali“
  2. placení zvýšených příspěvků do FO je „…snášením nákladů na správu domu …“ a podle LÁKA cit. „…není důležitou záležitostí ve smyslu § 11/3…

  Neználek

  Vložil lake, 7. Březen 2013 - 4:18

  Pane NeznáIku,
  nerozumím proč zde rozsáhle citujete příspěvek z jiné diskuse, který nemá s tímto případem nic společného. Celý Váš podivný text je off-topic. Navíc nepravdivě tvrdíte, že si SVJ v domě tazatelky vzalo nějaký úvěr. Není to pravda - stačí si tu diskusi přečíst, pane.

  Ona diskuse se týkala úplně jiné situace: toho, že vlastník bude mít povinnost přispět na budoucí opravu či změnu domu, která bude uskutečněna v době, kdy je vlastníkem jednotky.

  Tato diskuse se naopak týká toho, že nabyvatel jednotky nemá povinnost uhradit již proběhlou opravu či změnu domu, která byla uskutečněna dříve, než se stal vlastníkem jednotky.

  Pokud tyto zásadní právní rozdíly nevidíte, nemohu Vám pomoci.

  lake

  Vložil § (bez ověření), 7. Březen 2013 - 11:21

  Neználku, vy nediskutujete, vy vedete pivní kecy. Vy jste mezek. Ano čtěte to správně, mezek ne mozek.

  Vložil Správce (bez ověření), 25. Září 2011 - 22:53

  Popsaný postup je v pořádku.

  Úvěr se hradí z příspěvků na správu.

  Informoval jste se, jak vysoké příspěvky na správu domu budete hradit?

  Vložil anon (bez ověření), 23. Srpen 2011 - 5:22

  Z dotazu zcela jasně nechápu, která ze dvou možností nastala:

  1. Vůbec jste se neptal, kolik se na kupovaný byt platí záloha na správu, na jak dlouho, proč a co se z ní hradí.
  2. Zálohu na správu jste znal a byl jste ochoten jí platit – plácnu 2000 Kč měsíčně. Když jste najednou ale zjistil že z těch 2000 Kč jde 1000 Kč na splátku úvěru začal jste se šprajcovat.

  Sice souhlasím s tím, že právník co psal smlouvu je vůl, ale ať je pravda A nebo B je to především Vaše chyba!

  Odbočím – v našem domě se ročně prodá několik bytů. A víte kolik kupujících se za poslední roky přišlo mě-předsedy zeptat kolik se platí, za co se platí, kolik je úvěr, na jak dlouho, co se bude opravovat, jak vypadají stanovy, atd? JEDEN! Ostatním je to naprosto FUK!

  Tedy ano právník má vědět o co jde, ale především kupující si má jasně a SÁM toto zjistit pokud chce „vyhodit“ miliony za byt!

  Můžete se soudit s tím právníkem o náhradu „škody“ (i když je tu vlastně nějaká?) – kdopak asi vyhraje?

  Předseda

  Vložil samaroun (bez ověření), 7. Březen 2013 - 14:36

  pokud má ve smlouvě větu naapř.:

  „v případě, pokud je s bytovou jednotkou spojen ve smlouvě neuvedený dluh, např. ale nejen úvěr SVJ, má kupující právo od smlouvy odstoupit“

  tak myslím že by se nemusel stresovat :-)

  Vložil ZoVB:Kdo hradí "zateplení" po prodeji bytu (bez ověření), 23. Srpen 2011 - 3:20

  Vyjádření k příspěvku: „Vložil Anonymous, 25. Srpen 2010 – 14:38 :: Ostatní“

  Dle mého názoru „společenství“ provedlo změnu dokončené stavby (lidově řečeno tzv. zateplení obvod.pl.domu).

  K tomuto úkonu není společenství naprosto oprávněno (toto zajišťovat nebo vymáhat částky s tímto spojené).

  Že existuijí banky, které „společenství“ (domovníku, který nic nevlastní) poskytnou úvěr, souvisí s nízkým právním vědomí zaměstanců takových bank.


