Technické zhodnocení

Definice

Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, [32] rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle §24 odst. 2 písm. zb).

pro účely zákona o dani z příjmů – 586/1992 Sb., § 33 (1)

Vložil Anonymouss (bez ověření), 12. Květen 2011 - 9:24

Co to má společeného se společenstvím?

Vložil Anonymouss (bez ověření), 12. Květen 2011 - 9:31

Mínusovat můžete kolik chcete, ale zatím mě nikdo nepřesvědčil, k čemu je to dobré v SVJ.

Vložil karelh, 12. Květen 2011 - 10:20

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".