Stávající SVJ se budou řídit NOZ, píše JUDr. Bezouška

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 8:46 ::

JUDr. Petr Bezouška, PhD. odpovídá na dotaz:

„Pro právnické osoby, tedy i pro dosavadní občanská sdružení, jsou důležitá přechodná ustanovení v § 3041 a násl. NOZ. Obecně se stanoví, že právní povaha právnických osob upravených novým občanským zákoníkem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. To znamená, že např. nadace, nadační fondy, společenství vlastníků apod. se plynule stanou právnickými osobami podle NOZ, i když doposud se řídily jinými právními předpisy.“

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 12:10

  Pan JUDr. Petr Bezouška, PhD. se mýlí. Jeho tvrzení je stejně nesprávné, jako kdyby dnes tvrdil, že současná SVJ „jsou upravena Občanským zákoníkem 40/1964 Sb.“.

  Právní skutečnost je jiná: v obecných záležitostech se každá osoba a každé SVJ dnes řídí stovkami zákonů, včetně Občanského zákoníku, ale upraveno je pouze jediným zákonem: 72/1994 o vlastnictví bytů. JUDr. Bezouška, PhD. si tedy zásadně plete pojmy v českém jazyce.

  Stávající právnické osoby SVJ(2000) se po nabytí účinnosti NOZ budou řídit stovkami zákonů, včetně NOZ, který nahradí ObčZ, ale jsou a budou i nadále upraveny zákonem č.72/1994 o vlastnictví bytů. Ten jednoznačně určuje jejich vnitřní právní poměry. Na tom se nic nezmění, protože NOZ o této věci mlčí. Neexistují žádná ustanovení,která by v NOZ nahrazovala obsah ZoVB pro SVJ(2000).

  Na stávající SVJ se samozřejmě použijí např. obecná ustanovení NOZ § 118 až 209 o právnických osobách, ustanovení o počítání času, prekluzních lhůtách, atd. Nikoliv však ustanovení o bytovém vlastnictví.

  Závěr: Jde o buď neúplný, nebo protiústavní výklad v rozporu se zněním zákona. Viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96, I. ÚS 344/04. Autor názoru ignoruje konstantní judikaturu Ústavního soudu, který se jednoznačně vyjádřil k ústavně konformnímu způsobu zavedení nepravé retroaktivity.

  lake

  Vložil Jana Smutná (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 21:56

  Domnívám se, že věc je opravdu jednoduchá. Společenství vlastníků je upraveno v NOZ. § 3041 stanoví mj.: „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti.“ Pravidla o bytovém spoluvlastnictví se použijí podle § 3028 odst. 2 (nepravá retroaktivita) – ale to s právní povahou společenství vlastníků nesouvisí. Než tedy někoho začnete napadat, nastudujte si právní úpravu.

  Vložil lake, 24. Říjen 2013 - 1:50

  Jana Smutná napsala: „Společenství vlastníků je upraveno v NOZ.“
  To samozřejmě není pravda. Opět jedno tvrzení, které není ničím podloženo a je v rozporu se zněním NOZ.

  Ustanovení NOZ § 3041 se netýká všech právnických osob, nýbrž výhradně „právnických osob upravených tímto zákonem“. Je to v něm výslovně uvedeno. Opak jste ničím neprokázala, ostatně bylo by to v rozporu se zněním NOZ. Takovou osobou „upravenoui tímto zákonem“ není SVJ(2000). O právnické osobě SVJ(2000) se NOZ nezmiňuje ani jediným slovem a neupravuje ji nijak. NOZ dokonce neobsahuje ani přechodové ustanovení pro stávající SVJ, upravená zákonem č. 72/1994 Sb..

  Paní Smutná, jestliže se domníváte, že právnická osoba SVJ(2000) je upravena zákonem č 89/2012 Sb., uveďte tedy čísla konkrétních ustanovení NOZ, ve kterých tuto úpravu nalezneme. Děkuji. Je to jednoduché: uveďte ta ustanovení a doložte tím, že Vaše tvrzení je pravdivé, ať se všichni můžeme přesvědčit. Protože to doložit neumíte, platí co zde píši už rok:

  Ustanovení NOZ § 3041 nevztahuje na právnicku osobu SVJ(2000). Ta je od 1. července 2000 upravena zákonem č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 a následujících. A zůstane to tak i po nabytí účinnosti NOZ, z důvodu chyby zákonodárce, který nevložil do NOZ přechodové ustanovení pro 55000 stávajících SVJ(2012).

  Opak jste ničím neprokázala. Takže opět jen další plácnutí do vody bez právního zdůvodnění, stejně jako u JUDr. Bezoušky, Vochvesky a dalších. Paní Smutná, nastudujte si právní úpravu.

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 22:21

  To jste ale ještě alespoň o tři kroky blíž, než kam došel ve svých vývodech pan Lake. :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".