Komentář VS Praha k judikátu 7 Cmo 315/2015

Vložil Dušan, 5. Leden 2017 - 16:11 ::

Na komentář k judikátu 7 Cmo 315/2015 tu už byl uveden odkaz na web. portal ulozto v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…dnotek-a-noz#…-

Já ho nyní připojuji přímo k tomuto příspěvku. Aby zde mohl být vložen, musel jsem ho rozdělit do dvou souborů, v prvním souboru je strana 1 a 2, v druhém souboru starana 3 a 4.

PřílohaVelikost
7 Cmo 315_2015 str 3 a 4.doc551 KB
7 Cmo 315_2015 str 1 a 2.doc636 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastiks, 6. Leden 2017 - 18:19

  … se projevuje ve snaze omezit poskytování informací a bazíruje se na tisku všem pro možnost zveřejnění na vývěsce (což se mi podařilo prosadit pro bank.výpis a info o platbách faktur), a to přesto že to do té doby nikoho jiného nezajímalo.

  Tak se nyní řeší schválení nákupu toneru pro tisk informací na soukromé tiskárně (DPP na 34 hodin tisku !!?), protože „oni“ přece nemají PC kde by se tisknout nemuselo, a s PC pracovat (např.ve veřejné knihovně) neumí, a t.d.

  Prostě místo vymýšlení jak by to jít mohlo jednodušeji, tak se vymýšlí jak to co nejlépe zproblematizovat, prostě jde o snahu o potlačení práva vlastníka na informace.

  Informace k jednotlivým bodům jednání před shromážděním (ač dle NOZ je povinnost) jsem neobdržel (stejně tak jako i na jednání), přesto s podporou ovčanů bylo schváleno.

  Co si o toho mohou slibovat, než že s podporou zákonných prostředků budu tedy problém řešit „mimo“ SVJ, stejně tak jako jsem již několikrát učinil.

  Kdo chce kam, pomožme mu tam.

  Vložil Kubík (bez ověření), 6. Leden 2017 - 18:01

  V diskusi někteří hodnotí vrácení rozhodnutí MS k dalšímu řízení. VS dospěl k závěru, že Magdino odvolání je důvodné, ale že nejsou všechny odvolací důvody uvedené Magdou relevantní. To vypadá na první pohled, že Magda s odvoláním uspěla, její odvolání VS nezamítl, naopak vrátil rozhodnutí MS k dalšímu řízení.

  Domnívám se ale, že opak je pravdou. Ve svém odůvodnění VS soud odmítl hlavní Magdin odvolací důvod, tj. že se jejich SVJ vzniklé polde ZoVB má dále řídit tímto zákonem a nedopadá ne něj bytové spoluvlastnictví NOZ. O to šlo Magdě především a je jasné, že v této otázce už VS svůj názor nezmění, pokud bude po dalším odvolání znovu spor projednávat. S tím ale Magda počítala a asi by jí více vyhovovalo, kdyby její odvolání VS zamítl už nyní a ona se mohla proti němu odvolat.

  Teď se namísto toho vrací spor k MS a není vůbec jisté, že Magda spor prohraje. Uvedla totiž kromě uvedeného hlavního důvodu ještě další např. usnášeníschopnost. Pokud v dalším řízení soud uzná Magdě právo přehlasovaného vlastníka i důležitý důvod, bude se dokazováním posuzovat Magdou uvedená usnášeníschopnost. A zde může soud klidně dojít k závěru, že nebyla-li zjišťováná před každým hlasováním usnášeníschopnost, nemůže SVJ prokázat, že bylo shromáždění v době hlasování usnášeníschopné (jak se stalo už v jiném soudním sporu) a Magda může spor vyhrát.

  Nevím ovšem, zda by byla Magda s takovým výsledkem spokojena, protože se domnívám, že jí více záleží na potvrzení správnosti jejího názoru, že se stará SVJ neřídí bytovým spoluvlastnictvím NOZ. V případě, že vyhraje soud z jiného důvodu, ztratí Magda šanci se odvolat a tím zvrátit názor VS vyslovený v odůvodnění, že se stará SVJ řídí dle bytového spoluvlastnictví NOZ. To by překazilo její snahu dotáhnout rozhodnutí o této otázce v tomto soudním sporu až k ÚS.

