Úvod do zdaňování orgánů SVJ od 2012

Vložil Pavel, 6. Leden 2012 - 2:01 ::

Od roku 2012 dochází ke změně zdaňování orgánů SVJ.

Orgán SVJ může být jednočlenný nebo kolektivní:

a)jednočlenným orgánem je zejména pověřený vlastník, revizor atd.

b)kolektivním orgánem je zejména výbor, kontrolní komise atd.

1)Sociální daň se u jednočlenného orgánu neuplatňuje, protože jednočlenné orgány nejsou vyjmenovány v § 5/a zákona č. 187/2006 Sb.

U kolektivních orgánů SVJ se sociální daň uplatní pokud v měsíci dosáhne odměna alespoň 2 500 Kč (§ 5/a/18 zákona č. 187/2006 Sb.). Sociální daň je ve výši 25% SVJ a 6,5% člen orgánu.

2)Zdravotní daň se podle § 5/a zákona 48/1997 Sb. uplatní u jednočlenných i kolektivních orgánů. Její výše činí 9% SVJ a 4,5% člen orgánu či jednočlenný orgán.

3)Daň z příjmů

Superhrubá mzda má být zrušena snad až od roku 2014 a tak se hrubá odměna navýší o část sociální a zdravotní daně a vytvoří se základ daně (§ 6/13 zákona č. 586/1992 Sb.).

U jednočlenného orgánu se navýší hrubá odměna o 9%, u kolektivních orgánů se z hrubá odměna navýší o 25+9=34% a z této navýšené částky se odvede daň z příjmů 15%.

Hezký den!

  • Sociální daň

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil MílaB (bez ověření), 19. Únor 2014 - 21:40

Pane Pavle, mám na Vás dotaz, zda od roku 2014 platí sociální pojištění i jednočlenný orgán SVJ-pověřený vlastník (možná správně předseda SVJ od r.2014)?

Děkuji Míla

Vložil Pavel, 20. Únor 2014 - 9:53

Mílo,

máte pravdu. Od 1.1.2014 platí sociální daň, pokud jejich příjem je větší než 2 499 Kč/měsíc, i jednočlenné orgány právnických osob.

Vyplývá to z § 3/1/b/20 zákona č. 589/1992 Sb.

Podrobnosti např. v Metodických aktualitách Svazu účetních č. 2/2014.

Hezký den!

Pavel

Vložil Randis, 23. Duben 2015 - 21:35

Dobrý den,

pokud je odměna omezena částkou 2.500,–/měs. a pak se z ní platí sociální pojištění, lze dávat výboru nějakou mimořádnou odměnu třeba čtvrtletně nebo půlročně a z ní sociální poj. neplatit? Jak lze tedy všeobecně řešit situaci, kdy se členovi výboru odsouhlasila odměna 3tis./měs., aby z ní neplatil sociální pojištění?

Vložil lake, 20. Únor 2014 - 20:37

Není pravda, že sociálni daň platí „jednočlenný orgán právnické osoby“. Orgán totiž není osobou, nemá právní subjektivitu, takže nikomu nic neplatí.

Platba se týká osob, které jsou členy orgánu právnické osoby. Podle nové právní úpravy se nerozlišuje u (statutárního) orgánu počet jeho členů. I když je orgán tvořen jedinou osobou, je tato osoba vždy ČLENEM orgánu, nikoliv orgánem (jak tomu bylo do 31.12.2013).

Proto se na tuto osobu vztahují všechny zákonné povinnosti jako na každého člena statutárního orgánu.

lake

Vložil KarlosB (bez ověření), 22. Říjen 2012 - 9:04

Prosím Vás, a když vyplácím 2000,–/měsíčně čtvrtletně (tudíž 6000,–) počítám z této částky i sociální, i když se jedná o 2000 měsíčně?

Nebo se bere prostě v potaz 6 tisíc, tudíž odvod z 6 tisíc?

? Děkuji

Vložil Pavel, 22. Říjen 2012 - 10:04

Karlosi,

limitní částka pro neplacení sociálního je 2 499 za měsíc. Měsícem se myslí měsíc v němž byla odměna zúčtována nikoliv měsíc, za který se vyplácí.

Navíc patrně v odměně za funkci máte i věci, na které by šlo vyplatit DPP. Odměna za funkci by potom byla pouze za výkon funkce a DPP by bylo za činnosti, které nejsou výkonem funkce.

