Změna stanov po 1.1.2014

Vložil Nechápu (bez ověření), 20. Květen 2013 - 14:30 ::

Zdravím,

zajímalo by mne jaké změny jsou ve stanovách nebo jiných dokumentech SVJ nutné udělat po 1.1.2014. Naše SVJ vzniklo v 2006 dle ZoVB. Máme vlastní stanovy. Nejde o to co konkrétně v našich stanovách by mělo být jiné ale na co bychom se měli zaměřit. V §3063 NOZ se píše, že pro SVJ vzniklá dle ZoVB platí dále ZoVB ale v §3041/1 NOZ zase, že do 3-ch let máme dát rozporná ustanovení našich stanov do cajku.

Nevím jaká část by mohla být rozporné. A nevím zda na změnu stanov je skutečně po 1.1.2014 potřeba 100% spoluvlastníků, protože pokud ano, pak bychom asi měli rychle hledat nějakou univerzální shodu, protože 100% se v našem SVJ nesešlo nikdy a zatím je u nás na změnu stanov potřeba pouze 50% z přítomných.

Takže

 • jaké nutné zásahy do Stanov musíme udělat (srovnejte se vzorovými)?
 • je skutečně nutné po 1.1.2014 měnit stanovy 100% podle NOZ pro SVJ vzniklá dle ZoVB?
 • je správná domněnka, že po 3-ch letech (tj, od 1.1.2017) už nebude platit ZoVB vůbec tj. ani pro SVJ vzniklá dle ZoVB?

máte na to nějaké názory a nápady? díky

 • Nový Občanský zákoník
 • SVJ(2000) x SVJ(2012)

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Medlik (bez ověření), 16. Červen 2015 - 22:28

Dobrý den, co se týče nutnosti změny stanov, poslal jsem ty naše (jsou téměř stejné, jako vzorové stanovy) na portál www.zmenastanov.cz, kde je slibují zdarma zkontrolovat, zde je nutné je změnit, nebo ne. Dozvěděl jsem se, že je nutné změnit zhruba to, co tady bylo popisováno, ale také mě upozornili, že se připravuje novelizace NOZu, která by měla odstranit povinnost změnit název a přidat do něj slovo vlastníků. Ovšem s tím, že je ve hvězdách, jak to s touhle novelizací dopadne.. Mimochodem, je podle mě hrůza, že NOZ, který se připravoval tolik let má tolik chyb a nejasností (například nikdo pořád neví, jestli jsou skutečně všechna SVJ stejná, nebo máme více druhů – zde souhlasím s panem Lakem, že toto je neskutečná „prasárna“), že se musí urychleně novelizovat.

Vložil Kubík (bez ověření), 17. Červen 2015 - 10:57

Uvádíte: „Dozvěděl jsem se, že je nutné změnit zhruba to, co tady bylo popisováno“

Ale podle názorů v diskuzi v tomto vlákně úprava stanov záleží na tom, zda se přikloníte k názoru, že se na „stará SVJ“ nevztahuje část. bytové spoluvlastnictví NOZ, anebo vztahuje. A v diskuzi jsou zastánci obou odlišných názorů. Tak prosím uveďte, co Vám vlastně na www.zmenastanov.cz poradili, to my samozřejmě nevíme, ke kterému z obou názorů uvedených v diskuzi se přiklonili?

Vložil Hlinomaz Jaroslav (bez ověření), 16. Únor 2014 - 15:36

Tomáš ve svém článku stručně,ale perfektně informoval o některých změnách,které musíme zapracovat do našich stanov.Jsem předsedou SVJ již 6-tý rok a stanovy,které jsme měli zhotovené podle vzorových nám vyhovovali. Přesto je budeme muset překopat.dlouhodobě spolupracujem se skupinou právníků,kteří jsou soustředěni ve firmě VERLAG DASHÓFER.Mimo jiné odebíráme měsíční časopis SVJ aktualně,kde jsme podrobně informováni co je nutné do stanov nově zapracovat.Je fakt,že od 1.1 2014 jsou zrušeny zák,č.72/94Sb a vzorové stanovy.Platí nová právní úprava pod názvem BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ zařazená v NOZ 89.2012 Sb.Některé záležitosti upřesňuje Prov. nařízení vlády č.366/13 Sb.Záležitosti SVJ jsou v NOZ upravovány podstatně širším způsobem.Podrobným způsobem se přímo v NOZ upravuje výlučná působnost shromáždění,u­možňuje SVJ,aby si určili podle svých možností spůsob hlasování a výši hlasů.Je toho opravdu dost a je fakt,že i právníci na řadu otázek mají rozdílný výklad(názor).Mne ale třeba silně na…lo,že právníci si z toho udělají kšeft,neboť i SVJ,která vznikla před 1.1.2014 prý musí na shromáždění kde se budou odsouhlasovat změny ve stanovách přizvat opět notáře(k pořízení notářského zápisu o změnách stanov-forma veřejné listiny).Tato SVJ musí schvalovat upravené stanovy podle kvora pltných stanov tj.3/4 platných hlasů.

