Jednotka

Definice

Byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona 72/1994 Sb.

72/1994 Sb., § 2, písmeno h)

Vložil Anonymous, 29. Leden 2007 - 0:50

V našem domě je 9 bytových jednotek, ale teď nám jedna přibude. Jako vlastníci jsme odprodali část společného podílu na půdě, kde vznikne nová 10 bytová jednotka. Nová majitelka je již zapsaná na KN i se svými podíly, přičemž nám ostatním se logicky zmenšily. Zajímalo by mě jestli už nová majitelka musí příspívat do fondu oprav, částku na zálohy a podílet se na financování správy domu,když je již vedena na KN, ale podle smlouvy o výstavbě nabude vlastnictví až kolaudací. Jestliže se vše rozpočítává podílově, jak to teď vyřešit. Vzniká vlastnictví již zapsáním na KN?

Vložil Anonymous, 29. Leden 2007 - 1:00

Berte to prosím jako osobní názor na věc – nikoli 100% pravdivé informace:

Povinnost přispívat mají vlastníci. V tomto případě je normální, že nejprve se smlouvou o výstavě nebo prohlášení vlastníka změní rozdělení domu na (ne)bytové jednotky – tím se upraví vlastnické podíly – a zároveň se tím změní i vlastnictví některých jednotek.

Se změnou vlastnictví je to trochu komplikovanější. Ze změně dochází v den zápisu na katastru ovšem se zpětnou platností k podání návrhu na vklad. Tedy nový vlastník se stane vlastníkem až v době provedení zápisu na katastru, ale zpětně k datu podání vkladu. To má samozřejmě nepříjmené důsledky – když se něco zpětně změní a je nutné tedy nutné provádět různá vypořádávání. Ovšem jinak to prakticky nelze provést, protože do provedení zápisu není jisté, zda k zapsání vlastnického práva dojde nebo bude nalzezena nějaká právní závada, která převodu brání.

S tím, že by ve smlouvě o výstavbě bylo nabytí vlastnictví podmíněno kolaudací nebo něčím podobným jsem se doposud nesetkal.

Vložil Janka (bez ověření), 19. Březen 2009 - 15:50

Dobrý den, hledám odpověď na mé otázky a shodou okolností shledávám část mých otázek v tomto dotazu (i když je poněkud staršího data). Jsme společenství o 10 bytových jednotkách. Loni jsme prodali část našich podílů na společných částech domu novému investorovi, který zřídí z půdních prostor nové 2 bytové jednotky, které ihned po kolaudaci převedou (prodají) novému vlastníkovi. Zde začíná řada mých otázek:

  1. kterým dnem vzniká členství ve společenství – kolaudací bytových jednotek, zapsáním rozestavěných bytových jednotek v katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka nebo na základě vzniku právních účinků vkladu nebo na základě zapsání vkladu práva v katastru?
  2. nevzniká od tohoto dne povinnost nového vlastníka přispívat do fondu oprav stejně jako ostatní vlastníci a podílet se na správě domu, i v případě, že by členství vzniklo ještě před kolaudací?
  3. má vlastník rozestavěné jednotky hlasovací právo nebo spíše, zda musíme žádat o jeho souhlas při hlasování o úvěru i v případě, že jednotka není zkolaudována, ale v KN je zapsána jako rozestavěná a je zde uveden jeho podíl?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".