Čím se řídí stará SVJ podle školitelů NOZ

Vložil Pavel, 6. Září 2015 - 17:35 ::

V jiném vláknu upozorňuji na proběhlé školení pro úředníky k NOZ. Protože je to množství stránek, tak uvádím jen jednu:

_____________­________________________­_______________________

Stará SVJ po 1.1.2014

Pro SVJ nenajdeme v přechodných ustanoveních speciální úpravu. Dle §3041 NOZ vztahující se obecně k právnickým osobám se právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.

_____________­________________________­_________________________

Co tím přesně chtěli školitelé říci, slajd neuvádí.

Hezký den!

 • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 6. Září 2015 - 18:31

Nepravdivé tvrzení (str. 30 brožury):

„Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 převzal úpravu bytového spoluvlastnictví, která byla do té doby vyčleněná v zákoně o vlastnictví by­tů.“

Nebudu si brát servítky. To napsal blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

Nic není dál od pravdy než tvrzení o jakémsi „převzetí“. Inkorporace právní úpravy by vypadala zcela jinak. Musela by být v NOZ výslovně uvedena, a pak by ovšem právní úprava ZoVB po jejím převzetí do NOZ plně dopadala i na právní úpravu bytového spoluvlastnictví podle NOZ. Tak tomu samozřejmě není – a pozná to každý, kdo si porovnal znění ZoVB a NOZ.

 1. Bytové vlastnictví podle ZoVB a bytové spoluvlastnictví podle NOZ jsou dva zcela odlišné právní pojmy, použité ve dvou různých právních předpisech.
 2. NOZ žádnou úpravu nepřevzal. Naopak: NOZ „zakonzervoval“ dosavadní právní úpravu bez jakékoliv změny. Ve svém § 3028 k tomu stanovil, že podle dosavadní právní úpravy se mají řídit jak vlastnické vztahy, tak i smluvní právní vztahy, vzniklé před účinností NOZ. Nově vznikající vztahy pod 1.1.2014 se však řídí novou právní úpravou.
 3. Obdobně je zachování stávající právní úpravy výslovně stanoveno v NOZ pro vlastnické právo k jednotkám(1994), a to v ustanovení § 3063 NOZ.
 4. Tvrzení, že NOZ údajně „převzal“ dosavadní právní úpravu nemá oporu ve znění NOZ. NOZ přece obsahuje zcela odlišné, nově definované jednotky(2012) a upravuje zcela odlišné právnické osoby SVJ(2012), které mají jinou právní subjektivitu (právní osobnost), rozdílnou od SVJ(2000).

Opět vymývání mozků, opět prasečí právo v plné kráse. Jak dlouho ještě?

lake

Vložil Vítek (bez ověření), 6. Září 2015 - 18:53

Pane lake napsal jste:

„Bytové vlastnictví podle ZoVB a bytové spoluvlastnictví podle NOZ jsou dva zcela odlišné právní pojmy, použité ve dvou různých právních předpisech.“

Pane lake, zákon o službách č. 67/2013 účinný od 1.1.2016 uvádí, že poskytovatelem služeb je společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Slova „bytové spoluvlastnictví“ nahradila slova „bytové vlastnictví“. Bude se podle Vás od 1.1.2016 zákon o službách vztahovat na „stará SVJ“?

Vložil Pavel, 6. Září 2015 - 19:33

Vítku,

státní správa uznává pouze jeden druh SVJ a to podle NOZ. O starých SVJ tak nějak polovičatě tvrdí, že jsou podle NOZ. Uvést výslovně to nechce.

Mimo 67/2013 Sb. je to např. v §2/1/g vyhlášky 504/2002 Sb. kde se uvádí, že podle této vyhlášky účtují „společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku“. Kdyby se státní správa domnívala, že snad existují i stará SVJ, tak by vypustila „podle občanského zákoníku“. S argumentem racionálního zákonodárce lehce dospějete k názoru, že minimálně MF se domnívá, že všechna SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon 67/2013 Sb. vytvořilo MMR a schválili ho půlmozci. Takže již druhé ministerstvo se domnívá, že existuje jen jeden druh SVJ. Že by se něco domnívali půlmozci nepíšu, to by bylo mimo realitu.

