Vyúčtování

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 15:08 ::

Dobrý den, mám dotaz k vyúčtování. Vlastnili jsme s manželem byt, manžel zemřel, od 10/2023 byl byt převeden na mne. Teď mi přišlo vyúčtování na manžela za měsíce 1–12/2023 tedy za celý rok a má přeplatek. Mě přišlo též vyúčtování za 1–12/2023 mám nedoplatek. Účtují náklady za rozúčtování výtahu a to jak mě, tak manželovi, náklady na stěhování, jak mě tak manželovi. Aby toho nebylo málo, v domě máme ještě jeden byt, který pronajímáme, tam se v předpis plateb vůbec neměnil, přesto účtují náklady na stěhování. Mrtvý manžel má přeplatek, živá manželka má nedoplatek.

4× mi účtují všechny možné náklady na rozúčtování, na stěhování, přesto, že se nikdo nestěhoval, majitelé jsme byli oba. Přesto, že tyto náklady podle 67/2013 Sb. § 7 odst. 4) snad neměly být. Nikdy se nikdo nestěhoval, majitelé jsme byli oba, dluhy a přeplatky snad připadnou za manžela na mne.

Co s tím ???? Jasně, že budu reklamovat, jasně že ani neodpoví, jasně, že chci vidět doklady jak k tomu přišli, což uvedu, ale znám je. Bude ticho, neodpoví. Jak dál? Musím uhradit? Kam zašlou přeplatky na manžela, když nemá účet?

Minulý týden jsem vyhrála soud, kdy bylo vydáno stavební povolení i na soukromé části domu, tj. oken, balkonových dveří, balkonů, lodžií.

Těžko se jedná s hlupáky, nechci udělat chybu. Může to jít až k soudu. Poraďte §, zákony, atd. Děkuji.

 • vyúčtování služeb
 • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Krupp, 4. Duben 2024 - 4:11

Na váš dotaz nelze odpovědět a připadá mi zmatený. Píšete, že jste vlastnili byt s manželem. Nechápu tedy proč je jedno vyúčtování na vašeho manžela a jedno na vás. Vyúčtování do změny by mělo být na oba a od ní na vás. Pokud byste se dohodla s poskytovatelem, mohlo by třeba být za celý rok jen na vás, protože celkové součty musí být v obou případech stejné. Mělo by se to týkat obou bytů stejně.
Co mohou být náklady na stěhování netušíme. Co vám tedy k tomu máme napsat? Možná máte zaveden nějaký poplatek za zapsání změny vlastníka, a říkáte tomu takto nesmyslně, ale to musíte vědět vy.
Co má s vyúčtováním služeb nějaký soud o stavebním povolení netušíme rovněž.

Vložil Justitianus, 3. Duben 2024 - 17:49
 • „Teď mi přišlo vyúčtování na manžela za měsíce 1–12/2023 (…) Mě přišlo též vyúčtování za 1–12/2023 …“

Je to naprosto v pořádku, protože došlo ke změně v osobě příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období. Oba příjemci služeb samozřejmě obdrželi podklady za celé zúčtovací období. Nic jiného jste ani nemohla očekávat. Příjemcem služeb od ledna do konce září jste byli oba, jestliže byt byl součástí společného jmění manželů. Příjemcem služeb od října do konce prosince jste byla pouze Vy sama. Netuším co konkrétně řešíte.

Je naprosto běžné, že různí příjemci služeb mohou mít různé přeplatky či nedoplatky. Bylo by naopak naprosto neobvyklé, kdyby tomu tak nebylo. Netuším co konkrétně řešíte.

Jestliže první vyúčtování je „psané“ na manžela, je tomu tak proto, že jste oba dva zmocnili Vašeho manžela jako společného zástupce, který bude vykonávat práva obou manželů vůči osobě odpovědné za správu domu (§ 1185/2). Toto zmocnění zaniklo jeho úmrtím.

 • „Účtují náklady … na stěhování, jak mě tak manželovi.“

Nesmysl !!! Neexistuje služba „stěhování“ ! Proto tento náklad není a nemůže být součástí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů podle zákona č. 67/2013 Sb.. Jde tedy o něco zcela jiného. O jakou exotiku jde – to byste nám musela sdělit. My to netušíme.

