Stávající SVJ se budou řídit podle NOZ, tvrdí prof. Eliáš

Vložil Pavel, 2. Červen 2013 - 23:45 ::

Na několika přednáškách o NOZ mi bylo sděleno, že k SVJ se přednášející nechtějí vyjadřovat.

První, kdo se nebál otázek o SVJ, byl prof. Eliáš.

Na otázku proč SVJ nemají své přechodné ustanovení a jakým zákonem se budou po účinnosti NOZ vlastně řídit, odpověděl, že se budou, až na výjimky, řídit NOZ.

K absenci přechodného ustanovení odpověděl, že původní návrh NOZ obsahoval pouze obecná ustanovení, kterými se mělo dosáhnout „převodu“ všech právnických osob pod NOZ.

V rámci připomínkového řízení si ministerstvo vnitra prosadilo, že k jednotlivým právnickým osobám budou speciální přechodná ustanovení (to v NOZ ještě nebyla SVJ).

No a pak se do NOZ včlenila SVJ a zákon je na světě. Výslovně neřekl, že se na SVJ pozapomenulo, ale vyznělo to tak.

Za svou osobu mám jasno. Podle prof. Eliáše, MS, MMR a jednoho mého známého soudce z VS Praha se na stará SVJ vztahuje i bytové spoluvlastnictví v NOZ.

Určitě mohla být SVJ výslovně zmíněna v přechodných ustanoveních jako ostatní právnické osoby, ale není tomu tak. NOZ má těch nedostatků daleko více.

Hezký den!

 • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 1. Červenec 2013 - 9:58

Pan Pavel napsal: „První, kdo se nebál otázek o SVJ, byl prof. Eliáš. Na otázku proč SVJ nemají své přechodné ustanovení a jakým zákonem se budou po účinnosti NOZ vlastně řídit, odpověděl, že se budou, až na výjimky, řídit NOZ.“

• Proč SVJ(1994) nemají své přechodové ustanovení

Takto položená otázka je zmatečná. Při současném znění NOZ nenastane žádný zákonný „přechod“, proto k němu není ani potřebné přechodové ustanovení. SVJ(1994) je právnickou osobou, která není upravena zákonem č. 89/2012 Sb.. Současná SVJ(1994) nemají v NOZ definovánu žádnou konkrétní právní formu, na kterou by mohla či musela přejít. Zrušení ZoVB bez náhrady v NOZ byl omyl zákonodárce – vzniká právní vakuum, dotýkající se 1,5 milionu osob. Pokud se někdo domnívá opak, nechť uvede právně relevantní odůvodnění.

Stávající SVJ(1994) se bude samozřejmě řídit podle § 3028 NOZ (dříve vzniklé právní vztahy zůstávají zachovány). Dále se bude přiměřeně řídit ustanoveními NOZ o spolku (§ 214 až § 302 NOZ). V tom má profesor Eliáš pravdu, když říká, že SVJ(1994) se budou řídit podle NOZ. Nezdůraznil ale to hlavní: SVJ(1994) se nebudou povinně řídit ustanoveními NOZ o bytovém vlastnictví, protože tato část NOZ na SVJ(1994) nedopadá. Jde přece o soubor ustanovení určených pro zcela jinou právnickou osobu a jinou strukturu vlastníků!
.............­.............­.............­.............­.............­.............­.........

• Jakým zákonem se SVJ(1994) budou řídit po účinnosti NOZ

Jisto je, že současná SVJ(1994) se nebudou řídit podle § 3041 NOZ. Nebudou se určitě řídit ustanoveními NOZ o sdružení, o odborové organizaci, o nadaci ani o SVJ(2012), neboť tyto osoby jsou svým charakterem odlišné od právnické osoby SVJ(1994). Budou se tedy řídit tím čím dosud: stanovami a ZoVB. (Pouhé nerozumné zrušení ZoVB není retroaktivní a nedotýká se dříve vzniklých vztahů podle ZoVB.) Dále přiměřeně ustanoveními NOZ o spolku (§ 214 až § 302 NOZ).

Hlavní překážkou, se kterou si vykladači NOZ neporadili je fakt, že SVJ(1994) vznikla, vznikají a vzniknou ze zákona č. 72/1994 Sb. a členství v nich je spjato pouze s vlastnictvím jednotek(1994). Naproti tomu SVJ(2012) vznikne po 1. lednu 2014 na základě zakladatelského právního jednání a členy budou pouze osoby, vlastnící jednotky(2012).

