korekce při vyúčtování tepla

Vložil J.T. (bez ověření), 20. Duben 2011 - 16:12 ::

Při vyúčtování tepla byla použita odchylka –25 % místo –40 % (podle vyhlášky 372/2001). Na moji reklamaci jsem dostal vyjádření Ing. Vilibala Zunta, ve kterém se mj. píše, že vyhláška 372/2001 je metodická, –25 % odpovídá teplotě 15,83 stupně (na míň se nesmí vytápět) a odkazuje se na vyhlášku 194/2007.

Podle mne (i vícero příspěvků v diskusích) vyhláška 372/2001 není pouze metodická a jiné odchylky než ±40 % nepřipouští. Dále vyhláška 194/2007 vyúčtování tepla vůbec neřeší a přepočty na stupně jsou úplně nesmyslné – spotřeba tepla na skutečné vytápění nemůže záviset na průměru. Například kdyby všichni vytápěli na stejnou teplotu třeba 20 stupňů (tomu má odpovídat průměrná spotřeba, což už je samo nesmyslné), ale v polovině bytů by intenzivně větrali, takže by měli trojnásobnou spotřebu, vyšla by spotřeba ostatních na 50 % průměru a náklady na 70 % průměru, což by podle vyjádření vycházelo na vytápění na 15 stupňů – zcela v rozporu se skutečností.

Může mi, prosím, někdo poradit, jak se proti tomu bránit? Například kde by se dal získat rozumný posudek?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 25. Duben 2011 - 0:50
  cit.(Lake): „......Vyhláška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána …“
  cit.(§98/9 Zák. 458/2000 ve znění z 11.9.2009 Sbírka 314/2009): ""
  Při změně napětí elektřiny, při změně tlaku nebo druhu plynu a při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů zahájené před dnem nabytí účinností tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

  …třeba by někdo dokázal objasnit relevanci obsahu tohoto ustanovení s odkazovaným Lake-zákonným zmocněním…kdoví


  cit.(Lake): „ÚDAJNĚ jste topili méně, než je stanoveno v jakési vyhlášce

  srovnejte předchozí odstavec kde je uvedeno

  cit.(Lake):„…Vyh­láška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána…“
   

  …takže i „jakási“ Vyhláška 194/2007 má platnost zákona.


  cit.(Lake): „…kulovým teploměrem v předepsaných intervalech (§2 odst.7 a 8 vyhlášky 194/2007 Sb.) …“
  k tomu je vhodné zmínit §2/6,9 – takže to není o tom zda někdo „měřil kulovým teploměrem“ ale o tom, že existují „nepřekročitelné limity průměrných teplot“ (§3/2) =„minimální vytápěcí teploty“ – viz příloha č.1 uvedené vyhlášky. Když tedy někdo vykazuje náklad na m2 o více než 40% nižší než odpovídá analogicky uvedeným minimálním teplotám – musí být „potrestán“ dopočtem. Limit –40% odpovídá právě +13°C – dle přílohy č.1 je nejnižší teplota 15°C (v předsíni, v chodbě). Účtování na –40% je tedy nepřijatelné.

  Je zřejmé, že pana Lakeho irituje kdokoli, podáváli jiný výklad §4/4 vyhlášky 372/2001 než ve shodě s jeho vlastním výkladem. „Každý“ znamená stanovisko (mám pro naše SVJ) institucí jako ČOI, SEI, ARTAV, stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (JUDr.Helclová ředitelka odboru analýz a řízení SFRB). Ne nic z toho nestačí aby zde pan Lake nešířil svůj nesmyslný gramatický výklad …ale cui bono

  Když se pan Lake tak rád ohání judikáty, tak by měl uvést takový, jehož obsahem bude, že by ten, kdo je „potrestán“ dopočtem na –25%, vyhrál nějaký ten soud.


  cit.(J.T.): „…spotřeba tepla na skutečné vytápění nemůže záviset na průměru…“
  Je nutné užít teleologický výklad ustanovení §4/4 vyhlášky 372/2001 jinak bude neustále docházet k dezintrepretacím. Lze prostudovat metodický pokyn který objasňuje jakým způsobem má být Vyhláška 372/2001 interpretována. Tvrzení, že je nezávazná je nepodstatné – její výklad není zákonem ale poučením pro „dezinterpretá­tory“.