  Pokud se Magdo pletu ve své úvaze, tak mě prosím opravte.

  Vložil cle (bez ověření), 6. Leden 2017 - 18:45

  Tak i strana, které soud vyhoví, se může odvolat ;-p

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 19:34

  No tak to právě nejde. Můžete se odvolat pouze proti rozhodnutí, případně proti nákladech řízení, ale nemůžete se odvolat proti odůvodnění. VS vlastně naše odvolání potvrdil a věc vrátil zpět. Takže nás čeká další kolečko.

  Magda

  Vložil a66 (bez ověření), 16. Leden 2017 - 8:23

  Zašlete mi svoji E-MAIL adresu na moji TMP-EMAIL adresu zovb@email.cz.

  Zašlu Vám rozsudky z VS Olomouce a dovolání k NS ČR. Četl jsem Vaše dovolání. Váš advokát zdaleka nevyčerpal veškerou argumentaci, kterou Listina a Úmluva nabízí.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 18:12

  Kubíku je to přesně tak jak píšete. Není k tomu co dodat. Vidím to úplně stejně.

  Magda

  Vložil Chris (bez ověření), 6. Leden 2017 - 2:13

  Co jsem pochopil, tak uvedený rouzsudek byl zrušen, neboť puvodní soud se žalobou neměl ani zabývat, neboť ten kdo odejde ze shromáždění a hlasování se nezúčastnil, nebo se ho nezúčastní se nemůže dovolávat práva přehlasovaného vlastníka 

  tímto se puvodní soud nezabýval.

  Další podmínka důležitého důvodu dle § 1209 NOZ je pak zcela již bezpředmětná.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 7:59

  Tak to jste pochopil špatně. Pokud by VS dovodil, že nejsem přehlasovaný vlastník a tudíž nejsem aktivně legitimovaná k podání žaloby, pak by žalobu zamítl sám. Soud pouze vrátil věc zpět, aby proběhlo dokazování.

  Jenom doufám, že nebudu muset jít až k US, aby soudy pochopily, že pokud vlastník odejde z hlasování, aby snížil kvorum (i když důvod je vlastně jedno) je přehlasovaným vlastníkem. To bychom opravdu byli v Kocourkově.

  Rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 1423/2009, ze dne 25.5.2011 „Podle názoru dovolacího soudu nelze možnost napadnout rozhodnutí shromáždění vlastníků v důležité záležitosti přehlasovaným vlastníkem jednotky návrhem u soudu ve smyslu § 11 odst. 3 věta třetí ZVB vykládat tak, že toto právo má pouze vlastník jednotky, který byl při hlasování shromáždění vlastníků jednotek přítomen. Dovolací soud se v této souvislosti přiklání k názoru, podle kterého z možnosti podat návrh na přezkum rozhodnutí v důležité záležitosti není bez dalšího vyloučen vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí.

  Ale možné je všechno, možná jsem tím odchodem hlasovala PRO :-).

  Magda

  Vložil janica, 6. Leden 2017 - 9:40

  Pokud někdo odejde v průběhu shromáždění, tak zapisovatelka napíše, že odešla paní Nováková a tím je o jeden hlas méně, když se hlasuje o dalších bodech programu. Je pravda, že když je nás 30, že si to pohlídáme a taky nám vlastníci řeknou, že musí odejít. Při větším počtu vlastníků by to mělo být taky ošetřeno nějakým způsobem. U nás taky hlasují proti, třebas úvěr ve výši 3 miliónů neodsouhlasili nebo několik vlastníků bylo proti opravě elektroinstalace. Snažíme se vyslechnout argumenty a vzájemně spolu komunikujeme.

  Vložil TN (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:10

  Janico, takto to funguje ve slušných SVJ.

  V neslušných SVJ se odchozí vlastníci neodečítají třeba i proto, že se žádný zápis ze schůze nedělá (vesměs SVJ ovládaná SBD). Samozřejmě za všechny body programu vždy a za všech okolností hlasuje 100 % přítomných (PRO hlasuje i ten, co na protest odešel, aby snížil kvórum na 49 %).