Možná zaplatíte za zpracování mezd něco navíc, ale bohatě se to vyplatí.

Hezký den!

Pavel

Vložil Michal1 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 19:41

Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud se odměny vyplácí za delší období a přesáhnou tak 2500,–, tak se sociální musí odvést. Takže se vyplatí účtovat výplatu měsíčně, kdy nedosáhne 2500,– ?

Děkuji za reakci

Vložil Pavlínka3 (bez ověření), 24. Září 2012 - 10:56

Prosím Vás těch 2500,– se myslí za jednoho člena nebo za všechny? Když mám 5 členů výboru SVJ, a každý má 500/měsíc, tak musím odvádět sociální?

Vložil Pavel, 24. Září 2012 - 11:24

Pavlínko,

limit 2 499 resp. 2 500 se vztahuje na hlavu nikoliv na výbor.

Hezký den!

Pavel

Vložil krifor, 21. Duben 2012 - 18:46

Pěkný den Pavle, prosím o radu ohledně placení sociálního poj. za členy výboru SVJ. Výbor našeho SVJ vykonává veškerou správu sám, odměny jsou vyšší než 2500,– Kč/měs. Dva z členů výboru jsou důchodci, třetím členem je žena na mateřské – je nutné odvádět sociální pojištění i za tyto členy nebo se na ně vztahuje nějaká výjimka? Pokud bychom chtěli odměny snížit pod 2500,– Kč/měs, je možné (legální) proplácet místo toho např. karty na telefon, účtenky za benzín apod.? Předem moc díky za radu.

Vložil Pavel, 22. Duben 2012 - 6:54

Krifore,

domnívám se, že pro tyto skupiny nejsou výjimky.

Abyste neplatili sociální daň musíte měsíční odměnu snížit na 2 499 Kč.

Jsou asi 2 cesty:

1)uplatňovat § 6/7 ZDP tj. náhrady cestovních výdajů (nejenom benzínu) a náhrady za opotřebení vlastního zařízení a předmětů potřebných pro výkon funkce (telefon, PC, tiskárna včetně spotřebního materiálu).

Tyto náhrady lze podle § 6/8 ZDP paušalizovat.

2)uplatnit pro část práce, kterou vykonáváte, DPP. Pro výkon funkce asi DPP nelze uplatnit (na rozdíl od obchodních společností), ale pro činnosti, které nejsou výkonem funkce by DPP měla jít použít. Pouze může být sporné, co je výkonem funkce a co ne.

Pokud Mirek prosadí zrušení odčitatelné položky pro důchodce od 2013 (je to asi v rozporu s Ústavou, ale touha zajistit dostatek zdrojů pro odklánění je velká) tak doporučuji si odměnu na 2013 vyplatit již ve 2012. Takto postupovala řada subjektů při přechodu 2011/2012, aby nemusela platit nově zaváděnou sociální daň.

Hezký den!

Pavel

Vložil krifor, 24. Duben 2012 - 19:04

Děkuji moc za odpověď Pavle, ještě poprosím o radu ohledně DPP – bylo by možné ji uzavřít např. za vedení účetnictví či za opravy, které provádí členové výboru? Nyní jsou za to odměňováni v rámci výkonu funkce, ale pokud by se to dalo vyčlenit na DPP, ušetřilo by SVJ i členové výboru. Co kdyby si chtěl člen výboru přivydělat úklidem společných prostor – lze na tutu činnost pro něj uzavřít DPP nebo by se musela navýšit odměna jako za funkci ve výboru? Vím, že je to zřejmě sporné, když se zeptám dvou různých účetních, každý má jiný názor. Jaký je Váš pohled a pokud bychom DPP na tyto činnosti uzavřeli, není to v rozporu se zákonem? Dále kdybychom chtěli dle § 6/8 ZDP náhrady paušalizovat – musí výši paušálu odsouhlasit shromáždění nebo si může rozhodnout sám výbor (a případně výši paušálu upravovat podle toho, jestli se „nic neděje“ nebo se např.realizuje zateplení či podobná větší akce). Předem velmi díky. Krifor

Vložil FUX (bez ověření), 9. Březen 2012 - 8:19

Co si změnit stanovy SVJ ??? Samozřejmě, že jsou vzorové, ale snad by bylo je možné na řádném shromáždění změnit. Nebo ne?