  cit.(J.T.): „Podle mne (i vícero příspěvků v diskusích) vyhláška 372/2001 není pouze metodická a jiné odchylky než ±40 % nepřipouští…“
  §4/4 říká, že ±40% je nepřekročitelnou hranicí – logicky směrem od 0% (=náklad na zúčtovací jednotky) – je tedy MEZNÍ HRANICÍ za kterou nelze jít (dáno slovy „nesmí překročit“!). Je tedy chyba vykládat §4/4 tak, že hranice nelze (skrze §11/4 ZoVB) zůžit. LZE je zůžit.
  rivr
  Vložil J.T. (bez ověření), 26. Duben 2011 - 14:16

  Pane rivr, zásadně se mýlíte.

  cit: §4/4 říká, že ±40% je nepřekročitelnou hranicí – logicky směrem od 0% (=náklad na zúčtovací jednotky) – je tedy MEZNÍ HRANICÍ za kterou nelze jít (dáno slovy „nesmí překročit“!). Je tedy chyba vykládat §4/4 tak, že hranice nelze (skrze §11/4 ZoVB) zůžit. LZE je zůžit.

  Hranice NELZE zúžit, protože by to bylo v rozporu s odstavcem 3, který říká, že spotřební složka se počítá úměrně výši náměrů. Odstavec 4 je výjimkou z tohoto odstavce. Pro použití menší odchylky byste musel najít nějakou jinou výjimku z odstavce 3, ta ale ve vyhlášce není (předpokládám, že jsou instalovány měřiče, jinak podle odstavce 5 se bere jako by nulová odchylka).

  cit: Když tedy někdo vykazuje náklad na m2 o více než 40% nižší než odpovídá analogicky uvedeným minimálním teplotám – musí být „potrestán“ dopočtem. Limit –40% odpovídá právě +13°C – dle přílohy č.1 je nejnižší teplota 15°C (v předsíni, v chodbě). Účtování na –40% je tedy nepřijatelné.

  Tvrzení, že –40 % odpovídá teplotě 13 stupňů je fyzikální nesmysl; i kdyby nebyl, tak vyhláška 194/2007 nestanoví „trestání“ dopočtem (na základě téhle vyhlášky můžete maximálně požadovat blokaci ventilů).

  cit: Je nutné užít teleologický výklad…

  K tomu už není snad co dodat. Místo fyziky máme věřit… vlastně komu?

  Pan lake není ve svém výkladu vyhlášky 372/2001 zdaleka osamocen. Naopak mi přijde, že jiný výklad je naprostou výjimkou (a snad všude za tím stojí Ing. Zunt).

  Vložil rivr, 28. Duben 2011 - 3:38
  cit.(J.T.): „…tomu už není snad co dodat. Místo fyziky máme věřit… vlastně komu?…“
  No evidentní je, že Vy věříte výkladu pana Lake – neboť by Vám přinesl profit – podle mne „jednorázový“.
  A z Vaší reakce si nejsem jist zda se shodneme na tom co se skrývá pod významem slova „teleologický“ a v jakém kontextu je použito.
  Ano, já mám za to, že o fyzice to opravdu není ale zrovna tak v tom není Vámi zmiňovaná „víra“.

  cit.(J.T.): „…Pan lake není ve svém výkladu vyhlášky 372/2001 zdaleka osamocen…“
  pokud jste názoru, že není, pak já jsem opačného názoru. Já to dokládám poměrně sofistikovanýmí příspěvky zde, zde, zde, stanovisky ARTAV, stanoviskem ředitelky odboru SFRB. Dále stanovisko SEI.
  Uveďte prosím tedy Vaše zdroje, které budou podporovat Váš pohled na věc a pokud máte – pak i judikát nad kterým jistě rád bude mentorovat p.Lake.
  rivr
  Vložil J.T. (bez ověření), 28. Duben 2011 - 9:42

  Pane rivr, s vámi nemá cenu debatovat. Už jen toto:

  cit: pokud jste názoru, že není, pak já jsem opačného názoru

  Přestože například já tvrdím, že mám stejný náhled na věc jako pan lake, stále umanutě stojíte na názoru, že pan lake je ve svém výkladu osamocen.

  cit: No evidentní je, že Vy věříte výkladu pana Lake – neboť by Vám přinesl profit

  Ještě se pasujete na čtenáře myšlenek. Jste demagog.

  Ke svému stanovisku jsem došel ne na základě víry, ale na základě rozumové úvahy založené na logice a fyzice.