Ano, milí šamani-vykladači, kteří poskytujete dopolední školení k NOZ za 2000 Kč na osobu a vy, kdo píšete bezcenné komentáře k NOZ za 780 Kč za výtisk. Přiznejte si to všichni: SVJ(1994) zůstalo zcela mimo právní úpravu provedenou v NOZ.

Neexistuje ústavně konformní způsob, jak plošně převést jednotky(1994) na jednotky(2012) bez kogentní právní úpravy, měnící podstatu vlastnictví milionu osob. V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…j-podle-zovb) jsem upozornil, že nelze přišít kočce dvě další nožičky, useknout jí ocas a tvrdit, že je to velký šestinohý brouk.

 • Jednotka(1994) je majetek, který má jiný materiální obsah nežli jednotka(2012).
 • Vlastník jednotky(1994) je odlišná osoba od vlastníka jednotky(2012).
 • SVJ(1994) je odlišnou právnickou osobou od SVJ(2012), neboť vznikla jinak, sdružuje odlišné osoby (s jiným majetkem) a má odlišný předmět činnosti.

Nevztahuje se tedy na SVJ(1994) ustanovení § 3041 NOZ – to upravuje pouze „právní povahu právnických osob upravených tímto zákonem“. K nim ovšem SVJ(1994) nepatří …

Opomenutí zákonodárce lze samozřejmě řešit, ovšem nikoliv pouhým protiústavním výkladem zákona. Pouze novelou NOZ, která buď (1) definuje SVJ(1994) jako svébytnou právnickou osobu, stojící vedle SVJ(2012), nebo (2) vyvlastňovacím aktem státní moci se změní miliony jednotek(1994) s podíly na společných částech domu na jednotky(2012) podle NOZ. To jsou jediné dvě právně konformní cesty. Pokud se někdo domnívá opak, nechť uvede právně relevantní odůvodnění.

Nebude-li zákonodárce věc řešit ani tak, ani tak, vůbec nic se nestane. Vše zůstane při starém. O situaci, která nastane k 1. lednu 2014 v 58 tisících nynějších společenství(1994), jsem podrobně psal zde: http://www.portalsvj.cz/…se-zapomnelo.

Cestou k řešení není současné hromadné slovní znásilňování práva, směšné „dovysvětlování“ NOZ různými neználky, (KANCL, JUDr. Čech, Pavla a Eva, …) ani „tvůrčí domýšlení“ toho, co v NOZ sice vůbec není, ale mohlo by být, kdyby právní neználci tenkrát napsali NOZ sami.

Takto se ale právo netvoří, jen znetvoří. Dodržujte ústavu a myslete hlavou, proboha!!!

lake

Vložil Ella (bez ověření), 5. Listopad 2014 - 13:31

I rok po této diskusi musím jako právní s Lake naprosto souhlasit, jeho právní argumentace je naprosto přesná, obávám se však, že postup soudních orgánů bude v praxi zcela odlišný, jednoduše už jen proto, že to bude mnohem jednodušší. Soudy si obvykle nelámou hlavu ani s přesvědčivou argumentací, zkrátka se jenom posvětí lemplácký přístup zákonodárce k vytvoření celého NOZu s tím, že bytové spoluvlastnictví se bude vztahovat i na stávající SVJ, protože už nyní je jasné, jak neuvěřitelný právní maras vzniká :-(. Problém je, že klienti, a já je chápu, nechtějí jít cestou výjimek z většinového názoru „odborníků“, výhodnější je pro ně jít s davem. Bohužel.

Vložil Dotaz (bez ověření), 2. Červenec 2013 - 2:20

mohl byste sem citovat pasáže – co Vám na Vaší sofistikovanou právní analýzu odpověděl (oponentní odpověď) přímo prof. Eliáš, kterému jste ji snad nepochybně také zaslal?

Vložil Zdenek 22, 3. Červen 2013 - 21:15

To, že by se stávající SVJ měla řídit po nabytí účinnosti NOZ tímto zákonem, má jeden podstatný háček:

Kolik je v ČR SVJ a v kolikati z nich ví jejich statutární orgány, že by měly přijmout nové stanovy a dát tak do souladu své vnitřní uspořádání s NOZ?

Obávám se, že bez novely NOZ a zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který by těmto nevědoucím SVJ dal z moci úřední nové stanovy, to fungovat nebude.

Vložil Pavel, 3. Červen 2013 - 22:30

Zdenku,

neznalost zákona neomlouvá.