  Vložil MMM (bez ověření), 6. Leden 2017 - 15:40

  Neslušná, kde se manipuluje kvórum, jsou i SVJ bez SBD

  Neschopnost poradit si jinak, rezignace na hledání způsobu, jak by to šlo jinak (někdy se ví, že to jinak určitou dobu chodilo, ale lidi ukolébalo, že věci fungovaly, jindy je zneaktivní, že se cítí bezmocní věci změnit, je věc vyskytující se všeobecně…

  Někde to ne/funguje solidně i při SBD, někde to ne/funguje i bez SBD…

  Bohužel.

  Vložil asi tak (bez ověření), 6. Leden 2017 - 10:08

  Zmiňovaní vlastníci jsou patrně nejpovolanější znalci stavu elektroinstalace a současných norem. To je exemplární příklad blbosti lidské. Ale u nás je to stejné. Řešíme to tak, že to něco, cokoliv, musí vyhovovat současným normám a prostě se to předělá. Je to napsané v revizní zprávě a basta. Jinak bychom se nikam neposunuli. Ať se dotyčný „znalec“, co s tím nesouhlasí, soudí, když nemá nic jiného na práci. Ať prokazuje, že má pravdu.

  Vložil F (bez ověření), 6. Leden 2017 - 18:51

  1. v SVJ se nepotulují firmy kdy revizi se spoustou závad sepíše synek (bratranec) majitele firmy, která vám to přijde „levně“ opravit, často závady, které při nejrůznějších divokých rekonstrukcích v bytech (jader) sami způsobily ?

  2. lidé z osvědčením vyhl.50/1972 Sb. s alespoň §6 , že v domě nežijí, či nemají třeba v rodině někoho ?

  3. to něco, cokoliv, současným normám vyhovuje ?
   — už máte např. bezbarierový přístup a řádně odstavená vozidla ? 4. viděl jste někdy rozvadeč v přízemí po rekonstrukcích bytových jader ve vyšších podlažích ?

  5. víte že k velmi výraznému prodloužení životnosti elektroinstlace v Al. stačí 1× za 15 roků šroubovák ?

  6. jak předěláte ubastlenou instalaci „proti všem normám“ v bytech, jestliže její požár ohrozí váš váš majetek ?

  7. jak si ohlídáte, že do rozvaděčů vám lezou nejméně tři cizí subjekty, které mohou mít zájem na vašich potížích – objednávkách oprav ?

  Vložil ik (bez ověření), 8. Leden 2017 - 19:43

  Nevím proč nick „asi tak“ a „xyz“ mají mínusy a nick „Z“ plusy. Nějak nechápu myšlení některých vlastníků, kteří zde mínují logická řešení pro danou situaci. Jestli při pravidelně se opakujících revizích osoba, která ji provádí do zprávy napíše závady a dá ve zprávě dobu na odstranění závady,navíc je v revizní zprávě napsáno, že nebudou-li závady odstraněny do příští revize tak bude následovat finanční postih tak bych, byla-li bych ve výboru, jež zastupuje ostatní vlastníky, závady nechala odstranit. Tečka. Přesahovala-li by výše opravy povolený limit se kterým může výbor disponovat bez souhlasu ostatních vlastníků, tak bych to projednala na svolaném shromáždění, a upozornila bych ty, kdož nesouhlasí, že případné sankce budou dány k náhradě jim do vyúčtování a to bych nechala zapsat do zápisu. Do zápisu bych samozřejmě jmenovitě uvedla ty, kdo opravu zablokovaly. Ať se soudí, jestli se jim to nebude líbit. A kecy o tom, že revize si zadává výbor u kamarádů neberu. Prostě revize jsou povinné, osoba provádějící revizi má na to štepl a odpovídá za to, co do zprávy napsala. Chtěla bych vidět jak ve firmách nerespektují revizní zprávy, u nás v práci např. hasiči uvedli do zápisu, že vadí kytky na chodbách (nevím proč?) a tak se všechny zlikvidovali. Teď je to tam smutné, ale nikdo si nedovolil protestovat, že to neudělá, že je to blbost.