  Pouze ti vlastníci jednotek, kteří se změnou dokončené stavby souhlasili, jsou povinni se na takto vzniklých nákladech podílet a pouze tito vlastníci jednotek jsou aktivně legitimováni k tomu, podat žalobu na toho, kdo se (dle jejich doměnky) na jejich úkor bezdůvodně obohatil.


  Tento názor je shodný s právním názorem

  Nejvyššího správního soudu ČR.

  Teoreticky se může bezdůvodně obohatit vlastník jednotky POUZE V TOM MOMENTĚ, kdy svoji jednotku prodává.


  Tento názor je shodný s právním názorem

  Nejvyššího soudu ČR.

  Dle názoru ZovB nejste povinnen „přispívat“ do fondu oprav ze dvou důvodů:


  1.žádný takový fond ze zákona neexistje

  2.z tohoto virtuálního fondu mají být hrazeny
  náklady související se změnou dokončené stavby,
  na kterých nebyl povinnen podílet se ani
  předešlý ani aktuální vlastník jednotky


  Platby, které dobrovolně složíte na účet „společenství“ (domovníka) jsou zálohy, které Vám musí být vyúčtovány. Po uplynutí zúčtovacého období (musí být definováno) Vám vzniká pohledávka vůči společenství v té výši, v jaké jste zálohy složil. Pokud není zůčtovací období definováno, nejste povinnen ničeho hradit – pro rozpor se zákonem – nejednalo by se totiž o zálohy (předešlá usnesení vlastníků jsou z tohoto

  pohledu absolutně neplatná).

  V Praze, dne 23.8.2011,

  ZovB

  Vložil vladan, 31. Leden 2011 - 8:34

  Dobrý den, jako předseda SVJ odpovím zkrátka – úvěr který si bere SVJ na opravu domu není vázán na jednotlivého vlastníka bytu a není ani nikde v záznamech bytu uveden ( tedy pokud není vyšší než 200 000,–Kč/ byt ). Nový vlastník je vždy povinen přispívat do fondu oprav ve výši odsouhlasené shromážděním SVJ nebo částkou určenou výborem SVJ. Více netřeba dodávat – nelze koupit byt a neplatit do fondu oprav. Dům se neprovozuje zadarmo jak si hodně lidí myslí.

  Vložil lake, 1. Září 2010 - 13:08

  V tomto případě existuje (kromě kupce) další osoba, která je odpovědná za to, jak koupě dopadla: touto osobou je právník, který připravil smlouvu.

  Dostane-li odborník - právník žádost o právní pomoc při koupi bytové jednotky ve vlastnictví podle zákona 72/1994 Sb., musí mu přece být známo, že takový prodej má svá specifika, zcela odlišná od koupě jiného druhu nemovitosti. Měl by s kupujícím komunikovat a sdělit mu základní informace:

  (1) V kupní smlouvě bude jistě stanovena cena převáděné bytové jednotky a bude deklarována neexistence zástav nebo věcných břemen vážících se k jednotce. To je běžné - není to ovšem vše.

  (2) Kupující by se měl zajímat kolik činí zůstatek záloh na správu které na účet SVJ složil prodávající, přičemž je vhodné v kupní smlouvě uvést přechod této pohledávky vůči SVJ na nového vlastníka; na to měl právník klienta upozornit.

  (3) Kupující se MUSÍ zajímat o finanční zdraví SVJ a o výši případných dluhů SVJ, neboť spolu s vlastnictvím jednotky se kupující stane i členem SVJ a bude od tohoto okamžiku ručit za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 13 odst. 7 ZoVB). I na tuto skutečnost, vyplývající přímo ze zákona, měl být kupující právníkem upozorněn.

  Pokud se kupující svěřil do rukou právníka a ten mu neposkytl všechny uvedené informace, lze uvažovat o tom, že neposkytl bezchybnou službu a poškodil klienta.

  lake

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 1. Září 2010 - 13:18

  Děkuji za odpověď. Reálně to bylo tak, že právníka zajišťovala realitní kancelář, ovšem té jsem platil já, tudíž bych předpokládal, že bude jednat (mimo jiné) i v mém zájmu. Každopádně by mě zajímalo, jakým způsobem je možné proti tomuto právníkovi postupovat.

