Vložil FUX (bez ověření), 9. Březen 2012 - 8:19

Co si změnit stanovy SVJ ??? Samozřejmě, že jsou vzorové, ale snad by bylo je možné na řádném shromáždění změnit. Nebo ne?

Změny by mohly být realizovány takto:

Čl. III Shromáždění g. stanovení výše odměny členů výboru a pověřeného vlastníka, h. shromáždění může tříčtvrtinovou většinou přítomných rozhodnout, že členové výboru a pověřený vlastník budou zproštěni povinné platby do Fondu Oprav po dobu volebního v kterém byli zvoleni na řádném shromáždění.

Čl. VII Práva a povinnosti člena společenství 2. Člen společenství je povinen zejména: d. hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak, této povinnosti může být člen/členka výboru či pověřený vlastník zproštěn/a, ale jen přijatým rozhodnutím shromáždění a to tříčtvrtinovou většinou. Toto rozhodnutí musí být zaznamenáno v zápisu z shromáždění.

Nebylo by to porušení zákona či platné legislativy?

Poradí někdo kdo právu rozumí?

Moc děkuji, a možná nejen za sebe a možná by se to tím všechno vyřešilo.

Když mi psala paní účetní co všechno bude muset udělat a vést, tak si myslím, že agenda by byla snad dražší než vyplacené peníze za odměnu (odvahu) být ve Výboru. Změnou stanov by se vyřešilo spoustu věcí a problémů, tedy pokud by změna byla legální ;-)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.