Stát by měl více propagovat, že budou v právu zásadní změny již za 7 měsíců, to je pravda. Údajně mají být připravené nějaké informační kampaně, ale nějak jsem si zatím nevšiml.

Novela NOZ je v současné politické situaci neprůchozí. Všichni se jí bojí.

Na druhou stranu již byly vyhlášeny desítky předpisů těsně před účinností a lidi to vstřebali. A to není případ NOZ, který je ve Sbírce zákonů publikován již více než rok.

Hezký den!

Pavel

Vložil Zdenek 22, 4. Červen 2013 - 6:28

Ale ano, já vím, že neznalost zákona neomlouvá. Přesto si myslím, že předkladatel zákona v tomto ohledu hodně zaspal.

Ono totiž nestačí, že v SVJ bude pár lidí, kteří budou vědět, že je třeba se řídit NOZ a přijmout nové stanovy. Bude třeba o tom přesvědčit i většinu nevědoucích a to může být nepřekonatelný problém. A řešit vše přes soudy se mně nezdá jako dobrý nápad.

My to ale nezměníme, můžeme si na to jen vyměnit názory.

Mimochodem, nemáte nějaký nápad či názor k tomuto tématu: http://www.portalsvj.cz/…e/noz-1208-h#…- ?

Vložil Poznámka (bez ověření), 3. Červen 2013 - 12:00

„…prof. Eliáš … odpověděl, že se budou, až na výjimky, řídit NOZ…“

„…Podle prof. Eliáše, MS, MMR a jednoho mého známého soudce z VS Praha se na stará SVJ vztahuje § 3 041 a násl…“ 

 1. jak můžete tvrdit v jedné větě prof.Eliáš zastává NOZ a v druhé ZVB?
 2. Pokud z §3041 plyne, že se SVJ bude řídit nadále dle ZVB tak jak dlouho. Pod jakou dobu? Nebo napořád jak tady někde někdo uvedl?
 3. Čím konkrétně se ještě budou SVJ řídit z ZVB než zcela pomine jeho platnost. Pokud tedy pomine, protože kdy a jak mi není jasné. Co třeba Stanovy – když je neupravíme do „boží podoby“, tak po 1.1.2014 je již asi nezměníme, protože 100% účast pro nějaké usnesení je u nás jen fatamorgána
Vložil Pavel, 3. Červen 2013 - 22:41

Poznámka: 1.jak můžete tvrdit v jedné větě prof.Eliáš zastává NOZ a v druhé ZVB?

Pavel: nic takového netvrdím. Pouze jsem uvedl, že podle prof. Eliáše se budou stávající SVJ řídit NOZ, konkrétně podle § 3 041 a násl. Protože se liší pojetí jednotky a společných částí domu podle ZoVB a NOZ, tak cca 58 000 stávajících SVJ bude mít jinou definice jednotky a společných částí domu než SVJ vzniklá podle NOZ.

Poznámka: 2.Pokud z §3041 plyne, že se SVJ bude řídit nadále dle ZVB tak jak dlouho. Pod jakou dobu? Nebo napořád jak tady někde někdo uvedl?

Pavel: Z § 3 041 plyne, že stávající SVJ se budou řídit NOZ

Poznámka: 3.Čím konkrétně se ještě budou SVJ řídit z ZVB než zcela pomine jeho platnost. Pokud tedy pomine, protože kdy a jak mi není jasné. Co třeba Stanovy – když je neupravíme do „boží podoby“, tak po 1.1.2014 je již asi nezměníme, protože 100% účast pro nějaké usnesení je u nás jen fatamorgána

Pavel: Není pravda, že by se po účinnosti NOZ mohly stanovy měnit pouze 100% hlasy. NOZ sice není moc zdařilý předpis, ale takovou hloupost neukládá.

Hezký den!

Pavel

Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Červen 2013 - 23:41

…Pavel: Není pravda, že by se po účinnosti NOZ mohly stanovy měnit pouze 100% hlasy…

 • §1200/1 cit.
  „…Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek…“
  Já nevidím v uvedené větě že by se zvýrazněné týkalo výhradně prvního schvalování ale týká se – tedy podle mne – každé změny stanov. Takže podle mne aplikovat kvórum dle §1214 nepůjde. Vy ale máte zjevně lepší informace a pokud tedy není potřeba stanovy schvalovat 100%, tak kolika % podle Vás lze změnu stanov provádět dle NOZ?

  A pan Lake se tedy obává zcela zbytečně. Je to tak?

Neználek

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 4. Červen 2013 - 9:44

To je jen jeden problém, zda se uvedená věta týká jen prvního schvalování, nebo také každě změny stanov.

