Dušan

TypTitulekAutorOdpovědíPoslední
přípěvekVznik SVJ-příprava Cenek361r 17t
přípěveknovela NOZ JaVa11r 39t
přípěvekPlatné znění dotčených částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 311/2013 Sb. s vyznačením navrhovaných změn Dušan111r 44t
přípěvekKomentář VS Praha k judikátu 7 Cmo 315/2015 Dušan832r 12t
přípěvekJsou tato ustanovení stanov v pořádku? Nikola Scuka122r 12t
přípěvekCo si reálně počít s nekonečným dlouhodobým proudem neplatných rozhodnutí shromáždění SVJ 2000 Anonymous72r 12t
přípěvekPokyny ČÚZK č. 44 čl. 3 odst. 1.1.2 lake172r 12t
přípěvekzaložení SVJ 2014 - návrh na vklad do veřejného rejstříku Anonymous42r 12t
přípěvekRozdíl mezi jednotkou(1994) a jednotkou(2012) lake222r 12t
přípěvekJak založit SVJ po 1.1.2014 Anonymous182r 12t
přípěvekZoSL - §13 Monna132r 12t
přípěvekZúčtování záloh za rok 2013 Anonymous122r 12t
přípěvekpodmínky SVJ LILI142r 12t
přípěvekVyjádření MF ke zdaňování příjmů plynoucích ze společných částí domu Dušan172r 12t
přípěvekNařízení vlády 366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím Dušan32r 12t
přípěvekPodpora teorie, že splácení úvěru SVJ nepřechází na nového vlastníka jen pro info612r 12t
přípěvekDlouhodobé zálohy FO Anonymous262r 12t
přípěvekRozúčtování podle počtu osob dle NOZ - vlastník nebytového prostoru / skladu Pitrs82r 12t
přípěvekNezvolení nového výboru ani pověřeného vlastníka Anonymous32r 12t
přípěvekStávající SVJ se snad budou řídit ZoVB, píše koncipientka Brosková Pavel102r 12t
přípěvekNOZ §1198 a §§ 1202 a 1203 - Mgr. Holub Dušan92r 12t
přípěvekKoupě dvou bytových jednotek a přerozdělení bytů Anonymous72r 12t
přípěvekÚčinnost NOZ? Pavel52r 12t
přípěvekOn-line poptávkový systém na srovnání úvěrů Dušan12r 12t
přípěvekNOZ, retroaktivita, lži a peníze lake292r 12t