  Z vašich odkazů mi přišlo, že některé jsou proti vašemu názoru. V hodnocení sofistikovanosti některých příspěvků s vámi nesouhlasím (nejsem sám, jak je uvedeno v diskusích).

  Moje zdroje jsou SEI, soudní znalci, energetičtí auditoři, firmy zabývající se rozúčtováním tepla (včetně ARTAV).

  Vložil rivr, 29. Duben 2011 - 2:00
  cit.(J.T.): „Pane rivr, s vámi nemá cenu debatovat.“
  jestli jste chtěl slyšet jen souhlasné přitakání, tak se omlouvám, že jsem Vám podal vyšší objem informací než jste očekával. Pak Vám informace p.Lake postačují. Pak již nemusíte ve čtení tohoto příspěvku pokračovat.

  cit.(J.T.): „stále umanutě stojíte na názoru, že pan lake je ve svém výkladu osamocen“
  jmenoval jste 2 – Vás co potřebuje rozumný posudek a Lakeho který Vám dal zapravdu. Kteří další? Pokud myslíte, že jsou to někteří „moji mínusovači“ – pak protože neuvedli argumenty ale jen hodnocení – nelze dovodit zda se jim nelíbí to či ono, či jen délka mých nebo Vašich příspěvků nebo … kdoví co…

  cit.(J.T. (bez ověření), 28. Duben 2011 – 10:42): „Moje zdroje jsou SEI, soudní znalci, energetičtí auditoři, firmy zabývající se rozúčtováním tepla (včetně ARTAV).“
  pane J.T. nejsem dogmatik ani lingvista ale číst umím a podložené argumenty (nebo judikáty), přijmu a poučím se – ale debatovat se dá z mého pohledu pouze pragmaticky…
  • cit.(J.T. (bez ověření), 20. Duben 2011 – 17:12): „…Vaše poslední věta“
   Může mi, prosím, někdo poradit, jak se proti tomu bránit? Například kde by se dal získat rozumný posudek?
   stanoviska zmíněných „Vašich zdrojů“ nelze získat během této debaty (9-dnů) takže pokud je opravdu máte (a předpokládám, že zmiňujete právě ty zdroje podporující Váš předpoklad o nemožnosti změny hranice –40%), pak jste již měl k dispozici rozumné posudky před vytvořením tohoto Vašeho vlákna.
   Pokud ale zde na PortalSVJ pokládáte žádost o získání informace kde lze rozumný posudek získat, pak je zjevné, že Vám ty minimálně 3-posudky nestačí nebo že se Vám nezdají dost rozumné… nebo je ve skutečnosti nemáte. Jak to je?

   (je uvedený odstavec pro Vás dost „umanutý“ ?)

  • Pakliže vládnete Vámi zmiňovanými stanovisky SEI, soudních znalců, energetických auditorů rád se poučím – mohl by jste je publikovat (např. na ULOZ.TO) a zde na ně uvést odkaz… protože tím bezpochyby prokážete mou neznalost a mé demagogické skládání argumentů.

  • tvrdíte, že máte stanovisko ARTAV ve smyslu, že „není možné posunout –40% na –25%“, pak prosím uveďte KONKRÉTNÍ link na ARTAV k debatě …

   Nebudu se schovávat: uvedu první 3 které mi tam padly pod ruku: ARTAV1, ARTAV2, ARTAV3 – který z nich podporuje Váš bol a Lakeúv „gramatický výklad“ ?
   (Lake již ale svůj odsudek k „topenářům“ z ARTAV uvedl. Mějte ale vědomost, že ani Lake Vám případnou soudní prohru nezaplatí.)

  cit.(J.T.): „Ke svému stanovisku jsem došel ne na základě víry, ale …“
  Větu cit.(J.T. (bez ověření), 26. Duben 2011 – 15:16)„Místo fyziky máme věřit… vlastně komu…“ – jste použil Vy. Já jsem na ni pouze reagoval a to tak, že to není o víře ale o argumentech nebo judikátech.
  rivr
  Vložil rivr, 26. Duben 2011 - 22:57
  cit.(J.T.): „Pane rivr, zásadně se mýlíte…“
  Pokud ano, pak ale ve shodě s výkladem garanta minule zmíněného Metodického pokynu. Bohužel z Vaší reakce nelze soudit zda jste Metodický pokyn četl či nikoli… Znova tedy musím odkázat na fakt, že jiný výklad může podat soud a klidně zde můžeme debatovat nad nějakým vhodným judikátem – budeli k dispozici. Já takový nemám a žádný další přispěvatel jakýkoli relevantní k debatě nepředložil)
  cit.(Metodický pokyn): „…pro ty jímž by se čtení zdálo moc dlouhé…“
  …Cílem rozúčtování je zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění (tj. teplotní úrovní) byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu… Rozptyl měrných úhrad nelze rozhodně chápat jako průkaz spravedlivého rozúčtování ve všech případech; toto pojistkové kritérium by nemělo umožňovat uživateli nadměrné a neplacené plýtvání teplem (např. otevřeným oknem)…

  Vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu se v praxi pohybuje na úrovni 16 až 18 °C. Proto by maximální odchylka –40% měla být akceptována pouze v nezbytných a odůvodněných případech, např. u neobsazených bytů či nebytových prostorů
  rivr
  Vložil lake, 27. Duben 2011 - 4:53

  Ale vždyť to opakuji stále dokola: platné je pouze znění vyhlášky. Metodický pokyn si pan rivr může strčit za klobouk. Je to kus papíru bez jakékoliv právní platnosti.

  • nejde o důvodovou zprávu k vyhlášce, která by autenticky zachycovala úmysl tvůrce vyhlášky,
  • anonymním autorem je pravděpodobně zcela jiný ouředník než tvůrci vyhlášky,
  • „metodický pokyn“ se od znění vyhlášky bezdůvodně odchyluje, čímž překračuje meze výkladu práva.

  Pokud pan rivr nezná žádný judikát k věci, tím lépe: pak platí znění vyhlášky, které je kogentní (nelze se od něj odchýlit):

  • stanoví přípustné rozdíly v pásmu od +40 do –40% průměru bez možnosti jakékoliv odchylky,
  • stanoví rozúčtovateli právo a zároveň povinnost upravit výpočtovou metodu, dojde-li k překročení těchto přípustných rozdílů.
  • stanoví, že výsledkem těchto úprav musí být náklady, které se vejdou do přípustného pásma.

  Pan rivr chce vykládat znění vyhlášky opravným způsobem, tedy v rozporu s jejím zněním. Podle něj „černá“ je třeba číst „bílá“. Pan rivr není právník.

  Pan Zunt rovněž vykládá vyhlášku v rozporu s jejím zněním. Pan Zunt není právník. Žádný z nich nepodal jakýkoliv přesvědčivý rozbor k tomu, proč by se znění vyhlášky mělo obrátit naruby. Pan Zunt argumentuje pouze jakousi vnitřní teplotou, odvozenou z pouhého náměru indikátoru, ale způsob jejího výpočtu dosud nikde nepublikoval.

  Autor vyhlášky (ministerstvo) mělo od vydání vyhlášky celých 10 let na to, aby odstranilo případnou chybnou formulaci, je-li tam nějaká. Z toho, že vyhláška od roku 2001 nebyla novelizována, soudím, že ministerstvo žádnou chybu v textu nenalézá.

  Až pan rivr přijde s nějakým argumentem, který má hlavu a patu, budu o něm diskutovat. Zatím se tak nestalo.

  Až uvidím metodicky správnou kalkulaci tepelných toků bytu od pana Zunta, budu o ní přemýšlet a případně diskutovat. Zatím od pana Zunta jsem četl jen snůšku nedoložených nesmyslů o „teplotě tepelné stability“ a o tom, jak je třeba protiústavním způsobem trestat obyvatele bytů.

  lake

  Vložil rivr, 28. Duben 2011 - 3:19
  cit.(): „Metodický pokyn si pan rivr může strčit za klobouk. Je to kus papíru …“
  Ano Metodický pokyn od garanta Vyhlášky (ředitel odboru analýz a řízení SFRB) strčím za klobouk. Kdo chce ať si tam strčí Metodický výklad pana Lake.

  cit.(): „..pan rivr nezná žádný judikát k věci, tím lépe: pak platí znění vyhlášky, které je kogentní ..“
  ja ja – doporučuji přečíst si poslední odstavec kde se tvrdí, že nad rámec 372/2001 lze odsouhlasovat dle §11/4 ZoVB.

  cit.(): „…Pan rivr chce vykládat znění vyhlášky …“
  Ano pan rivr si to nějak vyložit musí. Výklad pana Lake není správnější než „ouředníků“ =JUDr. z Ministerstva, ARTAVu, Metodický pokyn jen proto že jej zde p.Lake neustále omílá