Justitianus

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 18:37

Justine už jsem našla co to je poplatek stěhování. Od Isty to znamená změna uživatelů. V případě, že nejsou známy meziodečty rozdělí to podle měsíců. Mám to platit jak u manžela, tak u sebe tj. dohromady 678,– Kč Nové vodoměry máme nainstalované v 10/2022 s dálkovým odečtem. Nevím, zda se na ně již vztahuje povinnost měsíčního hlášení stavu.

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 18:07

Justine děkuji, že sis udělal čas. Já myslela, že když jsme byt vlastnili jako SJM, že se nemusí dělat vyúčtování. Takže dobře. Poplatky: účetní uvedla přímé náklady, skupina rozúčtování, u manžela částku 205,60 u mne 162,10. Ista uvedla u manžela poplatek za rozúčtování stěhování 339,90 u mne 339,90.

Vložil Justitianus, 3. Duben 2024 - 18:51
 • „Poplatky: účetní uvedla přímé náklady, skupina rozúčtování, … Ista uvedla …“

Je mi celkem jedno co kdesi uvedla jakási účetní nebo co kdesi uvedla ISTA.

Rozhodující je, že rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů je složitá činnost, která je předepsaná zákonem, a něco to stojí. Někdo to musí pro SVJ udělat a SVJ mu to musí uhradit. Přitom nejde o náklad na správu domu. Jde samozřejmě o náklad na služby spojené s užíváním bytů; proto tento náklad musí nést příjemci rozúčtovaných služeb.

 • Jestliže se pro byt vytváří jediné vyúčtování služeb za jedno zúčtovací období, pak tento náklad se počítá příjemci služeb pouze jednou.
 • Jestliže dojde ke změně příjemce v průběhu zúčtovacího období, pak celostátně účinný právní předpis ukládá povinnost rozúčtovat (rozdělit) náklady pro každého příjemce, doručit každému z nich jeho vyúčtování služeb, vypořádat jeho námitky, vystavit případně opravné vyúčtování. Viz 2015/269/§5/5 a 2015/269/§5/6. Jde tedy o dvojnásobný (nebo vícenásobný) náklad.

Každý z příjemců služeb si bude hradit své vyúčtování. Jakékoliv jiné řešení by bylo protiústavní.

Justitianus

Vložil Petr, 3. Duben 2024 - 22:48

„rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů je složitá činnost, … předepsaná zákonem, a něco to stojí. Někdo to musí … udělat a SVJ … musí uhradit. … nejde o náklad na správu domu. Jde … o náklad na služby spojené s užíváním bytů; … tento náklad musí nést příjemci rozúčtovaných služeb“.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dle mne je jedno jak se tato činnost nazývá, tedy „zda správa domu dle NOZ“ (NOZ jinou činnost nedefinuje), kdy si „osoba odpovědná za správu“ NĚKTERÉ ČINNOSTI SPRÁVY SMLUVNĚ SJEDNÁ. A to DLE § 1208

"PŮSOBNOST SHROMÁŽDĚNÍ

 1. URČENÍ OSOBY, KTERÁ MÁ ZAJIŠŤOVAT NĚKTERÉ ČINNOSTI SPRÁVY DOMU A POZEMKU,
 • – – – –

Na vyúčtování tedy najít buď

 • účetní OSVČ,
 • nebo někoho na Dohodu (o provedení práce nebo o pracovní činnosti)
 • nebo správní firmu se kterou se uzavře smlouva. Ta obsahuje cenu (většinou za byt. jednotku / měs), a co má za to správní firma provést (technický dozor domu, vyúčtování služeb, vyúčtování správy domu a pozemku vč. účetní závěrka nebo bez ní).
 • – – – – – –

(Dle § 1185

Spoluvlastnictví jednotky

(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, … .

(2) Spoluvlastníci … ZMOCNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE, který … . TO PLATÍ I U MANŽELŮ, kteří mají jednotku ve společném jmění SJM).

 • – – – – –

V případě tazatelky by to znamenalo, že extra poplatek za vyúčtování rozdělené na dva spoluvlastníky (zde manžele SJM) musí být smluvně (!!!) dohodnuto.

Tazatelka nesdělila (nebo jsem to přehlédl), zda toto rozúčtování zvlášť „na manžela“ a zvlášť „na manželku“ bylo vždy nebo až v souvislosti s úmrtím manžela, tedy ke dni kdy skončilo spoluvlastnictví.

Nechápu proč se to takto rozpočítává na všechny spoluvlastníky (zde manžele). To je obvyklé ? To je DLE VYHLÁŠKY ?

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 19:16

Justině děkuji, ale ještě se ptám? Je řádně vypravované vyúčtování, když tam nejsou ceny za jednotku????