Změny by mohly být realizovány takto:

Čl. III Shromáždění g. stanovení výše odměny členů výboru a pověřeného vlastníka, h. shromáždění může tříčtvrtinovou většinou přítomných rozhodnout, že členové výboru a pověřený vlastník budou zproštěni povinné platby do Fondu Oprav po dobu volebního v kterém byli zvoleni na řádném shromáždění.

Čl. VII Práva a povinnosti člena společenství 2. Člen společenství je povinen zejména: d. hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak, této povinnosti může být člen/členka výboru či pověřený vlastník zproštěn/a, ale jen přijatým rozhodnutím shromáždění a to tříčtvrtinovou většinou. Toto rozhodnutí musí být zaznamenáno v zápisu z shromáždění.

Nebylo by to porušení zákona či platné legislativy?

Poradí někdo kdo právu rozumí?

Moc děkuji, a možná nejen za sebe a možná by se to tím všechno vyřešilo.

Když mi psala paní účetní co všechno bude muset udělat a vést, tak si myslím, že agenda by byla snad dražší než vyplacené peníze za odměnu (odvahu) být ve Výboru. Změnou stanov by se vyřešilo spoustu věcí a problémů, tedy pokud by změna byla legální ;-)

Vložil Pavel, 9. Březen 2012 - 9:09

Pane Fux,

1)obecně si stanovy můžete změnit, čím více se budou odchylovat od vzorových a čím více se budou přibližovat platnému právu, tím lépe

2)„zproštění povinné platby“ resp. jiné nerovnoměrné rozdělení příspěvků, musí být schváleno 100% vlastníků, alespoň podle názorů odborné veřejnosti a některých judikátů NS. Některé judikáty tvrdí opak, ale ty jsou podle mne vadné

3)obávám se, že pokud členové výboru budou platit méně než ostatní, tak že to může být posouzeno ze strany FÚ jako odměna v nepeněžité formě se všemi důsledky, tj. s povinností doplatit daň z příjmů, daň sociální a daň zdravotní. Nedoporučuji.

4)Vaše účetní, která si ztěžuje na nárůst byrokracie, asi nepochopila, že se jedná naopak o trvalé a významné snižování administrativní náročnosti, která přinese desítky miliard. Mám věřit premiérovi nebo Vaší účetní??

Hezký den!

Pavel

Vložil Fux (bez ověření), 9. Březen 2012 - 10:31

Děkuji

Vložil Veduci, 27. Únor 2012 - 18:14

Zdravím,

jelikož považuju veškeré bérně spojené s výkonem jakékoliv funkce v SVJ za asociální, tak s čistým svědomím porušuju zákon (ač vzděláním právník) a naší účetní předkládám pouze čestné prohlášení, kde uvádím kolik měsíčně „spotřebuju“ na činnost člena Výboru.

Jelikož to nejsou schopni změnit naši zákonodárci, tak počkám až mě vyhmátne FÚ a budu se změny snažit domoci asi až u Ústavního soudu.

Vložil Krobot (bez ověření), 9. Březen 2012 - 13:06

je nevyplácet žádné odměny a mzdy. Hradit skutečné náklady, které lze paušalizovat a občas to řešit jednorázovou smlouvou o dílo. Dá se to ovšem realizovat jen v menším kolektivu rozumných lidí.

Vložil Pracovník FÚ (bez ověření), 9. Březen 2012 - 15:15

Krobote, ano, na to máme doměrky. Jen tak dál, alespoň nepřijdeme o práci.

Vložil Oponent právníka s nickem Veduci (bez ověření), 27. Únor 2012 - 19:14

Právník s nickem Veduci nechť laskavě pochopí, že zdanění již jednou zdaněných peněž je zárukou prosperity státu a nechť je nadšen, že takto k ní nemalou měrou sám přispívá.

Vložil Radek N. (bez ověření), 31. Leden 2012 - 22:13

Nechápu proč nelze „odměny“ (mzdu), kteréhokoliv člena společenství, včetně členů výboru, hradit formou dohody o provedení práce. Nikde se snad nehovoří o tom o jaký druh práce se touto formou může platit. A v dohodě o provedení práce se u členů výboru může uvést pouze obecná formulace. Např. práce pro SVJ nebo administrativní práce pro svj. Nebo je to jinak.

