Vložil lake, 28. Duben 2011 - 6:30

Pane J.T.,

v příspěvku "Vložil lake, 21. Duben 2011 - 9:18" jsem napsal:
Pan Zunt se nevyzná ani v ústavním pořádku tohoto státu, ale bohužel ani v základních pravidlech termodynamiky (konkrétně přestup tepla mezi místnostmi).
Pokud postup který popisujete skutečně odpovídá úvahám pana Zunta, pak konstatuji, že jsem se nemýlil.
----------------------------------------------------------------------
Jím použitý výpočet (1°C = 6% spotřeby tepla) lze použít u rodinného domu, který je ze všech stran obklopen vnějším prostředím a jediný zdroj tepla (kotel nebo přímotopy) je UVNITŘ. U bytové jednotky v domě je situace zcela jiná. Byt má více zdrojů tepla, a to:
(1) stoupací potrubí ÚT (neměřený zdroj),
(2) přestup tepla stěnami ze sousedních bytů (neměřený zdroj)
(3) teplo z radiátorů (neměřeno, náklady indikovány pomocí IRTN).

Pan energetický auditor Vilibald Zunt - jak se zdá - počítá tím nejprimitivnějším způsobem: uvažuje pouze zdroj (3) a navíc z náměru indikátoru odvozuje přímo teplotu místnosti jakýmsi nejasným postupem. Podívejme se, jak je tomu ve SKUTEČNÉM panelovém domě:

Stoupací potrubí v bytě je neměřený zdroj tepla, neregulovaný, fungující na plný výkon 24 hodin denně po celé topné období. Odhadnu výkon tohoto zdroje na 10% tepla z radiátorů.

Při snížení teploty v bytě na (stále správných) 18 či 16°C se stěny, strop a podlaha bytu začínají chovat jako radiátory (pokud nejde o venkovní stěnu). Rozdíl mezi 22°C v sousedním bytě a 18°C ve sledovaném bytě způsobuje tepelný spád 4°C a dochází k přenosu tepla přes tenkou neizolovanou betonovou příčku. Pro srovnání: na venkovní stěně je tepelný spád čtyřikrát vyšší, průměrně 16°C (18-2°C), ovšem mezibytová příčka je dvakrát tenší a nemá izolaci. A k tomu plocha vnitřních stěn, stropu a podlahy je větší než plocha vnějších obvodových stěn bytu. Odhadnu výkon tohoto zdroje na 5% až 20% tepla z radiátorů (záleží na tepelném spádu).

Takže mám tu dohromady něco mezi 15% a 30% dalšího tepla, na které pan Zunt zapomněl, a které více než doplňuje jeho chybějících 15% tepla k vytápění v bytě tazatele (40% - 25% = 15%).

Takže, sokolíci: z argumentace pana energetického auditora nezbylo nic, a to jsem ani nemusel sundat nohy se stolu a vytáhnout ze zásuvky kalkulačku.

Pane rivr, příště prosím tu o Červené Karkulce.

lake
--------------------------------------------------------
P.S.: Prosím diskutující, aby po mně nevyžadovali přesnou kalkulaci tepelných zisků a ztrát, s použitím ploch stoupacího potrubí, tepelných spádů mezi proudící vodou a vzduchem, ploch stěn bytu a koeficientů jejich tepelné vodivosti. Takovou kalkulaci nechť si laskavě provede ten, kdo tvrdí, že přípustné rozdíly se nemají počítat podle vyhlášky 372/2001 Sb.. Popřípadě ten, kdo tvrdí, že byt je uzavřená soustava, dostávající teplo pouze z radiátorů.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.