Nejčerstvějším důkazem je návrh novely NOZ, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Ze znění přechodného ustanovení o tom, že stará SVJ nemusí změnit název také jednoznačně plyne, že se MS domnívá, že existuje jeden druh SVJ. Půlmozci to schválí, protože novela řeší pro vrchnost důležitější věci než nějaká SVJ.

Návrhy na jednu větu novely, kde by se postavilo najisto čím se řídí stará SVJ, jsou opakovaně odmítány. Někdo by se potom mohl domnívat, že NOZ má chybičku a to ješitové nedokáží připustit.

A tak je situace taková jaká je. Pohrdání státních úředníků a půlmozků obyčejnými občany je evidentní.

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 6. Září 2015 - 19:31

Pane Vítku, zákon o službách je v dané části nepochybně vadný, když se nezmiňuje o jedné ze dvou forem vlastnictví bytů. Lze to však překlenout výkladem.

Úmyslem zákonodárce jistě bylo upravit poskytování služeb spojených s užíváním bytů ve všech domech s byty. Z žádné části zákona, ani z důvodové zprávy, ani ze záznamu projednávání návrhu zákona v parlamentu nelze dovodit, že by úmyslem zákonodárce bylo některý typ domů s byty z působnosti zákona vyjmout. Jedná se tedy o pouhé opomenutí, které nemá legislativní dopad.

Mezi domy s byty nepochybně spadají jak domy rozdělené pouze na jednotky(2012) podle NOZ, tak i domy rozdělené na jednotky(1994) a společné části podle ZoVB.

Pokud byste snad nedůvěřoval mému výkladu, můžete z doslovného znění zákona č. 67/2013 Sb. skutečně dospět k názoru, že se nevztahuje na domy podle ZoVB. I v tom případě to ale nakonec vyjde stejně, jak jsem už zde napsal. Pro případ, kdy zákon o věci mlčí, se použije univerzální ustanovení § 10 NOZ: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p10.

lake

Vložil Werewolf, 6. Září 2015 - 18:42

Já se zeptám jednoduše. Pokud řeším SVJ(2000), mám se vůbec zaobírat NOZákoníkem? NE, nebo mám ještě hledat a hledat?

p.s. Aha, odpověděl jste mi níže, než jsem toto napsal… Děkuji

Vložil JaVa, 6. Září 2015 - 18:09

Já to chápu tak,že právní úprava tohoto zákona se týká pouze právnických osob vzniklých po nabytí účinnosti tohoto zákona.Čili SVJ vzniklých před jeho vydáním ve sbírce zákonů se asi netýká. A nebo je to právě naopak?

Vložil Pokus (bez ověření), 6. Září 2015 - 17:48

To se dá pokusně ověřit. Zapsal rejstříkový soud nějakému SVJ vzniklému podle BytZ (které se dobrovolně nepodřídilo NOZ, tj. nejlépe takovému, které v tomto směru nedělalo nic a nic neupravovalo „do souladu“ s NOZ) pověřeného vlastníka, a nebo předsedu? Podle toho se dá zjistit názor (krajského) soudu.

Vložil Werewolf, 6. Září 2015 - 17:39

Tom u moc nerozumím, vždyť §3028 říká, že se jede po staru a podle toho, co uvádíte tomu zase tak být nemá? Nebo nerozumím slovíčkaření?

Vložil Pavel, 15. Září 2015 - 20:24

Werewolfe,

bytové spoluvlastnictví v NOZ je daleko nejasnější úprava než byla v ZoVB. To cituji jednoho soudce Vrchního soudu v Praze.