Vložil Tomáš Hajný (bez ověření), 15. Září 2013 - 2:12

Předesílám, že nejsem právník, nicméně NOZ jsem si prostudoval (a znám ZoVB, protože jsem skoro 8 let předsedou výboru SVJ). Pokud jde o mnou nalezené hlavní změny a rozdíly:

 • V první řadě se budou některá SVJ nucená přejmenovat, protože nově musí být v názvu výraz „Společenství vlastníků“, kdežto dříve byl povinný pouze výraz „Společenství“.
 • V novém zákoně je institut „pověřeného vlastníka“ nahrazený „předsedou společenství“; podobně se v NOZ nevyskytuje původní termín „prohlášení vlastníka budovy“ nýbrž jen „prohlášení“ – může být vhodné formulaci ve stanovách změnit.
 • Stanovy nově musí obsahovat některé informace, které dříve nebyly dle ZoVB požadované – např. pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství (viz §1200), který v ZoVB ani původních vzorových stanovách vůbec nefiguruje.
 • Pochopitelně je vhodné odstranit odkazy na ZoVB a nahradit je odkazy na NOZ
 • Nový zákon uvolňuje pravidla týkající se potřebné většiny (víceméně pro vše stačí nadpoloviční většina přítomných na shromáždění), přičemž ale zároveň umožňuje, aby stanovy určovaly pro některé otázky vyšší počet potřebných hlasů; z tohoto tedy automaticky neplyne nutnost změny stanov, ale je vhodné zvážit, zda nové úpravy nevyužít a potřebnou hranici nesnížit

K dalším dotazům – podle zákona je souhlas 100% vlastníků potřebných při _vytvoření_ stanov, tedy při vzniku nového společenství. Ke změně stanov naopak teoreticky stačí nadpoloviční většina přítomných na shromáždění _pokud_ v původních stanovách není obsažený požadavek na schvalování změny stanov vyšším podílem.

Pokud jde o platnost ZoVB – NOZ tento zákon „zrušuje“ a použití jeho původních ustanovení se po začátku účinnosti NOZ (1.1.2014) omezuje jen na několik vymezených případů. Konkrétně zmíněný §3063 NOZ _neříká_, že se pro SVJ vzniklá dle ZoVB bude nadále používat ZoVB, nýbrž to, že u domů, kde už byly nějaké jednotky převedené podle ZoVB, nebude použité striktní ustanovení NOZ, které brání zapsat do katastru převody dalších jednotek v případě, že při naplnění podmínek stanovených v NOZ nedojde ke vzniku SVJ (schválení stanov a následnému zápisu do rejstříku). Tříletá lhůta je tam hlavně proto, že NOZ má na stanovy oproti ZoVB určité dodatečné požadavky a čistě teoreticky by při jejich nesplnění přestaly 1.1.2014 platit celé stanovy jako celek. Nicméně i tak ustanovení stanov, která by byla v rozporu se závaznými ustanoveními NOZ, nejsou od 1.1.2014 platná a místo nich se použije příslušné ustanovení NOZ.

Vložil lake, 15. Září 2013 - 7:27

Pane Tomáši,
za prvé: Vás poprosím, abyste dával příspěvkům srozumitelné názvy. Bez nich je to zde zmatek nad zmatek.

Za druhé: Zmatek nad zmatek je i celý Váš příspěvek. Asi pošesté zde upozorňuji: Nový občanský zákoník neobsahuje nic o právnických osobách SVJ(2000), vzniklých podle zákona č.72/1994 Sb. v době do 31.12.2013. Pro právnické osoby, neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., se použije obecné přechodové ustanovení, kterého jste si v NOZ nevšiml:

„89/2012 Sb. § 3028
(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.“

To tedy znamená, že jak vnitřní právní poměry (stanovy), tak i vzájemné vztahy práv a povinností mezi vlastníky navzájem se budou i nadále řídit podle stávajícího stavu ke dni 31.12.2013. Tyto právní vztahy (vyjádřené ve stanovách) samozřejmě budou trvat beze změn i po zrušení zákona č. 72/1994 Sb..

Vaše dlouhé povídání o údajném přejmenování a (rozsáhlých) změnách stanov SVJ je tedy v rozporu s právem. SVJ(2000) není SVJ(2012) a NOZ ani slovem nic takového nenaznačuje. Pokud se domníváte opak, najděte v NOZ příslušná jednoznačná a určitá přechodová ustanovení, jak vyžaduje Ústava a ukládá Ústavní soud pro případy retroaktivity právního předpisu.

Potřebná změna stanov stávajících SVJ, vynucená novým občanským zákoníkem, je popsána zde: Stanovy SVJ(2000) od r. 2014. Rozsah změn je mnohem menší, než se nám snaží vnutit různí mudrlanti.

lake

Vložil Tomáš ale jiný :) (bez ověření), 25. Únor 2014 - 17:20

Vážený lake,

přestaňte tu neustále na někoho útočit a leštit si své ego a přečtěte si (pozorně) § 3063 NOZ a zejména pak § 3041 NOZ. Věřím, že se poté přikloníte k většinovému názoru odborníků, dle nějž se úprava NOZ na stará SVJ vztahuje, výjimku u bytového spoluvlastnictví tvoří pouze jen vznik vlastnického práva ke starým jednotkám dle § 3063 NOZ, tj. například náležitosti kupních smluv. Díky za všechny !

Vložil lake, 25. Únor 2014 - 17:47

Tomáši, pročpak naprázdno mudrujete? Proč neumíte citovat z NOZ tu část, která upravuje stávající SVJ? ;-) Co Vám v tom brání? Čímpak to asi je, že neuvádíte citaci z textu zákona?

