založení SVJ 2014 - návrh na vklad do veřejného rejstříku

Vložil Jakub (bez ověření), 4. Únor 2014 - 13:14 ::

Dobrý den,

minulý týden jsme založili SVJ dle nové legislativy – podle §24 zák.č. 311/2013. Notářským zápisem došlo ke schválení stanov a zvolení členů výboru.

Nepodařilo se mi dohledat, jaké veškeré doklady je potřeba doložit pro podání návrhu na zápis SVJ do veřejného rejstříku. Podle dohledatelných čánků jedné právní kanceláře podrobná úprava zatím chybí.

Doporučuje se postupovat podle dosavadní úpravy a předložit:

  • podání návrhu na „inteligentním formuláři“ (www.justice.cz)
  • dva stejnopisy notářského zápisu obahující schválené stanovy
  • zápis z 1. schůze výboru společenství (k osvědčení volby předsedy/místop­ředsedy výboru)
  • ode všech členů výboru doložení čestného prohlášení o bezúhonnosti, souhlasu se zápisem a podpisového vzoru
  • doklad o oprávnění užívat sídlo společenství (souhlas vlastníka jedné jednotky)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí domu
  • zaplacení poplatku za zápis do rejstříku ve výši 6000 Kč

Pokud je zde někdo, kdo s tím má zkušenosti – mohl bych poprosit o radu, zda je to všechno?

Předem děkuji.

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Dušan, 4. Únor 2014 - 20:47

Jakube,

můžete prosím uvést, který případ z níže uvedených u Vás nastal?

  1. spoluvlastnický podíl družstva se snížil na méně než jednu polovinu až v lednu 2014 (tj. po dni nabytí účinnosti zákona č.311/2013)
  2. spoluvlastnický podíl družstva se snížil na méně než jednu polovinu před r. 2014 (tj. přede dnem nabytí účinnosti zákona č.311/2013)

V nedávné diskusi totiž zazněl názor, že družstva se v případě uvedeném v bodě 2) brání založení vzniku SVJ dle § 24 zákona č.311/2013 s odůvodněním, že se na tento případ uvedený § 24 nevztahuje.

Vložil Kuba (bez ověření), 4. Únor 2014 - 22:31

U nás nastal případ 2), podíl byl ale vyšší než 1/4, takže před 1.1.2014 SVJ nevzniklo.

V zákoně je skutečně mezera v §24 (2), pokud byl podíl družstva 25–50% už před koncem roku 2013. Družstva se tomu bránit mohou a skutečně by musel rozhodnout soud, pokud by družstvo ustavující shromáždění nesvolalo a rozporovalo by, pokud by shromáždění svolal jiný vlastník. V našem případě proti takovému založení SVJ odpor nebyl. Předpokládám, že to bude brzy řešeno technickou novelou. Je třeba si uvědomit, že zákon 311/2013 vyšel až 4.10.2013.

Vložil Jan II (bez ověření), 4. Únor 2014 - 18:37

návrh na formuláří justice s ověřeným podpisem žadatele. Jeden stejnopis notářského zápisu. Zápis ze shromáždění, kde se konaly volby včetně prezenční listiny v originále nebo ověřené kopii. Dodatečně chtěl soud stanovy v .pdf na CD nosiči, ale u dalších případů už to zase nechtěl.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".