Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012

Daňová kalkulačka pro SVJ pro rok 2012 umožňuje po zadání hrubé mzdy vypočíst výši jednotlivých daní, čisté mzdy apod. Vychází z příspěvku Úvod do zdaňování orgánů SVJ od 2012. Zatím nebyla nikým ověřena, proto zatím na ni nespoléhejte!

Vstupní údaje

Zadejte vstupní údaje a stiskněte tlačítko "Počítat".

Bez záruky správnosti výpočtu.

Graf efektivity vynaložených prostředků

Na ose x je hrubá mzda v Kč, na ose y je poměr čisté mzdy k superhrubé mzdě.