  Ano nemám k dispozici judikát – stejně p.Lake neuvedl judikát. Avšak dokud neobjevím judikát ve smyslu Lake-vývodů, je pro mne písemné stanovisko „ouředníka“ z Ministerstva (JUDr.Helclová ředitelka odboru analýz a řízení SFRB) – staré asi 1/2 roku, stanoviska „ouředníků“ z ČOI a SEI stará asi 2 měsíce a Metodický pokyn vydaný od předkladatele a garanta Vyhlášky jednoznačně výše než dogmatický výklad anonymního-nicku „Lake“

  cit.(): „…Pan rivr není právník…“
  jeli pan Lake fundovanější „právník“ než JUDr z Ministerstva – jistě zde uvede své CAK.

  cit.(): „…soudím, že ministerstvo žádnou chybu v textu nenalézá…“
  soudíte chybně

  rivr

  Vložil Kokos (bez ověření), 26. Duben 2011 - 14:39

  „jiný výklad je naprostou výjimkou (a snad všude za tím stojí Ing. Zunt).“

  Ing. Zunt je znalec, lake je anonym.

  Vložil J.T. (bez ověření), 26. Duben 2011 - 14:56

  Ing. Zunt není „znalec“, což by mněl poznat každý s elementárním právním nebo fyzikálním povědomím. Existují jiní znalci, jejichž názor odpovídá názoru pana lake.

  Vložil rivr, 26. Duben 2011 - 23:30
  cit.(J.T.): „Ing. Zunt není „znalec“, což by mněl poznat každý s elementárním právním nebo fyzikálním povědomím. Existují jiní znalci, jejichž názor odpovídá názoru pana lake“
  „Ing. Vilibald ZUNT“ je energetický auditor (ARES:67404936) – což kvalifikace je. Pokud máte jiné znalce „jejichž názor odpovídá názoru pana lake“ – pak je uveďte…
  rivr
  Vložil P.S. (bez ověření), 24. Duben 2013 - 18:22

  Dobrý den, reaguji na to znalectví. Zažil jsem jednou u soudu, týkajícího se našeho částečně zabetovnovaného kanalizačního potrubí stavební firmou, jednoho soudního znalce z tohoto oboru, který mluvil o ztrátách, ale nevěděl nic z elementární fyziky. Jako absolvent stavební fakulty ČVUT nevěděl, co je to Bernoulliho rovnice, kterou lze tyto jevy popsat. A to je, prosím, látka 3. ročníku, kterou se učili všichni studenti, alespoň za mých studijních časů. Takže pozor! Není znalec, jako znalec. Razítko z nikoho znalce neudělá. Co si ale znalec může udělat, je obrovská ostuda. P.S.: Vystudoval jsem na strojní fakultě aplikovanou mechaniku, obor hydrodynamika a termodynamika a asi 9 let jsem v tomto oboru úspěšně působil ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, nyní VÚV T.G.M. Praha.

  Vložil lake, 27. Duben 2011 - 4:42

  Pane rivr,

  nechci Vás zklamat, ale pan Vilibald Zunt je známý zejména svým vlastním vynálezem – a tím je pojem „teplota tepelné stability“, což je kravina, kterou zaručeně nenajdete v žádné české ani evropské normě.

  Zadejte si prosím do GOOGLE vyhledat pojem „teplota tepelné stability“ (včetně uvozovek) a přesvědčte se sám, kdo jediný na světě tento pojem používá a myslí to vážně. To, že žádná literatura ani žádný odborník či znalec tento pojem nezná, o něčem svědčí.

  Vy sám pečlivě citujete jakýsi metodický pokyn jakéhosi ouředníka s výrazem „vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu“, což je stejná kravina a Vy to vůbec netušíte.

  Příklad textu pana Zunta o oné záhadné „teplotě tepelné stability“ je zde: http://www.portalsvj.cz/…tor-domu-svj#… Můj názor na jeho stať najdete pod uvedeným příspěvkem.

  Bohužel od pana Zunta jsem – kromě fantazií o „teplotě tepelné stability“ – nikdy nečetl nějaký fakticky podložený materiál, o exaktních výpočtech nemluvě. Nyní tedy jen čekám, až autor úvodního příspěvku poskytne výpočet pana Zunta ohledně teplot v bytě tazatele, se zdůvodněním proč chce posunout přípustný rozdíl z 40% na 25%. Bude-li to mít hlavu a patu, panu Zuntovi se zde veřejně omluvím.