Vložil anonymouss (bez ověření), 1. Únor 2012 - 5:11

Radku podle našich bezmozků je statutární zástupce svj totéž co statutární zástupce např. ČEZu. Jednoduše statutář jako statutář, nelze dělat žádnou výjimku, to by byla diskriminace statutářů zmíněného ČEZu. A tak vytvořili příslušný zákon. To ale není jediný zákon postavený na hlavu. Žijeme v absurdistáně a nic proti tomu neděláme.

Vložil vk (bez ověření), 23. Březen 2012 - 12:38

…mám to chápat tak, že členové výboru SVJ nemohou mít s SVJ dohodu o provedení práce?

Vložil Monika Kirch (bez ověření), 31. Leden 2012 - 8:38

Dobrý den, mám dotaz ohledně sociálního a důchodového pojištění . To, že se bude tato částka odvádět při odměně členům výboru SVJ nad 2500,– Kč jsem pochopila (tedy nepochopila jakožto člověk myslící), ale jedná se mi o to jestli se na důchocové a sociální pojištění budou muset SVJ přihlásit, i když nebupou pobírat žádné odměny a budou se muset podávat nulové přehledy jako to je u zdravotního pojištění? Děkuji za odpověď Monika

Vložil smilda, 31. Leden 2012 - 13:19

Zjistil jsem, že pokud odměna nepřesáhne 2.500,– Kč není nutné SVJ registrovat na OSSZ. V okamžiku kdy dojde k překročení částky 2.500,– Kč je nutné SVJ registrovat. Od této doby pak budete podávat měsíčně přehledy byť nulové.

Vložil Pavel, 31. Leden 2012 - 13:31

Smildo,

přesně ji řečeno: sociální daň se platí od 2 500 Kč včetně. Tj. v okamžiku, kdy se dosáhne částky 2 500 Kč se platí, registruje atd.

Hezký den!

Pavel

Vložil smilda, 31. Leden 2012 - 16:28

Ano špatně jsem to formuloval omlouvám se pokud nepřesáhne 2.499,– Kč hrubého není nutná registrace.Ovšem v okamžiku překročení částky 2.499,– Kč je registrace nutná a i kdyby dále odměna byla nižší nebo rovna 2.499,– Kč bude nutné provádět tzv. „nulová“ hlášení.Jak se jedou k OSSZ přihlásíte, už není cesty zpět a budete papírovat a papírovat. Ale jen na okraj platit sociální a zdravotní z odměn, které používají statutární orgány považuji za nemorální Odvádět jakoukoliv daň z již zdaněných peněz je nesmysl. A to neberu v úvahu, že se ve své podstatě jedná jen o správu vlastního majetku.Vůbec celý systém SVJ tak jak je nastaven je jen o vytahování peněz z lidí. Ale to sem nepatří.

Vložil Monika Kirch (bez ověření), 31. Leden 2012 - 19:56

Já myslím, že to sem patří, máte nějaký jiný „fígl“ na vyplácení odměn? Je přece logické , že lidičky co pracují pro SVJ, chtějí alespoň nahradit výdaje na telefony, benzín , čas........... Jak si vyplácíte odměny? Já na nic jiného, než oficielně, s odvoden daně a zdravotního pojištění nepřišla....... díky Monika

Vložil Dušan, 1. Únor 2012 - 16:48

Účtujte zvlášť odměny a zvlášť ostatní náklady. V odměnách plaťte skutečně jen výkon funkce tj. práci.

Náklady na odměny jsou drahé (navýšené o daň i obě pojištění od 2500 Kč), ostatní náklady (telefon, doprava, administrativní výdaje atd.)vyjdou levněji.

Vložil smilda, 31. Leden 2012 - 21:46

Fígl nemáme. Vyplácíme si to měsíčně a poctivě odvádíme zdravotní pojištění a daň. Jen mne jako člověka celkem štve, že musím vést účetnictví, platit si drahý program a jeho roční upgrade, platit daně, papírovat jako kdych byl firma. A přitom se jenom starám o svůj majetek. Problém podle mne je v tom, že SVJ jsou zapsané v Obchodním rejstříku. Měly být registrovány jako neziskovky u Ministerstva vnitra a byl by pokoj.A hlavní problém je v tom, že vláda se snaží vysát peníze nestydatě od kohokoliv. Uvažovali jsme všelijak, ale nechtěli jsme riskovat. Lidská závist a někdy i blbost nezná hranic. Takže bohužel vše legálně.

