Vložil Justitianus, 3. Duben 2024 - 21:41
  • „Je řádně vypra[c]ované vyúčtování, když tam nejsou ceny za jednotku????“

Podle 2015/269/§6/b platí, že ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepla na vytápění a tepla spotřebovaného na ohřev vody v Kč/GJ nebo Kč/MWh a vody spotřebované na poskytování teplé vody v Kč/m3.

Vyúčtování bez těchto údajů je neřádné. Avšak u žádné z ostatních služeb není předepsáno uvádět ve vyúčtování cenu za jednotku.

  • „… je správné vyúčtování, když máme dálkové odečty a stav mi nebyl uveden???“

Podle 2015/269/§6/d platí, že ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb.

Vyúčtování bez těchto údajů za celé zúčtovací období je vyúčtováním neřádným. Avšak u dílčího vyúčtování (za část zúčtovacího období) nemusí náměry za část zúčtovacího období být ani odečítány, ani používány při rozdělení nákladů, ani uvedeny ve vyúčtování.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.