  Ať už to dopadne jakkoliv, už dnes je jisté to, že pan Zunt je naprostým Neználkem v oblasti práva.

  lake

  Vložil rivr, 28. Duben 2011 - 3:33
  cit.(): „…pan Vilibald Zunt je známý zejména svým vlastním vynálezem …“
  Nejde o to bazírovat na tom, jak kdo rozumí pojmu tepel.stabilita či jak dobře či špatně ho použije ale třeba užít další výklad:
  • dle vyhlášky 194/2007 je v otopném období nutné „vyrovnávat“ (§2/6) „průměrnou teplotu“ (§2/8) s hodnotou „výpočtové teploty“ (§2/7) s přesností na 2°C (§3/2).
   Dle §2/7 je „výpočtová teplota“ dána projektem ovšem její limity jsou deklarovány v §3/5 a uvedeny v příloze č.1 vyhlášky 194/2007.
  • takže? – v našem SVJ máme dle projektu (po zateplení) „výpočtovou teplotu“ (§2/7) na 16°C. Tu nám má zajišťovat také nová instalace TRV a TRH – nezablokované – věříme si :)). No jenomže to nefunguje: 1/4 našich spolu-Vlastníků přes nevýslovné upozornění zjevně TRV uzavřou ZCELA – tedy právě ti co končí v pásmu pod –25%

  cit.(): „…Vy sám pečlivě citujete jakýsi metodický pokyn jakéhosi ouředníka s výrazem „vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu“, což je stejná kravina a Vy to vůbec netušíte…“
  …to jsem fakt netušil. Já totiž ztotožnil ten Vámi uvedený pojem „vnitřní minimální teplota“ s „výpočtovou teplotou“ dle §2/7… :)?

  Dehonestace (na základě příspěvku anonyma mbrett u kterého není jisté zda jde o přepis či chybný opis) je jednoduchá ale raději bych nějaké ISBN nějaké knihy „kravin“ od auditora Zunta…
  rivr
  Vložil lake, 26. Duben 2011 - 19:10

  Pane J.T.,
  pokud máte čas, požádejte pana Zunta, aby Vám doložil svůj postup výpočtu - jak došel k oněm 13°C ve Vašem bytě.
  Vzhledem k tomu, že na základě jeho výpočtu Vám chce upravit vyúčtování, máte na tento podklad nárok.
  Já to pak zde okomentuji. Už se těším.

  lake

  Vložil J.T. (bez ověření), 27. Duben 2011 - 10:42

  Ptát se ho nemusím, jeho výpočet je založen na vzorci: teplota[stupně] = 20 + odchylka[%]/6 a základní úvaha je, že výsledná teplota má být alespoň 16 stupňů (měla by mu vyjít odchylka –24 % místo –25 %).

  Nesmyslnost tohoto vzorce jsem se snažil ukázat ve svém dotazu. Jiná námitka: Předpokládá se, že průměrná spořeba odpovídá 20 stupňům – kdyby ale všem vyhovovalo třeba 23 stupnů, tak by ve skutečnosti mohla průměrná spotřeba odpovídat právě těmto 23 stupňům a podle tohoto vzorce by se požadovaných 16 stupňů dostalo pro odchylku –42 %, takže by nebyl žádný důvod vyhláškou stanovenou odchylku –40 % zužovat.

  Vložil lake, 28. Duben 2011 - 6:30

  Pane J.T.,

  v příspěvku "Vložil lake, 21. Duben 2011 - 9:18" jsem napsal:
  Pan Zunt se nevyzná ani v ústavním pořádku tohoto státu, ale bohužel ani v základních pravidlech termodynamiky (konkrétně přestup tepla mezi místnostmi).
  Pokud postup který popisujete skutečně odpovídá úvahám pana Zunta, pak konstatuji, že jsem se nemýlil.
  ----------------------------------------------------------------------
  Jím použitý výpočet (1°C = 6% spotřeby tepla) lze použít u rodinného domu, který je ze všech stran obklopen vnějším prostředím a jediný zdroj tepla (kotel nebo přímotopy) je UVNITŘ. U bytové jednotky v domě je situace zcela jiná. Byt má více zdrojů tepla, a to:
  (1) stoupací potrubí ÚT (neměřený zdroj),
  (2) přestup tepla stěnami ze sousedních bytů (neměřený zdroj)
  (3) teplo z radiátorů (neměřeno, náklady indikovány pomocí IRTN).