  Vložil Pavel, 1. Září 2010 - 14:50

  Pokud klientem právníka byla realitka, tak tu právník zastupoval dobře, dostala svou provizi. :-))

  Kupující byl asi klientem realitky a nikoliv právníka. Potom by se muselo prokázat pochybení realitky a prokázání pochybení realitky je na kupujícím. Co může kupující vůči realitce prokázat? V čem realitka porušila smlouvu s klientem?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 1. Září 2010 - 15:59

  Tak jednoduché to přece jenom asi nebude. Na smlouvě je v záhlaví nadepsán ten advokát jako někdo, kdo smlouvu vytvořil. A advokát má vytvořit řádnou smlouvu, jak tady napsal Lake.

  Kromě toho se realitka smluvně zavázala, že zajistí pro převod klientovi (který realitku platí) právní servis. Tudíž není tak zřejmé, že klientem advokáta byla ta realitka. Pro realitku advokát žádnou smlouvu nedělal.

  Nezlobte se, ale spíš by mě zajímal názor pana Lake než váš.

  Vložil Vašík (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 17:07

  Nevím, jestli tady jste na správném fóru s takovou otázkou. Musíte si uvědomit, že většina těch, kterých se ptáte jsou potenciálně úplně stejní podvodníci jako ten, kdo vám byt prodal. Byt koupili za babku od obce, ale kdyby prodávali (za šestinásobnou cenu), klidně by zapřeli nos mezi očima, abyste jim dal ještě nějakou tu tisícovku navíc.

  Je to podobné, jako se obrátit na diskusní fórum autobazaristů a ptát se, co máte dělat, když jste si koupil auto s přetočeným tachometrem a bazarista tvrdil, že přetočený není.

  Vysvětlí vám, že tachometry se prostě přetáčí, protože auta, která mají moc najeto nikdo nechce. A když budete protestovat, že to je podvod, pustí se do vás všichni ostatní a vysvětlí vám, že to je jenom vaše špatná interpretace. Prostě když bazarista tvrdil, že přetočený tachometr není přetočený, tak měl pravdu.

  Budete asi přemýšlet (stejně jako na tomhle fóru), jestli jste se ocitl mezi normálními lidmi a jestli ty nesmysly myslí vážně. Vaše podezření je správné. NEJSTE mezi normálními lidmi. Jste mezi magory, jejichž zájmem je vás tak trochu počesku okrást. A nemylte se, oni jsou tak zblblí, že těm svým argumentům věří. Jinak by totiž museli připustit, že jsou darebáci. A to o sobě dokáže přiznat jenom málokdo.

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 18:01

  Vašíku, pokud jsme blázni, nenormální, tak co sem ty „inteligente“, le­zeš.

  Ale fajn, jsi tu takže jsi se sám sebe pojmenoval, blázen, magor,atd.

  Nikdo z nás tazatele nezná, nikdo z nás nemá zájem nikomu ubližovat a nikdo z nás se za blázna, magora, atd. nepovažuje.

  Navíc, tady se může tazatel seznámit s různými názory, ale nakonec, nic mu přece nebrání v tom, zaplatit si právníka, podat žalobu, nebo trestní oznámení, může to rozjet s celou parádou, je to jen jeho volba.

  Vašíku, je mi upřímně líto, že jsi si nemohl dovolit pořídit byt za babku a ještě více je mi tě líto, že jsi tím pádem nemohl byt prodat za tržní hodnotu a to naprosto legální cestou, kterou povolují naše zákony, je to chlapče pech, že tobě to nevyšlo. Takže rozhodně nikdo z nás není žádný zloděj.

  Chápu, že Tě to musí šíleně žrát,že jsi takto dopadl, a že se musíš vyvztekat takovým způsobem , takže nikdo z nás není žádný zloděj.

  Chlape seber se, postav se svému osudu čelem. My fakt za tvůj stav nemůžeme.

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 17:17

  Jsem rád, Vašíku, že je již i v léčebnách přístup na net.