Není to § 3063 (ten se týká jednotek), a už vůbec ne § 3041 (ten se týká právnických osob „upravených tímto zákonem“). Číst jistě umíte, tak tedy v NOZ najděte část o SVJ(2000) vzniklých do 31.12.2013 a citujte zde, buďte tak laskav.

lake

Vložil Tomáš ale jiný :) (bez ověření), 25. Únor 2014 - 18:12

Jinou reakci jsem ani nečekal. Pane lake, chcete tím tedy říci, že celý NOZ se ve smyslu § 3041 vztahuje pouze na právnické osoby, které vznikly až po jeho účinnosti? Tj., že neupravuje SVJ vzniklá před rokem 2014, protože nejsou „upravené tímto zákonem“ /myšleno NOZ/ Chápu to dobře? :D To je poněkud úsměvný názor, ale samozřejmě Vám jej neberu, věřím že svým agresivním a neomaleným způsobem o něm leckoho minimálně na tomto webu přesvědčíte. Já asi dám spíše na názor pana Dr. Spáčila a jeho autorského kolektivu, a to nejenom co se týče úpravy SVJ. GOOD luck lake :)

Vložil lake, 25. Únor 2014 - 20:07

Hm. Úsměvné je spíše Vaše tápání, pane Tomáši. Nejste schopen říci nic než že co píšu je „úsměvné“. To říká obvykle někdo, komu chybí argumenty a nechce vypadat jako neználek, který nemá k věci co říci.

Ani Vy, ani JUDr. Spáčil, soudce Nejvyššího soudu, nejste schopni PRÁVNĚ ZDŮVODNIT proč by SVJ(2000), upravené pouze zákonem č. 72/1994 Sb., mělo být bez důvodu považováno za právnickou osobu upravenou zákonem č. 89/2012 Sb.

Vy to určitě nejste schopen zdůvodnit, jinak byste přece citoval z NOZ to, oč jsem Vás žádal, že ano. Zda to umí zdůvodnit JUDr. Spáčil nevím – dosud se o to ani nepokusil.

Něco Vám poradím: přečtěte si Listinu základních práv a svobod a také judikáty Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu.

Právo se netvoří tím, že zákonodárce zapomněl na 54000 právnických osob a 1,2 milionu vlastníků a pak dodatečně blekotá, že to v zákoně vlastně asi mělo být, kdyby na to autor NOZ tenkrát nezapomněl …

Mějte se pěkně,
lake

Vložil Jiří V. (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 11:45

Dobrý den, se zájmem jsem přečetl diskuzi ohledně úpravy SVJ v NOZ s přesahem do úvah o nutnosti změn stanov. Pan lake se bohužel zásadně mýlí, když dovozuje, že SVJ (od 1.1.2014 jako společenství vlastníků) není v NOZ upraveno, není právnickou osobou a nová právní úprava NOZ se nepoužije na SVJ vzniklá před 1.1.2014.

Právní stav věci je následující.

Společenství vlastníků je v NOZ pochopitelně upraveno a to v ustanoveních § 1194 až § 1222. Hned v § 1194 se v odst. 1 uvádí: „Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku;“

Společenství vlastníků je tedy právnickou osobou, stejně jako jí bylo do 31.12.2013. Nutnost změny stanov pak vyplývá z přechodných ustanovení, konkrétně z § 3041. Kde se v odst. 1 uvádí: „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.“

a dále se v odst. 2 stanoví: „Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána.“

Znamená to tedy, že práva a povinnosti SVJ vzniklých před 1.1.2014 a jejich vnitřní úprava se od tohoto data řídí NOZ, přičemž ustanovení statutu, která jsou v rozporu s úpravou společenství v NOZ neplatí a stará SVJ jsou povinna statuty změnit do 3 let, jinak mohou být případně i zrušena.

Samozřejmě problematika SVJ je rozsáhlejší a můj příspěvek nemá za cíl být vyčerpávajcím pojednáním o tom.

Pane lake, prosazujete nesprávné a zavádějící závěry. Chtěl jsem se rovněž vyjádřit k Vašemu způsobu vyjadřování a prosazování Vašich názorů, ale při své velkorysosti tak neučiním, protože jsem byl vychován ke slušnosti a úctě k cizím lidem i přesto, že mají jiný názor. Je však nutné jasně zdůraznit, že Váš názor na podstatu povahy SVJ po 1.1.2014 je mylný. Přeji hezký den.

Jiří autor je advokát

Vložil Dudekk (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 19:14

To, že je někdo advokát, ještě neznamená, že rozumí právu (on musí totiž rozumnět i psanému textu, což je problém naší populace). Bohužel neschopných advokátů je až moc. :-) To je obecná připomínka, která pramení z mých nedobrých zkušeností s advokáty. :-)

Z Vaší argumentace jsem nevyčetl to zásadní, a tím je příslušné ustanovení nějakého zákona, které by jasně řeklo, že SVJ podle zákona č. 72/1994 SB. je SV podle zákona č. 89/2012 Sb. Zatímco zákon č. 72/1994 Sb. upravuje SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK, zákon č. 89/2012 Sb. upravuje SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Ale podle Vás je to jedno. :-)

Vložil 89/2012 Sb. § 1166 (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 19:59

„zákon č. 89/2012 Sb. upravuje SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ“

Zákon č. 89/2012 Sb. upravuje společenství vlastníků jednotek (§ 1166), stejně jako zákon č. 72/1994 Sb.

Vložil lake, 30. Prosinec 2014 - 20:59

Pane s hloupým nickem, napsal jste: „Zákon č. 89/2012 Sb. upravuje společenství vlastníků jednotek (§ 1166), stejně jako zákon č. 72/1994 Sb.“
Zřejmě ani netušíte, jakou logickou hloupost jste napsal.

 • Zákon č.89/2012 Sb. upravuje přece právnickou osobu „společenství vlastníků jednotek“ podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Zákon č.72/1994 Sb. upravuje právnickou osobu „společenství vlastníků jednotek“ podle zákona č.72/1994 Sb..