Už na základní otázku, čím se řídí stará SVJ, se můžete dočíst:

http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias

http://www.portalsvj.cz/…uvlastnictvi

http://www.portalsvj.cz/…artner-v-o-s

http://www.portalsvj.cz/…-casopis-cak

http://www.portalsvj.cz/…arske-komory

http://www.portalsvj.cz/…tisek-korbel

http://www.portalsvj.cz/…-judr-melzer

http://www.portalsvj.cz/…di-judr-cech

http://www.portalsvj.cz/…-holejsovsky

http://www.portalsvj.cz/…-noz-rika-mf

http://www.portalsvj.cz/…udr-bezouska

http://www.portalsvj.cz/…arek-novotny

http://www.portalsvj.cz/…-judr-pihera

http://www.portalsvj.cz/…t-prof-elias

http://www.portalsvj.cz/…f-belohlavek

http://www.portalsvj.cz/…di-mgr-holub

http://www.portalsvj.cz/…rdi-judr-cap

Asi to nejsou všechny mé příspěvky na toto téma, ale jako vzorek to může posloužit.

Proto jsem se snažil navrhnout do novely NOZ jednoduchou větu, která by jednoznačně stanovila, že stará SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím dle NOZ. No, nepovedlo se mi to.

Vám doporučuji postupovat dle rad zde uvedených, tj. zjistit, kdy SVJ vzniklo, první shromáždění svolat podle vzorových stanov a nové stanovy upravit dle NOZ.

Držím palce.

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 6. Září 2015 - 18:39

Pane Werewolfe, tentokrát není zmatení způsobeno na Vaší straně. Napsal jste to správně.

Všichni publikující právníci, profesor Karel Eliáš, autor NOZ, ministr spravedlnosti i celá slavná komise se svorně mýlí. Nejsou schopni pochopit znění § 3028 NOZ, které je zcela jasné a jednoznačné. Odmítají konstantní judikaturu Ústavního soudu o nepřípustnosti retroaktivity (zpětné účinnosti) právní úpravy bez výslovného uvedení v zákoně.

V tomto případě zákon dokonce retroaktivitu výslovně vylučuje, ale českým právníkům ani toto nestačí, aby se jim v hlavách rozsvítilo. Zjevně protiprávní výklad se jim z nějakého důvodu zalíbil.

Bohužel – taková je kvalita vlády, publikujících právníků, zákonodárců. Takový je stav výkladu práva-nepráva pro 1.3 milionu vlastníků a víc než 50000 právnic­kých osob.

lake

Vložil abc (bez ověření), 6. Září 2015 - 20:28

To dělají schválně,stojí za tím družstevní loby, která má značný vliv. Víc než 50 000 právnických osob svj tam nikdo nezastupuje, nikdo za ně nelobuje, tak zkoušení jak z vlastníků vytahat prachy. O nic jiného nejde.

Vložil Pavel, 6. Září 2015 - 20:45

abc,

nevím kde jste přišel na pohádku, že družstevní lobby má zájem nevyjasnit, čím se řídí již existující stará SVJ. Ze své podstaty je to nesmysl. SVJ již existují a je pouze spor o to, zda se řídí ZoVB a nebo bytovým spoluvlastnictvím dle NOZ.

Jak by na neochotě vrchnosti situaci vyjasnit vydělala lobby?

Hezký den!

Pavel

Vložil abc (bez ověření), 6. Září 2015 - 20:49

To s vámi nesouhlasím. Jenom ve svém okolí znám veliké množství svj, které bd jako správce, donutilo zcela nesmyslně změnit stanovy a povedlo se jim nakvákat vlastníkům, že jsou svj podle NOZ. Kolik lidí o tom taky psalo na tento portál, jak se u nich nesmyslně a nakonc vyšlo najevo že zcela zbytečně měnily stanovy.

Vložil JaVa, 7. Září 2015 - 8:06

Pane abc, Vy osobně se necháte přinutit od „šmejdů“ zakoupit věc,kterou nepotřebujete? Já taky ne,ale pokud to odsouhlasí většina „tupých ovcí“ ve Vašem SVJ,tak si ji Vaše SVJ pořídí a vy se musíte podřídit.Přesně tak, si u nás schválili"ovčani" stanovy předložené SBD a nás 5 z 30,kteří jsme byli proti,se jimi musíme řídit taky..To je zákon džungle, zvané Společenství vlastníků.