  Jen si najdi jiný web, kde budeš rozumět projednávané problematice.

  Jen pro informaci, já jsem byt kupoval za peníze od vlastníka, ne od obce.

  Pokud někdo uvádí neúplné informace, může dostat jen adekvátní odpovědi. Ale to je nad rámec Tvého chápání, že?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 17:17

  První potenciální zloděj se ozval. Kdo bude další?

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 17:26

  Nevím, z čeho tak usuzuješ.

  Někdo udělal chybu, byt se nekupuje každý den, tomu rozumím.

  Pochopit složitost SVJ dělá problém i právníkům.

  Už na začátku jsem tazateli radil (Nepříjemnosti při koupi bytu 7), že když smlouvu sepisoval právník, měl by se obrátit na něho. Místo toho se tu rozjela debata, kdy tazatel neuvádí, co má ve smlouvě, jen se cítí ukřivděný.

  Protože jsem o SVJ něco četl vidím jeho šanci u soudu jako velmi malou.

  Můžeš něco moudrého přihodit, ale nevíš co, že? Jen blábolíš.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 17:29

  Jeho šance asi JE malá, ale je to zejména vlivem chybného zákona, který umožní koupit bez vlastního vědomí značný dluh. V druhé řadě je to vlivem nepoctivého prodávajícího, který měl kupujícího na přímou otázku o dluhu informovat.

  Kdyby reakce diskutujících byly v duchu, že prodávající byl pěkný šmejd, pokud zatajil skutečnost, ale zákon je postaven tak, že máte jenom malou šanci, bylo by to ok.

  Pokud ale většina diskutujících tvrdí, že prodávající byl v právu, měl pravdu atd. když evidentně lhal, dá se o jejich morálce velice silně pochybovat.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 13:45

  Prodávající má pravdu

  Vložil AnonymousXXX (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 16:42

  Prodávající je v této věci lhář, protože řekl, že se žádný úvěr nesplácí a nebyla to pravda. Pokud je v této věci lhář, může zároveň mít pravdu?

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 12:33

  Možná, že se Vám moje odpověď nebude líbit. Zřejmě, kdyby dům nebyl opravený a nevypadal hezky, tak byste zájem bydlet v něm neměl. Pokud jste se rozhodl byt v domě koupit do vlastnictví a s ním i podíl na domě a pozemku, pak jste si měl, jako každý kdo kupuje nemovitost požádat za poplatek o výpis z katastru nemovitostí k předmětnému bytu i domu. Jednak byste věděl s kým budete bydlet pod jednou střechou, jak majitel bytu ke svému přišel, zda na bytě nevázne zástavní právo, nebo jiné věcné břemeno a dozvěděl byste se i to, že vázne zástavní právo na domě a to z
  důvodu uzavření půjčky, dozvěděl byste se nejen výši úvěru, ale i jaká banka tento úvěr na opravu domu poskytla.
  To , že jste toto neudělal je Vaše chyba. Zrovna tak, považuji za chybu to, že jste nekontaktoval výbor SVJ ještě před uzavřením kupní smlouvy.

  Ať se podíváte na jakýkoliv opravený dům, většinou jsou všechny domy zastavené a majitelé bytových jednotek musi své dluhy splatit. Většinou ke svým bytům opravdu přišli za hubičku, ale domy byly na odpis, pokud chtějí bydlet slušně a nechtějí, aby jím barák spadl na hlavu, tak co jiného zbývá, než využít možnosti úvěru, dům opravit a žít v krásné prostředí a dluh splácet.

  Prodávající skládal každý měsíc na správu domu určitou částku, nevím jak dlouho , odstěhoval se, nikdo mu tyto peníze nevrátí. Vy jste se přistěhoval do opraveného domu a bydlet v něm budete Vy, takže samozřejmě musíte také na správu domu skládat prostředky , ze kterých se bude dále splácet úvěr, na Vás ze zákona přešla všechna práva i povinnosti . Nemyslím, že jste byl ošizen, nebo podveden.

