Stávající SVJ se budou řídit NOZ, píše opět prof. Eliáš

Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 9:01 ::

V teoretickém časopisu pro otázky státu a práva Právník píše prof. Eliáš:

„Dosud vzniklá společenství vlastníků jednotek ve smyslu § 9 z.v.b. se dnem účinnosti nové kodifikace stane právnickou osobou upravenou občanským zákoníkem. To stanoví § 3041 n.o.z. a tento právní následek spojuje s povinností přizpůsobit společenskou smlouvu (tedy i stanovy) nové právní úpravě.“

Převzato z článku Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů, Právník č. 1/2013, str.37 až 49.

Jinak časopis Právník je nejstarším právním časopisem vycházejícím soustavně na území dnešní ČR. Nejspíše je i nejstarším právním časopisem vycházejícím v Evropě. Je vlajkovou lodí Ústavu státu a práva v.v.i. V redakční radě má např. předsedu NSS, ústavní soudce etc.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 12:18

  Opíšu zde, co jsem napsal už v případu JUDr. Bezoušky:

  Pan JUDr. Karel Eliáš se mýlí. Jeho tvrzení je stejně nesprávné, jako kdyby dnes tvrdil, že současná SVJ „jsou upravena Občanským zákoníkem 40/1964 Sb.“.

  Praávní skutečnost je jiná: v obecných záležitostech se každá osoba a každé SVJ dnes řídí stovkami zákonů, včetně Občanského zákoníku, ale upraveno je pouze jediným zákonem: 72/1994 o vlastnictví bytů. JUDr. Eliáš si tedy zásadně plete pojmy v českém jazyce a vykládá ustanovení § 3041 v rozporu s jeho obsahem.

  Stávající právnické osoby SVJ(2000) se po nabytí účinnosti NOZ budou řídit stovkami zákonů, včetně NOZ, který nahradí ObčZ, ale jsou a budou i nadále upraveny zákonem č.72/1994 o vlastnictví bytů. Ten jednoznačně určuje jejich vnitřní právní poměry. Viz NOZ § 3028. Na tom se nic nezmění, protože NOZ o této věci mlčí. Neexistují žádná ustanovení, která by v NOZ nahrazovala obsah ZoVB pro SVJ(2000).

  Viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl. ÚS 21/96,I. ÚS 344/04. Je třeba respektovat konstantní judikaturu Ústavního soudu, který se jednoznačně a důrazně vyjádřil k ústavně konformnímu způsobu zavedení nepravé retroaktivity.

  lake

  Vložil Pavel, 2. Říjen 2013 - 13:53

  K 1.1.2014 nabývá účinnost 4 000 nových paragrafů 3 základních rekodifikačních zákonů. K tomu nabude účinnosti několik tisích paragrafů navazujících předpisů.

  Diskutovat nad jedným paragrafem o přechodu starých SVJ pod NOZ v části bytové spoluvlastnictví mi přijde malicherné.

  Třeba bude k této diskuzi svolný někdo jiný.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 7. Říjen 2013 - 19:08

  Pan Pavel napsal: „Diskutovat nad jedným paragrafem o přechodu starých SVJ pod NOZ v části bytové spoluvlastnictví mi přijde malicherné.“

  Pane Pavle, to se mýlíte. Nejde o malichernou záležitost. Jistě víte, že právě tato záležitost je v centru pozornosti mnoha čtenářů tohoto webu. Oni se nezajímají o těch 4000 paragrafů, které zmiňujete (např. o vlastnictví naplaveného břehu, o právu pastvy, o pachtu a o tom, komu patří narozené tele). Oni se zajímají spíše o to, zda se budou stanovy SVJ muset nějak přepisovat, popřípadě jak.

  Odpověď zní: nebudou se muset měnit, protože neexistuje žádné ustanovení žádného právního předpisu, které by něco takového ukládalo. Opak jste neprokázal ani vy, ani stará Blažková, ani žádný z publikujících zombie-právníků. 

  Vy zde citujete z textů různých právníků, kteří nedovedou ani slovem obhájit svůj nepodložený názor. Viz další ničím nepodložené tvrzení profesora Eliáše. Stále Vám to ještě není divné?

  Čím více čtu texty profesora Eliáše a jiných, tím je to trapnější. Bludy jsou definovány jako „nevyvratitelné přesvědčení, ovlivňující jedincovo chování, s paranoidním či pro danou kulturu nezvyklým obsahem“. Jestliže vystudovaný právník dokáže ignorovat znění NOZ, ústavu a judikáty ústavního soudu, a veřejně svá protiprávní tvrzení opakuje, jde jistě o těžký případ „nevyvratitelného přesvědčení s nezvyklým obsahem“. Další právníci trpí zase předposraností před autoritou a opakují tyto bludy stále dokola bez vlastní mozkové činnosti.

  Neměl by se jim poskytovat prostor, míním já.

  lake

  Vložil Pavel, 7. Říjen 2013 - 21:23

  Pane lake,

  na svém výroku „Diskutovat nad jedním paragrafem o přechodu starých SVJ pod NOZ v části bytové spoluvlastnictví MI přijde malicherné.“ trvám.

  Nevím v čem bych se mohl mýlit.

  Pro mou osobu je zcela malicherný jeden paragraf z přechodných ustanovení nepovedeného NOZ. Mne zajímají zcela jiné oblasti práva, kde je těch nejasností a chyb daleko více. O právo v oblasti SVJ se zajímám jen zcela okrajově, pouze abych jako předseda výboru minimalizoval možné chyby plynoucí z nejasného práva současného a jak vidno i práva budoucího.

  Navíc se domnívám, že i pro ostatní členy výborů, kteří žijí v praxi, je tento problém malicherný. Pokud by platilo to co tvrdí VŠECHNY osoby s právním vzděláním, tj. že stará SVJ se budou řídit i oddílem bytové spoluvlastnictví, tak je na změnu stanov více než 3 roky čas.

  Rozhodně nemíním ztrácet čas tím, že bych Vám vyvracel Vaše názory. Máme svobodu, každý má právo na svůj názor. :-))

  Pro praktický život za zajímavější považuji např. vyřešení problému, se kterým jsem byl dnes seznámen. Údajně se mají plné moci na shromáždění, kde se pořizuje notářský zápis, pořizovat také formou notářského zápisu. Pouhé ověření podpisu či dokonce jen plná moc bez ověření podpisu, prý nebudou stačit. A s účinností od 1.1.2014.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Neználek' (bez ověření), 7. Říjen 2013 - 19:36

  pane Laku, zde nepomůže žádné podupávání nebo dehonestace přispěvatelů tohoto WEBu nebo jakékoliv jiné výkřiky o sokolících apod. Pokud jste přesvědčen, že budeme od 2014 v právním bahně, pak Vy osobně musíte něco udělat. Vy osobně musíte oslovit ty persony o kterých se domníváte že s tím mohou udělat něco s čím byste Vy osobně mohl klidně usínat. Vy osobně musíte udělat nikoliv jen fabulace typu „Otevřený dopis prof. Eliášovi“

  My ostatní dáme na informace, o kterých mluví „Pavel“ neboť jiného nám ani nezbývá. Většina nás se musí nechat zastoupit lokálními právními psy (advokáty) a prostě uvěřit jim, když tvrdí, že udělají v problému na který si je najímáte vše co mohou aby Vaše zájmy ochránili. A to proto, že „selský rozum“ (kterého se dovoláváte) a svépomoc (zmatek z „rad z webové ulice“) nám neználkům nestačí.

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".