Vložil Pavel, 6. Září 2015 - 21:03

abc,

četl jste některý z příspěvků, které jsem zde uvedl?

http://www.portalsvj.cz/…/edit/100143

Závidím Vám Vaši jistotu, že víte, jak je to s právním postavením starých SVJ.

Já nikam nespěchám a vyčkávám na judikaturu. Současnou novelou se změnit chybu autorů NOZ asi nepovede.

Ale až nějakou kauzu bude řešit soud, tak bude vycházet velmi pravděpodobně z výše uvedených příspěvků a nikoliv z Vašeho názoru.

Hezký den!

Pavel

Vložil abc (bez ověření), 6. Září 2015 - 21:05

Podle vás to taky soudit nebudou.

Vložil Pavel, 6. Září 2015 - 21:25

abc,

budou to soudit mj. podle výše uvedených autorů, kteří zastupují akademiky, advokáty, notáře, soudce etc..

Četl jste někdy nějaký rozsudek vyššího soudu, asi ne, co?

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 7. Září 2015 - 5:33

Pan Pavel napsal: „… budou to soudit mj. podle výše uvedených autorů, kteří zastupují akademiky, advokáty, notáře, soudce etc..“.

Nesouhlasím s Vámi, pane Pavle. Váš názor je zajímavý, ale nepodložený a protiprávní.

Nebudou to soudit podle Vámi uvedených autorů, protože jacísi autoři nevytvářejí právo v prostředí právního státu. Ostatně neuvedli ke svým subjektivním názorům ani jeden relevantní právní argument, že.

Soudy budou povinny to soudit v první řadě podle zákona (ZoVB a přechodové ustanovení § 3028 NOZ) a podle dosavadní judikatury k věci. Viz konstantní judikatura Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu:

 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/92,
 • Nález Ústavního soudu IV. ÚS 215/94 (znaky právního státu),
 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/94, vydán jako zákon č. 164/1995 Sb.
 • Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96,
 • Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/01,
 • Nález Ústavního soudu IV. ÚS 690/01 (k principu právní jistoty),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 654/03,
 • Nález Ústavního soudu II. ÚS 329/04 (k principu právní jistoty),
 • Nález Ústavního soudu I.ÚS 344/04 (zákaz retroaktivity),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 89/07 (o výkladu legislativních nedůsledností)
 • Nález Ústavního soudu II. ÚS 2070/07 (svévole, předvídatelnost práva),
 • Nález Ústavního soudu I. ÚS 3143/08 (pochybení soudu při nerespektování judikatury),
 • Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11.

Podotýkám, že dva z uvedených nálezů považoval Ústavní soud za natolik významné pro právní stát, že je nechal vyhlásit ve Sbírce zákonů jako celostátně platné právní předpisy.

A bude záležet pouze na advokátovi, zda je schopný či neschopný, a zda v těchto judikátech a zákonech obsažené argumenty předestře či nepředestře. Jestliže je předestře, bude povinností soudu, aby se vyrovnal s konstantní argumentací Ústavního soudu ohledně podmínek pro zavedení retroaktivity a ohledně protiústavnosti bezdůvodné ingerence státu do soukromoprávních vztahů a do majetkové sféry.

Ve věci retroaktivity právního předpisu je totiž Ústavním soudem opakovaně zapovězeno konstruovat údajné povinnosti subjektů pouhým výkladem na základě opomenutí zákonodárce.

Těším se na první takový judikát, pane Pavle.

lake

Vložil Pavel, 7. Září 2015 - 8:06

Pane lake,

oba máme obdobný názor na nekvalitu ZoVB a NOZ v části bytové spoluvlastnictví a na podivuhodnost některých judikátů vyšších soudů.

Já jsem navíc praktikující člen výboru SVJ a tak mne stíhá § 159 NOZ, takže si nemohu dovolit žít v teoretické rovině.