  Vložil F (bez ověření), 9. Leden 2017 - 7:58

  a finanční postih … Dejte si na chodby třeba veselé krávy, pane dotore, třeba to majiteli objektu nebude vadit. Pokud potřebujete něco jmenovitě uvádět do zápisu, zapište tam v přítmí své pronajaté kanceláře osobní odpovědnost za letitě nekoretní stav registrace členů výboru SVJ, samozřejmě s osobní odpovědností k náhradě případné sankce vyměřené soudem SVJ. Pokud jde o revizní závady, vždy bych se jako řádný hospodář zajímal, jak vznikly, kdo eventuelně si práce jimiž závady vznikly objednal (provedl), a zda není vhodné dotyčné vlastníky vyzvat, aby si opravu provedli sami (např. dotažení sporákové hadice), kterou dodavetelská firma nedotáhla. Rozhodně bych si nevymýšlel pro kamarády opravy, které vykáží na byty, které ve skutečnosti ani nenavštívili. Jo a napiště prosím, který revizní technik vašemu SVJ vyhrožuje finančním postihem. To by mne opravdu zajímalo.

  Vložil asi tak (bez ověření), 8. Leden 2017 - 19:53

  Z toho si ik nic nedělete, to tady patří ke koloritu. Tady jsou takoví přispívatelé, to neřešte. A už vás minusují, protože nesdílíte jejich názor.

  Vložil xyz (bez ověření), 6. Leden 2017 - 16:33

  „Řešíme to tak, že to něco, cokoliv, musí vyhovovat současným normám a prostě se to předělá.“ Tak to by se v první řadě měli zbavit Vás. Veškerá revidovaná zařízení se totiž posuzují podle norem platných v té určité době, kdy vznikala.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 9:44

  Janico, zde není spor o tom, zda jsem odešla. Odešlo nás víc a nahlásili jsme že odcházíme. Vše je uvedeno v notářském zápise. Spor je o tom, zda jsem přehlasovaný vlastník, když ze shromáždění odejdu. Naši statutáři říkají že nikoli a VS si tím také není jistý. MS se tím nezabýval neboť měl za to, že přehlasovaná jsem již z podstaty věci, odchodu před hlasováním.

  Magda

  Vložil F (bez ověření), 7. Leden 2017 - 3:42

  Vážená Magdo, máte brilantní úsudky. Škoda že již zde není k vidění Lake. Zaujal mne ten notářský zápis. Nechci naléhat na jeho zpřístupnění, ale jen se táži, už jej máte (SVJ) také ve stejném rozsahu na rejsříku, tedy znalcům vašeho IČ či jiné identifikace dostupný ? Kdo a proč rozhodl, že jednání bude za účasti notáře ? Bylo patrné z pozvánky, že budete jednat před notářem ?

  Vložil Kubík (bez ověření), 6. Leden 2017 - 13:16

  Magdo, napsala jste:

  „MS se tím nezabýval neboť měl za to, že přehlasovaná jsem již z podstaty věci, odchodu před hlasováním.“

  To není pravda. MS se tím nezabýval tím, zda jste přehlasovaný vlastník proto, protože to posuzoval nesprávně podle § 258 „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“ Jak vidíte, podle tohoto textu není "přehlasovanost“ pro podání žaloby nutná. Teprve nyní po vrácení jeho rozhodnutí VS se tím bude muset MS zabývat a rozhdonout podle dokazování, zda jste přehlasovaným vlastníkem.

  Vložil TN (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:15

  Magdo, na jednom školení od lektora zaznělo, že v SVJ nelze podávat žalobu podle § 258, jelikož SVJ má speciální paragraf § 1209.

  Jak se k tomu postavili ve vašem řízení? Lze podávat žaloby podle § 258 nebo nelze?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:59

  TN, nevím, zda podávat žalobu, ale názor VS je, že aktivní legitimaci je nutné řešit dle § 1209. Jelikož jeho názor je, že stará SVJ se řídí NOZ (oddílem o byt. spol.), je to celkem pochopitelné.