Vložil Justitianus, 3. Duben 2024 - 21:41
 • „Je řádně vypra[c]ované vyúčtování, když tam nejsou ceny za jednotku????“

Podle 2015/269/§6/b platí, že ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepla na vytápění a tepla spotřebovaného na ohřev vody v Kč/GJ nebo Kč/MWh a vody spotřebované na poskytování teplé vody v Kč/m3.

Vyúčtování bez těchto údajů je neřádné. Avšak u žádné z ostatních služeb není předepsáno uvádět ve vyúčtování cenu za jednotku.

 • „… je správné vyúčtování, když máme dálkové odečty a stav mi nebyl uveden???“

Podle 2015/269/§6/d platí, že ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb.

Vyúčtování bez těchto údajů za celé zúčtovací období je vyúčtováním neřádným. Avšak u dílčího vyúčtování (za část zúčtovacího období) nemusí náměry za část zúčtovacího období být ani odečítány, ani používány při rozdělení nákladů, ani uvedeny ve vyúčtování.

Justitianus

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 19:34

Justine je správné vyúčtování, když máme dálkové odečty a stav mi nebyl uveden???

Vložil MartinII, 3. Duben 2024 - 16:26

Vlastnili jsme s manželem byt, manžel zemřel, od 10/2023 byt převeden na mne.

 • vyúčtování na manžela za 2023 přeplatek.
 • vyúčtování na mne za 2023 nedoplatek.

Účtují … náklady na stěhování, jak mě tak manželovi.

v domě máme ještě jeden byt, se v předpis plateb vůbec neměnil, účtují náklady na stěhování.

 • manžel má přeplatek,
 • živá manželka má nedoplatek.
 • účtují všechny možné náklady na rozúčtování, na stěhování, přesto, že se nikdo nestěhoval, … tyto náklady podle 67/2013 Sb. § 7 odst. 4) snad neměly být.

Nikdy se nikdo nestěhoval, majitelé jsme byli oba, dluhy a přeplatky snad připadnou za manžela na mne.

Co s tím ????

Jak dál? Musím uhradit? Kam zašlou přeplatky na manžela, když nemá účet?

Jasně, že budu reklamovat,

jsem vyhrála soud, na stavební povolení i na soukromé části domu, tj. oken, balkonových dveří, balkonů, lodžií.

Může to jít až k soudu. Poraďte §, zákony, atd.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zkuste to zjednodušit.

Náklady stěhování a rozúčtování nevíme co to je, musí vysvětlí osoba odpovědná, tedy SVJ statutár. Možná o tom máte něco ve stanovách nebo v zápise shromáždění.

Dle zákona reklamujte u „osoby odpovědné“, pokud jste nepromeškala lhůtu

ad) „Poraďte §, zákony, atd“
„Musím uhradit“?

Pokud nezaplatíte, musí v zákonech pátrat žalobce (osoba odpovědná), nikoli vy.

ad „Kam zašlou přeplatky na manžela, když nemá účet“

Netušíme zda se přeplatky „zasílají na účet“ či „složenkou do ruky“

ad) dluhy a přeplatky snad připadnou za manžela na mne.

To se řeší v rámci dědictví po zemřelém, nevíme zda „osoba odpovědná“ přihlásí pohledávky do dědického řízení

ad) soud „stavební povolení na soukromé části domu“ Vůbec nevíme co řešíte za patálii

Pro další komunikaci si ‚vlevo nahoře‘ zaregistrujte „nick s ověřením“

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 16:32

Vysvětlím, mám dvě vyúčtování, jak na manžela za celý rok, tj. za 12 měs, tak na mě. Naprostý nesmysl. Přílohy vyúčtování od Ista jsou naprosto stejné u obou vyúčtování, za celý rok od ledna do prosince. Netuším proč naše účetní dělá vyúčtování na manžela, když jsme tu bydleli společně. Po úmrtí na mne byt přešel notářským zápisem, nikdo se nikdy nestěhoval. Nic jsem neprošvihla, došlo dnes. Ista si účtuje náklady za vyúčtování 120,– Kč,

67/2013 (4) Náklady na vyhotovení a doručení vyúčtování podle odstavce 1 nelze zahrnout do nákladů na služby ????????

Z čeho mají být tyto náklady hrazeny?