Z §1200/1 plyne, že 100% kvórum neplatí pro všechny způsoby založení SVJ. Nevztahuje se na případy, kdy je společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě. U těchto případů je třeba si ujasnit, které konkrétní případy založení sem lze zahrnout, a jakým kvórem se bude postupovat v těchto případech.

Vložil Zdenek 22, 4. Červen 2013 - 6:54

Já NOZ v části o schválení/změně stanov čtu tak, že:

 • § 1200/1 se týká jen a pouze založení společenství,
 • § 1214 se týká jen a pouze rozhodnutí mimo zasedání.
Vložil Petr, 3. Červen 2013 - 14:19

http://www.portalsvj.cz/…-po-1–1–2014#…

NOZ a ZoVB 2 Vložil Pavel, 25. Květen 2013 – 11:50

Na to, jak se bude postupovat po datu účinnosti NOZ (možná to bude 1.1.2014) jsou dva názory: 1.menšinový – stará SVJ pojedou i nadále podle ZoVB 2.státní – stará i nová SVJ pojedou podle NOZ

Stačí hledat pod štítkem Nový Občanský zákoník. V každém případě bude zrušený ZoVB platit v případě postupů podle § 3 063. Dále bude platit podle ZoVB pro stará SVJ definice společných částí domu a definice jednotky. Existence dvou druhů SVJ se promítá i do připravovaných zákonů. Hezký den! Pavel odpovědět | hodnocení +2

NOZ a ZoVB Vložil Pavel, 20. Květen 2013 – 17:32 To, že je nějaký předpis zrušen přece neznamená, že se podle něho nemůže postupovat. Např. v oblasti SVJ § 3 063. V jiných oblastech např. § 3 050, § 3 051, § 3 052. Tyto subjekty mají „své“ předpisy zrušeny, ale budou se jimi navždy řídit. To je třeba i u osob podle § 3 053, které se řídí hospodářským zákoníkem, který je dávno zrušený obchodním zákoníkem, který bude zrušený NOZ.

Jiná věc je, že kuriozní NOZ nedává jednoznačnou odpověď na otázku, zda se stará SVJ mohou navždy řídit ZoVB. To kluci z Plzně nezmákli. Proto je tým vykladačů na MS, který říká, jak by to správně bylo, kdyby někdo napsal NOZ bez chyb. Hezký den! Pavel odpovědět | hodnocení +2 Zrušení ZoVB a jeho používání

Vložil Petr, 20. Květen 2013 – 17:36 Pane Pavle, naivně jsem se tedy domníval, že zrušený zákon od data účinnosti nového neplatí. odpovědět | hodnocení –1

novinka Používání zrušených zákonů 2 Vložil lake, 20. Květen 2013 – 19:24 Ještě uvedu jeden obsahově bližší příklad: V katastru jsou stále zapsány domy, rozdělené vodorovně na patra (Stockwerksei­gentum – patrové vlastnictví). Patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích od roku 1811 do roku 1856 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Zmínka o tomto typu vlastnictví definitivně zmizela z českých zákonů v roce 1953, ale faktický a právní stav trvá dál. Spoluvlastníci v takových budovách se stále řídí podle tehdejších právních předpisů. Zcela obdobný případ je vlastnictví jednotek od roku 1994 do roku 2013 podle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Zrušení zákona nic nezmění na právním stavu. lake

Vložil rex (bez ověření), 3. Červen 2013 - 17:40

To: Petr

Myslím, že stará SVJ se budou stále řídit dle ZoVB. Pokud by se chtěli řídit dle NOZ muselo by dojít na straně těchto SVJ k nějakému úkonu, který by SVJ tento záměr stvrdilo. Např. změna stanov, možná změna prohlášení vk.

rex

Vložil Pavel, 3. Červen 2013 - 22:49

rex,

samozřejmě máte právo na svůj názor.

Nicméně já dám spíše na názor prof. Eliáše, MS, MMR a jednoho mého známého soudce z VS Praha. Všichni tvrdí, že se stará SVJ budou řídit NOZ. NOZ starým SVJ ukládá v § 3 041/2, aby si podle NOZ upravily stanovy. Změna PV asi ve většině případů nebude možné.

Nejsem touto nepřehlednou právní situací nadšen. Tvrdím, že to mělo být v NOZ lépe ošetřeno, ale jako praktik se přizpůsobím. Nicméně je možno o této situaci, jako o mnoha jiných, vést dlouhé teoretické debaty.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".