  Magda

  Vložil 3 000 000 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 9:56

  Tragédie právního řádu (spíše neřádu) je v tom, že v zákoně se přehlasovaný vlastník vyskytuje a nakonec v té veškeré hierarchii nikdo neví, kdo to vlastně je. Neví to ani zákonodárce, protože to nedefinoval, neví to soudce, tak kdo to tedy ví. Když vlastník chce, aby to někdo definoval, tak aby platil jak mourovatý. To je tragedie státu, který si říká právní.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 10:11

  Ačkoli nemám dobré mínění o legislativcích, tak toto přeci není problém zákona. Zákon nemůže upravit a vysvětlit vše. A už vůbec ne naprosto zřejmé a logické věci. Pokud soudci používají hlavu, tak mohou dojít k jedinému. Totiž že přehlasovaný vlastník je ten vlastník, který nehlasuje PRO. To je opravdu jediný možný výklad. Jakýkoli jiný výklad, který mě napadá je nesmysl. Možná mě ale něco nenapadlo a dozvím se argument, proč vlastník, který nehlasuje PRO není přehlasován. Pak si posypu hlavu popelem, že mě to samotnou nenapadlo :-).

  Zatím to vypadá, že ten kdo v tom dělá ještě větší guláš než to je jsou soudci, kteří o tom zkrátka moc přemýšlet nechtějí.

  Magda

  Vložil Kubík (bez ověření), 6. Leden 2017 - 13:27

  Magdo napsala jste:

  „Zatím to vypadá, že ten kdo v tom dělá ještě větší guláš než to je jsou soudci, kteří o tom zkrátka moc přemýšlet nechtějí.“

  Guláš v tom ale nedělá VS, nýbrž MS, kterého se zastáváte. MS neposuzoval ve svém rozhodnutí, zda jste přehlasovaným vlastníkem, akčkoli to podle § 1209 posoudil měl. Proto mu bylo rozhodnutí vráceno, aby to posoudil vč. důležité záležitosti. Zatím se MS ani VS nevyslovil, že nejste přehlasovaným vlastníkem, takže je jejich kritika předčasná.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:22

  Kubíku nezastávám se nikoho. Pouze konstatuji, jak to bylo. Nejspíš je chyba na straně MS. A to v obou mých sporech. V jednom se vůbec nezabýval aktivní legitimací a v druhém sporu se jí zabýval podle špatného §. Je také pravda, že jednou VS rozhodl o mé (ne)legitimaci a v druhém případě věc vrátil.

  Jenže to je proces, který normálnímu smrtelníkovi není znám. Ten spoléhá na to, že když nic jiného, tak proces soudce zná. Opak je velmi často pravdou.

  Magda

  Vložil anon. (bez ověření), 6. Leden 2017 - 8:07

  Vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil je pro, tedy souhlasí. Ať už odešel nebo vůbec nepřišel. To budu uplatňvoat u nás, to je zajímavé. A hned bude vše schválené, není pak co řešit.

  Vložil Koumak (bez ověření), 6. Leden 2017 - 10:48

  Vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil, se hlasovaní nezůčastnil, tj neni Pro, neni Proti, ani se nezdržel, určitě je nepřítomným vlastníkem.

  Je všechno možně, ale určitě není přehlasovaným vlastníkem.

  Vložil F (bez ověření), 6. Leden 2017 - 12:11

  Tedy v rozhodování per rollam stačí ty vlastníky, kteří by byli proti vynechat, vůbec je o nějakém hlasování ani neinformovat, a je vymalováno. To bude mimosoudních řešení. No bulvár bude mít o čem psát.

  Vložil Koumak (bez ověření), 6. Leden 2017 - 12:57

  Pokud prokážete, že jste uvedeného vlastníka vyzvaly k vyjadření, nebyla mu upřena možnost zastupování či vyjádřit se a nebo nebyly na střaně vlastníka vážné důvody hodného zřetele … což odchod ze schůze dle mého názoru není.

  Obávám se, že soudy by měli brát v potaz i tuto eventualitu. Možná by stál za úvahu názor, nepřítomný vlastník se vlastně zdržel svého hlasování … tj neprojevil svů názor

  Vložil F (bez ověření), 6. Leden 2017 - 13:59

  Ještě jednou Koumáku VÝKLAD jsem napsal.