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 3. Duben 2024 - 17:11

Už jsem začala psát reklamaci: Byt xxxx jsme vlastnili jako manželé. Jednalo se o společné jmění manželů XXX. Po úmrtí přešly všechny práva a povinnosti pouze na mne. To znamená, že přešly na mne i již uhrazené platby za služby. Neznamená to, že by se někdo stěhoval, že by bylo nutné udělat dvojí vyúčtování. Pouze přešly práva a povinnosti na jednoho z manželů. V tomhle potřebuji poradit, aby to bylo OK.

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 4. Duben 2024 - 7:04

Justine je to OK???? Bylo to moje první rozúčtování na oba a pak jen na mne. Asi to tak má být, elektřinu jsem také musela nahlásit a přišlo vyúčtování za oba, a pak už jen za mne. Ale našla jsem chyby:

 1. zálohy na společnou elektřinu jsou účtovány pro mne stále ve výši za dvě osoby, i když jsem to reklamovala hned po zaslání předpisu na mne, ale předseda to odmítl opravit. Podle 67/2013 Sb. se účtuje podle počtu osob, podle stanov dle rozhodnutí shromáždění, což bylo na osobu. Podle § 4 odst. 4) změna výše měsíční zálohy musí být řádně odůvodněná, jinak ke zvýšení zálohy nedojde. Tenkrát jsem mu uvedla, že s tím nesouhlasím a platila jsem za 1 osobu. tak to zkouší přes vyúčtování.

2)Ista nám dělá vyúčtování a uvedla, že v našem domě je korekce mimo nastavené limity legislativou. Napsala jsem, že chci řádné vyúčtování vypracované na základě platné legislativy. 6e takové vyúčtování měli reklamovat a nerozesílat mezi vlastníky.

 1. nedostala jsem vůbec žádné odečty měřidel, nelze kontrolovat spotřebu, požádala jsem o ně.

Uvedla jsem, že podmínka splatnosti vyúčtování je, aby bylo vyúčtování řádné. Žádala jsem o nahlížení podle 67/2013 Sb. včetně ofocení.

Snad jsem nic nezblbla, tu neuvedenou cenu za m3 si tedy vypočítám sama.

Vložil Justitianus, 4. Duben 2024 - 8:25
 • "… zálohy na společnou elektřinu jsou účtovány pro mne stále ve výši za dvě osoby, i když jsem to reklamovala hned po zaslání předpisu na mne …

To je jen Vaše chyba. Porušila jste zákon. Neměla jste pasivně čekat na doručení předpisu záloh. Změnu v počtu osob jste měla poskytovateli služeb sdělit sama, a to „bez zbytečného odkladu“. Poskytovatel služeb nemá povinnost měnit výši záloh v průběhu zúčtovacího období (2013/67/§4/2). Chápu ovšem, že jste v té době (v říjnu) měla úplně jiné starosti.

 • "Podle § 4 odst. 4) změna výše měsíční zálohy musí být řádně odůvodněná, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

Toto ustanovení zákona se na Váš případ nevztahuje. Týká se pouze případu, kdy poskytovatel sám (z vlastního rozhodnutí) zvyšuje příjemci částku záloh na službu.

 • „Tenkrát jsem mu uvedla, že s tím nesouhlasím a platila jsem za 1 osobu. tak to zkouší přes vyúčtování.“

Nerozumím. Výše záloh se neurčuje ve vyúčtování služeb. Určuje se v předpisu záloh. Předepsané, avšak neuhrazené zálohy se ve vyúčtování služeb nijak neprojevují. Vyúčtování služeb povinně obsahuje pouze součet záloh skutečně zaplacených.

 • „Ista … uvedla, že v našem domě je korekce mimo nastavené limity legislativou.“

Nerozumím Vám ani slovo, takže nekomentuji.

 • „Uvedla jsem, že podmínka splatnosti vyúčtování je, aby bylo vyúčtování řádné.“

POZOR ! Toto dnes již neplatí ! Podle 2013/67/§7/3 platí, že splatnost přeplatku neovlivňují vady vyúčtování; splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku.

Vyúčtování služeb tedy nebude splatné pouze při kumulativním splnění tří podmínek:
1. vyúčtování není řádné, to jest obsahuje (jakékoli) vady, a
2. výsledkem vyúčtování je nedoplatek, a
3. tento nedoplatek není vyčíslen ve správné výši.