To je zásadní rozdíl. Ty dvě právnické osoby jsou různé.

To máte tak: možná se váš dům opravuje, a u něj stavaři postavili jeřáb. A okolo jeřábu proletí cestou do teplých krajin jeřáb, zakrouží, a usedne do koruny vzrostlého jeřábu v místním parku. A nikdo (ani hloupý Honza) netvrdí, že ty tři jeřáby jsou totéž. Mají pouze shodné slovní označení.

Už to chápete, pane?

lake

Vložil Jeřáb (bez ověření), 31. Prosinec 2014 - 9:38

V právu a právní vědě jeden pojem označuje jednu věc. Obecně (mimo právo a právní vědu) to neplatí, takže jeřábů mimo právo a právní vědu může být více, v právu a právni vědě ovšem nikoliv.

Jeřáb

Vložil lake, 31. Prosinec 2014 - 20:30

Jeřáb napsal: „V právu a právní vědě jeden pojem označuje jednu věc.“.

Jeřábe, Vy o právní vědě nevíte nic. Raději byste se měl zdržet komentářů v oblastech, kterým vůbec nerozumíte.

V oblasti práva platí pravý opak toho, co se snažíte tvrdit. Pojem, použitý a definovaný v jednom právním předpisu, má shodný význam jenom v rámci tohoto konkrétního předpisu.

Ani na to však není možno se spolehnout! Například pojem „stavba“, použitý ve stavebním zákoně má dokonce TŘI různé významy v rámci jediného zákpona (viz nález Ústavního soudu II ÚS 529/05).

 • Pojem „jednotka“ má v právních předpisech minimálně sedm navzájem různých významů, z toho dva (vzájemně velmi odlišné) se týkají bytů a nebytových prostorů.
 • Pojem „společenství vlastníků jednotek“ byl použit zákonodárcem postupně ve dvou právních předpisech ve třech vzájemně odlišných významech, čtěte např. zde: http://www.portalsvj.cz/…-po-1–1–2014#….

Nelze tedy primitivně a naivně dovozovat, že by určitý pojem měl vždy zaručeně shodný obsah. Pouhá shoda názvů dvou právnických osob neznamená tedy vůbec nic, pane.

S tím souvisí i další výkladový postup v oblasti práva, který Vy neznáte. Právní jednání, smlouvy i jiné právní skutečnosti se vždy posuzují podle jejich skutečného obsahu. Nikoliv podle pouhého slovního označení. To platí i při výkladu právních norem.

Zde stále narážíme na to, že existují dvě různé právnické osoby, definované ve dvou různých právních předpisech dvěma odlišnými způsoby. Jediný právně konformní výklad tedy je, že jde o dvě odlišné právnické osoby – i kdyby snad měly (opomenutím zákonodárce) ve dvou zákonech přiřazeno totéž označení.
----------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Zcela jiná záležitost je, pokud v právním předpisu je použit pojem, který tento předpis nijak nedefinuje. Pak se samozřejmě obsah pojmu dovodí právním výkladem per analogiam – z definice, obsažené jinde, z úmyslu zákonodárce, atd. Takový případ však neřešíme. Právnická osoba podle ZoVB i právnická osoba podle NOZ jsou definovány zcela jednoznačně a určitě – a navzájem odlišně.

lake

Vložil Krupp, 30. Prosinec 2014 - 19:33

Ono je bohužel pane dudekk i mnoho neschopných soudců. Jirka

Vložil Pope (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 15:23

Pane Jiří, nemáte pravdu, pan lake se nemýlí. Vždy a vlastně za všech okolností se snaží o „tupovzdorné“ výklady našich zákonů či vyhlášek. Že jsou mnohdy protismyslná a praxi neodpovídající, či dokonce v praxi nepoužitelné,je věc další. Já sice mnohé výklady pana lakeho označuji jako „anonymní internernetové teorie“, jimiž neradno se v běžném životě řídit, to ale neznamená, že tyto výklady nemají oporu v platném právním řádě ČR, že jsou chybná nebo mylná, jak píšete. Jen si musí (nebo by si měl) každý člověk uvědomit, jakou cestou se vydá, zda se pustí do boje s větrnými mlýny, a nebo se podvolí všeobecně „správnému“ výkladu, i když je zcela zřejmé, že kulhá na obě nohy…

Pokud se konkrétněji týká společenství, pak jistě, všechna SVJ se údajně řídí (a nebo spíše mají řídit) v duchu státní mašinérie ustanoveními NOZ. Jenže – když porovnáte právnické osoby SVJ(2000)/SVJ­(2012), samozřejmě, čtete-li zákonná ustanovení pozorně, a taktéž „mezi řádky“, zjistíte, že kritéria jejich fungování ani rozsah pravomocí (jejich „duch“) nejsou shodná, dokonce i jednotky jsou naprosto rozdílné. Přitom SVJ(2000) příchodem NOZu nezanikla, nelze je vymazat z povrchu zemského pouze tím, že se v právním prostředí státu objevil nový zákon bez naprosto neoddiskutova­telných přechodných ustanoveních vůči SVJ existujících do té doby na podkladě ZoVB. Tudíž SVJ(2000)se nemohou (plně a bez výjimek)řídit NOZ, protože NOZ tyto právnické osoby neupravuje. SVJ vzniklá před účinností NOZ se jím mohou konstantně a stranou jakýchkoli pochyb začít řídit teprve okamžikem právoplatně přijatého všemi vlastníky a do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) zapsaného nového Prohlášení vlastníka budovy a samozřejmě i náležitou změnou stanov ve smyslu NOZ zcela mimo jakoukoli působnost ZoVB. Do této doby jsou a budou SVJ vzniklá podle ZoVB před 1.1.2014 vždy odlišné právnické osoby od SVJ vzniklých dnem 1.1.2014 a následujících, ať se to komu líbí, nebo ne, a nebo donekonečna opakovaně jako kafemlejnek rozhlašuje teze o tom, že je tomu jinak. Není a nebude, a mimo jiné třeba i z pohledu § 3063 NOZ, § 3028 nevyjímaje…

Vložil Zdenek 22, 30. Prosinec 2014 - 18:22

Pane Pope,

zde nejde o to, zda se pan lake mýlí nebo ne. Jeho názor nemá žádnou absolutní pravdu, i když tak vystupuje.