  Já nejsem na straně zoufalců pokoušejících se o per rollam marast, abych např. mohl nahlédnout do písemností společenství, konkrétně do řádných zápisů z jednání shromáždění či výboru, a pokoušel se petičně napadnout zcela zjevné nekalé jednání advokáta. Já jsem v pozici poškozeného NOZ tím, že bych měl před soudem se zmuchlanou čepicí prokazovat, že jsem byl podveden a to ve lhůtě dvou měsíců nikoliv od okamžiku, když jsem to zjistil, ale od okamžiku když nějaké hlasování proběhlo a já u něj nebyl.

  Vložil Koumak (bez ověření), 6. Leden 2017 - 4:09

  Otázka přehlasovaného vlastníka od NOZ se trošku upravila.

  Uvědomujete si ( odhadem – co jsem tu našel ), že Magda je v těch rozjednaných neukončených soudních jednání bratru více jak za 100 litrů.

  (_._)

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 6. Leden 2017 - 9:29

  Vlastnictví (a tedy ani „právo“ v tomto Kocourově) není „pro žebráky“.
  O tom nakonec byla i novela OSŘ která zvýšila hranici „ceny sporu“ aby se prý „soudy nezahlcovaly“ což v překladu (podle zámyslu těch co hranici zvýšili) znamená následující
  Aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem.

  Jsem rád, že se najde někdo, kdo je ochoten nést kůži na tento bleší trh, kde si nechá „okopávat kotníky“ těmi, kteří jen kecají ale do sporu se svým panstvem
  placeným nyní většinou již správními psy → což platí pro mé SVJ: správní pes každou jednotlivou činnost, která byla předmětem činnosti stat-orgu rozparceloval a ocenil samostatně podle „principu proporcionality“ :) :) o kterém se žvatlá v Magdy-rozsudcích takže podtrženo sečteno kdysi nás stat-org přišel na 70-litrů ročně a nyní na 210 a to jsme jen začali :)
  by nikdy nešli. Právě proto, že jsou těmi blechami které na podobné soudní-kratochvíle nemají háky ani srdce (jen velkou hubu).
  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 8:06

  Koumáku, objevil jste Aneriku. Bingo!

  Bez právníků kamarádů by to stálo mnohem víc. Naše SVJ už vlastníkům za ty legrace vyúčtovalo 300tis – jenom za právníky.

  Pokud mi na ty spory chcete přidat, mohu vám zaslat účet.

  Magda

  Vložil Koumak (bez ověření), 6. Leden 2017 - 13:00

  Vážená Magdo,

  na jakou částku u Vás upravovaly kapitolu správa domu – položky soudní rízení – zastupování SVJ či o kolik se uvedená částka za poslední dobu ve Vašem SVJ zvedla.

  Děkuji

  Vložil Jsem rád, že nejsem soused Magdy (bez ověření), 6. Leden 2017 - 10:07

  Jsem rád, že nejsem soused Magdy. To bych musel platit stovky tisíc na právníky jen pro uspokojení jejího rozmaru.

  Vložil JaVa, 6. Leden 2017 - 11:07

  Já naopak lituji,že nebydlím v domě se sousedem typu paní Magdy.Raději ji,než stádo"tupých ovcí",které nezajímá co se děje s jejich majetkem a penězy.Nikdy nečetli stanovy svého SVJ,neví jaké zákony se vztahují na SVJ,nezajímá je nějaká účetní závěrka,předpis k rozúčtování služeb a spoří na cizí účet, aniž by věděli na co.
   JaVa

  Vložil Vlastiks, 6. Leden 2017 - 11:40

  Jsem tak jediná černá ovce ve stádu, proti arogantnímu Výboru, který nechápe že nejsem a nebudu jejich ovce.

  Ale nešť.

  Nepřátel se nelekejme, a na množství nehleďme.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 10:12

  Možná by stačilo se domluvit a dělat věci správně a po právu, nemyslíte.