  Příspěvek na správu domu platit budete po celou dobu, co budete v bytě a domě bydlet, je to jedna ze základních povinností členů společenství, o dům se pečovat musí.

  Vložil AnonymousD (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 12:49

  Špatně čtete. Jedná se o dluh, který není zapsán v katastru nemovitostí. A v tom je ten problém. Nejde o to, jestli za opravu je nebo není dluh, ale o to, že ten, kdo byt kupuje MÁ JEDNOZNAČNĚ PRÁVO O DLUHU VĚDĚT a na základě toho se rozhodnout.

  Pokud kupuji byt v neopraveném domě, předpokládám další náklady a podle toho domluvám kupní cenu. Pokud kupuji byt v opraveném domě a jsem ujištěn, že vše je splaceno, podle toho je domluvena vyšší cena.

  Pokud dojde k popsané situaci, v podstatě se to rovná podvodu. Jak by se vám líbilo koupit auto, prodávajícímu zaplatit plnou cenu a pak se dozvědět, že polovina ještě není splacena a musíte ji bance zaplatit znovu?

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 13:34

  Nečtu špatně – tvrdíte, že „Při převzetí bytu zavolali předsedu SVJ, který mi řekl, že na opravu je úvěr 4 mil. Kč na 25 let a splácí se to z fondu oprav.“

  To bych chtěla vědět, kdo půjčil takovou částku, která banka, aniž by si své finance nezajistila zástavou domu.

  Podívejte se na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na levé straně pod INFORMACEMI Z KN klikněte na budovu,vyplňte název obce, další krok, bude část obce a nakonec číslo domu. Otevře se Vám list vlatnictví domu, pod seznamem všech vlastníků najdete další údaje, vztahující se k domu. Jsem přesvědčena o tom, že tam najdete zápis – zástavní právo smluvní.

  Když kliknete na číslo Vašeho bytu otevře se Vám list. vl. Vašeho bytu. Zjistíte, pokud to ještě nevíte, jestli je byt zatížen nějakým věcným břemenem, nebo zástavním právem. To jsou základní informace, podrobné jsou pak z výpisu z KN.

  Vy jste nevyužil všech dostupných informací, jako každý zodpovědný kupující, na základě těchto informací jste se mohl rozhodnout.

  Tak , jako Pavel jsem přesvědčená, že jste podveden nebyl a u soudu a policie neuspějete, ale pokud máte pocit, že to tak není, tak máte možnost podat trestní oznámení, ale je to ztráta času. Byt jste koupil na základě kupní smlouvy, kde jste se dohodli na tržní ceně, která je obvyklá v místě ve kterém jste byt kupoval. Když se podíváte na znalecký posudek, který byl zpracován pro FÚ, zjistíte, že znalec stanovil cenu bytu podle jeho stavu, bez ohledu na to, jak vypadá dům a prodávající zaplatil daň z převodu podle kupní smlouvy, kde cena bytu byla určitě vyšší než stanovená znalcem.

  Užívejte si toho, že jste majitelem bytu a podílu na domě ,za který se nemusíte stydět.

  Vložil AnonymousXXX (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 13:39

  Jak to ještě mám napsat, abyste to pochopila: Banka půjčila na dům s 30 jednotkami 4 mil. Kč a nepožadovala zástavní právo. Spokojila se s tím, že všichni ručí ze zákona. Kdyby to bylo zapsáno v katastru, tak si toho SAMOZŘEJMĚ VŠIMNU.

  Pokud někdo řekne, že na něčem není dluh a on ví, že tam je a popře to, aby z vás vymámil víc peněz, tak je to samozřejmě podvod nezávisle na tom, co vy si myslíte.

  Vložil Anonymousek (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 16:34

  Neřešte to tady, odstupte od smlouvy a máte to.

  Vložil AnonymousXXX (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 16:43

  Odstoupit od smlouvy jde pouze ze zákonných nebo smluvních důvodů. Který z nich byl podle vás naplněn?