Pravdu bude mít soud, až dojde na „lámání chleba“. A věřte mně, soud se lakeho názory řídit nebude.

Vložil levape, 30. Prosinec 2014 - 14:25

Podle ZoVB : Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu.

Podle NOZ : Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

Vy se (jako advokát) domníváte, že význam obou vět je stejný ?

Vložil lake, 30. Prosinec 2014 - 21:09

Pane Zdenku, soud už svůj názor vyslovil, a ne jednou. Jen Vy to ještě nevíte.

Jakýkoliv soud v budoucím sporu se bude v první řadě muset řídit judikáty Ústavního soudu ČR o podmínkách zavedení nepravé retroaktivity právního předpisu. Ta judikatura je konstantní a Ústavní soud vyjadřuje svůj právní názor opakovaně již dlouhé roky, viz: Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04, Pl. ÚS 17/11.

Dva z nálezů ÚS ohledně retroaktivity považoval Ústavní soud za natolik významné, že je nechal vydat ve Sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy.

Milý Zdenku, právo není holubník. A pokud žijeme v právním státě, pak se těmi judikáty ÚS bude muset řídit každý soud kdykoliv v budoucnu. I Vy se tím musíte řídit, i když si to ve vaší hlavě ještě stále neuvědomujete. Vy jste ty judikáty nečetl, viďte?

lake

Vložil Zdenek 22, 30. Prosinec 2014 - 21:53

Pane lake, mně nezbývá, než obdivovat vaši jistotu, se kterou víte, že případné rozhodnutí soudu ve věci aplikace NOZ na všechna SVJ bude tento soud poměřovat pouze principem nepřípustnosti retroaktivity.

Vložil Krupp, 30. Prosinec 2014 - 13:18

Pane Jiří, jmenovče, píšete: „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.“

Mohl byste uvést z jakého přechodného ustanovení plyne, že těmito právnickými osobami jsou i SVJ vzniklá dříve???

Jirka

Vložil Vítek (bez ověření), 31. Prosinec 2014 - 14:38

To upravuje § 9 odst.1

„(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob“

Občanský zákoník upravuje osobní stav osob, a to fyzických i právnických. Je tedy v důsledku toho vyloučeno, aby se úprava statusových otázek ocitla mimo občanský kodex.

Vložil lake, 31. Prosinec 2014 - 16:36

Pane Vítku, zbytečně přičiňujete komentáře, které nejsou k věci.

Pan Krupp se samozřejmě netázal obecně na to, zda právnická osoba SVJ(2000) je právnickou osobou podle českého práva. Právnické osoby vzniklé od roku 1964 byly definovány v zákonu č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, viz ustanovení § 18 až § 20a: http://www.zakonyprolidi.cz/…eni-20130101#p16.

Po zrušení OZ jsou právnické osoby definovány v zákonu č. 89/2012 Sb., viz ustanovení § 118 až § 209: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p117.

V souladu s přechodovým ustanovením § 3041 NOZ mají právnické osoby podle zákona č.40/1964 Sb. přizpůsobit své stanovy nové definici právnických osob, neboť NOZ ukládá českým právnickým osobám navíc povinnosti, které nebyly obsaženy ve velmi stručné předchozí právní úpravě ObčZ.

Toto však vůbec není předmětem zdejší diskuse, a pan Krupp se na toto neptal. Problém je v tom, že někteří neználci bez právního důvodu rozšiřují povinnost SVJ(2000) mimo okruh § 118 až § 209 NOZ. Viz jistý popletený advokát: z obecného ustanovení § 3041 se snaží dovodit, co v něm není.

Pokud by zákonodárce skutečně chtěl pro právnickou osobu SVJ(2000) zavést navíc také retroaktivitu ve věci speciálních ustanovení, platných pouze pro právnickou osobu SVJ(2012), musel by tak učinit určitým, jednoznačným a pochybnost nevzbuzujícím způsobem. Takové ustanovení však v NOZ není obsaženo.

Pouhé opomenutí zákonodárce nelze vykládat jako zavedení nepravé retroaktivity právního předpisu. K tomu – domnívám se – směřoval dotaz pana Kruppa: Kde je v NOZ ono přechodové ustanovení, které by se speciálně týkalo SVJ(2000) a § 1198 až § 1222 NOZ???

Obecný § 3041 takovým ustanovením samozřejmě není.

lake

Vložil Marti (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 12:38

Děkuji za právní názor. Chtěl bych se Vás zeptat. V případě, že v domě SVJ nevzniklo (pouze dva vlastníci), je situace stejná (řízení dle NOZ) nebo se vnitřní právní poměry řídí stále ještě ZoVB ?

Vložil Pavel, 20. Květen 2013 - 15:40

Uvedu jak to mám naplánované já. Když se to nepovede, dodělám někdy v budoucnu, nejpozději do 3 let.

V současné době jednotlivá ustanovení NOZ konzultuji s MS, MMR, SMBD aj. Něco uvádím pod štítkem Nový Občanský zákoník.