Vložil Monika Kirch (bez ověření), 1. Únor 2012 - 14:59

No, tak jsme na tom stejně, skřípeme zubama, ale vše děláme jak má být. :-)

Vložil mbarbucha, 17. Leden 2012 - 21:24

Dobrý den,

chci se zeptat, ohledně vyplácení odměny SVJ. Dostávám odměny 2× ročně, celkem 20 tisíc za rok (hrubě).To samozřejmě měsíčně nedává 2500 Kč, ze kterých by se musela platit sociální daň. Chci se tedy zeptat, musí se odměny vyplácet měsíčně, abych neplatila sociální daň nebo se může vyplácet 2× ročně. Paní účetní z bytového družstva, co nám dělá účetnictví říká, že pokud dostanu odměnu 2× ročně, v částkách 10 tisíc budu muset platit sociální daň, protože ten měsíc budu mít příjem nad 2500 Kč. Podle mě by to to tak být nemělo, když je to za určité období. Mohu se tedy zeptat, jak správně to je.díky Zouharová

Vložil Pavel, 18. Leden 2012 - 2:58

Mbarbucho,

i když s Vámi souhlasím, že pokud je odměna vyplácená za delší období, měla by být takto posuzována, doporučuji se řídit radou Vaší účetní. Zákon si na nějakou logiku nehraje.

Zákon stanoví, že pokud je odměna člena kolektivního orgánu právnické osoby za měsíc 2 500 Kč a více, tak se bude platit sociální daň.

Doporučuji tedy vyplácet max 2 499 Kč za měsíc. Je to přece zjednodušení administrativy a o to šlo všem vládám, co pamatuji. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil smilda, 31. Leden 2012 - 16:24

Pavel : jen na okraj. Kdyby všem vládám šlo o nějaké zjednodušení, jak uvádíte, tak by celý paskvil zvaný SVJ musel podle mne vypadat jinak. Právě zavedením placení sociálního pojištění z příspěvků nad 2.499,– Kč dále komplikuje již tak komplikovanou správu SVJ. SVJ by nemělo platit žádné odvody, pokud provádí takovou činnost pro jakou bylo založeno a to je správa domu. Ale to je taky do jiné diskuse. Jen Váš optimismus o tom, že se vlády snaží nám to ulehčit bohužel nesdílím.

Vložil Sicher (bez ověření), 25. Březen 2012 - 13:46

Dobrý den,Pavle,chtěl jsem se Vás zeptat na následující problém,který máme s účetní správc.firmy SBD Praha.Z 2499Kč(le­den 2012) je mi(člen výboru) strháváno 9%(za zaměstnance,přes­tože jsem si někde přečetl,že to má být 4,5%)pak 15% daň z příjmu a pak 14,5% za SVJ(tedy odvod SVJ,ale ten by měl jít z jeho účtu,ne z mých peněz)Paní účetní ale tvrdí,že jsem si odsouhlasili odměny na celý výbor(máme je rozd.2×2499Kč a 1×1002Kč)jenom 6000Kč a ty nesmí být překročeny a pokud chceme,aby SVJ platilo za sebe jako zaměstnavatele ze svého účtu,musíme to řešit schůzí SVJ.Připadá mi to naprosto absurdní,je postup paní účetní v pořádku?Nebo můžeme trvat na daných sazbách a nepřekročitelném počtu odvodů z našich odměn?Mimochodem jsem se taky dozvěděl,že bychom měli povinně dostávat výplatní pásky(což se neděje.Děkuji za Vaše informace

Patejdl

Vložil Pavel, 25. Březen 2012 - 15:40

Pane Patejdl,

bude záležet na tom, co bylo schváleno na shromáždění.

Pokud byla schválena výše odměn, tak by měla být v hrubé výši tj. čistá odměna plus daň z příjmů plus daň zdravotní plus daň sociální, které jsou placeny z odměny zaměstnance.

Pokud byla schválena položka např. celkové mzdové náklady, tak jsou v ní obsaženy i sociální a zdravotní daň odváděné zaměstnavatelem.

U nás jsme nechali schválit ve speciálním bodě jednání shromáždění hrubou odměnu na dobu do odvolání. V rámci schvalování finančního plánu na každý rok pak schvalujeme extra položku sociální a zdravotní daň placenou zaměstnavatelem podle výše, jak ji zmatečně zvyšují půlmozci.