  Magda

  Vložil ? (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:04

  Lepší se domluvit, ale současná situace tomu nenapomáhá, naopak se domnívám, že spoustě lidí teprve začne docházet, jak se věci -za jejich mlčenlivého souhlasu, založeného nejednou na neinformovanosti a naivní důvěře, že věci jsou, jako kdysi bývaly, že džungle není, čím se začíná stávat…

  Tam, kde jsou v této době, kdy je právní přítmí a někde až tma, ve vedení slušní kormidelníci, kteří domy provedou současnými vodami, není tak zle, ale lidi stárnou, je třeba, aby víc vlastníků se orientovalo a mělo vhled do potřeb správy spoluvlastnictví, aby měl kdo plynule převzít otěže

  • neboť vězte, če celosvětově je bydlení a životní prostor tou nejdůležitější věci! A taky nejlukrativnějším kšeftem!

  Tam, kde se do vedení propracovali lidé šmejdoidní,tam by mohla pomoct větší právní vyjasvěnost alespoň v podstatných vě­cech

  • a to vidíme třeba na Magdě3, že není

  Takže zaplať bůh, že se Magda3 občas o svoje úspěchy/neúspěchy na tomto fóru podělí.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Leden 2017 - 14:24

  proč lidé se nechtějí angažovat ve věci SVJ jsou odměny. Kdyby odměna za tuto činnost reflektovala mzdu v podobných profesích v komerční sféře , myslím , že zájemců by bylo dost… A troufnu si tvrdit, že výbor , který k tomu přistupuje systémem…no co , vždyť to stejně nikdo jiný nechce dělat , by se hodně a hodně zlepšil , kdyby se na jejich pozice drali noví a noví zájemci…a vlastníci si mohli vybírat, koho zvolí…

  Vložil ¨ (bez ověření), 6. Leden 2017 - 17:33

  VN, špičkový chirurg taky bere dost – dokonce by mohl brát ještě víc v zahraničí…

  Kolik opravdu špičkových statutářů existuje?-Zatím jich je velice poskrovnu…!

  650,– za 1 hod.? – Za 1 hod. čeho? – Kolik hodin má jaká činnost trvat?

  • Jaký je strop?-Nebude si vymýšlet práci pro práci-kontrolu mejlů od kohokoliv x hodin? – Kdo rozhodl-a na základě čeho stanovil manažerovi náplň práce a výši jeho platu? – Kdo toto stanoví pro konkrétního statutáře? – Kdo ho bude kontrolovat, případně sankcionovat?, když bude vlastně sám sebe ustanovovat, sám sebe hodnotit a bude mít v ruce páky, jak se nenechat suspendovat?

  Pro jak velké SVJ toto navrhujete-pro oněch 280 jednotek?

  VN- říkáte „a“, ale neříkáte zbytek abecedy…

  Řečené výše neznamená, že nemá být hledána cesta, jak kvalitní výkon orgánů ohodnotit.

  Páku trhu na tomto poli nelze v příštím desetiletí očekávat… myslím.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2017 - 15:20

  Je zcela jedno, kolik za to kdo dostane. Blbec zůstane blbcem, ať má zaplaceno, či nikoli.

  Řeknu Vám, v čem je problém. Problém je, pokud členové výboru mají pocit, že mohou vše a že jsou kápové. Kolik peněz takový člen výboru má mít, aby chápal, že nerozhoduje pouze o svém majetku, ale majetku společném. Opravdu si myslíte, že se členové výboru zaobírají správou domu na plný úvazek. Představte si 3člený výbor a 480 hodin práce na domě každý měsíc.

  Pokud výbor chce něco opravovat, včem je problém, aby tyto opravy rok dopředu avizoval na shromáždění a nechal si je schválit? Kolik času mu to zabere navíc, oproti tomu, když se na vlastníky vykašle.

  A jaký je problém v tom, uznat chybu, když někdo reklamuje a vyúčtování předělat?

  A kolik času by Vás stálo, rozeslat mejlem nabídky na opravy, aby je vlastníci měli před shromážděním? Tedy pokud nějaké nabídky existují.