V 6 a 7/2013 připravím nové stanovy, které projednáme a možná schválíme v 11/2013 s účinností od 1.1.2014. Protože se budou schvalovat za účinnosti ZoVB nemusí být notář a je jasné kvorum pro přijetí nových stanov.

Nedomnívám se, že by po 1.1.2014 bylo nutné pro přijetí či změnu stanov kvorum 100% u SVJ, která toto nesmyslné kvorum 100 % nemají ve stanovách.

Do 31.12.2016 bude zvláštní období. Od 1.1.2014 nebudou platit ustanovení starých stanov, která odporují donucovacím ustanovením NOZ. Která to jsou není triviální zjistit. V ostatním budou platit staré stanovy až do přijetí nových stanov.

O uvedeném postupu píše Eva s Pavlou na str. 234 své nejnovější publikace, že „nelze jednoznačně uzavřít, zda může společenství také před účinností NOZ … přijmout stanovy odpovídající právní úpravě podle § 1 200 NOZ…“.

Takže jen uvádím, jak to zatím mám připravené. Třeba změním názor, pokud získám odůvodněný výklad kuriozního NOZ.

Upozorňuji, že publikaci Evy s Pavlou je třeba brát s velkým nadhledem a tolerancí. Např. v komentáři k § 1 177 na str. 177 píší, že údaje o osobách, které mají v bytě domácnost jsou nutné pro správné rozúčtování nákladů na služby. Že k tomuto účelu slouží jiná množina osob podle zákona 67/2013 Sb. (osoby rozhodné pro rozúčtování služeb) neuvádí.

Hezký den!

Pavel

http://www.portalsvj.cz/…-k-noz-a-svj

Vložil Petr, 20. Květen 2013 - 16:20

K dotazu na platnost ZOVB 72/1994 Sb. Určitě to tu bylo již v jiném vlákně uvedeno, ale připomínám, že dle 89/2012 Sb.

Díl 2: Závěrečná ustanovení

§ 3080 Zrušuje se:

 1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují … (zákon o vlastnictví by­tů).

§ 3081 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

 • – – – – – – – – – – – –

To, co píše tazatel Nechápu o §3063 NOZ a §3041/1 NOZ jsem v nich nenašel, nebo jsem se špatně díval.

Vložil Anonymus (bez ověření), 25. Květen 2013 - 10:31

Mám dotaz: Případné problémy SVJ se po 1.lednu 2014 již nebudou řešit podle zrušeného ZOVB, ale podle nového zákoníku? Děkuji za odpověď.

Vložil Pavel, 25. Květen 2013 - 10:50

Problém je, že NOZ do sebe vcucnul problematiku ZoVB na poslední chvíli. 10 let byl připravován NOZ bez problematiky bytového spoluvlastnictví a paralelně bylo navrženo několik návrhů nového ZoVB.

Nejmenovaný právník z Plzně na poslední chvíli propašoval bytové spoluvlastnictví do NOZ, ale bez znalosti problematiky. Proto nejsou v přechodných ustanoveních SVJ zmíněny i když se tam píše o kdejaké právnické osobě.

Na to, jak se bude postupovat po datu účinnosti NOZ (možná to bude 1.1.2014, ale kluci si nyní navzájem šlapou po bábovičkách a tak pokud neprojdou doprovodné zákony, tak by měl spadnout i NOZ) jsou dva názory:

 1. menšinový – stará SVJ pojedou i nadále podle ZoVB
 2. státní – stará i nová SVJ pojedou podle NOZ

Stačí hledat pod štítkem Nový Občanský zákoník.

V každém případě bude zrušený ZoVB platit v případě postupů podle § 3 063. Dále bude platit podle ZoVB pro stará SVJ definice společných částí domu a definice jednotky. Existence dvou druhů SVJ se promítá i do připravovaných zákonů.

Hezký den!

Pavel

Vložil Dva druhy SVJ v zákonech (bez ověření), 30. Prosinec 2014 - 16:52

„Existence dvou druhů SVJ se promítá i do připravovaných zákonů.“

Ve kterých zákonech se vyskytují dva druhy SVJ? (Předmětem dotazu nejsou dva druhy bytových jednotek.)

Vložil lake, 30. Prosinec 2014 - 21:43

Pane, ptáte se na dva druhy SVJ v zákonech.

Neexistují pouze dva druhy společenství vlastníků jednotek, nýbrž tři druhy. Každý z těchto tří právních pojmů je obsahově zcela jiný, každý má odlišnou zákonnou definici, každý označuje zcela jiné právní skutečnosti a odlišné právní vztahy. Nelze tyto tři pojmy vzájemně zaměňovat, nebo dokonce pokoušet se přenášet pojem z jednoho zákona do zákona jiného!

 1. Společenství vlastníků jednotek = bezformální skupina spoluvlastníků společných částí domu. Nejde o právnickou osobu. Tento pojem byl od počátku uveden v zákonu č. 72/1994 Sb. (od roku 1994 do 30.6.2000). Pojem v tomto původním významu se už nepoužívá, aby se to nepletlo s právnickou osobou o stejném názvu.
 2. Společenství vlastníků jednotek = právnická osoba podle zákona č.72/1994 Sb.. Tento pojem byl použit v novele č.103/2000 Sb.. Právnické osoby s tímto názvem vznikaly (automaticky) ode dne 1.7.2000 do dne 31.12.2013.
 3. Společenství vlastníků jednotek = právnická osoba podle zákona č.89/20123 Sb.. Zmíněný zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2014 a od toho dne jsou zakládána a následně vznikají pouze „nová“ SVJ(2012).

