Vložil rivr, 25. Duben 2011 - 0:50
cit.(Lake): „......Vyhláška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána …“
cit.(§98/9 Zák. 458/2000 ve znění z 11.9.2009 Sbírka 314/2009): ""
Při změně napětí elektřiny, při změně tlaku nebo druhu plynu a při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů zahájené před dnem nabytí účinností tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

…třeba by někdo dokázal objasnit relevanci obsahu tohoto ustanovení s odkazovaným Lake-zákonným zmocněním…kdoví


cit.(Lake): „ÚDAJNĚ jste topili méně, než je stanoveno v jakési vyhlášce

srovnejte předchozí odstavec kde je uvedeno

cit.(Lake):„…Vyh­láška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána…“
 

…takže i „jakási“ Vyhláška 194/2007 má platnost zákona.


cit.(Lake): „…kulovým teploměrem v předepsaných intervalech (§2 odst.7 a 8 vyhlášky 194/2007 Sb.) …“
k tomu je vhodné zmínit §2/6,9 – takže to není o tom zda někdo „měřil kulovým teploměrem“ ale o tom, že existují „nepřekročitelné limity průměrných teplot“ (§3/2) =„minimální vytápěcí teploty“ – viz příloha č.1 uvedené vyhlášky. Když tedy někdo vykazuje náklad na m2 o více než 40% nižší než odpovídá analogicky uvedeným minimálním teplotám – musí být „potrestán“ dopočtem. Limit –40% odpovídá právě +13°C – dle přílohy č.1 je nejnižší teplota 15°C (v předsíni, v chodbě). Účtování na –40% je tedy nepřijatelné.

Je zřejmé, že pana Lakeho irituje kdokoli, podáváli jiný výklad §4/4 vyhlášky 372/2001 než ve shodě s jeho vlastním výkladem. „Každý“ znamená stanovisko (mám pro naše SVJ) institucí jako ČOI, SEI, ARTAV, stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (JUDr.Helclová ředitelka odboru analýz a řízení SFRB). Ne nic z toho nestačí aby zde pan Lake nešířil svůj nesmyslný gramatický výklad …ale cui bono

Když se pan Lake tak rád ohání judikáty, tak by měl uvést takový, jehož obsahem bude, že by ten, kdo je „potrestán“ dopočtem na –25%, vyhrál nějaký ten soud.


cit.(J.T.): „…spotřeba tepla na skutečné vytápění nemůže záviset na průměru…“
Je nutné užít teleologický výklad ustanovení §4/4 vyhlášky 372/2001 jinak bude neustále docházet k dezintrepretacím. Lze prostudovat metodický pokyn který objasňuje jakým způsobem má být Vyhláška 372/2001 interpretována. Tvrzení, že je nezávazná je nepodstatné – její výklad není zákonem ale poučením pro „dezinterpretá­tory“.

cit.(J.T.): „Podle mne (i vícero příspěvků v diskusích) vyhláška 372/2001 není pouze metodická a jiné odchylky než ±40 % nepřipouští…“
§4/4 říká, že ±40% je nepřekročitelnou hranicí – logicky směrem od 0% (=náklad na zúčtovací jednotky) – je tedy MEZNÍ HRANICÍ za kterou nelze jít (dáno slovy „nesmí překročit“!). Je tedy chyba vykládat §4/4 tak, že hranice nelze (skrze §11/4 ZoVB) zůžit. LZE je zůžit.
rivr

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.