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 16:49
  1. prosím pište název příspěvku, který jste uvedl na začátku. Děkuji.
  2. Nikdo nezná Vaši kupní smlouvu a tak Vám tu asi nikdo neporadí se smluvním důvodem k odstoupení od smlouvy. Může Vám to ale prozradit Váš advokát. Zákonný důvod jste neuvedl.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 13:58

  Tak to bych chtěla tu smlouvu mezi bankou a SVJ vidět , máte na to právo, nechte si smlouvu výborem předložit, zrovna tak, si nechte předložit zápis, ve kterém si členové SVJ odsouhlasili způsob, jakým bude půjčka splácena. Pokud se dohodli, že navýší všem platby na správu domu a z této částky bude splácena půjčka, tak jak jsem řekla, tato povinnost přešla ze zákona na Vás.

  Proč jste nejednal s výborem před uzavřením kupní smlouvy ?!!!!!!! Nemusel jste mít pocit, že z Vás někdo vymámil víc peněz.

  Vložil AnonymousXXX (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 16:40

  Protože neexistuje žádná možnost, jak výbor kontaktovat. Vy v domě výbor znáte, ale jak ho má znát člověk z ulice, který se ani do domu nedostane bez zprostředkovatele realitky?

  A za další jsem věřil tomu, že když je ve smlouvě závazek prodávajícího, že na nemovitosti není žádný dluh, ani on že nemá žádné dluhy, a že když se nějaký dluh objeví, on ho zaplatí, tak to tak je. Opravdu mě nenapadla finta, že dluh za nemovitost je na nějakém abstraktním SVJ. Vím, je to moje chyba. Ale zároveň se mi nechce zdát, že by to tak bylo úplně v pořádku.

  Ano, z vašeho pohledu možná je. Ale když dáte za byt dvě mega, vezmete si hypotéku a pak zjistíte, že musíte splácet dalších 200.000 úvěr za dům, který se tváří, že žádným úvěrem není, je to dost něpříjemné.

  Kdyby vám někdo prodal třeba za 500.000 auto, které má hodnotu 500.000 a vy byste následně zjistila, že musíte ještě zaplatit 100.000 bance, pěkně 650 korun každý měsíc dalších 15 let, jak by se vám to líbilo? Vzala byste můj argument „buďte ráda, že máte krásné naleštěné auto za 650 korun měsíčně a nestěžujte si“?

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 17:00

  Není pravda, že není možné kontaktovat výbor. Pouze jste o této možnosti nevěděl. Pokud znáte adresu domu můžete zjistit i složení výboru na aresu.

  I kdyby jste to nevěděl, co Vám bránilo se zeptat v realitce nebo prodávajícího?

  Když kupujete nějakou věc, tak vynakládáte současné investiční a budoucí provozní náklady. 2 mega jste akceptoval, pokud jste znal i výši měsíčního příspěvku, tak jste měl většinu informací. U nově opraveného domu je nepravděpodobné, aby se nesplácel úvěr.

  Vycházeje z informovanosti některých vlastníků si dokonce myslím, že dotyčný ani nemusel vědět, že je nějaký úvěr na SVJ.

  Na nemovitosti skutečně nevázně žádný dluh, pouze ručení, které se velmi pravděpodobně nebude realizovat.

  Samozřejmě máte možnost podat žalobu, ale nechte si poradit od právníka, který zná Vaši smlouvu. Bez smlouvy je to debata o ničem.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Krupp, 30. Srpen 2010 - 16:50

  Já Vám trochu nerozumím. Přeci jste znal výši měsíčních plateb. Jestli Vám prodávající neřekl, že část peněz jde na umoření dluhu, byla to chyba, ale podle mě dosti zanedbatelná. Vy jste koupil byt a věděl, že budete platit nějakou částku měsíčně a teď děláte problém a chcete ji snížit. Tady asi uslyšíte spoustu dobře míněných názorů, ale to je tak všechno. Jediná možnost je asi, obrátit se na soud. Jeho názor Vám dopředu nido neřekne.

  Jirka

  Vložil AnonymousXXX (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 16:53

  Šlo o to, že prodávající ZAPŘEL, že část peněz jde na umoření dluhu.