Upozorňuji, že pojmy č. 2 a č. 3 koexistují vedle sebe i nadále. Nijak se vzájemně neovlivňují, jde o právnické osoby s odlišnou právní způsobilosttí, každá se řídí svými stanovami: buď stanovami podle ZoVB, nebo stanovami podle NOZ. Jedna právnická osoba nemá nic společného s tou druhou. Pouze advokát neznalý práva si snad může myslet, že zrušením jednoho zákona se ruší i veškeré právní vztahy mezi 1.2 milionu členů v 53000 právnických osobách SVJ(2000).

Není tomu tak, samozřejmě. Stávající SVJ(2000) se neruší, ani se povinně netransformují na jinou právnickou osobu podle jiného zákona (i kdyby měla omylem zákonodárce shodný název). K právnímu stavu po zrušení zákona č. 72/1994 Sb. viz přechodové ustanovení § 3028 NOZ: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…. Obsah tohoto ustanovení platí jak pro vztahy uvnitř SVJ(2000) mezi členy a právnickou osobou, tak i pro vztahy vlastníků jednotek(1994) navzájem.

Naprosto stejně zákonodárce připustil v § 777 zákona č.90/2012 Sb. existenci dvou typů družstev paralelně vedle sebe: jsou družstva se stanovami na základě dosavadní právní úpravy zrušeného Obchodního zákoníku, a pak družstva nová, se stanovami již podle zákona o obchodních korporacích. Takže koexistence dvou typů SVJ není nic neobvyklého: naopak, je to ústavně konformní způsob, jak přejít na novou právní úpravu bez narušení právní jistoty a bez masivního (a zbytečného) zasahování do dříve vzniklých právních vztahů milionů osob.

Ale vykládejte toto nějakému advokátovi, který ani nezná obsah NOZ, Listiny základních práv a svobod a judikáty Ústavního soudu o podmínkách zavedení retroaktivity pomocí právního předpisu …

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 31. Prosinec 2014 - 16:33

Pane lake napsal jste:

„Naprosto stejně zákonodárce připustil v § 777 zákona č.90/2012 Sb. existenci dvou typů družstev paralelně vedle sebe: jsou družstva se stanovami na základě dosavadní právní úpravy zrušeného Obchodního zákoníku, a pak družstva nová, se stanovami již podle zákona o obchodních korporacích. Takže koexistence dvou typů SVJ není nic neobvyklého“

Je to ovšem trochu jinak, než jak by se mohlo z Vašeho zjednodušeného tvrzení zdát. Neuvedl jste totiž, že i v případě ponechání si dosavadních stanov, za jejichž součást budou považována i ta pravidla, která pro korporace dosud vyplývala přímo ze zrušeného obchodního zákoníku, pozbudou platnosti všechna ustanovení odporujícím donucujícím ustanovením nového zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb., jak vyplývá z § 777 odst. 4

„(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.“

Vložil lake, 31. Prosinec 2014 - 16:45

Pane Vítku, doplnil jste pouze podrobnosti, které jsem já pro zkrácení vynechal. Faktem zústává toto:

 • I nadále vedle sebe existují dva druhy družstev: družstva podle zrušeného Obchodního zákoníku a družstva založená nově podle zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích.
 • I nadále vedle sebe existují dva druhy SVJ: SVJ(2000) vzniklá podle zrušeného zákona o vlastnictví bytů a SVJ(2012) založená nově podle zákona č. 89/2012 Občanský zákoník.

Jistě chápete,že speciální ustanovení NOZ, týkající se pouze SVJ(2012), nejsou pro SVJ(2000) donucujícími ustanoveními.

Proto má pro SVJ(2000) tato část NOZ stejnou váhu, jako kozí pšouk.

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 31. Prosinec 2014 - 17:14

Pokud, jak tvrdíte, existují vedle sebe dva druhy družstev a dva druhy SVJ, tak ten rozdíl v jejich srovnání je zásadní.

Žádná ustanovení stanov „starých družstev“ nesmí být v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích.

Naopak ustanovení stanov „starých SVJ“, jak tvrdíte, mohou být v rozporu s donucujícími ustanoveními příslušné části nového občanského zákoníku upravující bytové spoluvlastnictví (část Bytové spoluvlastnictví §§ 1158–1222).

Vložil lake, 31. Prosinec 2014 - 20:09

Pane Vítku,
já přece netvrdím, že by stanovy „starých“ SVJ měla být s něčím v rozporu! Ten Vámi tvrzený rozpor prostě neexistuje. Naopak platí, že právní stav a obsah stanov stávajících SVJ(2000) je v plném souladu s dosavadní právní úpravou, s nynějším právním stavem a hlavně je v plném souladu s NOZ a jeho § 3028.

Tam, kde Vy – znejistěn a zmaten – vidíte nějaké „rozpory“, já vidím pouze právo, spravedlnost, stabilitu, klid, trvání, legitimní očekávání v neměnnost právních vztahů, posílenou důvěru v právo a pocit právní jistoty. Samé dobré věci …

Ten, kdo pohrdá právem a chce hystericky vnášet chaos do trvajících právních vztahů, to ovšem může vidět jinak. Bourat vše a revolučně nastolovat „nové lepší pořádky“ – to nikdy v minulosti nedopadlo dobře. Takové pokoutní advokáty Velké Bytové Revoluce by měli zavírat do blázinců, nebo do vězení, pro šíření poplašných zpráv milionům občanů.
---------------------------------------------------------------------------------

Na závěr to znovu zopakuji, protože mám svatou trpělivost a budu zde popisovat známé právní skutečnosti tak dlouho, dokud to propagandou zmatení čtenáři nepochopí:

 • Bytové vlastnictví podle ZoVB je odlišné od bytového spoluvlastnictví podle NOZ. Jde prostě o dvě (vedle sebe stojící) nezaměnitelné definice vlastnictví jednotek a žádný rozpor s ničím v tom nehledejte.
 • Právnická osoba SVJ(2000) podle ZoVB je osobou odlišnou od právnické osoby SVJ(2012) podle NOZ. Jde prostě o dvě (vedle sebe existující) nezaměnitelné právnické osoby a žádný rozpor s ničím v tom nehledejte.