  Pan energetický auditor Vilibald Zunt - jak se zdá - počítá tím nejprimitivnějším způsobem: uvažuje pouze zdroj (3) a navíc z náměru indikátoru odvozuje přímo teplotu místnosti jakýmsi nejasným postupem. Podívejme se, jak je tomu ve SKUTEČNÉM panelovém domě:

  Stoupací potrubí v bytě je neměřený zdroj tepla, neregulovaný, fungující na plný výkon 24 hodin denně po celé topné období. Odhadnu výkon tohoto zdroje na 10% tepla z radiátorů.

  Při snížení teploty v bytě na (stále správných) 18 či 16°C se stěny, strop a podlaha bytu začínají chovat jako radiátory (pokud nejde o venkovní stěnu). Rozdíl mezi 22°C v sousedním bytě a 18°C ve sledovaném bytě způsobuje tepelný spád 4°C a dochází k přenosu tepla přes tenkou neizolovanou betonovou příčku. Pro srovnání: na venkovní stěně je tepelný spád čtyřikrát vyšší, průměrně 16°C (18-2°C), ovšem mezibytová příčka je dvakrát tenší a nemá izolaci. A k tomu plocha vnitřních stěn, stropu a podlahy je větší než plocha vnějších obvodových stěn bytu. Odhadnu výkon tohoto zdroje na 5% až 20% tepla z radiátorů (záleží na tepelném spádu).

  Takže mám tu dohromady něco mezi 15% a 30% dalšího tepla, na které pan Zunt zapomněl, a které více než doplňuje jeho chybějících 15% tepla k vytápění v bytě tazatele (40% - 25% = 15%).

  Takže, sokolíci: z argumentace pana energetického auditora nezbylo nic, a to jsem ani nemusel sundat nohy se stolu a vytáhnout ze zásuvky kalkulačku.

  Pane rivr, příště prosím tu o Červené Karkulce.

  lake
  --------------------------------------------------------
  P.S.: Prosím diskutující, aby po mně nevyžadovali přesnou kalkulaci tepelných zisků a ztrát, s použitím ploch stoupacího potrubí, tepelných spádů mezi proudící vodou a vzduchem, ploch stěn bytu a koeficientů jejich tepelné vodivosti. Takovou kalkulaci nechť si laskavě provede ten, kdo tvrdí, že přípustné rozdíly se nemají počítat podle vyhlášky 372/2001 Sb.. Popřípadě ten, kdo tvrdí, že byt je uzavřená soustava, dostávající teplo pouze z radiátorů.

  lake

  Vložil ivo6 (bez ověření), 26. Duben 2011 - 8:19

  Pokud by bylo pravdou, ze je mozne pouzit mensi odchylky, tak si zajiste muzete zvolit i 0% a pouzivat: „..u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 0 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.“ To by ve vysledku znamenalo nepouzivani udaju indikatoru ci mericu a tedy rozuctovani ciste podle plochy. Coz je jiste nesmysl. ivo6

  Vložil Ondrej (bez ověření), 26. Duben 2011 - 8:49

  „To by ve vysledku znamenalo nepouzivani udaju indikatoru ci mericu a tedy rozuctovani ciste podle plochy. Coz je jiste nesmysl.“

  Rozúčtování čistě podle plochy vyhláška výslovně umožňuje.

  Vložil J.T. (bez ověření), 26. Duben 2011 - 14:22

  Rozůčtování čistě podle plochy vyhláška umožňuje pouze pokud nejsou instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění – v takovém případě ani jiná možnost není.

  Vložil lake, 21. Duben 2011 - 8:18

  Pan Zunt se nevyzná ani v ústavním pořádku tohoto státu, ale bohužel ani v základních pravidlech termodynamiky (konkrétně přestup tepla mezi místnostmi).

  Ústava, Článek 79 odst. 3 zní:
  "(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny."

  Vyhláška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána.

  Naopak "metodické pokyny" jakéhokoliv ministerstva nejsou právními předpisy a nejsou součástí práva.
  ....................................................................

  Podle § 4 odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb. platí:
  "Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.".

  Z toho a contrario plyne, že nedojde-li k překročení přípustných rozdílů, není vlastník oprávněn provádět korekci výpočtové metody. Ustanovení je kogentní a neponechává rozúčtovateli žádný prostor pro nějakou vlastní úvahu či úpravu hranice 40%.
  ....................................................................