  Všechny ty žvásty o chudácích ve výboru nejsou o chudácích, ale o neschopných a všehoschopných lidech. Navíc neslušných, arogantních a nekompetentních. A těch bude bohužel vždy většina.

  Dělala jsem předsedu výboru 10 let. Zabralo mi to cca 10 hodin měsíčně. Někdy víc, někdy méně. Plat nic moc, ale starala jsem se o svůj majetek. Víc mi vadilo, že to lidi nezajímá. Snažila jsem se je do toho naopak vtáhnout. Kdokoli přišel s nějakým návrhem, měl prostor. Pokud někdo měl dodavatele zařadili jsme ho do výběrového řízení. Když se kupovala nová vrata, jeden z členů výboru udělal nabídku 4 firem, posoudil jí a celé to rozeslal vlastníkům (samozřejmě se svým doporučením), aby si vlastníci mohli odsouhlasit dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Nikdo se na shromáždění nehádal. Pokud se něco schválilo, tak se to provedlo. Pokud ne, tak se nic nedělalo.

  Na tom pane vn není nic přeborného. Nemusíte na to být ani právník, ani managerem.

  Ale to se obávám moc lidem do krámu hodit nebude, že?

  Magda

  Vložil Jessica (bez ověření), 7. Leden 2017 - 0:17

  „Pokud se něco schválilo, tak se to provedlo.“

  Kolika procenty?

  Vložil pozorovatell (bez ověření), 6. Leden 2017 - 21:27

  Pokud jste dělala předsedu výboru a zabralo vám to cca 10 hodin měsíčně, tak jste neděla nic, pouze předsedu na papíře. Šíříte tady nemožné hovadiny, kvákáte, nic víc. Vůbec nevíte o čem to je a nesmyslně zobecňujete. Opravdu si myslíte, že vám nějaká firma dá nabídku rok dopředu s cenou, která bude platit až za rok? Možná jednou omylem ano, pak se na vás vyprdne. Žádná firma není zvědavá čekat rok nebo i víc na to, až se členové společentví ráčí pro něco rozhodnout a ráčili si jí možná za rok vybrat. Vy jste takový všehoschopný přeseda teoretik.

  Vložil Hroch (bez ověření), 6. Leden 2017 - 22:15

  asi další manažer na obzoru

  Vložil jejda (bez ověření), 6. Leden 2017 - 22:09

  Jsem člen výboru. Setkáváme se jednou za čtvrt roku. Dům opravují opraváři, smlouvy s dodavateli služeb jsou podepsány. Je nás 5, dům má 100 bytů a kontrolu dodávaných služeb provádí každý vlastník. Pokud je nějaký problém napíše nám a my to vyřídíme. Práce ve výboru mi nezabere ani 10 hodin měsíčně. Nejvíc zabere příprava shromáždění. O poptávání firem a opravy se střídáme. Platíme jednoho spoluvlastníka, který je v důchodu a stará se o údržbu domu a zahradnické práce. Ten také většinou přebírá menší opravy. Větší opravy jsou zajištěny placeným stavebním dozorem.

  Nechci Vám do toho fušovat, ale asi by to chtělo lepší organizaci práce.

  Vložil ú (bez ověření), 6. Leden 2017 - 22:17

  Mohl byste, prosím, pro doplnění si obrazu napsat, jak finančně ohodnocujete výbor? A na kolik vás vyjde údržba domu spoluvlastníkem? – na DPP,nebo jinak? – Chápu správně, že správu si děláte sami? Nebo účetnictví a správu máte outsorsované?- Díky předem za odpověď

  Vložil jejda (bez ověření), 6. Leden 2017 - 22:29

  Každý člen výboru 2.000,–/měsíc včetně odvodů, údržba 4.000,–/měsíc (DPP), účetnictví 7.000,–/měsíc. Vše něco málo přes 20tis měsíčně a cca 200,–Kč za byt/měsíc.

  Vložil xyz (bez ověření), 7. Leden 2017 - 7:48

  „Účetnictví 7.000,–/měsíc“? Prosím Vás za jaký počet účetních operací platíte 84 000 Kč ročně? Jen pro upřesnění, ptám se pouze na věci čistě „účetní“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".