Oprava

Definice

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopné­ho stavu.

Pro účely účetnictví – 504/2002 Sb., § 32, odst. 2, písm. a)