Stávající SVJ se budou řídit NOZ, říká MF

Vložil Pavel, 31. Říjen 2013 - 12:51 ::

Dnes zaslalo MF do veřejného připomínkového řízení mj. vyhlášku 504/2002 Sb. o účtování v neziskovkách.

Vyhláška se podle návrhu novely vztahuje mj. na

§ 2/1

„h) společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, (8)“

Původní odkaz 8) je odkaz na ZoVB, ZoVB bude zrušen a tak odkaz 8) se navrhuje vypustit.

Původní slova „společenství vlastníků jednotek“ se navrhují doplnit slovy „podle občanského zákoníku“.

Jak je vidět s úpravou SVJ podle ZoVB se v budoucnu nepočítá, jak tvrdí všichni právníci, které jsem oslovil nebo kteří něco o SVJ po 1.1.2014 publi­kovali.

Hezký den!

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 31. Říjen 2013 - 13:14

MF nic o stávajících SVJ neříká a pouhá vyhláška samozřejmě nemůže mít účinek, který se snažíte naznačit.

SVJ „podle občanského zákoníku“ jsou nepochybně pouze nové právnické osoby, které budou vznikat od 1. ledna 2014. O tom není sporu mezi těmi, kdo si zachovali zdravý rozum. Že nás v tomto státě mnoho není je smutná skutečnost.

Stávající SVJ se nejspíše budou řídit i nadále vyhláškou č. 504/2002, tak jako dosud. Nic se tedy pro ně nemění.

Pouhé mlčení zákonodárce nemůže konstituovat jakoukoliv novou právní povinnost. A mlčení pouhého tvůrce podzákonného předpisu je méně významné, nežli kozí pšouk.

To je taková právní abeceda …

lake

Vložil Pavel, 4. Listopad 2013 - 2:02

lake: MF nic o stávajících SVJ neříká a pouhá vyhláška samozřejmě nemůže mít účinek, který se snažíte naznačit.

Pavel: pokud MF nic o stávajících SVJ neříká, tak je to proto, že po 1.1.2014 MF považuje všechna SVJ za SVJ podle NOZ

lake: SVJ „podle občanského zákoníku“ jsou nepochybně pouze nové právnické osoby, které budou vznikat od 1. ledna 2014. O tom není sporu mezi těmi, kdo si zachovali zdravý rozum. Že nás v tomto státě mnoho není je smutná skutečnost.

Pavel: zdravý rozum si podle Vás tedy nezachovalo cca 10 členů KANCLu a řada dalších právníků, které jsem kontaktoval, nebo kteří k problematice SVJ něco publikovali

lake: Stávající SVJ se nejspíše budou řídit i nadále vyhláškou č. 504/2002, tak jako dosud. Nic se tedy pro ně nemění.

Pavel: proč? Vyhláška o účetnictví je veřejnoprávní předpis, který musí stanovit jakých účetních jednotek se týká.

lake: Pouhé mlčení zákonodárce nemůže konstituovat jakoukoliv novou právní povinnost.

Pavel: mlčení ve veřejnoprávním předpisu samozřejmě nemůže konstituovat jakoukoliv právní povinnost. V tom souhlasím. Ale podle MF se také nic nově nekonstituuje. MF, na základě právního posouzení, došlo k závěru, že po 1.1.2014 bude pouze jeden typ SVJ a to SVJ podle NOZ. Proto navrhuje novelu tak, jak ji navrhuje. S použitím argumentu racionálního zákonodárce (v našem případě vyhláškodárce, ale dělají to stejní lidé, za ty roky je znám) tvrdím, že pokud by se MF domnívalo, že by snad byly po 1.1.2014 dva druhy SVJ, tak by návrh novely zněl:

„h) společenství vlastníků jednotek podle ZoVB nebo občanského zákoníku“

Takhle však návrh nezní. Vsadím se, že konečná verze se v tomto bodě nebude lišit od návrhu.

Když se to zdařilo v zákoně o katastru nemovitostí, který rozlišuje jednotky podle ZoVB a podle NOZ, není sebemenší důvod, aby se to nepodařilo ve vyhlášce. Tedy pokud by po 1.1.2014 existovala SVJ podle ZoVB a podle NOZ (pomíjím § 3063).

lake: To je taková právní abeceda …

Pavel: opět souhlas. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 4. Listopad 2013 - 5:08

Ano, pane Pavle: zdravý rozum si nezachovalo cca 10 členů KANCLu a řada dalších právníků, které jste kontaktoval, nebo kteří k problematice SVJ něco publikovali.

Oni totiž nepodali ani jediný právní argument, ani jediný právní výklad, který by obstál. Takto se právník normálně nechová, nechce-li být označen za neschopného. Takto se chová stará Blažková. Jestliže právníci, které jste kontaktoval, šíří nepodložené a protiústavní tvrzení, měli by si to vyřešit každý za sebe. Z profesního a odborného hlediska selhali.

Napsal jste: „MF, na základě právního posouzení, došlo k závěru, že po 1.1.2014 bude pouze jeden typ SVJ“. Nikoliv. Nemáte pravdu. MF (stejně jako tvůrci NOZ) pouze zapomnělo ve vyhlášce výslovně vyjmenovat existující právnické osoby SVJ(2000). Na jejich existenci nemá toto opomenutí naprosto žádný vliv.

  • Stejně tak, jako nemá zrušení zákona č. 72/1994 žádný vliv na další existenci právnické osoby upravené zákonem č. 72/1994 Sb.
  • Stejně tak, jako nemá zrušení Obchodního zákoníku žádný vliv na další existenci právnické osoby upravené zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

K tomu doporučuji k přečtení § 777 odst. 4 a 5 a § 785 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb..

Chcete-li se seznámit s jedině přípustným a ústavně konformním způsobem přechodu právnické osoby na novou právní úpravu, doporučuji k přečtení konstantní judikaturu Ústavního soudu. Bez výslovné právní úpravy, pouhým opomenutím zákonodárce, nelze konstituovat právní povinnost. To je taková právní abeceda. Kdo ji nezná, jedná proti právu.

Právníci šíří poplašné zprávy ohledně stávajících SVJ. Žádný právník však nenašel v NOZ povinnost začít se řídit podle ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Je tedy jediné ústavně konformní řešení: Stávající SVJ(2000) se i nadále budou řídit ve vnitřních vztazích zákonem, podle něhož vznikly. Postup je zcela obdobný tomu, který zákonodárce zvolil v přechodových ustanoveních § 777 a § 785 ZOK.

Vy jste ovšem zablokoval Vaši mysl a odmítáte do ní vpustit zjevnou pravdu. Namísto toho vyhledáváte protiprávní tvrzení jednotlivců (Blažkové, Novotného a Holejšovského například) a předkládáte je zde, jako by šlo o validní právní argumenty. Ve skutečnosti jde o nedůvěryhodný myšlenkový odpad. Uvádíte neznalé čenáře v omyl.

lake

Vložil Votočka, 31. Říjen 2013 - 13:45

MF vydalo informaci o ručení za DPH (nespolehlivý plátce, zvláštní zajištění daně atd.)

Po prostudování průměrně právem políbený jedinec zjistí velmi rychle, že to, co se tváří jako právní dokument vydaný orgánem státní moci je pouhý cár papíru bez právní relevance, tedy i bez právního dopadu na výběr daně, v tomto případě DPH.

Tak tolik k vyjádření k zákonným předpisům, které poskytují rádoby ti, kteří by na zákonnost měli dbát v prvé řadě.

Votočka

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".