Problémy NOZ: §1208

Vložil lake, 5. Říjen 2013 - 4:35 ::

Část o bytovém vlastnictví byla vsazena do NOZ dodatečně a je to na ní velmi vidět: je nesystematická, obsahuje nejasnosti.

Budu se zabývat jednou ze základních záležitostí – prohlášením vlastníka a jeho pozdější změnou. Tutéž věcí upravují dvě ustanovení NOZ: 1169 a § 1208.

89/2012 Sb. § 1208
Do působnosti shromáždění patří
a) změna stanov,
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, (…)

Podle znění § 1208 by se tedy zdálo, že změna prohlášení je v kompetenci shromáždění: vlastníci se sejdou a odhlasují si (prostou většinou???) změnu tohoto základního dokumentu. Skutečnost je ovšem jiná. Podle ustanovení § 1169 musí probíhat změna prohlášení jiným způsobem:

89/2012 Sb. § 1169 Změna prohlášení
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

Z uvedeného je zřejmé, že ke změně prohlášení nepostačí hlasování na shromáždění, nýbrž je nutná soukromoprávní PÍSEMNÁ dohoda VŠECH dotčených, která je následně potvrzena PÍSEMNÝM hlasováním prosté či kvalifikované většiny všech vlastníků (a pokud vzniklo společenství(2012), dojde k tomu na shromáždění).

V právním státě bychom nemuseli o této věci vůbec dumat. Jenomže české soudy již prokázaly, že dovedou poplést i to, co se poplést vůbec nedá: osmnáct let po přijetí ZoVB došlo k soudnímu vyvlastnění oken majitele bytu bez právního důvodu. Krajský soud i Ústavní soud judikovaly, že prohlášení vlastníka je možno změnit v části definující jednotky pouhým hlasováním většiny podle § 11 odst. 4 ZoVB (!!!). Senáty si spletly § 4 ZoVB s § 11 ZoVB. Popsal jsem tento neuvěřitelný případ odepření spravedlnosti zde: http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu.

Obávám se, že soudci od roku 2012 nezmoudřeli a že nás čekají podobné soudní kotrmelce, až si kterýsi senát obdobně splete § 1169 s § 1208 NOZ a bude tvrdit, že změna prohlášení, „odhlasovaná“ nadpoloviční většinou přítomných na shromáždění, je platná i bez souhlasu toho, koho se týká.

Bohužel nejasný NOZ se svým dvojkolejným textem takovému budoucímu omylu nahrává.

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.