Tvůrce NOZ profesor Eliáš si přece dal velikou práci, aby nepřevzal z existující právní úpravy vůbec nic. Vytvořil zcela nové spoluvlastnické vztahy k budově, rozdělené na zcela jiné a odlišně definované jednotky. Vytvořil k tomu zcela novou právnickou osobu, která má odlišnou právní způsobilost a logicky musí mít i odlišné stanovy podle NOZ. Tato osoba může existovat pouze v rámci účinnosti NOZ, tedy nejdříve ode dne 1.1.2014.

A protože toho dne rejstříkový soud neměl úřední hodiny, první SVJ(2012), které má stanovy podle NOZ, mohlo v České republice vzniknout nejdříve dne 2.ledna 2014.

Pěkný nový rok přeju všem, a myslete hlavou.

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 1. Leden 2015 - 13:32

Pane lake,

píšete o rozporu, který jsem neměl vůbec na mysli. V této diskusi nezpochybňuji Vaši teorii, že se stará SVJ neřídí bytovým spoluvlastnictvím dle NOZ.

Já jsem zpochybnil to, když jste uvedl:

Naprosto stejně zákonodárce připustil v § 777 zákona č.90/2012 Sb. existenci dvou typů družstev paralelně vedle sebe.

Uvádět, že naprosto stejně je matoucí, protože ustanovení stanov „starých družstev“ nesmí být v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona o obchodních korporacích a naopak ustanovení stanov „starých SVJ“ mohou být v rozporu s donucujícími ustanoveními příslušné části nového občanského zákoníku upravující bytové spoluvlastnictví (část Bytové spoluvlastnictví §§ 1158–1222).

Vložil Pavel, 20. Květen 2013 - 16:32

Petře,

nepochopil jsem, co chcete svým příspěvkem říci. To, že je nějaký předpis zrušen přece neznamená, že se podle něho nemůže postupovat.

Např. v oblasti SVJ § 3 063. V jiných oblastech např. § 3 050, § 3 051, § 3 052. Tyto subjekty mají „své“ předpisy zrušeny, ale budou se jimi navždy řídit. To je třeba i u osob podle § 3 053, které se řídí hospodářským zákoníkem, který je dávno zrušený obchodním zákoníkem, který bude zrušený NOZ.

Opisovat notoricky známá ustanovení právních předpisů, aniž byste je nějak komentoval, nedává žádný smysl.

Jiná věc je, že kuriozní NOZ nedává jednoznačnou odpověď na otázku, zda se stará SVJ mohou navždy řídit ZoVB. To kluci z Plzně nezmákli. Proto je tým vykladačů na MS, který říká, jak by to správně bylo, kdyby někdo napsal NOZ bez chyb.

A to ještě NOZ dostane ocenění za SROZUMITELNOST!

Hezký den!

Pavel

Vložil Petr, 20. Květen 2013 - 16:36

Pane Pavle, naivně jsem se tedy domníval, že zrušený zákon od data účinnosti nového neplatí. Nedovolím si citace ze zákona vč. závěrečných ustanovení komentovat.

Vložil Pavel, 20. Květen 2013 - 16:46

Petře,

dalším příkladem z jiné oblasti jsou třeba neziskovky, které mohou účtovat podle předpisů zrušených k 1.1.2004 (§ 38a zákona o účetnictví). Znění předpisu od 1.1.2004 je jiné, ale tyto subjekty navždy účtují podle zrušených předpisů.

Máte pravdu v tom, že ZoVB nebude od 1.1.2014 platit ani nebude účinný. Jen se podle něho bude v určitých oblastech postupovat. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 20. Květen 2013 - 18:24

Ještě uvedu jeden obsahově bližší příklad:

V katastru jsou stále zapsány domy, rozdělené vodorovně na patra (Stockwerksei­gentum – patrové vlastnictví). Patrové vlastnictví vznikalo v českých zemích od roku 1811 do roku 1856 podle Obecného zákoníku občanského (ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Například v Ivančicích jsou takové domy.

Zmínka o tomto typu vlastnictví definitivně zmizela z českých zákonů v roce 1953, ale faktický a právní stav trvá dál. Spoluvlastníci v takových budovách se stále řídí podle tehdejších právních předpisů.

Zcela obdobný případ je vlastnictví jednotek od roku 1994 do roku 2013 podle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Zrušení zákona nic nezmění na právním stavu. Například na adresách 58000 SVJ v celém státě jsou takové domy, dále jsou zde tisíce domů, ve kterých nevzniklo SVJ. Celkem to odhaduji na 1,5 milionu jednotek.

Příklad ukazuje na nerozumnost tvůrců zákona, kteří připustili, aby definice „jednotky“ podle nového ObčZ se odlišovala od jednotky podle ZoVB.

lake

Vložil hero (bez ověření), 5. Prosinec 2014 - 17:08

samozřejmě má pravdu Lake

http://www.ucetni-portal.cz/…z-372-c.html

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".