  Pokud jde o znalost měsíčních plateb, to je věc, která se může velice snadno změnit – snížit nebo zvýšit podle okolností. Např. se může šetřit na nějakou nutnou věc a pak se platby sníží. Vyvodit z aktuální výše platby skutečnost, že je fixována na minimálně 25 let, to snad dokáže jedině jasnovidec.

  Vložil PŘEDSEDASVJ (bez ověření), 30. Leden 2011 - 17:07

  VŽDYŤ V TOM BYTĚ / DOMĚ BUDETE BYDLET VY, TAKŽE SI SNAD MUSÍTE ZAPLATIT POMĚRNOU ČÁST NÁKLADŮ NA OPRAVU DOMU, VY JSTE SI KUPOVAL V PODSTATĚ JEN VNITŘNÍ ČÁST PROSTORU V BYTĚ, PROTOŽE NAPŘÍKLAD OBVODOVÝ PLÁŠŤ DOMU SE POVAŽUJE ZA SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU, JEJICHŽ POMĚRNÉ ČÁSTI JSTE VLASTNÍKEM A TAK NESETE I ČÁST NÁKLADŮ. CENA ZA JAKOU JSTE KUPOVAL BYT S TÍMTO NESOUVISÍ.

  Vložil předsedasvj (bez ověření), 30. Leden 2011 - 17:42

  JĚŠTĚ DODÁM, PRAVDĚPODOBNĚ VÁM PRODÁVAJÍCÍ „NAÚČTOVAL“ TO CO ON SÁM JIŽ PŘISPĚL DO FONDU OPRAV A NA SPRÁVU DOMU, TO JE TEDY JAKO BY STE VY SÁM PŘISPÍVAL DO F.O. UŽ OD DOBY, KDY ZAČAL PŘISPÍVAT PRODÁVAJÍCÍ, A V PODSTATĚ STE SI TÍM ODKOUPIL JIŽ PROVEDENÉ OPRAVY NA DOMĚ A JEHO SPOLEČNÝCH PROSTOR, KTERÉ TÍM ZÍSKALI NA HODNOTĚ. OPRAVENÝ RODINNÝ DŮM BY STE TAKÉ PRODAL DRÁŽ, NEŽ NEOPRAVENÝ. A V BUDOUCNU, BUDETE-LI BYT PRODÁVAT, PRAVDĚPODOBNĚ PRODÁTE DRÁŽ NEŽ STE KUPOVAL.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 30. Leden 2011 - 19:08

  Prosím, vypněte Caps Lock.

  Vložil Písař (bez ověření), 25. Září 2011 - 22:54

  Česky se tomu říká zámek přeřazovače.

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 12:45

  Paní Anaj,

  domnívám se, že případů, kdy si banka vynutila zástavní právo k jednotkám je minimum. Proto nahlížet do katastru z tohoto důvodu je ztráta času.

  Banky běžně půjčují až 300 000 Kč/jednotku bez zástavy do katastru. A to si málokdo půjčí. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 13:46

  Pavle, ¨ okolo našeho SVJ jsou tři veliké domy, samozřejmě tři SVJ. Byly v hrozném stavu, v každém je snad 40 bytů , všichni do jednoho se dohodli na úvěru, na tom, že domy zrekonstruují, nejsou tam jen mladí lidé, ale i důchodci. Samozřejmě, že všichni vědí, že za úvěr každý ručí atd.atd.atd., viz zák 72/94 Sb., samozřejmě musí splácet 25 roků úvěr, k tomu skládat další peníze na správu domu, takže mají co dělat, je až neuvěřitelné, že se dokáže sejít tolik zodpovědných lidí a nebrání se , ikdyž teď platí na správu v nejmenších bytech o 45m2 2,5 tis. Kč měs. , ale jsou rádi, že jsou ve svém a nemusí platít tržní nájemné 10 tis. měs. a více.

  Všechna tři SVJ mají úvěry u bank a v KN samozřejmě vložená smlouva a vyznačeno zástavní právo smluvní.

  Takže čerpám ze zkušeností z mého okolí a nějak si opravdu neumím představit, že by bynka půjčila přes 4 mil. bez zajištění dluhu.