Justitianus

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 4. Duben 2024 - 11:15

Já tu změnu nahlásila když jsem byla v katastru zapsaná jako jediný vlastník 10/2023. Předseda mi na to poslal nový předpis a mám plno komunikace přes DS, že TO ODMÍTÁM, že požaduji předpis el. na 1 osobu. Odmítl to opravit, stále tam mám neoprávněně pro 2 osoby bez odůvodnění, proč já jediná v domě mám jinou výši zálohy na osobu u el. než všichni ostatní. Jiné zálohy mi ponížil. Takže se na mě vztahuje 67/2013 Sb. 4/4 ???? On sám mi to zvýšil, nebo spíš nesnížil, předtím jsme měli na 2 osoby a on na tom trvá, že tam budu mít stejnou částku jako když jsme byli dva. Nebylo ho jak donutit, takže stále hradím zálohu na jednu osobu.

Vyúčtování snad má vady, neobsahuje počet osob, když se el. počítá podle osob, tak to tam musí být, jsem sama a mám uvedeny záloha ve výši za 2 osoby. To zavinilo chybu ve výpočtu konečné částky.

Pak je tam uvedení od Isty: Korekce mimo povolené limity legislativy. Na otop máme SS 70,73 % ZS 20% korekce SN na otop 9,27 %. Nevyznám se v tom, kde je chyba. V nějaké vyhlášce jsou asi uvedeny jiné zákonné limity.

Vložil SaraS (bez ověření), 5. Duben 2024 - 12:43

„Korekce mimo povolené limity“ je informace, nikoliv upozornění na použití „jiných mimo zákonem stanovených“ limitů. Informace se týká tohoto „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období (dále jen „limitní hodnota“). Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu …“

Vložil Justitianus, 4. Duben 2024 - 12:03
 • „Předseda mi na to poslal nový předpis … On sám mi to zvýšil, nebo spíš nesnížil …“

Není pravda. Jste nový příjemce služeb, takže jste nově oznámila počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb. Nešlo tedy o žádné „zvýšení“, ani o „snížení“.

Jiná záležitost je, že stanovení počáteční výše záloh poskytovatelem služeb nemůže být zcela svévolné. Pokud SVJ stanovilo zálohy dvakrát vyšší než odpovídá Vámi oznámenému počtu osob, pak je povinností SVJ sdělit Vám na Vaši výzvu důvod takového neobvyklého postupu. Není-li SVJ schopno svůj postup řádně odůvodnit, pak soudím, že takto nepřiměřeně stanovenou výši záloh můžete ignorovat.

 • „Vyúčtování snad má vady, neobsahuje počet osob, když se el. počítá podle osob, tak to tam musí být …“

Ano, máte pravdu. Podle 2013/67/§7/2 platí, že poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, (…) tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Vyúčtování je neúplné, tedy je vadné.

 • „… mám uvedeny záloha ve výši za 2 osoby. To zavinilo chybu ve výpočtu konečné částky.“

Mýlíte se. Už jsem Vám to přece napsal: výše předepsaných záloh nemá žádnou souvislost s výsledkem vyúčtování služeb. Ve vyúčtování se žádné předepsané zálohy nevyskytují, ani se k nim nesmí přihlížet.

Justitianus

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 4. Duben 2024 - 13:59

Justine Vy to nechápete. Zkusím po lopatě :-) Shromáždění rozhodlo, že na osobu se bude hradit společná elektřina 10,– Kč měsíčně. Protože jsme byly dva, hradili jsme zálohu 20,– Kč měsíčně. Když jsem nahlásila změnu – 1 osobu, všechny zálohy mi uvedli v polovičních částkách, jen zálohu na elektřinu nechali ve výši 20,– tj. na dvě osoby a nechtějí to změnit. Prostě truc od předsedy, blbečka. Mám k tomu korespondenci přes DS s uvedením 67/213 a §, že toto zvýšení na jednu osobu neakceptuji, protože všem v dome je záloha na el. uváděná 10,– na osobu. Přesně, nemůže si to hlupák svévolně změnit !!!!!!!!! Muselo by to shromáždění a to u všech. Takže v tomto je vyúčtování špatně vypočteno, když mi za 3 měs. uvádějí předpis záloh 60,– místo 30,– Za tím si stojím.

Vložil Justitianus, 4. Duben 2024 - 14:49
 • „Takže v tomto je vyúčtování špatně vypočteno, když mi za 3 měs. uvádějí předpis záloh 60,– místo 30,– Za tím si stojím.“

Je mi naprosto jedno za čím si stojíte.

