Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví

Definice

Taková budova, která je ve spoluvlastnictví podle zákona 72/1994 Sb. (v tomto zákoně dále jen „dům“).

72/1994 Sb., § 2, písmeno d)

Vložil Ladislav Halada, 13. Listopad 2012 - 9:13

Mám k tomuto dotaz,jsme také SVJ -dům o osmi byt.jednotkami s dvěma nebyrovými prostory vedené jako garáže.Tyto garáže jso vedeny v naší budově již od stavby budovy v r.2002.Před 7 lety jseme se staly SVJ.Dva nájemníci z celkového počtu osmi majitelů byt,jed.si tyto nebytové prostory -garáže koupily.Vzhledem k tomu ,že tito dva majitelé byt.jednotek v našem SVJ májí dle součtu vyšší hlasovací právo na základě si koupených těchto nebyt.prostorů-garáže převážně vše přehlasují ve vlastní potřebu se s přidáním se jakéhokoliv člena byt.jednotky k jejich názoru.Budiž,zákon to umožnuje ale garáže jenž vlastní jsou připojeny s el.energii na společné prostory a to již od doby výstavby domu.Marně se snažíme přes zápisy schůzí od roku 2003 oba vlastníky donutit k tomu aby si nechali zapojit el.energii do těchto prostor.Setkáváme se stál s připomínkami,až za měsíc,až, se ostěhuji atd.ale doposud k tomuto úkonu nikdy nedojde.Ba naopak se situace ztížila tím,že jeden z majitelů je dva roky odstěhován,byt pronájímá ,na schůze nechodí .Druhý nájemník se také cca před 3měsíci z byt,jednotky odstěhoval a slibované se připojení na bytový elektroměr také nedošlo.Je pravdou ,ale to že oba nájemníci až v posledním roce umožnily předsedovi SVJ umožnit si opsat spotřebu na odečtových hodinách ,umístěných v těchto garážích.Předseda nám jako vlastníkům nikdy neukázal poč. a koncový stav na elektroměru v garážích,pouze při celoročním vyúčtování nám pouze sdělil že je tolik a tolik projeto v ve spotřebě el.en.Samozřejmě že předseda nemá sepsanou žádnou písemnou smlouvu,opravnující ho ke vstupu do těchto neb,jednotek.Něde ne tomto blogu četl,nechte jej odstřihnout a aby si tito nájemníci nechaly smluvně se spol.ČEZ nainstalovat vlastní elektroměr!!!! a tím bude po všech problémech.Ale ani s tímto jmenovaní nesouhlasí!!Pod­stata tohoto příspěvku,je že jmenovaní kteří jž v budově nebydlí,mohou garáže komukoliv pronajmout a poté mohou nastat pořádné problémy za účelem zjištění celoroční spotřeby el.en.Jak má předseda SVJ postupovat,když cca vetšina vlastníků byt.jed.v našem SVJ požaduje a to již šest let, aby si jmenovaní přepojily el.energii na svoje byt,jednotky.Me­zitím se situace změnila,–1byt v pronájmu již dva roky,,2byt opuštěn,–odstěhován se, na schůze oba majitelé byt.jedn. SVJ,nechodí,A jak vlastně postupovat aby tito dva vlastíci byt.jednotek a garáží byli odstřiženi od spotřeby el,energie se spotřeby el.en. nebytových prostor.?byly přehlasováni?,nobot předseda SVJ ,vždy tvrdí po chůzích ,že nejsme usnášenliví a takto se veškeré návrhy,problémy neřeší a stále so posouvají do další schůze a tak to pokračuje nonstop v tomto tlachání,s odů­vodněním př.další schůze bude až v Březnu 2013.Může mi někdo solventní ,popř.i pan Lake na tuto problematiku odpovědět.Situace musí být nějakým způsobem řešitelná a hlavně jak řešit si garáže připojit na své elektoměry ,které jim ČEZ dodá -,problémy s energii odpadne nebot ČEZ si vše v celoročním vyúčtování ohlídá sám,odpadnou starosti co,kdy a jak se dostat opsat stav na -snad- odečtových elektroměrů v těchto garážích a jak řešit i neúčast těchto dvou majitelů byt.jedn.- a garáží v případných schůzích SVJ?,kterých se nezůčastnují!!Neh­ledě k tomu majetelé těchto garáží/Na základě nám neznámému zákonu!!/ si ještě vynutily,snížení plateb za tyto prostory s výhružkou,že nebudeli jim toto vyhověno,,budou po SVJ požadovat př. nové venkovní dveře u těchto garáží.atd.Prý je na to zákon?,Jaký??­.Předseda na toto přistoupil,nebot většina z nás je neznalá zákonů i k této situaci.Uvítáme jakoukoliv radu, jak by mělo SVJ vůči těmto problémům postupovat. ,Děkuji.Ladislav

Vložil Krupp, 13. Listopad 2012 - 10:33

Pane Halado, sám si odporujete. Na jedné straně píšete, že se vlastníci garáží neúčastňují shromáždění a na duhé straně, že vás přehlasují. To přehlasování je těžko možné. Dva byty a dvě garáže mají sotva větší podíl, než zbývajících 6 bytů. Pokud ano, máte smůlu a mohl byste se jedině obrátit k soudu jako přehlasovaný vlastník.
Nechápu ani, proč jste jim snížili platby na základě neexistujícího zákona. Proč jste se na tento zákon neptal? Podle ZoVB se výše plateb určuje podle podílů zapsaných v katastru.
Co se týče dveří, záleží na tom, jestli jsou podle Prohlášení vlastníka součástí jednotky, nebo společnou částí domu. V prvním případě je to jenom záležitostí vlastníků, ve druhém rozhoduje většina.
 Jirka

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".