Výše uvádím pojem zaměstnanec a zaměstnavatel ve smyslu § 6/2 ZDP nikoliv ve smyslu pracovněprávním.

Výplatní páska je pojem ze zákoníku práce. Předpokládám, že nemáte uzavřený pracovněprávní vztah a tak na výplatní pásku nemáte nárok.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavel, 2. Únor 2012 - 11:21

Smildo, za svůj příspěvek jsem dal smajlík, tím jsem chtěl ulehčit rozpoznání ironie.

Trochu mne uráží, že si myslíte, že bych od této vlády rozpočtové neodpovědnosti a korupce očekával nějaké ulehčení pro lidi. Tím neříkám, že ostatní byly výrazně lepší. Všechny se snaží hrabat pro sebe a své kamarádíčky (naposledy Drábek a dodavatel nefunkčního SW pan Kočí, otec té krasavice s roztomilou mluvou).

Hezký den!

Pavel

Vložil Lenka lllll (bez ověření), 24. Leden 2012 - 19:55

Nezlobte se na mě, ale žádná sociální daň neexistuje. Nebo mi snad dáte odkaz na nějaký zákon, ve kterém se o sociální dani píše??? Jste tak „útlocitní“, když někdo používá pojem fond oprav a tady používáte naproste nesmyslný termín, který v podstatě neexistuje… (to, že pojistné je v podstatě formou daně je jiná věc)

Vložil 12345 (bez ověření), 29. Leden 2012 - 21:59

Lenkou, nepište o věcech, kterym nerozumíte. Sama správně uvádíte, ze pojistné je formou dane. Tak o co vám jde?

Vložil Lenkakkkkk (bez ověření), 31. Leden 2012 - 19:57

Jde mi o to, že se tady poučuje o něčem, co neexistuje. Nebo mě snad opravíte a napíšete mi, ve kterém zákoně se píše o sociální dani? Nebo snad máte na své výplatní pásce kolonku sociální dáň?

Vložil Pavel, 2. Únor 2012 - 11:35

Lenko,

něco je napsáno na papíře, ten papír bez znalosti věci schválí půlmozci a někteří tomu i věří. To je formální stránka věci.

Když se zeptáte někoho kdo rozumí pojištění a daním, tak Vám odpoví, že sociální a zdravotní je svou ekonomickou podstatou daň. Odvádíte z nějakého základu nějaká procenta a jako protiplnění nedostáváte službu, která by korelovala s odvedenou částkou. U normálního pojištění dostáváte za vyšší pojistné vyšší protiplnění. Navíc u pojištění si můžete volit výši pojistného.

Ostatně sama uvádíte „že pojistné je v podstatě formou daně“.

Protože je tato situace dlouhodobě v odborných kruzích kritizována má se od roku 2014 zavést jednotný vyměřovací základ ze kterého se budou odvádět všechny 3 daně: z příjmu, zdravotní, sociální.

Můžete o tom pochybovat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. (JdC)

Hezký den!

Pavel

P.S. výplatní pásky nemám, živím se jako OSVČ

Vložil Neználek (bez ověření), 24. Leden 2012 - 20:01

Vložil Lenka lllll (bez ověření), 24. Leden 2012 – 19:55

„pojistné je v podstatě formou daně“

Pojistné je pojistné a daň je daň. Neplést.

Neználek

Vložil 12345 (bez ověření), 29. Leden 2012 - 22:00

Neznalku, snažte se psát jen o věcech o kterých něco víte.

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 17. Leden 2012 - 20:36

Nezlobte se, že s tímto dotazem obtěžuji na portále SVJ, přesto prosím nevíte, zda i u neuvolněného člena zastupitelstva obce se od letošního roku odvádí kromě zdravotního pojištění i sociální pojištění?

Vložil Pavel, 18. Leden 2012 - 3:00

Kolemjdoucí,

§5/a/18 zákona 187/2006 Sb. zní:

„18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,“

Podle mého názoru:

1)obec je právnická osoba

2)zastupitelstvo je kolektivní orgán

3)příjem členů zastupitelstva (lhostejno zda uvolněných nebo neuvolněných) je příjmem podle § 6/10/b ZDP

Takže bude rozhodující, zda vaše měsíční odměna bude do 2 499 Kč nebo 2 500 Kč a více.

