Vložil Vítek (bez ověření), 25. Leden 2015 - 17:57

Pane lake,

řešení otázky, zda lze technické zhodnocení v SVJ zahrnout pod „správu domu“ podle ustanovení ZOVB, je odlišná záležitost, než posuzování technického zhodnocení zhlediska zdanění podle zákona o daních z příjmů.

Zhlediska daňového je to jiná záležitost. Zákon o daních z příjmů sám v definici o technickém zhodnocení v § 33 uvádí „Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí …“. V tomto smyslu jsou i Vámi citované judikáty, které řeší daňovou uznatelnost nákladů a navíc se ani netýkají SVJ, nýbrž podnikatelských subjektů vždy ve sporu s FÚ. Kromě toho SVJ jako právnická osoba zpravidla neprovádí technické zhodnocení svého majetku, nýbrž technické zhodnocení domu zpravidla majetku vlastníků, a účtovat náklady vynaložené na cizí majetek jako své daňově zdanitelné náklady ani nemůže. Z hlediska daňového je u SVJ tedy fakticky jedno, zda SVJ rozliší technické zhodnocení budovy od ostatních oprav.

I když předmětnou část uvedeného judikátu bagatelizujete, její význam je značný. Zda zateplení patří pod „správu domu“ (jak sám určitě víte) rozhoduje např. o tom, kdo může o zateplení rozhodovat (zda shromáždění SVJ nebo vlastníci mezi sebou) a jakými hlasovacími kvóry se má rozhodnout. Toho si museli být soudci vědomi, když se v odůvodnění podrobně zabývali předmětnými ustanovením ZoVB a jejich výkladem, i když předmětem sporu byla povinnost podílet se na nákladech podle spoluvlastnických podílů.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.