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 13:59

  Také vycházím ze zkušenosti. Máme 141 jednotek a úvěr 20 mil. Kč bez zástavy jednotek do KN.

  Banka má „zajištění dluhu“ ze zákona a nepotřebuje zástavu do KN viz. nabídky bank. Do 200 000 – 300 000 Kč/jednotku se zástavy nedělají.

  Když jsem úvěr sháněl, tak jsem poptával 5 bank a 3 stavební spořitelny. Žádná nechtěla zástavu do KN.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anaj (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 15:22

  Takže, jste splátky řešili z plateb na správu, aniž byste uzavírali extra smlouvy na jednotlivé vlastníky, kterým by se za dluh osobně zavázali. Ani banka neuzavírala s každým vlastníjem bytu zvláštní smlouvu, kterou se každý zaručil. Prostě při prodeji, přechází povinnost na kupujícího. Nikdo nemá zatavený ani byt, ani není zastavený dům.

  Takže banka vycházela ze zákona č. 72/94 Sb. § 13 práva a povinnosti vlatníků jednotek, odstavec 7) Vlatníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  K uzavření smlouvy jste musel předložit bance usnesení členské chůze SVJ, ze které vyplynulo, rekonstrukce i úvěr byl odsouhlasený a s odvoláním na zák. viz přecházející odstavec ?

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 17:06

  U 141 jednotek si nedovedu představit, jak banka uzavírá s každým smlouvu. Proto existuje SVJ, aby zastřešovalo společné činnosti, ať jde o servis výtahu nebo úvěr.

  S bankou jsem se dohodl na textu, který schválilo shromáždění a je vymalováno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil uživatel z venku (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 11:04

  Milí vlastníci, pročetl jsem toto téma a docela mě zaráží, jak jste často arogantní vůči někomu, kdo si celkem oprávněně stěžuje a naopak obhajujete poměrně odporné a nemorální jednání jednoho z vás, který prodával byt.

  Myslím, že si neuvědomujete jednu důležitou věc. Převážná většina z vás získala byt doslova za hubičku při převodu od obcí. Před pěti lety nebylo žádnou výjimkou dostat třeba v centru Brna od obce byt řekněme za 350 tisíc (ještě jste si stěžovali, jak je to drahé a že si na to musíte brát hypotéky – přitom tržní hodnota bytu byla minimálně troj až čtyřnásobná). Dnes ten byt můžete prodat za cenu přes 2 milióny. Byty ale byly často ve špatném stavu a domy i desítky let pořádně neudržované. Dostali jste k nim sice milionové částky na opravy, ale nestačilo to a museli jste si půjčit.

  A teď si představte, že přijde někdo, kdo si takový byt, který vy jste měli za 350 tisíc, koupí třeba za 2,2 miliónu. Tvrdíte mu, že na bytě nejsou žádné dluhy, cena je za byt v opraveném domě a ejhle, ony tam dluhy jsou, jenom chytře schované za SVJ. On je pochopitelně naštvaný – narozdíl od vás za byt zaplatil tržní cenu a ještě má navíc splácet opravdu.

  Mějte pro takovéto lidi trochu víc pochopení. Narozdíl od vás jim nic nespadlo do klína, za byt vám zaplatili mnohonásobně víc, než kolik jste za něho dali vy. A ještě si myslíte, že je správné je odrbat a nechat zaplatit opravu, kterou si předchozí vlastník dávno odbydlel.

  Kdybyste se na věc podívali objektivně i z druhé strany, musíte uznat, že pokud zapřete dluh váznoucí na SVJ novému vlastníkovi, je to pěkná prasárna.

  Vložil Petr, 30. Srpen 2010 - 11:28

  Nemám s tím praktické zkušenosti a tak se divím, že se úvěr na domě, který nevlastní SVJ ale spoluvlastní ho všichni, nezapisuje v katastru tak jako úvěr individuální. Vždyž za ten úvěr mají splátkovou odpovědnost všichni.

  Vzorové stanovy č. VII – shromáždění

  1. Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,
  2. Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů je zapotřebí k přijetí usnesení c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. c).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".