Nechápete, že předpis záloh na službu nemá nic společného s vyúčtováním služby. Napsal jsem Vám to už dvakrát ! Toto je potřetí. Kterému slovu, nebo kterému písmenu z toho nerozumíte?

Vzhledem k tomu, že zde řešíte částku zálohy ve výši 120 Kč za rok: Soudím, že nemáte co dělat. V této diskusi končím. Mějte se pěkně.

Justitianus

Vložil Petr, 4. Duben 2024 - 15:28

Se zálohami za služby domu se to má tak jako i s jinými zálohami. Ať už jde o služby sjednané společně za dům (vodné a stočné, osvětlení domu, úklid, odvoz odpadků, výtah) nebo o služby sjednané individuálně za byt (elektřina, plyn).

Pokud máte vyšší zálohy než spotřebu (podíl za celý dům) tak musíte mít ve vyúčtování přeplatek. Pokud máte nižší zálohy než spotřebu, tak máte ve vyúčtování nedoplatek.

Co na tom nechápete ? A je jedno zda jde o drobnou či vyšší částku. Jde o jednoduché počty a pochopení že vyúčtování = rozdíl „náklady vers. zálohy“.

Ani jsem ze všech vašich příspěvků nezaregistroval, zda máte vyúčtování dle vyhlášek a zákonů, tedy:

„počet jednotek v množství“ a „finanční náklady v Kč“

a to

 • jednak „za dům“
 • a jednak „za byt“.

Proč jste do toho pletla počet dcer, to už vůbec nechápu.

Ani jsem ze všech vašich příspěvků nezaregistroval, zda jste obdržela vyúčtování dle vyhlášek a zákonů, tedy

„počet jednotek v množství“ a „finanční náklady v Kč“

a to

 • jednak „za dům“
 • a jednak „za byt“.

Proč jste do toho pletla počet dcer, to už vůbec nechápu.

Vyúčtování přepište na velký papír (přeházejte sloupky jak vám vyhovuje) a popište je jak rozumíte jejich obsahu (dole ve vysvětlivkách) a popřemýšlejte snaživě jako Vlasta Burian ve filmu „Lelíček“ (ve scéně s hercem Richterem coby vrchním). Je to na youtube od 7:14 min a dost legrace vč. Ludolfova čísla a čtvercem nad přeponou a „díky zapraveno“.

Vložil asi mě klepne (bez ověření), 4. Duben 2024 - 15:23

Justine ty neznáš 269/2015 § 3? Já už jo, to je upozornění Isty, která dělá výpočet, když máme spotřební složku 70 % To je chyba jak hrom a důvod to buď napravit nebo odmítnout uhradit pro rozpor s vyhláškou. § 3

Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce (1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 40 % až 60 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb podle klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 k této vyhlášce; takto určenou základní složku může následně snížit či zvýšit až o 10 procentních bodů. Rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pro dané zúčtovací období pouze jednou. U všech příjemců služeb je vždy v základní složce rozúčtována na 1 m2 započitatelné podlahové plochy stejná částka.

Vložil SaraS (bez ověření), 5. Duben 2024 - 11:35

Rozúčtování nákladů je za rok 2023. V tomto období platilo, že základní složka nákladů na vytápění může být v rozsahu 30% – 50%. Spotřební složka tak mohl být 70%. To, co cituje platí od 1.1.2024, tedy pro rozúčtování za rok 2024.

Vložil určitě (bez ověření), 25. Duben 2024 - 4:58

269/2015 tabulka 6

Procentní hodnota základní složky Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, určeného podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, a to tak, že bude

 1. pro hodnotu Uem nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 %,
 2. pro hodnotu Uem vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 %,
 3. pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota Uem známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 %.
Vložil asi mě klepne (bez ověření), 4. Duben 2024 - 7:15

Já vlastně můžu být vděčná, že se dcery vzdaly dědictví, to bych měla 6 vyúčtování a psala to ještě za ně :-))))))))

Vložil Justitianus, 4. Duben 2024 - 11:17
 • „Já vlastně můžu být vděčná, že se dcery vzdaly dědictví, to bych měla 6 vyúčtování …“

Nechlubte se zde tím, že neznáte zákon. To Vás neomlouvá.


Spoluvlastníci jednotky se považují za jednu osobu a navenek vystupují jako jedna osoba.

Podle 2012/89/§1185/2 platí, že spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

Z uvedeného plyne, že SVJ se vždy obrací na (jediného) společného zástupce spoluvlastníků, a to i v záležitostech týkajících se služeb spojených s užíváním bytů.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".