Svůj názor jsem, po konzultaci s prof. Eliášem, zde vyjádřil již 2.6.2013:

http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias

Jsem tedy připraven na podzim 2016 projednat a schválit na shromáždění stanovy podle NOZ. Což budiž i odpovědí na četné emaily, které k uvedené problematice dostávám. Skutečně nestíhám jednotlivě odpovídat.

Spolu s Vámi se těším na první judikát k problematice čím se řídí stará SVJ a hlavně na jeho odůvodnění.

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 7. Září 2015 - 8:53

Vím, že to berete z pozice praktika cestou nejmenšího odporu.

Problém má zjevně ústavní rozměr. Jestliže si mocipáni dovolují znásilňovat Ústavu a právo tímto způsobem, a tři roky jim tato úřednická zvůle prochází, nevěstí to nic dobrého pro tuto zemi, ani pro mne, pro Vás, ani pro nás všechny.

Příště se tímto způsobem (výkladem ministerských ouředníků) dojde k povinnosti přijmout v každém bytě alespoň jednu muslimskou rodinu, k povinnosti přijmout kvóty uprchlíků z Německa včetně povinnosti dát jim k tomu občanství a hlasovací právo a sociální dávky.

Je celá řada rozhodnutí, které stát nesmí učinit, protože by tím zasáhl do Ústavou chráněných majetkových práv a do čistě soukromoprávní sféry. Přesto tak činí, a to protizákonně, pouhým výkladem při absenci právní úpravy. To vše za tichého přihlížení a pokyvování těch smutných klaunů, kteří jsou označováni za právní elitu státu.

Je to stejné, jako přijetí Norimberských zákonů v nacistickém Německu. Ne, vlastně v ČR je to ještě horší: Tenkrát v Norimberku si dali aspoň pořádný pozor, aby nově přijaté zákony neodporovaly znění německé ústavy.

Ani toto ti moulové nejsou schopni dnes v České republice dodržet …

lake

Vložil Anonymous, (bez ověření), 7. Září 2015 - 8:17

Klidně si ty stanovy schvalte, ale nevnucujte to ostatním. Nechte ostatní používat vlastní rozum.

Vložil Pavel, 7. Září 2015 - 8:47

Anonymous,

nejsem si vědom, že bych někomu vnucoval svůj názor.

Pouze jsem zde uvedl názory řady právníků a svůj postup, jak budu postupovat s ohledem na § 159 NOZ.

Samozřejmě máte právo používat svůj rozum, v tom Vám snad citace jiných názorů nezabrání.

Hezký den!

Pavel

Vložil Anonymous, (bez ověření), 7. Září 2015 - 9:35

Aha, tak vy jste loajální, uvědomělý občan. Tak pak jo.

Vložil Pavel, 7. Září 2015 - 9:45

Anonymous,

jak psal lake, jsem praktik a jdu cestou nejmenšího odporu s tím, že nechci sobě ani našemu SVJ přivodit nějaké sankce v nejasném právním prostředí.

Samozřejmě, pokud za sebou nemáte § 159 NOZ a pokud neznáte čeho jsou soudci schopni, můžete směle teoretizovat. Já takovou možnost nemám.

Hezký den!

Pavel

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 7. Září 2015 - 0:52

Jste srabíci! Oba dva. Škoda. Máte o své pravdě pochybnosti?

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 7. Září 2015 - 0:25

By si rád tipnul i lake! Jistě je též obeznámen. Tak jen do toho! Je to hra o občana vs. mašinérie! No, velká prča!

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 7. Září 2015 - 0:18

Já ho taky nečetl. Ale Vy, Pavel, můj příběh znáte. Po přečtení mnoha rozsudků vyšších soudů, dokázal byste odhadnout výsledek mé kauzy? Jste hazardní hráč, jako já? O nic nejde! Zkuste si typnout! Já Vám výsledek nezamlćím! Na to jsem příliš hrdý. Podvody nesnáším. Dobrou noc.

Vložil abc (bez ověření), 6. Září 2015 - 22:04

Ne, nečetel. Já nic takové nečtu, čekám na vaše přežvýkání. To stačí, to je vždycky pravdivé a hlavně přesvědčivé.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".