  Další právní perličkou pana Zunta je, že se evidentně snaží pasovat se do role trestajícího soudce.

  ÚDAJNĚ jste topili méně, než je stanoveno v jakési vyhlášce. Mimochodem - nic o tom neví a není schopen to prokázat, pokud neprováděl měření ve Vašem bytě kulovým teploměrem v předepsaných intervalech (§2 odst.7 a 8 vyhlášky 194/2007 Sb.) K tomu by musel každodenně měřit i teploty ve všech ostatních jednotkách, aby byl schopen vyčíslit onen průměr, na který se odvolává. (Můžete jej požádat, aby předložil protokoly z měření, která proběhla ve Vašem bytě a v ostatních).

  Na základě tohoto svého nedoloženého tvrzení Vám pan Zunt svévolně "napaří" finanční pokutu ve výši rozdílu (40-25)% nákladů na vytápění. To vše bez soudu, bez přestupkového řízení, prostě jen tak. Pan Zunt rozhodl.

  V právním státě smí udílet tresty a pokuty pouze soud či složka státu na základě zákona (policie, obec, Finanční úřad, Státní energetická inspekce, atd, ...). V tomto seznamu však pan ing. Vilibald Zunt není uveden.

  Pokud se pan Zunt domnívá, že jste topil málo a že tím je poškozován dům, může se obrátit na Stavební úřad, nebo na přestupkovou komisi obce, aby to s Vámi vyřešili. Bude k tomu muset svá tvrzení doložit. Nemůže však brát zákon do vlastních rukou.

  lake

  Vložil Musíte zadat své jméno. (bez ověření), 25. Duben 2011 - 7:44

  „jste topil málo a že tím je poškozován dům, může se obrátit na Stavební úřad, nebo na přestupkovou komisi obce, aby to s Vámi vyřešili.“

  O jaký přestupek by se jednalo?

  O porušení jakého paragrafu stavebního zákona se jedná?

  Vložil lake, 25. Duben 2011 - 14:49

  Pane, musíte zadat své jméno. Udělejte to tedy.

  Přestupek by se řešil podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky 194/2007 Sb.
  Podle § 12 odstavce 1 písm. (k) tohoto zákona "(f)yzická osoba se dopustí přestupku tím, že (...) jako vlastník budovy se neřídí pravidly pro vytápění nebo chlazení anebo dodávku teplé vody podle § 6a odst. 11". Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

  Případného přestupku by se dopustil vlastník, což podle Správního řádu i podle ustálené judikatury jsou VŠICHNI spoluvlastníci budovy. Nebo (v souladu se zněním § 6a citovaného zákona) by odpovědnost za správní delikt neslo společenství vlastníků jednotek.

  Přestupkové řízení by tedy muselo být zahájeno se VŠEMI spoluvlastníky budovy, nebo by se zahájilo správní řízení se SVJ - právnickou osobou. Nikoliv s jednotlivým konečným spotřebitelem, byť by byl zároveň spoluvlastníkem budovy.

  Upozorňuji, že tento postup nemá nic společného s rozúčtováním tepla, které se provádí podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 372/2001 Sb..

  Úvahy o "trestání" jednotlivého konečného spotřebitele, jak je nabízejí pan Vilibald Zunt a pan rivr, patří do říše právních fantazií. Rozúčtovatel tepla nemá zákonné právo jakkoliv postihovat konečného spotřebitele za údajný přestupek, údajně spáchaný podle JINÉHO zákonného předpisu. Pokud se někdo domnívá opak, nechť laskavě uvede příslušnou právní normu.

  Pokud jde o působnost Stavebního úřadu při poškozování stavby v důsledku nedostatečného vytápění, vyplývá z obecně formulované povinnosti vlastníka podle § 154 Stavebního zákona. Stavební úřad by nařídil vlastníkovi jednotky odstranit závadu a topit řádně. Pokuta by mohla být uložena jedině po neuposlechnutí této výzvy.

  lake

  Vložil mhalac (bez ověření), 16. Červenec 2012 - 12:48

  Dobrý den, chtěll bych se tímto zeptat, jak a kde je možno se bránit při častém odpočtu a vyúčtování el. energie mino odpočtová období, asi 4× za rok bylo uvedeno ve faktuře, odpočet byl odhadem, nevím z jakého důvodu, jestli při změnách ceny, můžu někde požádat o kontrolu faktur, jedná se o dodavatele Bohemia Energy. Děkuji moc za každou radu či pomoc.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".