Hezký den!

Pavel

Vložil Dušan, 24. Leden 2012 - 14:56

Pavle,
podle mého názoru je to jinak.

Sociální pojištění upravuje zákon 589/92 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Podle §3/1/b/7 jsou poplatníky sociálního pojištění členové obecních zastupitelstev, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Na rozdíl o uvolněných zastupitelů zde nejsou neuvolnění zastupitelé uvedeni, proto se sociální pojištění z jejich odměn neodvádí.

V případě zákona o nemocenském pojištění 187/2006 Sb. uvedené zastupitele neřeší §5/a/18 ale §5/a/8.

Vložil Pavel, 24. Leden 2012 - 14:58

Dušane,

Vy vycházíte z § 3/1/7 zákona č. 589/1992 Sb. Já vycházím z § 3/1/16 stejného zákona.

Co je nepravdivé na dále uvedených tvrzeních?

1)obec je právnická osoba

2)zastupitelstvo je kolektivní orgán

3)příjem členů zastupitelstva (lhostejno zda uvolněných nebo neuvolněných) je příjmem podle § 6/10/b ZDP

Pokud jsou má tvrzení správná (obce nedělám) tak bude pouze rozhodující, zda měsíční odměna bude do 2 499 Kč nebo 2 500 Kč a více.

Že existuje bod 7 stejného paragrafu nezpochybňuji. Ale podle bodu 16 to lze vyložit, jak jsem to vyložil já. Takto je napsaný zákon. Že neladí s jinou částí zákona je standardem u našich legislativců.

Když jsou půlmozci schopni takovýchto legislativních zmet­ků

http://aktualne.centrum.cz/…clanek.phtml?…

tak raději počítám se vším.

Hezký den!

Pavel

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 18. Leden 2012 - 18:58

Moc děkuji za vysvětlení i konkrétní odkaz v zákoně.

Vložil admin, 7. Leden 2012 - 3:31

Vytvořil jsem na základě tohoto příspěvku on-line daňovou kalkulačku:

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012

Zatím nebyla nikým ověřena, ani jsem sám nestudoval všechny právní předpisy. Je tedy možné, že nepočítá správně. Pokud ji budete zkoušet, napište prosím, jaké chyby jste nalezli nebo zda počítá správně.

Vložil hidden999, 18. Leden 2012 - 10:18

Kalkulačka byla lehce ověřena, zdá se, že počítá správně, ale stejně jako „AP“ neumí zaokrouhlovat viz jeho opravený příklad. hidden999

Vložil AP (bez ověření), 6. Leden 2012 - 10:35

Zdaňování odměn členů výboru SVJ
======================

Hrubá mzda: 2.499,- Kč
------------------------------
- zdr.poj. = 4,5% (zaměstnanec) + 9% (zaměstnavatel = 112,5 Kč + 225 Kč = 337,5 Kč
- daň z příjmů (15% ze SHM zaokr. na 100 Kč nahoru) = 2800/100x15 = 420 Kč
=> Superhrubá mzda (SHM): 2499 + 225 Kč (soc. 9%) = 2724 Kč
=> Čistá mzda: 2500 - 112,5 (zdr. 4,5%) - 420 Kč = 1967,5 Kč
=> Náklady SVJ: 2500 + 225 Kč (zdr. 9%) + 420 Kč (daň) = 3145 Kč

Hrubá mzda: 2.500,- Kč
------------------------------
- soc.poj. = 6,5% (zaměstnanec) + 25% (zaměstnavatel) = 162,5 Kč + 625 Kč = 787,5 Kč
- zdr.poj. = 4,5% (zaměstnanec) + 9% (zaměstnavatel = 112,5 Kč + 225 Kč = 337,5 Kč
- daň z příjmů (15% ze SHM zaokr. na 100 Kč nahoru) = 3400/100x15 = 510 Kč
=> Superhrubá mzda (SHM): 2500 + 625 (zdr. 25%) + 225 Kč (soc. 9%) = 3350 Kč
=> Čistá mzda: 2500 - 162,5 (soc. 6,5%) - 112,5 (zdr. 4,5%) - 510 Kč (daň) = 3285 Kč
=> Náklady SVJ: 2500 + 625 (soc. 25%) + 225 Kč (zdr. 9%) + 510 Kč (daň) = 3860 Kč

Doufám, že je to dobře.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".